Az angyalforras.hu weboldalt saját forrásokból tartjuk fent.
Ha szeretnél hozzájárulni működéséhez, kattints a támogatom gombra!

Köszönjük támogatásod! TÁMOGATOM!

KÁOSZBÓL AZ ÚJ TEREMTÉSBE

2021-11-18

Az erőteljes kvantumáramlások felerősítették a káoszt és elindították az új átmeneti ciklust

Új föld 4.jpg
Kép forrása: Pinterest.com
 
A 3D-től a 4D-n át az 5D-be 
 
"Minél intenzívebb a káosz, 
annál intenzívebb az Új Világ születése, 
és a FŐNIXMADÁR már elkezdte megmutatni körvonalait az új 5D Földön❗️" 
 
2021. november 11-én a Földön végleg bezárultak az energiacsere-mezők a 3D és a 4D között, és elindult egy új forgatókönyv a negyedik dimenzión való átkelésről.
 
Most a fizikai síkon a bolygó teljes lakossága a Szubtilis/Finom Testeik rezgései által oszlik el a 3D és 4D Mátrixban. 
Mindannyian érezhetjük ezt, amint megtapasztalható sok országban a pusztító események növekedése.
 
Szinte az egész életünket egy év alatt éljük le. 
Ez azért történik, mert lezárunk egy nagy, régi tapasztalati ciklust, és felkészülünk egy újba való belépésre.
 
A régi ciklus a harmadik sűrűség volt, az új pedig az ötödik dimenzió. 
Jelenleg ez a két időbeli frekvencia együtt létezik, létrehozva a káosz örvényét, ami szükséges ahhoz, hogy a 3D Mátrixot és annak energiahálózatát felszámoljuk, és teljes erővel aktiváljuk az 5D infrastruktúrát.
 
Ebben a köztes időszakban nehéz átlátni a nagy képet. 
 
Ennek ellenére mindig tudatában kell lennünk annak, hogy mi a fontos, mi az események háttere, és miért ragadják meg egyes frekvenciák kitartóan a figyelmünket.
 
Sokaknak nehéz a Béke és a Szeretet magas frekvenciáin maradni. De kiegyensúlyozottnak és központosítottnak kell lennünk az elkövetkező hónapokban, hogy kezelni tudjuk azokat az erőteljes energiákat, amelyek továbbra is a Földre érkeznek a Helyi Univerzum Központi Szellemi Napjaiból, a Tejútrendszerből és a Hélioszból.
 
A Skorpió csillagkép szimbóluma, ahol a Nap november 22-ig tartózkodik, nemcsak az azonos nevű ízeltlábút jelképezi, hanem a Sas és a Főnix jelképe is. 
A Skorpió az alsó vagy árnyékos aspektusokat képviseli. 
Ilyenkor sokan állati ösztönök és agresszió alapján cselekszenek, és ezt nem veszik észre.
 
A második szimbólum, a Sas, azokat jelképezi, akik tudatában vannak lelküknek, és rendelkeznek megfelelő intuícióval és bölcsességgel, hogy meglássák a mélyreható változások teljes képét.
 
A sasokhoz hasonlóan, ők képesek a káosz fölé emelkedni és félreérthetetlenül, pontosan cselekedni.
 
Azok közülünk, akik alkalmazkodnak a Föld átalakulásához, követni fogják a Főnix repülését.
 
Ez a múlttól és az idejétmúlt dolgoktól való teljes elszakadást, és az 5D új valóságába vezető utazás folytatását  jelenti.
 
Nem véletlen, hogy a Főnix volt az a szimbólum, amelyet a Szíriuszról érkező Csillagtanítók használtak a Káoszból való Teremtés folyamatának leírására.
 
