Az angyalforras.hu weboldalt saját forrásokból tartjuk fent.
Ha szeretnél hozzájárulni működéséhez, kattints a támogatom gombra!

Köszönjük támogatásod! TÁMOGATOM!

Mire tanítanak a próféciák?

2018-11-03

Dimenzióváltás, a Föld felemelkedése, új energiák, apokalipszis, Jézus második eljövetele, korszakváltás, pólusváltás, katasztrófák stb. … számtalan jövendölés, teória, jóslat hangzik el.
Vizsgáljuk meg a különböző kultúrák és vallások próféciáit, és döntsük el magunk
(Nagyon jó írás, ajánlom figyelmetekbe :)

 Mire tanítanak a próféciák.jpg

 Kép forrása: Pinterest.com

 

Dimenzióváltás, a Föld felemelkedése, új energiák, apokalipszis, Jézus második eljövetele, korszakváltás, pólusváltás, katasztrófák stb. … számtalan jövendölés, teória, jóslat hangzik el mostanában és csak kapkodhatja az ember a fejét, hogy kinek higgyen, mi is fog történni, mit várhatunk az előttünk álló esztendőkben. Emellett - még a puszta tények ismeretében is – úgy tűnik, hogy egy ökológiai, gazdasági és erkölcsi válság felé halad az emberiség, felélve környezetét, biológiai alapjait, a pusztulás szélére sodorva mindazokat a teremtményeket, akikkel együtt utazunk ezen a Föld nevű bolygón.
Pontosan senki földi halandó nem tudhatja mi lesz a sorsunk. A válaszok olyan dimenziókban találhatók, ahová csak ritkán és keveseknek van betekintése azok közül, akik itt élünk fizikai megtestesülés formájában a Földön.


