Az angyalforras.hu weboldalt saját forrásokból tartjuk fent.
Ha szeretnél hozzájárulni működéséhez, kattints a támogatom gombra!

Köszönjük támogatásod! TÁMOGATOM!

Ötödik Dimenziós Tudatosságra való Felébredés

2018-11-18

Az ötödik dimenzió nem egy hely, ahová el fogtok jutni, hanem sokkal inkább egy létállapot, melyet el fogtok érni

 Ötödik Dimenziós Tudatosságra való Felébredés.jpg

Kép forrása: Pinterest.com

 

Az ötödik dimenzió nem egy hely, ahová el fogtok jutni, hanem sokkal inkább egy létállapot, melyet el fogtok érni

Sok áldás nektek, akik ezt az anyagot olvassátok, én Adama vagyok, Telos Főpapja.

Ismét szívből üdvözöllek benneteket, és arra kérlek titeket, hogy csatlakozzatok hozzánk tudatosságban Telos Idősek Tanácsának a gyűléséhez. Ez a módja annak, hogy a tapasztalatainkból összegyűjtött tudást, és az összes lélek által szerzett bölcsesség frekvenciáját eljuttassuk a mi lemúriai kultúránkban a társadalom nagyobb részeihez. Rendszeresen gyűlünk így össze, és tartjuk meg ezeket a tanfolyamokat, bár mi ezeket szívesebben nevezzük „megosztásoknak”. Minden ilyen összejövetel 4-6 órát tart a ti időtök szerint. Minden egyes ilyen összejövetel kezdetekor kifejezzük szándékunkat, hogy a megosztott energia jusson el a közösségünkben mindenkihez.

Testvérekként, tanítókként és tanítványokként gyűlünk össze, mivel ily módon mindannyian megosztjuk egymással egyéni lényegünk mélységeit. Ezen a megosztáson keresztül, elősegítjük az evolúciót, és a csoporttudatosságunk egységben és szeretetben való kiterjesztését.

Ma az ötödik dimenziós rezgés szabályairól kívánunk beszélni nektek, melyet most szándékozunk megértetni veletek, hogy képesek legyetek ti magatok hozzáférni mindennapi való-ságotokban.

A következő kérdés merült fel: „Mit kell tennünk ahhoz, hogy az ötödik dimenzióba emelkedjünk?” Értsétek meg, hogy igen, vannak olyan előkészületek a tudatosságban, és tisztulások, melyeknek meg kell történniük. De alapjában véve, az új valóságban, mely most jön létre bolygótok felszínén, az ötödik dimenzió nem egy hely, ahová el fogtok jutni, hanem sokkal inkább egy létállapot, melyet el fogtok érni, és az fogja fokozatosan létrehozni az ötödik dimenziót jelenlegi birodalmatokban.

Az ötödik dimenzió egy rezgés, Illetve olyan  energiák házassága, melyek a szeretet, a bizalom, a könyörület,  a hit, a kegyelem és a hála energiáiban képviseltetnek, melyek a legtisztább forma frekvenciáját képviselik.

Az ötödik dimenzióban a mi társadalmaink szerkezete és szerveződése ezen energiák integrációjából az itt lakó egyének által szervesen áramlik. A mi lemúriai közösségünk Telosban az ötödik dimenziós tapasztalatunkat minden minket körülvevővel létesített szívbéli egység megtestesüléseként és megnyilvánulásaként tükrözi vissza.

Ez a mesteri tudás és tudatosság nem volt jelen a tudatunkban, amikor kibújtunk az anyaméhből, ahogyan ti sem ezzel születtetek. Még azon új generációs gyermekek sincsenek teljesen birtokában ennek a képességnek, akik nap, mint nap érkeznek átalakuló dimenziótokba, bár ők éberebbek, mint amikor ti annak idején érkeztetek. Ezen földi tapasztalatunk öröme és utazása által történik, hogy fejlődünk. Ennek a bolygónak a kegyelméből lehetséges az evolúció, és hogy minden ide inkarnálódott léleknek része van ebben a tapasztalatban. A jelenlegi időszak kegyelme az, hogy most teljes mértékben ráébredhettek mesteriségetekre, és megtarthatjátok ezt a tudatosságot lelketek fejlődésének további szakaszára, bárhogyan is döntötök, függetlenül attól, hogy ezen a helyen, vagy valahol máshol folytatjátok-e inkarnációitok megtapasztalási ciklusát.