A Főnix repülését követve úgy érezhetjük, hogy elvesznek tőlünk mindent, amit ismertünk, ezért zavarodottságot, szomorúságot vagy dühöt tapasztalhatunk magunkon. 
Vagy megtapasztalhatjuk a mély belső békét, elfogadást és a szükségtelent elengedve haladunk át ezen a szakaszon. 
Tudjuk, hogy a Teremtés Törvényeit követjük, és megengedjük magunknak, hogy új lényekként és megtapasztalásokként szülessünk a következő ciklusba.
 
2021. december 12-től kezdődően sokan ráébrednek, hogy elvesztegettek sok értékes időt, és kényelmetlennek kezdik érezni a gyorsan változó világot. 
A Forráshoz való törekvés hiánya, amely a Lélek fájdalmaiban fejeződik ki, fel fog tárulni. 
 
Ettől a naptól kezdve a Társteremtők, a Magasabb Fény Hierarchia és a Galaktikus Bizottság új forgatókönyvet indítanak el a 3D Mátrix lakói számára. 
A többféle választási lehetőségből egy közös, egységes terv alakul ki, amely érinti minden egyén 'Én vagyok' minőségét.
 
Mindazok, akik a 3D frekvenciáin rezegnek, olyan körülmények között találják magukat, amelyek évről évre keményebbek lesznek. Ennek oka, azon megtestesült Lelkek csökkenő száma, akik képesek energiájukkal a pozitív eseményeket táplálni, mert a 3D Mátrix alapkódjaiban és programjaiban élnek.
 
A Föld 3D energiamezejének működő Mátrix rendszere autonóm vezérlési üzemmódban van. 
Fenntartása érdekében a Rendszer folyamatosan olyan eseményeket hoz létre, amelyek elszívják a tudatos és tudattalan 3D lakosok energiapotenciálját.
 
Ennek az élősködő Rendszernek a nagyságrendje és a vele együtt elszívott létfontosságú energiamennyiség olyan mértékű, hogy a 3D-be kapaszkodó embereket a túlélés érdekében felébredésre fogja KÉNYSZERÍTENI.
 
December 12. és 2021. december 21. között minden magas rezgésű ember, aki sok energiát és időt fordított a Spirituális fejlődésre, karácsonyi ajándékot kap.
 
Azokban, akik a tudatosság frekvenciáját a 4D Mátrix stabilizáló szintjére emelték, és a 4D maximális értékeire növelték a Szubtilis Testük energiakapacitását, a Társteremtők a negyedik dimenzió Kristály Mátrix programjait töltik be.
 
A december 21-i téli napforduló idején, amikor bolygónk forgástengelye a maximális 23° 26′ lesz a Naphoz viszonyítva, ezek a programok aktiválódnak.
 
Ez azt jelenti, hogy az elkövetkező 2022-es és a jövőbeli életben mélyrehatóan új energiakapcsolatok beállítása történik meg majd a 4D-be lépők Finom mezőivel.
 
Azokban, akik a 3D idővonalakon vannak, átlagos rezgésmutatókkal és energiakapacitással rendelkeznek, a Társteremtők feltöltik az ébredés algoritmusát. 
Ez erős érzelmi aggodalmak formájában kezd majd megnyilvánulni az elvesztegetett idő és a hamis életút miatt.
 
A 3D lakóinak belső hangja szó szerint a Lélek megmentéséért fog kiáltani, amely megpróbál kiszabadulni a megszokott élet ördögi köréből, és áttérni a Forráshoz vezető útra. 
 
Felsőbb Énjük hatására sok ember egyre inkább ellenállhatatlan erővel vonzódik majd az Erőhelyekre, ásramokba és templomokba, vagy egyszerűen csak visszavonul, hogy a Forrással kommunikáljon, és segítséget kérjen Tőle.
 
A 3D energiamezők korrekciójának sajátossága, hogy a Lelkek minden megtestesült aspektusának vannak bizonyos meditatív vagy imádságos tapasztalatai, mind a jelenben, mind a múltbeli megtestesülésekben.
 
