Az angyalforras.hu weboldalt saját forrásokból tartjuk fent.
Ha szeretnél hozzájárulni működéséhez, kattints a támogatom gombra!

Köszönjük támogatásod! TÁMOGATOM!

Felgyorsult energiák

2018-11-13

A felgyorsult energia e periódusai idején minden felgyorsul és sokkal nagyobb sebességgel manifesztálódik.

 Felgyorsult energiák5.jpg

 Kép forrása: Pinterest.com

 

Már megtanultad, hogy a létezésben minden hozzákapcsolódik egy korlátlan interaktív hálóhoz, amit mi a létezés hálójának nevezünk. Az összes esemény, kicsik és nagyok, letárolódik az intelligens energia e hálózatában, melynek sok egyéb sajátossága mellett, korlátlan memóriakapacitása van. Az internetetek a létezés e hálózatának szimbolikus modellje - kísérlet az anyagi világban arra, hogy utánozza és lemásolja annak határtalan energiáját. Akárhogy is legyen, ez a hálózat mindig jelen van, szerverdíjak nélkül, az induló ráfordítás pedig azt követeli, hogy urald elmédet, megismerd magadat abból a célból, hogy on-line-ba kerülhess. Sok világ civilizációjának sikerült szörfölni a létezés nagy hálózatán, létrehozva a kozmikus kapcsolatot a földi élet és a fenséges csillagok között.

Az ősi látnokok és az elmúlt hosszú idők napjainak őrzői mély affinitást tápláltak a mennyek tanulmányozására, és észrevették, hogy voltak világok a világokban, melyek természetükből adódóan összekapcsolódtak azokon a[z adott] naprendszeri és bolygóciklusokon keresztül, melyek a nagyléptékű kozmikus tervnek megfelelően működtek. E ciklusok és befolyásaik részei a nagyobb tervnek, a tervek és célok számos szintjét tartalmazzák; az ősi időkben az emberiség e kozmikus tánc nagyon jelentős részének tekintette a földi életet. Számos kultúra már úgy látta előre a nanoszekundumot, ezt a huszonöt éves periódust 1987 és 2012 között, mint a nagy kozmikus ciklus legeslegfontosabb részét, olyat, mely magába foglalja az emberiség tudatosságának teljes átalakulását. A nanoszekundum megmutathatja a kiutat a hosszú ideig uralkodó, önmagatok által magatokra vett tudatlanság és zűrzavar állapotából az emberi átalakulás gyorsan kezdődő aranykorába. E jövő emberei képesek lehetnek a lehetséges jövők változatosságából olyan hidat találni, ami átvezet az egyik korszak végétől a másik kezdetéig. Felismerték, hogy átalakíthatják magukat megtisztulásokon, beavatásokon, és nagy spirituális teszteken keresztül, miközben úgy tűnik, hogy világuk részeire szakad illesztékei mentén. Ez a teljes huszonöt éves periódus emberek milliárdjait vonzhatja - mindenki a Földön akar lenni, mert az energia felgyorsulása oly rendkívüli; olyan, mintha ezer éveket élnének pusztán huszonöt év alatt, vagy mintha életek százait élnék le egyetlen életbe foglalva. Ezen időszak folyamán az egyéni és kollektív tesztek lehetőségként szolgálnak, hogy [általuk] jobban tudatossá váljanak a sokkal kiterjedtebb valóságra. Az emberiség egésze érdekelt ezen évek során az erőt hordozó döntések meghozatalában, hiszen ezek a döntések határozzák meg azt a világot, melyben utána élhetnek, ahogy 2012 téli napfordulójával új [világ]verzió kezdődik.
 Felgyorsult energiák.jpg

