Az angyalforras.hu weboldalt saját forrásokból tartjuk fent.
Ha szeretnél hozzájárulni működéséhez, kattints a támogatom gombra!

Köszönjük támogatásod! TÁMOGATOM!

MÁRIA ÜZENETEI

2020-03-01

A jelen kor változásairól

 MÁRIA ÜZENETEI A JELEN VÁLTOZÁSOKRÓL.jpg

 Kép forrása: Pinterest.com

 

MÁRIA ÜZENETEI JELEN KOR VÁLTOZÁSAIRÓL

 

 

„Közeledik az idő, amikor megrázkódtok és megrémültök; nem valamely büntetés miatt, hanem, mert ideje, hogy a Föld és az emberiség lelke megújuljon. A Föld megrázkódik, és a folyamat, amely ezeket a földi változásokat előidézi, már megkezdődött. A változások már elkezdődtek, és folytatódnak a beteljesülésig. Az igazi tragédia viszont szellemi fejlődésünk elvesztése lenne."

„Az időjárás drámai módon megváltozik az egész világon... Meg-változnak az óceánok áramlatai és elmozdulnak a Föld mágneses pólusai. A sarki jégtömbök olvadásnak indulnak, és darabokra töredeznek. Az olvadó jégtömbök miatt emelkedik az óceánok vízszintje, megváltoztatva a tengerpartokat az egész világon.
Szokatlan Nap- és napfolttevékenységekre kerül sor Mária egyre gyakrabban, a világ számos helyén fog megjelenni.
Az ember csak egységben képes előrehaladni. Hamarosan egy óriási lépés következik a jövő felé.
Azok, akik lelkileg nincsenek felkészülve ezekre a változásokra, képtelenek lesznek megérteni azokat. Ez a növekedés! Egy sokkal nagyobb méretű világegyetemben fogjátok elfoglalni a helyeteket a jövőben. Egy gyönyörű és fényes jövő van készülőben."

A változás okairól

„A bolygó védekezni fog. Sok életet fog elpusztítani, de még ez sem fog felérni a ti rombolásotokkal. A bolygó visszakéri azt, ami az övé.Tudom, hogy mindez Isten büntetésének tűnik, de éppen az ellenkezője: ez cselekedeteitek következménye ezen a bolygón.

A heves viharokra pedig nem kerülne sor, ha a kollektív tudatot nem öntötte volna el a gyűlölet, a harag, a félelem és az indulat." „Néhány éven belül a mágneses mezők rezgésének erősödése új és erőteljes hatásokat eredményez a Földön. A légköri nyomás és a mágneses erők intenzitása rekordokat fog megdönteni. Mindaz az erőszak, amely eddig a szívetekben lakozott, most láthatóvá válik. Mindez nem büntetés, csupán az évszázadok alatt felgyülemlett gyűlölet, harag és félelem hatása. A feszültségek, amelyek elöntötték az emberek tudatát, most kirobbannak.

„A Föld egy korszak végéhez közeledik. Formája és lelke meg fog újulni. Most van itt az ideje a megújulásnak, és ugyanakkor a régi hanyatlásának. Mert nincs újjászületés halál nélkül."

„A világegyetem egyre nő és egyre terjed, és hamarosan új életre, új hajtásra robban szét. Olyan ez, mintha az univerzum több száz éven át állapotos volna.

A Föld tengelyének elfordulása a Jelenések Könyvének a története. Ez a történet minden faj kultúrájában úgy szerepel, mint az istenek visszatérése. Az örökkévalóság óta mondják, hogy ez rend¬kívüli esemény. Legyetek biztosak afelől, hogy ez nem a világ vége, hanem egy új korszak, egy új világ és egy új megértés kezdete. Most, az új kor születése előtt kell felkészülni."

 Lelki intelmek

„Minden embernek megpróbáltatásokat és csapásokat kell elviselnie, és mivel ezek világméretűek lesznek, a lehető legtöbb emberhez kívánok eljutni... Térjetek vissza a kezdetekhez, a gyökerekhez. Térjetek vissza a mindenek kezdetéhez. Térjetek vissza kiindulási pontotokhoz - Istenhez... Teljes erőddel és minden igyekezeteddel keresd az egyesülést Istennel - a Mindenhatóval és Hatalmassal."

.,Csak az imádságban és meditációban találhattok vigasztalást. Minden gondolatotokat a szívetekben lévő oltárhoz vigyétek... Csak az ima és a meditáció tud benneteket egyénileg vezetni és irányítani."