Meg kívánjuk osztani veletek azokat a gyakorlatokat, melyek spirituális fejlődésünk magját képezik. Mi még a mai napig is végezzük ezeket a gyakorlatokat, és megosztjuk azokat gyermekeinkkel. Ezek a Teremtő Forráson keresztül, és a Teremtő Forráshoz vezető folyamatosan kiterjedő utazásunk alapjaként léteznek. Azon az alapelv köré csoportosulnak, hogy mindnyájan felelősek vagyunk a saját energiánkért. Mielőtt az ötödik dimenziós rezgés egységes tudatossága globális szinten teljességgel integrálható lenne, ezt a munkát mindegyikőtökkel egyénileg kell elvégezni. Ez az az utazás, melyet mindenkinek végig kell járnia, és senki más nem tudja megtenni számotokra.

 A legfontosabb ezen gyakorlatok közül, hogy könyörületes és erőszakmentes kommunikációt bocsássunk ki gondolatainkban, szavainkban, tetteinkben és érzéseinkben egyaránt. Valójában az önmagunk iránti könyörületesség képezi a spirituális felébredés sarokkövét, mely ahhoz szükséges, ha valaki fel akarja ismerni, és integrálni ezt az ötödik dimenziós rezgést. Ez a rezgés már mindig létezik körülöttetek. Ahogyan maga a bolygónak frekvenciája egyre finomabbá válik, a mi emberi tapasztalásunk felelőssége az, hogy mindegyikünk megtisztítsa és megfinomítsa saját vibrációját, függetlenül attól, hogy melyik dimenzióban lakunk.

Tesszük ezt Isteni Lényegünk fejlődéséért, és tesszük ezt azon összes birodalomért érzett legnagyobb jóságból, mely ezen a bolygón, és ezen dicsőséges bolygón belül lakik, akit mi „Anyának” hívunk. Ez egy komoly és isteni felelősség, melynek terhe nem kis súly vállaitokon, mégis olyan kegyelmet ruház rátok, mely páratlan a Föld történelmében.

Te magad most mesterként és tanítóként járhatsz-kelhetsz, még ha emberi formád nem is illik össze igazán azokkal az emlékekkel, melyeket más olyan időkből és helyekről őrzöl, ahol a korlátlanság és a végtelen lehetőségek bősége volt jellemző.

Azzal a teljes igazsággal mondjuk nektek, melyet szívünk meg tud osztani, hogy most, ez a jelen pillanat a Föld történelmében, a végtelen lehetőségek ideje. Ez a teremtés mágikus ideje a legmagasabb isteni forrástól a legsűrűbb fizikai valóságotokig. Tudjuk és érezzük, hogy szívetek üdvözli miénket ennek igazságában, bár elmétek még mindig küzd, hogy megragadja teljes értelmét annak, amit mondunk nektek. Elmétek még mindig rituálékat, szabályokat és megcáfolhatatlan bizonyítékokat keres, mielőtt rálépnétek egyik lábatokkal erre az ösvényre. Ezért ma olyan gyakorlatokkal fogunk dolgozni, melyek ha megengeditek nekik, képesek lesznek visszahozni benneteket a hit és a bizalom, és nem a kétség és a tagadás frekvenciájába.

Sok mester már megosztotta veletek ezeket az igazságokat olyan evolúciós eónokon keresztül, melyeket ez a bolygó már megtapasztalt. De a legfontosabb a ti megtapasztalásotok ebben az életetekben. Ma lehetőségetek van újra egy sokkal fejlettebb hallással hallani ezeket a szavakat, és felismerni azokat a szív mélyebb szintjén annál, mint az ezelőtt valaha a fizikai dimenziótokban elérhető volt. Ma lehetőségetek van az összes teremtés támogatásával dolgozni, hogy elhozzátok ezeket az igazságokat a fizikai megnyilvánulásba. Valójában ez az, amiért itt vagytok, és ezért kaptátok a lehetőséget, hogy ebben az időben inkarnálódjatok.

Amint azt a tiszteletre méltó Öreg Bennszüköttek is mondták nektek, „Ti vagytok akikre vártatok.”

Olyan gyakorlatokkal fogjuk kezdeni, melyek már ismerősek lehetnek számotokra. Ha már megtapasztaltátok őket a múltban, akkor most azt mondjuk nektek, itt az idő újra, egy friss perspektívából megtapasztalni őket. Ha már részei a mindennapi gyakorlataitoknak,  szintén azt mondjuk, hogy itt az idő friss perspektívából megtapasztalni őket. A munka, melyet most dimenziótokban el kell végezni, valójában meglehetősen egyszerű. Azonban azok a finomodások, melyeknek szemtanúi lesztek, hatalmasak. Minden egyes vibrációs szinten belül, melyet elértek és integráltok, "az aktiválás egyre egyszerűbbé válik," de az eredmény sokkal kiterjedtebb lesz.