 Kép forrása: Pinterest.com


A felgyorsult energia sebessége és intenzitása három különálló fázisra bontható, [melyek közül] mindegyiket úgy tervezték, hogy igazodjon az emberiség kiterjedő tudatosságához, melyet a sejtszinten ható új fényfrekvenciák magukkal hozott ritmusa és mintázata teremt meg. Miközben az energia folytatja a gyorsulást, egyre rövidebb és rövidebb idő telik el egy-egy krízis és a rákövetkező között, és exponenciálisan nő a lehetőség annak felismerésére, hogy a külső világ a belső valóság visszatükröződése. A valóság kiterjedtebb keret[rendszer]ében egy-egy krízis tekinthető a lehetőségek kereszteződésénél találkozó elmék gondolatának - olyan kereszteződésnek, ahol felismered, hogy pontosan hol vagy, és tudatosan megválasztod a legjobb kimenetelt arra, ahol éppen jársz. A felgyorsult energia huszonöt éve alatt a kozmikus sugárzás folyamatos, jól adagolt növekedése segítségével megváltozol, ami segít téged a tudatosságban bekövetkező mérhetetlen változáshoz való alkalmazkodásban és igazodásban - és ez az, melynek elérése céljából idejöttél.

Talán eltűnődsz az energia növekedésének állapotáról és céljáról. Meg fog ez őrjíteni téged? Vagy több irányítást és hatalmat ad saját életed felett? A gyorsulás tényleges célja, hogy tanítson téged, és mindazokat, akik részt vesznek benne - tanítson a kozmikus törvény megtestesítéséről, a romboló viselkedés uralmának legyőzéséről. A régi idők emberei megértették, hogy vannak törvények, melyek kormányozzák az univerzumot és multiverzumot, és azt, hogy minden közvetlenül kapcsolódik a mennyek történéseihez. Az elsődleges törvények egyike: A gondolat teremti a valóságot. Miközben minden folytatja egyre gyorsabb és gyorsabb haladását, ez önmagát igazoló nyilvánvaló tanítássá válik, miközben amit gondolsz egyre nagyobb és nagyobb sebességgel materializálódik. Ahogy gyorsul az energia, egy természetes belső folyamat harmóniában együttműködik a belső s külső erőkkel, hogy segítsen téged a változás energiájának beintegrálásában. Úgy döntöttél, hogy itt leszel ebben az időszakban, amikor a gondolatok a teremtés felismert eszközévé válnak, és formába manifesztálják a valóságot, és hogy lehorgonyozzák a valóságba azt a tudást, hogy spirituális lényként felelős vagy az életedért. Ki lehet nyilvánítani: "Ott voltam, és megéltem. Megtettem; elkezdtem megtervezni az életemet saját jól-megformált szándékaim szerint." - ami értékes eredménye bárki spirituális folyamatának.

A felgyorsult energia e periódusai idején minden felgyorsul és sokkal nagyobb sebességgel manifesztálódik.

A Galaktikus Központhoz való égi igazodás erőteljes energiatovábbításokat idéz elő, melyek a Földön mindenre hatnak, és ezek a magasfeszültségű energiák folytatják a valóságotokba való belépésüket és felgyorsítják a dolgokat, sokkal jobban tudatában kell lenned gondolataidnak és üzeneteidnek, melyeket kiküldesz.
 

Felgyorsult energiák6.jpg

 Kép forrása: Pinterest.com


Emlékezz rá, hogy gondolataid kisugárzódnak, mint az energia frekvenciái, és hasonló módon működnek, mint ahogy a postagalambot trenírozzák az üzenet küldésére - a gondolatok a szó szoros értelmében kiszállnak az elmédből, és mindahhoz hozzákapcsolódnak, amire gondolsz. És a felgyorsult energia ezen időszaka során minden felgyorsul, és sokkal nagyobb sebességgel manifesztálódik. A manifesztáció kozmikus törvényeinek megértése olyan, mintha tiéid lennének az Univerzum kulcsai. Ha tudatában vagy a gondolataidnak, tudván, hogy azt kapod, amire fókuszálsz, akkor aztán - ideális esetben - tudatosan megteremted az általad kívánt életet. De ha véletlenül abban hiszel, amit a gondolkodás kontrollálásával elad a domináns média-üzlet, akkor követed a programot és kihasználnak. A felgyorsulás idején gondolkodnod kell, és mindenre rákérdezni, és késznek kell lenned a saját utadra az életben, a célból, hogy az igazság sok rétegét megismerd, melyek meghatározzák a valóságodat.

Az átalakulás első fázisa idején 1987-től 1996-ig a bolygótokra ható kozmikus energia szintje minden évben az előző évinek a tízszeresére gyorsult, fokozatosan felépítve a csendes változást, és finoman megváltoztatva mindenki életét. Gondolj vissza 1987 néhány mozzanatára. Hol éltél akkor? Mire fókuszáltad a figyelmedet? Milyen elfoglaltságod volt? Hol tartottál a spirituális keresésedben? Ki voltál utána és mit gondoltál erről? Milyen volt a megértésed a világról?

