Az angyalforras.hu weboldalt saját forrásokból tartjuk fent.
Ha szeretnél hozzájárulni működéséhez, kattints a támogatom gombra!

Köszönjük támogatásod! TÁMOGATOM!

A FELEMELKEDÉS HÁROM KAPUJA

2022-04-08

Michael arkangyal tanításai a kollektív szintű felemelkedésről

 dimenzió kapu 7.jpg

 Kép forrása: Pinterest.com

 

MICHAEL ARKANGYAL TANÍTÁSA

 

 A felemelkedés három nagy kapuja

 

A felemelkedés útján haladó lélek az egyéni továbblépésen túl egy sokkal hatalmasabb emelkedési folyamaton vesz részt, amely kollektív szinten történik meg. A feljebblépés nem csak a Földön, hanem a Tejút rendszerben is végbe megy, ezért nagyon sok galaktikus dráma harmadik dimenziós vetülete zárul most le a földi világban. Egy nagy teremtő ciklus a végéhez közelit, ezért nagyon sok lélek inkarnálódott most földi testben, hogy részese legyen a nagy átalakulásnak. A Naprendszer és a Föld is magasabb szintre emelkedik fel, továbblép a fejlődés következő szintjére.

 

A világban a fejlődés lehetőségét a világkorszakok határozzák meg, amelyek lehetőséget biztosítanak megannyi létformának a lét különböző megtapasztalásainak a megélésére. Amikor lezárul egy világkorszak és egy hosszú fejlődési ciklus a végére ér, szétválasztás történik. Ekkor elkülönülnek egymástól azok, akik más fejlettségi szinten vannak, és a közöttük lévő fejlettségi szintek között akkora a szakadék, hogy már nem tudnak együtt fejlődni.

 

A feljebblépés során mindazok, akik megérettek arra, hogy felemelkedjenek, átléphetnek az emelkedés kapuján. Azok viszont, akik nem állnak készen arra, hogy magasabb létvalóságba emelkedjenek, egy új fejlődési ciklust indítanak el. Ez azt jelenti, hogy e végkifejlett után mindenki a megfelelő helyre kerül, tudatossági és rezgésszintje szerint.

 

A Felemelkedés Három Nagy Kapuja

 

Vannak olyan emberek, akik a fizikai halál tapasztalataként megélt kapun keresztül kívánják vagy tudják elhagyni a Földet. Amint elérik a megfelelő lelki szintet, azoknak akik tudatukra ébrednek, nem kell visszatérniük a Földre, hanem egy gyönyörű helyre kerülnek, ahol felkészülhetnek, amíg csak a végső felemelkedés be nem következik. Vannak, akiknek nem kellett leszületniük a végső időkben, mert már elérték a megfelelő tudati szintet, ők most a Földön élő lelkeket segítik, továbbá készülnek a végső felemelkedésre. Ezért írja a szentírás, hogy a holtak feltámadnak, ez valójában azt jelenti, hogy mindazok, akik már elhagyták a fizikai világot, a felemelkedés kapujában megelevenednek és elsőként lépnek át a magasabb világokba. Ezért ne búslakodjatok azok miatt, akik a földi világot elhagyták, mert örömteli találkozás vár rátok, amikor megnyílnak a menny kapui és a Föld felemelkedik az 5. dimenzióba.

 

Akkor maga az Úr fog leszállni a Mennyből! Felhangzik egy hangos parancsszó, az angyalok fejedelmének hangja, és Isten trombitajele. Erre azok fognak feltámadni, akik úgy haltak meg, hogy hittek Krisztusban. Ők lesznek az elsők. Thesszalonika 4:16 

 

Felemelkedés a Föld Kapuin keresztül

 

A szétválasztás után, mindazok akik felébredtek és a krisztusi úton haladnak a felemelkedés ösvényén, nem kell a végső időkre itt maradniuk. Számukra a Föld belső dimenziói megnyílnak és elhagyhatják az emberi világot. Ezek a kapuk a Föld főbb örvényeinél találhatók, szent helyeken, ahol átjáró van a két világ között. A fénylő lelkek pedig, ezeken a láthatatlan kapukon keresztül bejuthatnak a Föld belső éteri világaiba. Lesznek akik számára ezen kapuk ott fognak kinyílni, ahol éppen tartózkodnak és nem kell különleges helyre elmenniük. Ők képesek arra, hogy oly annyira felemeljék rezgésszintjüket, hogy telepatikus úton megnyissák a dimenzió kapukat, és bejutnak a Föld belső fényvárosaiba. Előfordulhat majd, hogy két egymás mellett álló ember között az egyik magasabb rezgési szintje révén egyszer csak eltűnik. Ekkor mind egyének mind csoportok el fognak tűnni a Föld felszínéről. A Föld belső világainak őrzői beengedik őket a fény rejtett tereibe és itt maradhatnak majd egészen a dicsőséges végkifejletig.

 

Sokan vannak most a Földön azok, akik az ötödik dimenziót már élik, tudatilag ebben a valóságban tartózkodnak, és várják a dimenziókapuk megnyitását. Szívükben érzik a hívást, mélyen hisznek az elragadtatásban és tudják, hogy ez meg fog velük történni. Ők már most erre készülnek energetikai és tudati szinten egyaránt. Feladatuk a jelenben az, hogy fenntartsák az ötödik dimenziós fényteret a földi világba.  