Olyan gyakorlatokat fogunk felfedezni, melyek mindannyiunkban felébresztik az istenséget, aminek kifejezésére vagyunk szánva, és lebontjuk az illúziókat, melyek elfátyolozzák az eredeti elmét és megfagyasztják a szívet. Visszaállítjuk számotokra a tudatosságotok újra-ébresztésére szolgáló módszereket, melyek belső szabadsághoz és a szeretet valódi erejének megértéséhez vezetnek. Ennek a gyakorlatnak az első szintje az Én fejlődését foglalja magába.

Az Első Lépés, hogy megtanuljatok kérdezni magatoktól azzal kapcsolatban, hogy kik vagytok és mi a hitrendszeretek, de nem az ego bizonytalanságából, vagy az alacsonyabb elméből eredően.

Ehelyett fel kell tennetek azt a kérdést, mely szívetek legmélyéről tör fel, és ezt valódi énetek teljességétől, Isteni Énetektől kell megkérdeznetek. Aztán pedig lényeteknek azzal a részével kell akarnotok meghallani a választ, mely kellően ébren van most ahhoz, hogy meghallja azt. Ne várj egy olyan pillanatra a közeli vagy távoli jövőben, amikor úgy érzed, hogy elérted a megvilágosodás egy bizonyos állapotát. Ne várj egy későbbi fejlettebb verziódra, vagy hogy azt érezd, hogy jobban fel vagy készülve a válasz befogadására.

Most állsz készen rá, és meg kell adnod a lehetőséget annak a részednek, aki ebben a pillanatban nyitott a válasz meghallgatására. Csak akkor fogod a választ befogadni, ha a kérdés kellően komoly és szívbéli. Amennyiben a kérdést nem igaz spirituális szándék állapotában teszed fel, az univerzum és saját felsőbb Éned azt mentális kíváncsiságnak, vagy az egó fantáziájának fogja gondolni.

Amint felteszed a kérdést, lépj vissza igaz énedbe, és engedj el mindent, amiről azt  „gondolod”, hogy tudod magadról. Ez az első lépés arról az átalakulásól szól, mely a „nemtudásban” rejlik. Valójában egyszerre vagy fizikai megnyilvánulás és lélek eszencia, mégis nagyon elfeledkeztél a Forrásodról. Az ön-megkérdezésben egyszerre kerülünk szembe az eszenciával és a megnyilvánulással, és elkezdjük megérteni és látni azt az ellentmondást, melyet ez képvisel.

 Ötödik Dimenziós Tudatosságra való Felébredés1.jpg
Kép forrása: Pinterest.com

Csak akkor fogsz elérkezni önmagad mesteriségére való ráébredésed első fokára, amikor ezt az ellentmondást magadévá teszed.

Ez a mesteriség nem metafizikai képességekről és jelenségekről szól. A mesteriség első szintje a jelenlét saját szíveden belüli megtapasztalása, ugyanúgy ahogyan az isteni eszencia lélegzik, és amilyen módon megnyilvánítod azt, ez annak a felismerése minden egyes pillanatban, amit ez az isteniség képvisel, még ha csak egy olyan fizikai megnyilvánulásban is, mely látszólag csak az illúziót szolgálja.

Míg képes vagy fenntartani a könyörületet önmagad iránt ebben a látszólagos ellentmondásban, és egy olyan tudatosságból élsz, mely  ennek, vagy bármely dimenziónak a megnyilvánulását és szellemét együtt tartja fenn magadban, akkor nem engeded el azt az energiát, ami mesteriséged első számú eszköze. A mesterré váláshoz emlékezni kell valódi énetekre, és ezt fizikai megnyilvánulásotok templomában, ebben az időben és ebben a térben kell megtennetek. A felemelkedés nem más, mint ráébredni isteni énetek igazságára ebben a dimenzióban, vagy bármely másikban, akár ebben a testben, akár egy másikban.

Önmagunk iránti könyörületesség nélkül hogyan férhetne hozzá bárki azokhoz a látszólagos ellentmondásokhoz, melyek a ti világotokra jellemző igazságok? Önmagunk iránti könyörületesség nélkül hogyan tarthatná fenn valaki annak eszenciáját, akik vagytok, és azokat a külső megnyilvánulásokat, melyek látszólag korlátozzák és behatárolják ezt az eszenciát a határtalan szeretet ugyanazon szívében és ugyanazon helyén?