„Eljött az idő, hogy az Isteni Fényt megtaláljátok a lelketekben. Eljött a szellemi lámpagyújtás ideje. Eljött az idő, hogy a szívetekben és a lelketekben keressétek Istent."

„A Földön ma arra van szükség, hogy minden ember az Egy Istenhez emelje a szívét és az elméjét, hogy Istenben megtisztuljon és megújuljon. Amikor mindenki megtalálja az Egy Isten igazságát és vezetését, a Föld minden lénye egészségesebbé és felkészültebbé válik az élet folytatására."

„Eljött az ideje, hogy visszaállítsátok a harmóniát saját belső lényetekkel és az Egyetemes Szellemmel. Most van itt az ideje, hogy minden lélek kinyíljon, és magába fogadja Istent. Ez az egyetlen esély a szellemi fejlődés megmentésére."

A távolabbi jövőről

„Az emberiség boldog lesz, hogy új korba születhet, hiszen így lehetősége nyílik kijavítani az elmúlt korok hibáit. A következő generációk tanulni fognak hibáitokból.

Az ember fizikai testében új sejtek fognak születni. Az emberiség erős kapcsolatot fog fenntartani a szellemi világgal. Az új sejtek lehetővé teszik majd, hogy elméjüket hatékonyabban tudják használni. Olyan erőknek kerülnek majd a birtokába, amelyeket ma senki sem ismer. Elméjük útján képesek lesznek minden világgal kommunikálni. Beszélni fognak az állatokkal. Új ember és új fajok fognak születni. Az eljövendő kor embere annyira fog különbözni a maitól, mint ti az ősembertől. Néha a legnehezebb időkben történik a legtöbb haladás. A rothadó gyümölcsöt időnként el kell távolítani a pincéből, hogy a többiek épek maradjanak."

„Itt az idő, hogy a fejlődés eljöjjön a Földre. A következő kor egy fejlődő korszak lesz... az emberi faj növekedésének az ideje. Az ember egy fejlettebb szellemi lénnyé válik. Olyan hangokat lesz képes hallani, amelyek ma még nem hallhatók számára. A fény sugarain át olyanokat fog látni, amelyek ma még rejtve vannak. Elméjével hallani és beszélni fog. Sokkal jobban fogja tudni használni lelki képességeit. Az egész emberiségben kibontakozik az, amit ma intuíciónak nevezünk. Az őszinteség elengedhetetlen lesz, hiszen az emberek mentális úton fognak hallani. Mindennek fogják tudni az okát. Minden összefüggést érteni fognak. Minden gondolatot hallani fognak. Az emberiség szükségszerűen békéssé válik. Az emberek megtanulnak békében élni.

Isten Fénye fog ragyogni minden ember szívében és elméjében. Minden ember tudni fogja, hogy saját fejlődése embertársaitól függ, és emiatt minden ember fontos. Mindenkinek meglesz a maga helye a társadalomban. Nem lesz annyi ember a Földön, mint ma. Az új korszak elején az emberek száma lecsökken. Az embernek fejlettebb képe lesz a természetről. A bolygót szeretni és óvni fogják, nem ártanak neki. Új életmódokat fognak megtanulni, melyek lehetővé teszik a földi élet megújulását."

..Az emberiség békére és nyugalomra fog vágyni. Mindenki békére fog törekedni. Az új emberi fajt mélyen áthatja majd a vágy, hogy harmóniában éljen magával és a bolygóval."

..Kezdetben az éghajlat kiszámíthatatlan lesz, de aztán visszaáll az évszakok megszokott rendje. A Földet új emberek népesítik be... Ők sokkal inkább tudatában lesznek a léleknek és a szellemnek. Közelebb lesznek az isteni mintához, mivel emlékezetük tiszta marad. Ez a megjövendölt »ezeréves béke« időszaka lesz."

..A fejlődés már megkezdődött. Az elmúlt száz évben megelevenedtek a lelki folyamatok az emberben. Néhányan ezt intuíciónak nevezik. Az emberi faj lelki természete életre kelt. A korábbi öt érzék egy hatodikkal bővült ki. Ez az idők kezdete óta bennetek van. Nem olyan régen aktiválódott, és mára már köztudottá vált."

..A természetben bekövetkező drasztikus változások az embert is jelentősen megváltoztatják. Pusztán az események túlélése jó irányba fogja megváltoztatni az embert."

MÁRIA ÜZENETEI A JELEN VÁLTOZÁSOKRÓL1.gif
 

 Kép forrása: Pinterest.com

(Annié Kirkwood: Mária üzenetei - hatodik síp-axis. Bp., 1997.forrás)