Az ilyen emberek életében a Felsőbb Fényhierarchia észrevétlenül olyan helyzeteket teremt majd, ahol meghallják a Lélek felébredésére való hívást, de ugyanakkor tudatuk leragad, és hiányzik belőle a felébredéshez szükséges energia és a Forráshoz vissza vezető cselekvő erő.
 
Néhányan elcsüggednek majd. 
A többiek továbbra is kétségbeesetten ragaszkodnak majd korábbi életmódjukhoz és hozzáállásukhoz. 
Lesznek, akik felgyorsulnak, hogy felébredjenek és megkezdjék elszántan a belső munkájukat, elszakadva az elmúló valóságtól.
 
2022-ben megtörténik az összes megtestesült Lélek globális szétosztása a 3D és 4D energiamezőkben, vagyis a fizikai síkon lévő rezgések szerinti szétválasztásuk.
 
A magas rezgésű 4D emberek új függőleges és vízszintes energiacsere-mezőkkel és a 4D Mátrixnak megfelelő új életforgatókönyvvel hangolják a Szubtilis vagyis Finom Testüket. 
Néhányan képesek lesznek új módon látni és érezni önmagukat, a környező Természetet és az Abszolútumot.
 
Ne hagyjuk magunkat megtéveszteni bármilyen jeles csatornázók vagy mesterek ígéreteivel a 4D-be való tömeges átmenetről, és azokról a meditációs gyakorlatoktól és útmutatóktól, amelyek automatikusan abszolút mindenkit a Föld új rezgésszintjére juttatnak.
 
Ez LEHETETLEN azok számára, akiknek a tudata a 3D-ben van bebetonozva.❗
 
Mindenki csak egyéni forgatókönyv szerint fog belépni (vagy nem belépni) az átmeneti 4D-be. 
 
Azok, akik belső munkával a 4D energiamezők szintjére emelték a frekvenciájukat, már beléptek a negyedik dimenziós Mátrixba.
 
Most stabilizálják rezgésmezőjüket és szinkronizálják Szubtilis Testüket a 4D energiamezőkkel.
 
Gyakran elhangzik a kérdés: Hány ember fog belépni az 5D-be? Egyesek azt mondják, hogy a világ összes lakosságának 100%-a fel fog emelkedni, míg mások biztosak abban, hogy 90% vagy 75%, és így tovább.
 
Ez nem így van❗️ 
 
Igen, mind a 100% végül elhagyja a jelenlegi 3D bolygót, de nem mindenki fog az 5D Földre megérkezni.
 
Lehetetlen azoknak a váltás az 5D szintre, akik még rengeteg agressziót, haragot, gyűlöletet, félelmet és kapzsiságot hordoznak magunkban. 
Sajnos sokan még mindig ezeknek a tulajdonságoknak az alacsony frekvenciáin élnek, ezért észre sem veszik azt, hogy így sokkal kevesebb energiájuk van az átalakításra.
 
Egyesek azt állítják, hogy egy Esemény, egy Napvillanás, vagy a Helyi Univerzum vagy Galaxis Központi Napjából érkező impulzus mindenkinek segíteni fog az ötödik dimenzióba ugrásban.
 
Ez is hazugság❗️!
 
A Napvillanások és mágneses viharok, amelyek mostanában egyre gyakoribbak, segítenek a Földnek megszabadulni a maradék alacsonyabb energiáktól. 
Eltávolítják az emberi testekben a negatív érzelmek, gondolatok és tettek következtében felhalmozódott méreganyagokat is.
 
A napplazmasugarak és mágneses viharok felgyorsítják azoknak a Földről való távozását, akik már nem felelnek meg a 4D/5D frekvenciáknak.
 
Rövidre zárják és kiégetik energiamezőiket.
 
Sokan, akik maradnak, teljesen tudatában vannak annak, hogy mi történik.
 
Naponta újabb tízezrek lépnek a Spirituális újjászületés és fejlődés útjára.
 