Az önmagunk iránti könyörületesség visz bele a kegyelem rezgésébe. A fizikai Földnek az éterikus birodalmakkal való összeolvadása, a felébredt igazság a szeretet erejével való összeolvadása visz bele mesteriségetekbe. Mester az, aki felismeri a mindenütt körülötte lévő igazságot és kegyelmet, a fizikaiságban és a nem-fizikaiságban egyaránt.

Mester az, aki megérti szívében a hála frekvenciájából adódóan, hogy csak a dualitás az, ami a felébredt állapot és az illúzióban élés között létezik.

Amikor szeretetről, bizalomról, hitről, könyörületről, kegyelemről és háláról beszélünk, nem intellektuális fogalmakról van szó. A könyörület nem egy olyan idea, melynek most jött el az ideje, hogy hatalmas ingadozásokat hozzon létre univerzumotok szerkezetében. A kegyelem nem egy vallásos eszme vagy ígéret, hanem egy érzékelhető energia, melyet megtapasztalhatunk és használhatunk a körülöttünk lévő világban. A hit és a bizalom nem ígéretek vagy megkötött alkuk. Ezek olyan frekvenciák, melyek minden levegővételedet áthatják a fizikai szinten. Minden belégzéssel és kilégzéssel a lelked az istenit szívja magába. A hála nem udvarias mondatokat jelent, amelyekre gyermekkorodban tanítottak. Az egy energetikai elismerése az univerzum felé annak, hogy harmóniában vagy a Forrással. A szeretet pedig nem egy romantikus vagy vallási kijelentés. A szeretetet az az energia, mely az egész teremtést áthatóan működteti.

Többségetek számára ezeknek a frekvenciáknak felismerése és magatokra öltése folyamatos elkötelezettséget fog jelenteni. Naponta tudatos választást igényel, hogy éberek maradjatok, és tiszteljétek önmagatokat és az egész teremtést az által, hogy ezeknek az energiáknak az integritásában éltek. Ugyanakkor, ez azt az önmagunk iránti felelősséget is jelenti, amiről beszéltünk. Több ezer életet töltöttetek, hogy a létezés számtalan módját gyakoroljátok. Rituálékon és beavatásokon vettetek részt, és szertartásokat végeztetek, hogy magasabb birodalmak létezésébe juthassatok át. Most azt mondjuk nektek, hogy a szertartások és rituálék, a szabályok és a misztérium iskolák, a kódok és a titkok ideje lejárt. A válaszok, melyeket kerestek, bennetek vannak. Az egyetlen spirituális gyakorlat, melyet most követnetek kell az, ami erre az igazságra ébreszt titeket.

Telosban és ennek a dimenziónak az összes lemúriai közösségében, mindannyiunknak naponta meg kell erősítenünk választásunkat, hogy éberek akarunk lenni, és egységben akarunk lenni a Forrással. Ez a választásunk az, ami megnyilvánítja a mi paradicsomunkat. A mi világunk olyan, amilyennek pillanatról pillanatra megteremtjük.

A Második Lépés annak a meggyőződésnek a felismerése és feloszlatása mindenben, amiről eddig a pontig azt "gondoljátok, hogy tudjátok". Ez a következő lépés valójában a hit lépése.

Kérlek, tudjátok szívetekben, hogy mi itt vagyunk, hogy kezet nyújtsunk nektek, mikor ezt az ugrást megteszitek! Nem tehetjük meg helyettetek ezt az ugrást, és nem tudunk olyan technikát sem adni, amely mindegyikőtök számra megfelel. Azonban elvezethetünk egy olyan helyre, ahol az ugrás nem tűnik olyan megrázónak, és a félelem sem érződik olyan elsöprőnek benne. Szívünkben fenntartjuk mindazt a könyörületet, melyre szükségetek lesz egészen addig, míg ti magatok fogjátok azt fenntartani.

Nem tudjuk megtanítani neked, hogyan légy könyörületes önmagadhoz, de azt meg tudjuk mutatni, hogyan „akarj” könyörületes lenni önmagadhoz. Mivel ez az „akarás” önmagában az egyetlen igaz kérdés, melyre az univerzumban minden támogatja a választ. Ez az „akarás” vagy vágy önmagában egy erő, a mesteriség egy eszköze, és a felébredt emberi lény egy eszköze. Ez az „akarás” az emberi szív hangja, aki a lélek sötét éjszakái után felismeri, hogy szeretetteljes módon tudja megkérdőjelezni mindazt, amit mindig is tudott.