De vannak régi próféciák, vannak régebbi és újabb keletű jövendölések és jóslatok, vannak olyan égi hírnökökön keresztül érkező frissebb beszámolók, amelyek, valamit változást jeleznek.
Amennyiben néhány példát kívánunk felhozni az un. „világpróféciák”-ból, akkor kezdjük a ősi hindu tanítással, mely szerint a ciklikusan ismétlődő történelemben négy korszak un. „juga” váltja egymást. A világ mostanában érkezett/érkezik el a Kali juga (vaskor, Káosz) végéhez, mely a legsötétebb korszak, hanyatlást és halált hoz. Ebből a halálból támad fel az Igazság kora, a Szat juga. Hitük szerint az újra inkarnálódó Visnu isten (Kalki néven) fogja az emberiséget átvezetni a Szat jugába. A Védák szerint a fénybe való visszaemelkedés2012-ben kezdődik.
A buddhisták hasonlóan a ciklikus korszakváltásokban gondolkodnak. A Dharma kereke minden 2500 évben fordul és egy új - spirituálisan megvilágosodott - korszakot indít be, egy átmeneti, sötét, hanyatló korszak után. A Dharma-kerék utoljára Buddha megjelenésekor (ie. VI. sz.) fordult. Buddha azt ígérte, hogy a korszak végére újra inkarnálódik egy még hatalmasabb Isten-ember képében, akit Maitreyának hívnak. Megjelenése egy harmonikus, békés aranykorban fogja egyesíteni a világot.
A zsidó jövendölések egy isteni megváltó, Messiás eljövetelét jósolják, akit majd Immanuelnek hívnak. Sok hittudós azt véli, hogy mostanában érkezett el az idő, hogy Immanuel megjelenjen. A zsidó naptárak jelzik, hogy 2012 egy hosszú ciklus végét jelenti.
Az iszlám szintén várja egy hírnök eljövetelét, aki az idők végezete felé jön el. A szunniták szerint ez a hírnök Muntazar lesz, aki Mohamed követőjeként fogja egyesíteni a világ népeit. A siíta muzulmánok szerint az utolsó imam Qa’im lesz, aki Jézus oldalán jelenik meg az utolsó ítélet napján véget vetve minden zsarnokságnak és hitetlenségnek.
A különböző indián törzseknél szintén több változatát találunk a világ végét jövendölő próféciáknak. A hopi és azték próféciák először egy „hamis fehér testvér”, majd egy „igaz fehér testvér” eljövetelét jósolják. Az utóbbi helyreállítja a békét az egész világon.
A hopik szerint 2012 egy korszak vége, és hogy egy 25 éves megtisztulási periódus után az általuk „Felemelkedésként” jelzett kor következik.
Az aztékok szerint jelenünk egy 26 000 éves időszak vége. Kecalkoatl nevéhez kapcsolják a „13 mennyország, 9 pokol” jóslatot, amely szerint az 1987. augusztus 16-án végetérő „Pokol-ciklus” után egy békés időszak következik majd.
Az észak amerikai indián törzsek közül a sziúk is várják, hogy szellemi vezetőjük a Fehér Bölény Asszony visszatérjen. A bennszülött amerikai bölcsek közül sokan egyetértenek abban, hogy 2012-ben kezdődik az ötödik világ. A cserokí indiánoknak saját naptáruk van, ami 2012-vel véget ér. Jelzik, hogy a korábbi világok mind kataklizmákkal értek véget és fennáll a lehetősége, hogy ez a világ is erre a sorsra jut.
A maja próféciák pontosan 2012-re teszik „az istenek visszatérésének” dátumát. 2012. december 21-ét a Teremtés Napjának nevezték és azt jósolták, hogy az aznap beérkező energiák elő fogják hozni előző életeinkkel és valódi Én-ünkkel kapcsolatos genetikai emlékeinket és sok ember megvilágosodását és felemelkedését segítik elő.
Az afrikai sámánok is tesznek említést 2012-ről. Egy zulu mesében említés történik 2012 katasztrófájáról. Az egyiptomi mítoszok utalnak arra, hogy 2012 egy bolygó szintű tudatosság-változás kezdete.
A hagyományos keresztény próféciák a sémita, judaista, iszlám jövendölések nyomdokain járnak. A keresztények Krisztus második eljövetelét várják, beteljesítve a zsidó próféciák jövendöléseit és megteremtve a földi királyságot. A Jelenések könyve egy mennybemenetelről szól, amelyben az Antikrisztus alatt szenvedő keresztény hitűek a mennybe emeltetnek. (Ehhez még hozzá kell tenni, hogy a „hivatalos” írások mellett meglévő további bibliai iratok és könyvek ennél még konkrétabb utalásokat is tartalmaz/hat/nak.)
A mai spirituális úton járók szerint a régi világrend a végéhez közeledik és a harmónia a megvilágosodás, az igazság és a szeretet korszaka következik el. Számukra e változások egy világméretű szellemi ébredést jelentenek, amely az egyének és az emberiség kollektív tudatában egyaránt végbemegy. Sokan kötik e korszakváltást az asztrológiai úton számított 2000 éves ciklusok váltásához. A Halak korszaka Krisztus születése körüli időszakban kezdődött. Ezt a kort az egyén felemelkedése, az egyéni vívmányok, a tisztulás, a romantika, egy isteni megváltót imádó lelkiség jellemezte. A Vízöntő kora a nagy kollektív vívmányok ideje lesz, a kreativitás, az intuíció, a filozófia és a tudományok terén. A Halak időszakának szektás vallásait a testvériség és a kollektív bölcsesség szelleme váltja fel.

Mire tanítanak a próféciák1.jpg

 Kép forrása: Pinterest.com

A próféciákból levonható általános következtetések:


