Az angyalforras.hu weboldalt saját forrásokból tartjuk fent.
Ha szeretnél hozzájárulni működéséhez, kattints a támogatom gombra!

Köszönjük támogatásod! TÁMOGATOM!

AZ ÚJ FÖLD II.

2018-11-13

A BOLYGÓCIKLUS
Pamela Kribbe / JESHUA

 AZ ÚJ FÖLD II..jpg

 Kép forrása: Pinterest.com

 

Minden létező ciklusban fejlődik, a bolygók és az emberek is.


Nem szokatlan egyes lelkek vagy több léleknek közösen, hogy kilépjenek egy bizonyos időpontban a karmikus ciklusból. De ami ezt az időt különlegessé teszi az az a tény, hogy maga a Föld is egy nagy földi ciklust teljesít be. A Föld egy belső átalakuláson megy keresztül, ami bolygókénti létezésében egy új tudatot eredményez. És mindegy, az egyéni lelkek egyéni ciklusuk melyik fázisában vannak, a Föld átalakulási folyamata befolyásolja őket.


A Föld a házatok. Hasonlítsátok össze a házzal, amiben éltek. Képzeljétek el, hogy újjáépítitek. Ez jelentősen kihatna a mindennapi életetekre. Függően az aktuális hangulatotoktól, néha kívánt változatosságnak vagy zavaró, kesze-kusza történésnek tapasztaljátok meg. Ha amúgyis azt terveztétek, hogy átalakítjátok a házatokat és örültök ennek, akkor összhangban vagytok a változásokkal és hagyjátok magatokat a történésekkel sodortatni. A Föld átalakulása támogatni és javítani fogja a ti személyes átalakulási folyamatotokat.


Ha nem akartok semmit változtatni a ’házatokon’, akkor idegesíteni és frusztrálni fog a benneteket körülvevő káosz. A Föld belső változásai kibillentenek egyensúlyotokból.


Azok számára, akik üdvözlik a Föld változásait, ezeket az extrém időket bátorítóként fogják megélni. A fény hulláma által, mely most univerzumotokat elárasztja, felemelkedtek.


A Föld pillanatnyilag az emberiség karmikus terhe alatt az összeroppanás szélén áll. Az ebből a karmikus teherből származó negativitás és erőszak egyfajta energetikai szennyeződésként tekinthető, amit a Föld alig képes feldolgozni, semlegesíteni és integrálni.


Irányítsátok tudatotokat egy pillanatra a Föld szívére. Lazítsatok és összpontosítsatok…éreztek ott valamit? Érzitek miként szakítják szét a Földet ezek a terhek? Olyan sok rajta az erőszak.


A Föld egyszerre érez tehetetlenséget és ellenállást. A létezéséhez szolgáló új alapok letétele előtt áll. A Föld azon van, hogy elengedje a harc, a konkurencia és a dráma energiáit: a belsőjéből és a külső szinteken is. Az új alap, mely létrejön benne, a szív energiája, a kiegyensúlyozottság és az elköteleződés energiái: az élő Krisztusi-energia.


A Föld pontosan olyan, mint az emberiség, egy tanulási folyamat részese. Ahogyan az emberiség ő is folyamatosan fejleszti és átalakítja tudatát. Ahogyan az emberiség esetében az ő utazása is a nem-tudás ill. önmagáról való tudatlanság bizonyos állapotával kezdődött.


A Föld egykor „sötét bolygó” volt, mely az őt övező energiákat magába szívta ill. benyelte. Felvette magába és teljes mértékben semlegesítette az energiákat vagy lényeket, amikkel találkozott; elvette tőlük egyediségüket és bizonyos módon ”megsemmisítette” őket. Ez a kiterjedés iránti vágyának következménye volt. A Föld bizonyos módon hiányt ill. tökéletlenséget érzett önmagában, amit szükségletként interpretált, hogy más energiákat kebelezzen be. Mivel a Föld nem adott vissza semmit ezekből az energiákból nem volt igazi interakció közöttük. Egy halálos és halálhoz hasonló folyamat volt.


Egy bizonyos időben tudatossá vált a Föld számára, hogy ez a folyamat nem elégítette ki. Úgy érezte, hogy önmaga táplálásának ezen módjában hiányzott valami. Nem csillapodott a teljesség érzésének hiánya ez által. Nem elégítette ki a kiterjedés iránti szükségletét az energiák bekebelezése. Ebben a pillanatban felébredt a Föld tudatában a vágy az élet után. Ami nem jelenti azt, hogy ennek a Föld valóban tudatában volt. Csak azt tudta, hogy valami mást akart, valami újat, egyfajta interakciót más energiákkal, ami nem ezeknek az energiáknak Föld energiává való lecsökkentésével végződne. Így jött létre a Föld tudaton belül a lehetőség az önmagán kívüli, valami más megtapasztalására.


Energetikailag ez az élet kezdetét jelentette a Földön.


Kozmikus törvény, hogy minden mélyen átérzett vágy megteremti az eszközt is mellyel megvalósulhat. A kívánságok, melyek gondolatok és érzelmek keverékei, teremtő energiák. Ez a bolygóra és az emberekre is igaz. A Földben megszületett a kívánság, a vágy, hogy megtapasztalja az életet. Egy vágy, hogy rombolás helyett megóvja és megbecsülje az életet.


És így történt.