Ezt az akarást nem egy szükséglet késztette, és nem egy hiányzó valamire irányuló vágyat jelent. Ehelyett arról a szívbéli tudásról van szó, hogy már minden itt van, és egyszerűen csak formát kell adni neki. A könyörületesség azt jelenti, hogy teret engedünk a teremtés minden olyan más lehetőségének, melyre az emberi értelem még nem ébredt fel.

Ott állunk annak a mély és rohanó folyónak a túloldalán, mely mindazt képviseli, amiről „azt gondoljátok, hogy tudjátok” magatokról, és a szívünkből szóló édes dallammal, egy édes frekvenciával szólunk hozzátok. Szeretetünket ajánljuk nektek, hogy segítsen felébreszteni az energiát bennetek, hogy egyetlen gondolat nélkül átugorjátok a hömpölygő vizet. És mi ott leszünk, hogy elkapjunk titeket a túloldalon, amint az "ismeretlenség" partján landoltok.

Az univerzum angyalok harsonáival fogja üdvözölni érkezésetek. Ebben az „akarásban” és „nemtudásban” minden helyénvaló, és minden megegyezik azzal a végső kegyelemmel, ami az Isteni Tervet és a legfelsőbb jót jelenti minden számára.

Lehetetlen, hogy aki közületek megtapasztalja ezt az igazságot, ne váljon ezzé. Először azonban akarnotok kell elvégezni a munkát, hogy letépjétek az illúziónak mindazon rétegeit, melyek elrejtenek „titeket” valódi önmagatoktól. Ezt megtéve, emberibbé váltok, aki egy testben élve lát vendégül egy lelket. Ha magatokra öltitek ezt az igazságot szívetekben, könyörületességgel mindaz iránt, ami egy testben képviseltetik, áthatjátok tudatosságotokat azzal a fénnyel, ami mindannyian vagytok.

 A fizikai testben való felemelkedésnek ez a megtapasztalása többségetek számára új, ahogyan új volt az számunkra is. Ez az a kegyelem, melyet ez a bolygó felajánl ebben az időben és térben. Ez az a lehetőség, hogy ártatlanná váljatok ismét, és az életet ne előzetes tapasztalással vagy tudással, hanem hittel közelítsétek meg. Építsétek fel magatokban a hitet, hogy a szellem eme behálózása minden megnyilvánulást lehetővé tesz. Fejleszd ki magadban azt a hitet, hogy egy mester vagy, aki képes az univerzummal társ-teremteni mindent, ami lehetséges.

Gyermekkorban a lélek változások fázisain megy keresztül. Születésetektől fogva kezditek megtanulni, hogy egy korlátozott, zűrzavaros helyen vagytok, szívetektől és lelketektől elválasztva. Megtanultok az értelmeteken keresztül és egy meghatározott időkereten belül viszonyulni. Kezdetben az élet elszigetelődéssé válik, míg fel nem ismeritek, hogy Minden ami van, az a ti Forrásotok és az univerzum Forrása. Valódi énetek időtlen és korlátlan.

A mesteriség nem azt jelenti, hogy mindent "tudtok", ahogyan azt néhányan közületek hiszik. Az Élet egy folyamatos kibontakozási folyamat. A Teremtő az állandó teremtés állapotában létezik, és így ti is. A valódi mesteriség annak megértése, hogyan kell használni azt, ami önmagatokon belül ugyanúgy, mint önmagatokon kívül van. Az igazi mesteriség csak azt a pillanatnyi "tudást" foglalja magába, ami az adott pillanat számára éppen megfelelő.

A Harmadik egy megszentelt Lépés. Ez a lelkeddel való bensőséges kapcsolat megtapasztalása, ami egy ajtót nyit Isteni Éned felé.

Lelketek minden érzelmet tartalmaz, melyet valaha megtapasztaltatok, és az összes megtapasztaláshoz a most pillanatában viszonyul. A titeket alvó állapotában és illúzióban tartó hitrendszerek lerombolásában ezt a gyakorlatot ne felszínesen vagy türelmetlenül közelítsétek meg.