Kezdetben bolygószerte csak az emberek relatíve kis hányadában idézett elő kapcsolódást az újonnan érkező kozmikus energiákhoz és fényfrekvenciákhoz, és kevesen érezték az energia felgyorsulását. Sok megfontolandó változás és tényező volt mindenki életében, és ráadásul az emberi elmében az érzékelő tudatosság új szintje a mindennapi élet összes szokásos rutinjába finoman be lett ültetve. A planetáris tudatosság érzékelte az alapvető változások megkezdődését, és válaszként kiterjedt, mint egy frissen ellett borjú, bizonytalanul és ingadozva, de készen az életre. A felgyorsult energia első tíz éve állandó, még fokozatos növekedést teremtett a tömegtudatosság általános fókuszában. Az élet új és izgalmas értelmezései törtek elő a kiterjedő tudatosság eredményeképpen, az információ értékessé vált, nélkülözhetetlen árucikké. Ahogy a tempó gyorsult, az internet lassú és állandó szárba szökkenése tükrözte az egyéb szintek létrejött kapcsolatait, és az új technológiák tükrözték az új idők felgyorsult energiáit. Habár sok ember értelmezései és elvárásai naívak voltak abban, hogy mi fog történni, a kezdetektől óriási volt az izgalom. A médiumi érzékek és az új érzékelési lehetőségek éppen ekkor kezdtek felébredni nagy számú emberben, és a spirituális idealizmus időnként megelőzte a gyakorlati életet a populáris kifejeződésekben. Bár végső soron, ahogy mind több és több információ feltárult a világ dolgainak állapotára vonatkozóan - speciálisan a hosszú távú manipulációk a rejtett kozmikus kapcsolatokra vonatkozóan - szétpukkadt az ártatlanság buboréka, feltárva a valóság kiterjedtebb látképét, sorra előhívva az egyén saját helyének sokkal szélesebb látképét a kozmoszban. Hatalmas egyöntetűséggel, mint ahogy az őszi szezonban gazdagon és fenségesen lehullanak a levelek, lassan az emberek milliói kezdtek rájönni, hogy az elképesztően szerteágazó változás ideje alatt élnek, és hogy valószínűleg az elmét megzavaró tennivaló-listák és szándékok sokaságában volt részük.
 

Felgyorsult energiák4.jpg

 Kép forrása: Pinterest.com


A gyorsulás második fázisában, 1997-től 2006-ig az energia felugrik százszorosára minden évben, minden tapasztalatot felnagyítva e még nagyobb intenzitással. Mivel az energia folytatja növekedését, és mert sokkal több van, hogy fenntartson az úton, az emberek kezdenek teljesen beleszeretni a technológiai újításokba, abból a célból, hogy elmeneküljenek a tornyosuló nyomás elöl; akárhogy is, sokan célul fogják kitűzni, hogy megbirkózzanak a káosszal. Mindvégig az elektronikus buborékba merítik magukat, ami irányítja frekvenciáikat. Nagy zűrzavar van ezekben az években a prioritások felismerése körül, illetve annak felismerésében, hogy mi az, ami valóban fontos. És ahogy az idő menetel, a nagyon csiszolt elméknek fokozódóan világossá fog válni, hogy a gondolatok nagyon gyorsan manifesztálják magukat a valóságba. Végül mindenki szembe fog nézni egy rendkívüli valóság-ellenőrzéssel - saját dolgainak révén, miközben új prioritásai keletkeznek, választásai vagy hibái következtében. Ez idő alatt emberek milliárdjai kezdik majd felismerni, hogy semmi sem pontosan az, aminek látszik, és ez a felismerés önmagában is egy beavatás lesz, egyike ezen idők nagy tesztjeinek. Miközben a világ színpadán tumultuózus események harapóznak el, meg lesz húzva egy láthatatlan vonal, és az egész világon meg fog indulni a polarizálódás, ahogy az emberek oldalt választanak, és megállapodnak hiedelmeik mellett, forró vitákban a szabadságról és az élet értékéről. Az elutasítás lesz a válasza azoknak, akik a kiállnak a tudatlanság mellett, az általánosan elérhető tudás ellenében. A gondolkodás új szintje hívódik elő, ahogy az úttörő elmék keresik az ajtók megnyitásának módját, a korlátlan lehetőségek új határterületein. Ahogy a háború és béke folyományai fokozzák fontosságukat, az emberek mély felismerésekre tesznek majd szert, hogy kiben bízzanak, és elkezdik felismerni intuíciójuk értékét a döntési folyamatban. Ezen évek során újonnan felfedezett bölcsesség fog megszületni, miközben a hősi előrehaladás felébredése galvanizálja a bolygót. Egyedi elképzelések villanyozzák fel és telítik újra élettel az emberi szellemet, és önnön hatalmuk elnyerésének érzetét és a megkönnyebbülést kínálják sok embernek saját életükben. Új ideák látszanak érkezni a saját életük során, miközben a sokdimenziós valóságok kereszteződése a harmadik dimenzióban elkezd táncolni és pezsegni, mint a folyók elkeveredése a gyors tavaszi olvadás után. És még ennek ellenére, mindezek közepébe senki sem teljesen biztos benne, hogy "mi folyik valójában".
 