A következőkben azt nézzük át, hogy mi az, ami általánosságban elmondható ezekről a próféciákról és megkeressük mi a közös tanulság, amit a ma embere számára le kell/lehet vonni belőlük.
Az egyik fontos következtetés, hogy mivel ezek a próféciák jellegükben hasonló utakat jelölnek, megvilágosult, vagy szellemileg magas szinten álló személyek, próféták, elismert szellemi vezetők, sámánok, nagy kultúrák papjai nyilatkozták ki valószínűsíthető, hogy „van bennük valami”.
A korszakváltások időpontja, a próféciákra vonatkozó idők valahol jelen korunk időszakát jelölik meg időpontnak. Általában valahol a közvetlen ezredforduló utáni első huszonöt-harminc évet jelölik meg. Így joggal érezhetjük - és én így is gondolom - hogy a próféták által megjövendölt időket éljük. A bölcs öregek jóslataiban szinte mindenütt szerepel a 2012-es dátum, mint a felemelkedés kezdete vagy egy nagy változás időpontja és sok prófécia beszél egy kb. 25 éves „megtisztulási időszak”-ról, amely ezt az időpontot előzi meg.
A világ fejlődése és alakulása, az ember tevékenysége nyomán oda jutott, hogy a katasztrófa-jóslatok bekövetkezésének egyre nagyobb az esélye. Nem csak régi és új próféciák, de tudományos vizsgálatok is alátámasztják ennek egyre közelebb kerülő valószínűségét. Sőt a egyes kutatók szerint már olyan szintre jutott a változás, hogy a katasztrófa emberi léptékben – a jelenlegi technológiával és fejlettséggel – sem kerülhető el.


A katasztrofális változások elkerülése érdekében a megoldás a Szellem felemelkedése, egy lényegesen erősebb lelkiséggel és spiritualitással rendelkező emberiség kialakulása. Ezt támasztja alá az, az egyre szélesebb körben jelentkező igény, amely a szellemi valóság közvetlen megtapasztalására törekszik és egy új Isten-szemlélet megjelenését vonja maga után.


Ugrásszerűen megnőtt a spirituális keresők száma, megnyíltak a korábban zárt, titkos, mesterről tanítványra szálló tanítások, misztériumok, iskolák, széles körben hozzáférhetők a szellemi útról, az egyén belső fejlődéséről szóló ezoterikus tanítások (lásd a fogalomtárban: az ezotéria szó magyarázatát).
A szellem és a tudat fejlődésének ismeretében és hitében, az emberi teremtő erőbe vetett hitemnél fogva, illetve az ember szabad akaratának és a próféciák jóslatainak „eleve elrendelt” eredményeinek összevetése után – úgy gondolom és hiszem – hogy a megjövendölt katasztrófákat a lehetséges legrosszabb lehetőségként kell értelmezni. Akkor valósulnak meg, ha az emberiség továbbra is azt az utat választja, amin eddig járt. Ha nem ismeri fel, hogy az új idők (korszakok) új energiákat szabadítanak fel, tesznek hozzáférhetővé, amelyek most ugrásszerűen – nem csak az egyén számára, hanem az egész emberiség számára – teszik lehetővé a szellemi fejlődésnek olyan szintjeit, amelyek az embert és vele együtt élő földi közösséget egy magasabb dimenzióba emelik.
A kulcs továbbra is az egyén. Az egyéni szellemi út bejárása és egyéni tapasztalás megélése. A kritikus tömeg elve alapján az emberiség felemelkedésének alapvető feltétele az, hogy megfelelő számú lélek hozzon olyan döntést, amely a felemelkedés útjára vezeti.


Amennyiben ez a szám eléri ezt a bizonyos kritikus létszámot, akkor a kollektív felemelkedés is megtörténhet.
Nincs tehát sorsszerű végzet. Mindenki tehet, és mindenkinek tennie kell azért, hogy az apokalipszis ideje egy könnyű vagy legalább is a megjósolt katasztrófáknál lényegesen könnyebb átmenetet hozzon. Nem hárítható át a felelősség sem másra, sem kormányokra, eleve elrendelt sorsszerű jövőre. Persze nem könnyű az egyéni felemelkedés útja sem. Sok változás, nagymértékű elfogadás, hit, önfeladás és másokkal szembeni tolerancia kell hozzá.


El kell fogadni a Szellem vezetését, a belső utat, ráhagyatkozni a belső hangra, feladni a visszahúzó – szellemi fejlődést nem támogató – kapcsolatokat.


Forrás: gyogyitoharcos.hu