Készítsetek egy listát azokról a hitrendszerekről, melyek korlátoznak titeket. Ezek lehetnek olyan hiedelmek, melyeket mások tartanak fenn rólatok, vagy olyan kellemetlen hiedelmek, melyeket ti tartotok fenn magatokról. Lehetnek olyan meggyőződések, amit a körülöttetek lévő világról, vagy spirituális utazásotokról tartotok. Soroljátok fel ezeket a meggyőződéseket minden ítélkezés nélkül, anélkül, hogy „jónak” vagy „rossznak” ítélnétek meg őket.

Ássatok mélyre kifinomult meggyőződéseitek rendszerében, és egyenként fedjétek fel a rétegeket. Legyetek kegyetlenül, mégis könyörületesen őszinték, mivel semmi sem maradhat rejtve az ötödik dimenzió rezgésében. Hordozzátok ezt a listát magatokkal, és  folyamatosan egészítsétek ki annyi napig, míg teljesnek nem érzitek.

Talán nem kívánjátok átnézni azon meggyőződéseket, melyekkel oly gondosan körbevettétek magatokat, hogy megvédjenek. Mégis, minden ilyen hiedelem leköti egy darabját energiátoknak, leköti egy részét isteni erőtöknek, mely szükséges lenne felébredésetek beteljesítéséhez. És hát most itt a pillanat, hogy elkezdjétek visszaszerezni annak igazságát, hogy kik vagytok, de nem intellektuálisan, hanem energetikailag.

Itt ismét az önmagatok iránti könyörületesség energiájára van szükségetek, ha feltételek nélkül akarjátok feladni minden egyes hiedelemrendszereteket, és az összes beágyazódott érzelmeteket, hogy elegendő idő legyen ahhoz, hogy bölcsességet nyerjetek belőle.

 Ötödik Dimenziós Tudatosságra való Felébredés2.jpg
Kép forrása: Pinterest.com

Mielőtt végleg leválsz a meggyőződésről, vissza kell szerezned belőle energiádat, vagy egy részed továbbra is el lesz különülve önmagától.

A lelketek valójában a kapu a valódi énetekre való ráébredéshez, mivel ez egyszerre működik az elválasztottság és az Istenség tudatosságában. Ez egy olyan mechanizmus, mely lehetővé teszi az én teljességét, és fenntart minden általad pozitívnak vagy negatívnak ítélt érzékelést és tapasztalatot. És mindezt semlegességgel és feltétel nélküli könyörületességgel teszi.

Lelketek magában foglalja ebben az életetekben, és evolúciótok minden más inkarnációjában meghozott összes döntésetekhez tartozó érzelmet és tapasztalatot. Tartalmazza az akkori választásotok megértését, az összes meggyőződésrendszer lenyomatával együtt, mely lenyomatot képezett az egótokban. Az egó nem rosszindulatból vagy ítélkezésből teremt meggyőződésmintákat, hanem mert a védelmező szerepét vette magára az elválasztottság eónjain keresztül. Az egó volt az egyéniség védelmezője a bolygó és az emberi faj számára, mely ezt a tapasztalatot választotta. De most, itt van az egységes tudatosság ideje. Arra hívják fel figyelmeteket, hogy gyógyítsatok meg mindent, ami visszatart ettől titeket.

Most azt javasoljuk, hogy készítsetek egy másik listát arról, amit szívetek mélyén tudtok, hogy igaz rólatok. Legyetek hasonló módon ítélkezéstől mentesek. Fedezzétek fel a különbséget aközött, amit úgy gondoltok, hogy már tudtok elmétekben, és a valódi tudás között, ami isteni lényegetekkel való egységetekből érkezik. Ennek a listának a létrehozásához ismét korlátozó rétegeitek alá kell ásnotok, és el kell távolítanotok a régi tanításokat, és a létezés régi paradigmáit. A legegyszerűbb és legtisztább motivációval kell figyelnetek.  

Ez a lista nem szavakban fog érkezni az elméből, ahogyan az első tette, hanem a szívből, rezgés formájában. Ez a rezgés egyre erősebb és tisztább lesz, míg annak az összetéveszthetetlen igazságnak a hangszínét meg nem tapasztaljátok, melyet lényetek tágulásának teljességében éreztek. Csak akkor adhattok egy újabb tételt a listához, mert csak akkor fogjátok valóban „ismerni”.

Ezt a listát mostantól folyamatosan bővíteni fogjátok, mivel ébredésetekkel ez is egyre fejlődni fog. A lista által teremtett energiahullámok minden időn, téren és dimenzión át fognak utazni, mivel lelketek evolúcióját tartalmazzák. A legfontosabb, hogy ez a lista fogja hordozni a te energiádat. Olyan hitelességgel fogjátok kezdeni megélni, hogy a teremtés egyik része sem lesz képes megkérdőjelezni igazságát. Mesteriségetek áldott eszközévé fog válni számotokra.  