Felgyorsult energiák1.jpg

 Kép forrása: Pinterest.com


2007-ben kezdődik a harmadik és végső fázis, ami az intenzitás alapos új ugrásával fog indulni. Az energia minden évben felgyorsul az előző évi százezerszeresére a hátralévő öt évben - lényegében orbitális pályára kirepítve mindenkit. A nanoszekundum utolsó öt éve szavakban megjósolhatatlan: [elmondhatatlan] hogy az elkerülhetetlenül felszínre kerülő igazság rejtett rétegeire hogyan fogtok reagálni. Az erőtök megnövekszik minden egyes elfutó pillanatban. Engedni fogjátok-e elcsusszanni, vagy felhasználjátok, és személyes győzelmetekkel hozzájárultok ezen idők krónikájához?

Sok lehetséges irány van, melyből ezen idők során választhattok, és csak tudatosságotok feltárulásának foka [kérdéses], párosítva az általatok követendőnek választott értékekkel, ami meg fogja határozni a végkimenetelt. Nagyobb perspektívából [tekintve] mintha a teljes világnak át kellene alakítania önmagát, és keresztül kellene mennie a tű fokán. Ez az egész huszonöt év előkészület a naprendszer csodálatos együttállására a Galaktikus Központtal 2012. téli napfordulójának idején. És az idő e kereszteződésében bármi előfordulhat. A Galaktikus Központ az igazságot képviseli, és kitüntetett, mint az információ elsődleges forrása a [teljes] galaxis számára. A Központ elhelyezkedéséhez történő bolygószintű igazodások az emberi lények stimulálását szolgálják, hogy megtestesítsék az előrehaladott teremtőképesség egyedi állapotát, csakúgy, mint hogy megváltoztassák valóságuk érzékelését a hatalmas mennyiségű energia és információ továbbítása révén.

Bárki képes aktiválni veleszületett képességét, hogy felébredjen, és sokkal nagyobb távlatból fedezze fel az életet.

