Az angyalforras.hu weboldalt saját forrásokból tartjuk fent.
Ha szeretnél hozzájárulni működéséhez, kattints a támogatom gombra!

Köszönjük támogatásod! TÁMOGATOM!

AZ ANYAGBA REKEDT TUDATOK

2022-10-09

Sokaknak még nagyon sok a tanulni valója a felébredésig

anyag ember megosztottság másolata.jpg

Kép: Tomasz Kopera

 

AZ ANYAGBA REKEDT TUDATOK

 

A harmadik dimenziósnak nevezett, régi és ennélfogva mára már beszűkült tudatossággal élők pedig a körülmények változásait észlelve, riadt tekintettel kérdezgetik lármás környezetük mindenre valamiféle választ adó szakértőitől, hogy mi is történik, mit hoz a sorsuk?

 

Mert bár tapasztalják a körülmények radikális átalakulásait, számukra is feltűnő a dolgok eddigi menetének mindenki számára nyilvánvaló irányváltása, de nem képesek felfogni és megérteni a mozgató erők lényegét. Nem is érthetik, mert nem is érzékelhetik alacsony rezgésszintű, sűrű anyagi állapotukban azokat a Mindent Átalakító Kozmikus Energiákat, amelyek hatására változik meg körülöttük a korábbi lét alapja, egyre inkább elgyengülve és folyamatosan elillanva. Mindaz, amiben eddig éltek és kapaszkodtak, az anyag mindenhatóságának mesterségesen kialakított káprázata lebomlóban van, és apró szilánkokká törve kerül az Örök Lét süllyesztőjébe. Megváltozik mindennek a létalapja, s az Új Létalapon már csak az oda tartozók képesek továbblépni, a korábban megkezdett Ibolya Láng Zarándokösvényen.

 

Mert számukra ez a lét és irány már megszokottá vált eddigi felemelkedésük során.

A ráeszmélés, a rácsodálkozás első döbbenetei után néhányan közülük felismerik, hogy bizonyára irányt tévesztettek eddigi aktuális földi életük menetében, beleragadtak az anyagi világ szemfényvesztőinek ingoványába, s ott is feledkeztek ahelyett, hogy a számukra korábban kijelölt úton mentek volna tovább. A felismerés maga a tanulás és tapasztalás első lépcsőfoka, így megfelelő lelki – tudati inspiráció esetén megkezdhetik saját zarándoklatukat az Eredendő Otthon Ibolyántúli Háza felé vezető hosszú és esetenként próbákkal nehezített ösvényen. Lesz rá néhány inkarnációs szakaszuk az elkövetkező évezredek során. Aki pedig még eddig a ráeszmélésig sem képes eljutni, annak a reinkarnációk hosszú láncolatán át vezethet csak az útja addig, míg egyszer csak ráébred, hogy egy mókuskerékben rohan életeken keresztül körbe-körbe, de egyetlen lépést sem tesz meg azon az úton, amely bárhová is elvezeti.

 

Neki még nagyon sok a tanulni valója a felébredésig, majd a sűrű anyagi létből való kijárat megtalálásáig.

Mert a magasabb rezgésszintű létet nem lehet a szupermarketben leemelni a polcról és hazavinni, felölteni és beleilleszkedve felemelkedni új, soha nem tapasztalt létmagasságokba. Az egyéni utat mindenkinek végig kell járnia, megtapasztalva az egyéni kudarcok és tragédiák sorozatát, melyekből a kilábalás öröme okozta felszabadultságot követően ott van a mindenkori kötelező feladat: feldolgozni a megtapasztaltakat, beépíteni lelki és tudati tárházunk jövőt determináló tényezői közé. Mert csak ezáltal lehet egy későbbi léthelyzetben felidézni és hasznosítani a korábban megtapasztaltakat. Ezekért az örök érvényű megtapasztalásokért születünk le hosszú évezredek sorozatában a földi lét különböző viszonyai és tudatszintjei közé. S csak amikor megszerezte a megfelelő mennyiségű és minőségű egyéni tapasztalatot, csak akkor nyílik meg a lehetősége minden egyes Földre Szállt Angyalnak arra, hogy lehetőséget kapjon a tényleges felemelkedés útjára való lépésre.

 

Az Örök Lét végtelenségében minden lélek szabad akaratából választja meg saját haladásának módját és ütemét.

 ...


A magasabb szintű rálátásból tisztán látható és felismerhető, hogy az alacsonyabb rezgésszintű lét mennyire a látszatok káprázatára épül, a látszatok alapján analizál és elméleteket épít naiv képzelgések hamisságaiból. Nem képes rálátni a valóságos lényegre, arra az egyszerű tényre, hogy minden földi jelenség egy – egy magasabb szintű folyamat fizikai szintű vetülete csupán, vagyis minden földi megnyilvánulás magasabb szintek jelző üzenete az arra fogékony Földre Szállt Angyal számára. Ezt kellene figyelembe venni és felhasználni a vágyott előrelépés érdekében mindenkinek, az értelmüket veszített és önmagukat stresszelő téves alapú háromdimenziós materiális meghatározottságú agyalások helyett.

 

Mert azok nem vezetnek sehová – legfeljebb valamelyik kórház pszichológiai osztályára…

 ...

Aki a dolgok hétköznapi, alacsony szintű viszonyain túlról, a háromdimenziós tudati szint fölé emelkedve képes szemlélni és látni, annak automatikus spontaneitással elvesznek tudatából a beszűkített gondolkodás korlátai. Az ilyen Emberangyal természetes tudása, hogy nem csak a testével azonos, hanem a test fizikai határán túl van önvalója nagyobbik és magasabb létszintű része, amit általában Felsőbb Én-nek nevezünk. Innen származnak földi életünk/életeink előre nem látható fordulatai, álmaink, lelki információink tartalmai.

 

Hiszen ez a Felsőbb Én az Örök Létünk kormányosa, navigátora és felügyelője, földi küldetéseink kiindulópontja és végcélja.

 

A Valódi Lény-egünk…

 

 

Írta: D.D.D. Desiderius

 anyagból a fénybe 4.jpg