Ezzel a gyakorlattal nagyon előtérbe fog kerülni egótok negativitásának megtapasztalása. Mi más lenne a negativitás, ha nem a korlátolt meggyőződések tökéletes visszatükröződése? Mi más lenne a negativitás, ha nem egy olyan ítélkezés, melyet az egó azért hozott létre, hogy megvédje önmagát? Tehát újra, az önmagatok iránti könyörületességnek szerető társatokká kell válni, aki gyengéd hangon kérdezi tőletek, hogy „Ez a valódi igazsága annak aki vagyok?”.

Ebben a hangnemben egy újabb listát fogtok írni azon ítélkezésekből, melyeket még mindig fenntartotok önmagatokról. Az ébredésnek ez a következő szintje sok gyógyulás lehetőségét hordozza magában. Engedd, hogy most nyílt és ártatlan lelked vezessen. Ez a harmadik lista nem egy teher. Ezen lista kegyelme által az itt megszerzett tudás, az önmagunkkal való egység tapasztalata, azonnal hozzáférhető. A valóságban magadat ajándékozod meg ezzel, hogy igazságban és szeretetben egy eksztatikus tapasztalat legyen.

Az átalakulás és szabadság akkor nyilvánul meg, amikor az ítélkezéseink begyógyultak, ami rendkívüli módon képes felgyorsítani  ébredési utazásotokat, ami egy semmi máshoz nem fogható ajándékká válik.

Legyetek türelmesek ítéleteitekhez, és mindenhez, ami szívetekben megoldatlan. Meg fogjátok szeretni magát a folyamatot. Ezeket az ítéleteket olyan tükrök formájában fogjátok látni, melyek a külvilágról alkotott ítéleteiteken keresztül fognak megmutatkozni számotokra. Dolgozzatok a könyörületesség keretein belül, és engedjétek, hogy a kegyelem áradása beboríthasson titeket. Aztán engedjétek, hogy az ítélkezés átalakulása kibontakozzon.

Hogyan testesíthetitek meg fizikailag a szeretet tisztaságát, ha bármilyen ítélettel visszatartjátok magatokat? Hogyan tarthatjátok meg igaz valótok szent látomását, mely minden teremtés magja, ha közben ítélkeztekl? Akkor is kikerülsz igazságod rezgéséből, ha az ítélkezést ítéled el. Még akkor is, ha az ítéletet pozitívan látod, az is még mindig olyan energiát hordoz, mely korlátozza a tapasztalatod. Ítélkezés nélkül, hamarosan látni fogod magadban azt a fényt, melytől azt kívánod, hogy az egész Univerzum vele ragyogjon.

Telosban, nem az értelmünkkel "tudunk” mindent, hanem minden tapasztalatot a szívünkből engedünk szemlélni, egy friss perspektívából, ítélkezés és elvárás nélkül. Érezzük minden tapasztalat igazságát, mivel egy mélyebb helyről bontakozik ki, ahogyan kinyújtózunk, hogy megérintsük a körülöttünk lévő energiát. Mi is átalakulóban vagyunk, éppúgy, mint ti, és mi is éppúgy fejlődünk,  mint ti, és ahogyan a bolygó.

Életek gyakorlatán keresztül testesítjük meg a bizalom energiáját, hogy a Forrás energiáit egyre mélyebben megtapsztaljuk. Önmagunkkal és gyermekeinkkel végzett türelmes és könyörületes munkákon keresztül megtanultuk azt, hogy létezik egy olyan örökké-mélyülő megértés és tudatosság, melyet megszerezhetünk. Nem korlátozzuk magunkat az egó meggyőződésein keresztül, és ezért vagyunk körülvéve a Forrás végtelenségével mindig.  

A mi evolúciónkban sokat tanultunk a szívközpontról, és annak fizikai működéséről.

Sokat tanultunk az alsóbb szintű értelem működéséről, és arról, hogyan dolgozzunk vele, nem pedig neki. Gyakorlati szinten tanultuk meg, hogy az értelem a kérdések háza, míg a szív válaszok könyvtára. Megtanultuk szeretni kérdéseinket, és dédelgetni a szív által minden egyes kérdésre felismert válaszokat.   