Eltűnődhetsz azon, hogy az egyének számára lehetséges-e, hogy megváltoztassák életük folyását. Értékeid és hiedelmeid határozzák meg tapasztalataidat, és bizonyosan megvan a szabadságod és a szabad akaratod, hogy valamelyiket, vagy mindkettőt megváltoztasd, más irányba terelve így bármikor kiválasztott ösvényedet. E valóságban meghatározhatod magad azzal, hogyan reagálsz a tapasztalataidra. Önmagad felmérésének és értékelésének révén "az osztály fejévé" teheted magad, vagy visszatarthatod magad. Amikor belépsz a 3-D valóságba, magaddal hozod a sejtjeidben kódolt ősmintázatodat [blueprint]; Identitásod kiolvasható a testedből, és képileg ábrázolható a bolygók állásával születésed idején. A neved, a véred, az energiameződ mind személyiséged meghatározott sajátosságait hordozzák, csakúgy mint azt, hogy mit érhetsz el ebben az életedben. Ajándékaid és lehetőségeid benned tárolódnak, de semmi esetre sem korlátozzák kibontakozásodat; inkább olyanok mint az eszközök, melyek identitásodat tükrözik. Mindig gyakorolhatod szabad akaratodat, és a lehetőségek széles spektrumából választhatsz; Felfedezed önmagad egyéb lehetséges verzióit minden választásodban, mellyel valaha is szembekerültél. Össze vagy kapcsolva jelen valóságoddal, mert ez tükrözi vissza jelenlegi személyes hiedelmeidet és elmeállapotodat. Életed és valóságod egyrészt megjövendölhető a rád és a környezetedre ható energiák révén, és másrészt ugyanilyen mértékben megjósolhatatlan arról az oldalról, hogy hogyan fogsz reagálni ezekre. Bárki képes aktiválni veleszületett képességét, hogy felébredjen, és sokkal nagyobb távlatból fedezze fel az életet, hiszen a kozmikus erők és a finomenergiák szubatomi szinten hatnak rád, és képesek bekapcsolni új bepillantásokat és előérzeteket, amelyek életed lefolyásának megváltoztatásához vezethetnek téged.
 

Felgyorsult energiák2.jpg

 Kép forrása: Pinterest.com


A létezés során periodikusan szükséges - ahogy megérted a teret és időt - hogy lehetőségeket teremts a törmelékek bizonyos típusaitól való megtisztulásra. Talán fizikai törmelékekre gondolsz; mindazonáltal mi energetikai törmelékekre hivatkozunk, leginkább a az alacsony vibrációk frekvenciáira, amelyek elhibázott életprogramjaidként felgyűltek - külső világodban csakúgy, mint belső környezetedben. Az idővonalak mentén történő gyógyítás szükséges ahhoz, hogy feloldódjon a felhalmozódott pszichés és érzelmi energia masszív építménye, ami a DNS-struktúrában tárolódik. A DNS üres szemétnek tartott szakaszai azok, amelyek ténylegesen létfontosságú "felvételeket" rögzítenek, és az információ fontos kulcsait tárolják. E tekintetben a DNS-d saját információs hálózatában hordozza őseid leszármazási vonalát. Az emberi test aprólékosan megtervezett eszköz, teljes mértékben képes a képek, lenyomatok, személyes benyomások megőrzésére, melyek pontosan feljegyzésre kerültek, pillanatról pillanatra, és sejtszinten tárolódnak. Ez végül az érzékszervi benyomások nagy tömegeként halmozódik fel, ami generációról generációra átadódik, a természetes pszichés befolyáson és a vérvonal telepátiáján keresztül. Minden családban ezzel járóan erős pszichés kapcsolódás van, mert az információk közös bázisa és a családiasság a vérben hordozódik. Az idő sugárútjain keresztül sejtjeid mindig kommunikálják elméd állapotát genetikai családod felé.

Sok érdekes kérdés merül fel, amikor elmédet ráirányítod őseidre, és benyomások és tapasztalatok hatalmas mennyisége van bekódolva a DNS-edbe.

Néhány pillanatra fókuszáld figyelmedet a légzésedre, és teremtsd meg az éltető energia mély, nyugodt, ritmikus áramlását a testeden keresztül, a mélyben elérve sejtjeid szubatomi rétegeit. Vizualizálj pörgő arany energiaspirálokat, amelyek a sejtjeidben, a sejtek között és körülöttük táncolnak, összekapcsolva a parányi részecskéket és hullámokat a színek, folyékony geometriai formák és fenségesen tiszta hangok csodálatosan ragyogó káprázatává.

Szándékold most, hogy megnyitod személyes idővonaladat légzésed segítségével - e gondolat táncba kezd sejtjeid mélyén. Lazulj bele a pillanatba és imagináld, hogy az őseid előtted állnak; ez vérvonalad nagy egyesülése - összegyűltek reagálva rá, hogy meghívtad őket e találkozásra. Kiterjesztett családod minden tagja máshogy van felöltözve. Egyenként fognak megközelíteni téged, és mélyen a szemedbe néznek, hogy feltárják az örömöket és tragédiákat, az üdítő felfedezéseket és a súlyos hibákat, melyeket életükben elkövettek. Fogadd be ezeket a képeket és szimbólumokat mint családi örökséged részét, és bizonyosodj meg róla, hogy hálásan méltányolod mindazt, amit mutattak. Amikor befejeződött a találkozó, elmélkedj e hatalmas mennyiségű tapasztalat és teremtő lehetőség felett, melyet a lényedből előhoztál.