 

Akkor ketten lesznek a mezőn: az egyik felvétetik, a másik otthagyatik. Máté 24:40

 

Felemelkedés a Mennyek Kapuin át

 

Eljön végül az idő, amikor Jézus Krisztus visszatér és megnyitja a mennyek kapuját és bebocsátást enged minden fénybe emelkedő lélek számára, hogy az égi világokba felemelkedjenek. Mindazok, akik az utolsó időkben itt maradnak, a legvégsőkig kitartanak Isten mellett és segítik azokat, akiket még meg lehet menteni, a végső percben felvétetnek a mennyek birodalmába. Ők az utolsó idők szentjei, akik szeretetük, cselekedeteik és szolgálataik által, mindvégig hűek maradtak Istenhez és az ő törvényei szerint éltek. Ők át fognak tudni kelni az élő láng ragyogásán, mert nem perzseli meg őket az égi fény, hanem leoldja róluk az utolsó sűrű burkokat, hogy fél-anyagi (éteri) világ rezgési szintjére emelkedhessenek.

 

Ekkor jön el Jézus Krisztus és Michael arkangyal a fényseregeivel és összegyűjti majd a Földön mindazokat a lelkeket, akik készen állnak átlépni a felemelkedés kapuján. Mindenki, akinek harmadik szemén ott lesz a fény jele felemelkedik majd egy magasabb szintű világba, ahol csak a béke és a szeretet rezgése létezhet.

 

Visszajön Jézus Krisztus, hogy egybegyűjtse, mindazokat, akik felkészültek és elviszi őket a következő mennyei lakhelyre. Sokan lesznek, akik hazatérhetnek eredeti csillagotthonukba, mások a Föld megújult ötödik dimenziós világába lépnek és lesznek, akik visszatérnek Isten Országába.

 

1Thesszalonika 4:14-17  Mert ha hisszük, hogy Jézus meghalt és feltámadt, az is bizonyos, hogy Isten az elhunytakat is előhozza Jézus által, vele együtt. Mert amint felhangzik a riadó hangja, a főangyal szava és az Isten harsonája, maga az Úr fog alászállni a mennyből, és először feltámadnak a Krisztusban elhunytak. azután mi, akik élünk, és megmaradunk, velük együtt elragadtatunk felhőkön az Úr fogadására a levegőbe, és így mindenkor az Úrral leszünk.

 

Korintus 15:51 De figyeljetek, elárulok nektek egy titkot: nem fogunk mindannyian meghalni, de mindannyian át fogunk változni. Ez nagyon hirtelen fog történni, egy szempillantás alatt, az utolsó trombita hangjára. Igen, felhangzik a trombitaszó, és azok, akik hitben haltak meg, feltámadnak a romlástól mentes örök életre. Mi pedig, akik akkor még élünk, át fogunk változni. Ez a mostani testünk romlandó, ezért feltétlenül szükséges, hogy átváltozzon olyan testté, amely már mentes a romlástól. Mostani testünk halandó, ezért át kell változzon halhatatlan testté. Amikor ez majd megtörténik: a romlandó és halandó test átváltozik romlástól mentes és halhatatlan testté, akkor teljesedik be, amit az Írás mond: A halál teljes és végleges vereséget szenvedett.

 

Az Utolsó Idők

 

A legnagyobb próbatételek a felemelkedés előtt fognak történni, az utolsó napokban, amikor a fény és árnyék erői a legintenzívebben csapnak össze. Akkor a lelki uralom azt követeli meg mindenkitől, hogy legyenek erősek és tartsanak ki hitben. Akkor olyan események fognak napvilágot látni, amelyek a fénybeemelkedő lelkeket arra fogják késztetni, hogy minden elkövessenek annak érdekében, hogy egy emelkedettebb tudati szinten tudjanak megmaradni.

 

A dimenziók szétválasztása először belső szinten történik meg. Ekkor mindenki megpróbáltatásoknak lesz kitéve, annak érdekében, hogy eltávolíthassa magából a lehúzó erők minden maradványát. Minden olyan tulajdonságot, szokást és azonosulást el kell hagyni, amely lefelé, a sűrű anyagba húz le. Ekkor felül kell tudni emelkedni az alsó három csakra minden diszharmonikus jellemvonásán, amelyek a lelket az anyaghoz kötik. Mivel az utolsó időkben a sötétség térnyerése hatalmas méreteket fog ölteni és a pusztítás ereje végigsöpör a Földön, a fénybe emelkedő lelkek csak úgy fognak tudni továbblépni, ha kidogozzák magukból a negatív tulajdonságokat, energiákat és kötödéseket, amelyek az alacsonyabb tudati szinten tartják őket. Az árnyékerők csak azt köthetik a sötétséghez, akik erre magukban teret adnak.

 

A nehéz idők megpróbáltatásai a tisztulást és az emelkedést szolgálják, hogy az arany kiválasztassék a salaktól és a fény felülemelkedhessen az árnyékon. Csak azok fognak tudni felemelkedni, akik nem öltik magukra a fenevad bélyegét, mivel ezen mikrochip alapú technika, amelyet a jelenben már előkészítenek, a tudat mesterséges intelligencia által irányított lefokozását és irányítását hivatott eredményezni.

 

Az utolsó napokban meg kell maradni szeretetben, még a legnehezebb körülmények között is, mert ez ad majd tanulságtételt arról, hogy azok, akik a Földdel együtt felemelkednek, megérettek arra, hogy beléphessenek a megújult világ kapuján.

 

János 14:1 Ne nyugtalankodjék a ti szívetek: higgyetek Istenben, és higgyetek énbennem. Az én Atyám házában sok hajlék van; ha nem így volna, vajon mondtam volna-e nektek, hogy elmegyek helyet készíteni a számotokra. És ha majd elmentem, és helyet készítettem nektek, ismét eljövök, és magam mellé veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ott legyetek ti is.

 

Áldással és szeretettel

 

Írta: Aysha