Amikor a Földre érkezett az élet, maga a Föld is felvirágzott és termékennyé vált. Egy új tapasztalati síkra lépett, mely meglepetéssel és kielégüléssel szolgálta. Meglepődött maga is, hogy egy egyszerű vágy, egy szükséglet oly meghatározatlan érzése egy nagyszerű és újszerű fejlődést indított be.


A Földön kezdetét vette a legkülönfélébb életformák nagy kísérlete. Sok életforma érzett vágyat arra, hogy a Földön manifesztálódjon és az itt fellelhető energiákkal kísérletezzen. A Föld folyamatosan új dolgok keltetője lett. Itt megvolt a szabadság, hogy új utakat lehessen kipróbálni, új lehetőségeket lehessen feltérképezni. Megvolt és most is megvan minden kreatúra [lény] szabad akarata.


Az élet teremtésével párhuzamosan a Föld és minden rajta élő kreatúra egy bizonyos belső fejlődésbe kezdett. Ennek a tapasztalási útnak a központi témája az adok és elveszek közötti egyensúly volt.


A tudat belső szintjén a Föld évmilliók óta arra törekedett, hogy megtalálja az adás és az elvétel [befogadás] közötti helyes egyensúlyt. A Föld bolygóként adja és elveszi az életet. A Föld „sötét periódusában“, abban a fejlődési stádiumban, amikor az energiákat bekebelezte és semlegesítette a hangsúly erősen az „elvételen“ volt.


A Föld hosszú időre tolerálta az erőszakot és a kizsákmányolást, mert ez számára bizonyos módon karmikusan megfelelő volt. A Földnek meg kellett ismernie az erőszak és az elnyomás másik oldalát is. Tetteskénti cselekedetei bumerángként visszacsapták az ellentétes tapasztalatot, az áldozatét. Így működik a karma. Nem büntetésről van itt szó. Hogy valóban érthetővé váljon a hatalom fogalma és hogy azzal boldogulni lehessen, a hatalom mindkét oldalát meg kell tapasztalni. Mindenek előtt, ami ellen tiltakoztok vagy ami felett hatalmat akartok gyakorolni, azokkal újra és újra szembesültök, legyen az áldozat vagy tettes formájában, míg fel nem ismeritek, hogy mindketten EGYEK vagytok, mindkét fél az isteni energia része.


A Föld jelenleg is zajló kíméletlen kizsákmányolása, ebből a nézőpontból bizonyos módon karmikusan indokolt, mert lehetőséggel szolgált a Föld számára, hogy megtalálhassa az egyensúlyt az adok és kapok között.


És mégis, időközben kirajzolódtak a tiszteletlenség és a kizsákmányolás határai, amik karmikusan még szükségszerűek.


A föld elérte az egyensúly teljes megértését és beteljesítette a karmikus tudat-ciklusát. Elérte a szeretet és a tudat egy lépcsőfokát, ami nem fogja tovább tolerálni az emberi erőszakos visszaélést. A tudat eme szintje oda vezet, hogy hasonlóan hangolt energiákat fog magához vonzani, amik értékelik a harmóniát és a tiszteletet, és taszítják a romboló szándékú energiákat.


Eljött az adok és kapok új egyensúlya. Az „Új Földön“ béke lesz a Föld bolygó és minden rajta élő között: az emberek, növények és állatok között. A harmónia a szívből jövő kötődés minden lény között, mely nagy öröm és kreativitás forrása lesz majd.


A régiből az új Földbe való átmenetel egy folyamat, amihez nincs pontosan előre megadott idő sem lényegi ismertetőjel. Itt sok múlik az emberek döntésein, a döntésektől, amiket ti most mindannyian egyénként hoztok meg.


Sok jóslatot mondtak és fognak még mondani az átalakulás eme időszakáról. Az ilyen jóslatok mindig kétségesek. A lényeg az, hogy a látható anyagi valóság manifesztációja, a ti belső kollektív tudatállapototokból fakad. A tudat, mint azt már az elején megállapítottuk szabad és teremtő [természetű]. Bármikor dönthettek úgy, hogy másképp alakítjátok jövőtöket, amikor másképp éreztek és gondolkodtok. Bármikor „nemet“ mondhattok a korlátozó, pusztító gondolatoknak és érzelmeknek. Ez igaz rátok egyénként, de nagyobb embercsoportokra is.


Ha egy mérvadó egyénekből álló csoport az öngyűlölet és a pusztítás fölé a szabadságot és a szeretetet helyezi, akkor ez tapasztalható valóságként fog manifesztálódni. A Föld reagálni fog erre. Befogadja az emberek belső történéseit. Reagál a belső rezdüléseitekre.


Ezért felhívjuk a figyelmet arra, hogy senki, a „mi oldalunkon“ még mi sem vagyunk képesek pontos jóslatokat adni arról, hogy mikor és hogyan születik meg az Új Föld.


De világos, hogy azok a lelkek, akik lezárják most a karmikus ciklusukat (lsd. Az Új Föld I.), energetikailag szorosan kapcsolódnak az Új Földhöz. Ezek az emberek, akik gyakran mélyen magukban hordozzák az Új Föld ideáinak alapjait, csodás lehetőségeket kaphatnak, hogy növekedhessenek és hogy felszabadíthassák önmagukat, mert a bolygószintű és a személyes ciklusuk egybeesik.

AZ ÚJ FÖLD II.1.jpg

 Kép forrása: Pinterest.com

Csatornázta: © Pamela Kribbe
Magyar nyelvű fordítás: Scarlett
Forrás: www.jeshua.net
http://kristalyhang.wordpress.com/