A Galaktikus Központból hatalmas energiák közvetítődnek a Földre a fájdalom és az elkülönültség gyógyítására

Az 1987 és 2012 közötti időszak - vagy a "nanoszekundum" a [majdani] krónikákban - magába foglalja a Galaktikus Központ erőforrásához - vagy a [Kozmikus] Anya Méhéhez -való újrakapcsolódást, azon felelősség elfogadásával, hogy eltakarítjátok a hatalmas mennyiségben felhalmozódott negatív energiájú [energetikai] hulladékot, ami lezárja a valóságotokat. Végső soron a "nanoszekundum" arról szól, hogy megtapasztaljátok [érzékelésetek] fokozottan éber állapotait, a célból, hogy felismerjétek, kik vagytok valójában. Bár időnként az óriási mennyiségű feldolgozatlan energia elfelhőzi az ahhoz kívánatos tisztaságot, hogy újrakapcsolódjatok saját mély belső bölcsességetekhez. Ekkor át kell alakítani, [kialakulásuk] célját megértve a DNS-ben tárolt kódolt fájdalmat és elkülönültséget, és az áldozatiság és az erőtlenség erős hiedelmeit, aztán az úgynevezett múltból eredő érzékleteket - melyeknek [még] megvan az összes erejük. Az események és tapasztalatok a félelem-alapú hiedelmek eredményei, és így kódolódtak be a DNS-be - nagyon fontos gyógyítani ezeket, mert ha e tapasztalatok jelentését és célját nem értitek meg, akkor, ahogy mondani szokták, a történelem meg fogja ismételni önmagát.

Az egész galaxisban ritka események a megtisztulás és a kínzó energiák meggyógyításának erőteljes többdimenziós lehetőségei. Amikor adódnak a gyógyulás egyedi lehetőségei, különböző forrásokból óriási változatosságú energia vonzódik az adott helyhez. A kozmikus sugárzás beáramlásai arra irányulnak, hogy felgyorsítsák az adott hely domináns energiáit, így a felgyorsult energia időszakai az alapoktól megteremtik a legfelsőbb átértékelés állapotát, melyet követ a fejlődés új prioritásainak lefektetése, ami minden szinten nagyon fontos. Minden résztvevőt nagyon erős vágy motivál, hogy átalakítsa tudatosságát az érzékelés éberségének más, sokkal magasabb állapotává. A gyógyító idők mindig a nagy egész széttöredezett részeinek újrakapcsolódásával járnak, megfiatalítva a szellemet annak elfogadásán keresztül, hogy a létezés társteremtőjének lenni nagyobb felelősség. Hatalmas energiák közvetítődnek a Galaktikus Központból a Földre, hogy gyógyítsák a fájdalmat és az elkülönültséget, körülvéve és áthatva a fizikai testedet, majd eggyé válva veled. Ez az energia az űrön keresztül közvetítődik, a Nap sugárzásán keresztül a világotokba. A napkitörések hozzák magukkal a Galaktikus Központ közvetítéseit [transmissions] hogy így robbanjanak be a ti teretekbe és időtökbe. Be kell integrálnotok ezt az energiát, azért hogy élhessetek és előrehaladhassatok e felgyorsult időkben - illeszkedni kell egymáshoz, ahogy a számítógépprogram együtt dolgozik a géppel, vagy ahogy a kéz belecsusszan a megfelelő méretű kesztyűbe. Bármi, ami blokkolja ezen energiák szétterjedését benned vagy a környezetedben, láthatóan manifesztté fog válni, és úgy kell vele bánni, mint akadállyal, és el kell távolítani az útból, így már nem tudja akadályozni személyes átalakulásod folyamatát.

Felgyorsult energiák3.jpg

  Kép forrása: Pinterest.com

Barbara Marciniak 4/3: Felgyorsult energiák
The Path of Empowerment (4. könyv)
Harmadik fejezet
Felgyorsult energiák
[fordította: Szigeti Antal]