Fizikai szöveteikkel és véredényeikkel együtt belépnek az 5D-be, teljesen egyesülve Fénytestükkel, miután átmentek a mély átalakulás belső munkáján.
 
Több mint 1,5 milliárd ember már felhalmozta a szükséges potenciált, és hamarosan képesek lesznek elhagyni jelenlegi "porhüvelyüket", és teljesen aktivált Fénytesttel belépni az 5D-be.
 
Ezek a Fénytestek egy új fizikai test másolatát jelentik mindenki számára, aki az 5D-ben lesz, és azonnal egyesül vele. 
Kevésbé sűrűek, de energetikailag pontosan lemásolják az illető megjelenését. 
Természetesen nem egyszerűen egy fehér Fénygömb lesz, ami az 5D-ben mozog.
 
A Föld fizikailag is megmarad, és az ötödik dimenzió frekvenciáit sugározza majd, amelyekkel az 5D-s Fénytestünk egyesülni fog. Nem lesz többé háromdimenziós energia.
 
Egy ideig még megmaradnak a meghibásodott Holografikus 3D roncsai azok számára, akik nem akarnak kilépni a 3D-ből. 
De ezek a maradványok hamarosan teljesen el lesznek távolítva, ahogyan az összes régi frekvencia is, ami más bolygókra fog menni. (2023-2032 között)
 
A fordulópont 2021. november 11-én volt, amikor a Skorpió Kapu néven ismert Portál megnyílt. 
 
Ezt az Isteni Kapuként is emlegetik.
 
Most, hogy a Föld átlépett egy újabb fotonikus öv örvénybe, a 11/11-es dátum egy új határvonal záróakkordja Gaia számára, ahogyan számunkra, a gyermekei számára is.
 
Ezen a kapun keresztül sokan közülünk búcsút intettek korábbi életüknek a háromdimenziós világban, amely a dualitás törvényei szerint létezik.
 
Egyre többen találtak egy másik állapotot, amely lehetővé teszi számukra, hogy mostantól kezdve más - az ötödik dimenzió terében uralkodó Egyetemes Törvények szerint éljenek.
 
Mindannyiunknak egyedülálló lehetősége van arra, hogy mi legyünk az első emberek, akik egyszerre két síkon létezünk: még mindig a 3D-s testünkben vagyunk, és tudatunk és lelkünk által belépünk az 5D-be.
 
Nagyon fontos, hogy ÓVAKODJUNK a kísértésektől, és ne engedjünk a körülöttünk élők és a Rendszer provokatív cselekedeteinek, amelyek kétségtelenül próbára teszik erőnket ezekben a számunkra sorsdöntő napokban❗️.
 
És minden alkalommal, amikor úgy érezzük, hogy elveszítjük az egyensúlyunkat, és készen állunk leesni a kvantumhullámok gerincéről, amely az ötödik dimenzióba visz minket, emlékezzünk arra, hogy az 5D rezgéseiből vagyunk szőve, és nem kerül semmibe, ha csak átrepülünk ezen a gerincen, alig érintve azt a lábunkkal. Egyszerűen nem tudunk leesni róla!
 
A 11/11-es portál egy széles kapu az Új Tudatossághoz és egy erőteljes idő/tér portál, amelyet az Antaraiak és a Plejádiak irányítanak. 
 
Ez egyben a Galaktikus Központi Naphoz legközelebbi Portál is.
 
2021. november 11-én a Galaktikus Bizottság teljes erővel bekapcsolta a Portál energiáit, és most a Gyémánt Fénykód hullámait kapjuk, hogy segítse az 5D-be való átmenetünket.
 
Az erőteljes kvantumáramlások felerősítették a káoszt az alacsonyabb dimenziókban. 
 
De minél intenzívebb a káosz, annál intenzívebb az Új Világ születése, és a Főnixmadár már elkezdte megmutatni körvonalait az új 5D Földön❗️ 
 
 
 főnix álom.jpg
 
Kép forrása: Pinterest.com
 
Az üzenet Lev által érkezett <3