Nagy gyakorlattal megtanultuk, hogy mindent a könyörület és bizalom szemszögéből nézzünk, mivel ezek azok az igaz energiák, melyek erőt adnak nekünk. Az ítéletmentesség gyakorlása által megtanultuk magunkra ölteni énünk minden energiáját, valamint szeretni, és tudatosnak maradni, amikor a kétség és a félelem felmerül. Megtanultuk, hogy az őszinteség az ítélet-mentesség szinonimája, és hogy az őszinteséget önmagunkkal kell kezdenünk, valamint hogy a bölcsesség legnagyobb forrása a szívünkben lakozik. Azért építettük magunkba ezt a tudást, és azért váltunk azzá, mert folyamatosan gyakoroltuk azt.  

Addig dolgoztunk ezekkel a gyakorlatokkal minden nap, míg tudatosságunk beépült részévé váltak. Minden nap játszunk velük a többiekkel való kölcsönhatásunk során. Amikor azon vesszük észre magunkat, hogy a szívünkből fakadó igaz tudás helyett gondolatban vagy tettben egy állásfoglalást vagy meggyőződés-rendszert nyilvánítunk meg, akkor azonnal megtapasztaljuk a vele szemben álló tettet vagy gondolatot is.

A mester elhozza útjára minden életét és minden lelki tapasztalatát.

A fejlődésnek azon a szintjén, ahol a bolygó és ti most találjátok magatokat, ez a tapasztalat és bölcsesség, melyet ebből felismertek, azonnal bekövetkezik. Minden korábbi életetek össze van csatolva ezzel a mostanival, és ezen gyakorlatokon keresztül mindegyikre hatással vagytok. Mindez most elérhető számotokra a felébredés eszközeként. Mindaz, ami az életetekben, és a világban körülöttetek történik, még amit illúziónak tartotok is, az a fejlődő tudatosság ajándéka.

Te vagy dimenziód végső tükre. Ahogyan mi is egy tudatos választással hoztuk be a felemelkedés teljes tükrét birodalmunkba, társadalmainkba és önmagunkba, úgy nektek is felelősségteljes módon kell csatlakoznotok a bolygótok felemelkedéséhez. Akarnotok kell ráébredni most arra az isteni szeretetre és igazságra, ami ti vagytok. Akarnotok kell eltávolítani minden akadályt és valódi lényetek minden korlátozását, mely megakadályoz abban, hogy ezt az igazságot most fizikai megnyilvánulásba hozzátok. Szívetek mélyén akarnotok kell része lenni az emberi tükörnek, melyet ti teremtetek, mivel a megértéseket felülmúló szinteken, ti képviselitek a legnagyobb kollektív megértését annak az Isten-Erőnek, melyet a fizikai Földi sík valaha is ismert.

 Ötödik Dimenziós Tudatosságra való Felébredés3.png
Kép forrása: Pinterest.com

Előkészítitek szíveteket, mint azt a szent földet, ahol hamarosan tömegek fognak járni.

Először azonban saját hazatéréseteket kell megkapnotok, hogy másoknak is megmutathassátok az utat az övékhez. Először rá kell ébrednetek saját igazságotokra, és vissza kell lépnetek az önbírálat és elkülönültség rétegeiből. Tartsatok igényt most azon részeitekre, melyek el voltak zárva a szeretet és bizalom tiszta rezgésétől.

Minden evolúciós választást ezen a bolygón Önmagunknak kell meghozni. Az értelem nem képes megérteni ezeket a változásokat, a szív azonban igen. Ahogyan önmagad ismered fel ezeket az igazságokat, exponenciálisan, példátlan kegyelemmel és erővel fog megváltozni az aki vagy. Ezek az új perspektívák pedig megvilágítják a DNS-ed azon szálait, melyek eddig szunnyadtak, erre a pillanatra várva. Az emberi DNS minden fonala arra van tervezve, hogy tudatossági ugrásokban nagyon gyorsan fejlessze a fizikai testet. Ezért van az, hogy a bolygó energiaátadásai napról napra erősödnek. Immunrendszeretek és szerveitek megtanulnak visszautasítani minden olyan rezgést vagy tudatosságot, mely nem ismeri fel annak igazságát, akik valójában vagytok.
  
Ebben a pillanatban, ahogyan mi is, képes vagy arra, hogy betegségektől mentes lénynek teremtsd meg önmagad, de csak ha a tudatosságod egyetért ezzel a szabadsággal. Ebben a pillanatban képes vagy kölcsönhatásba lépni mindazzal a számtalan dimenzióval, mely az univerzum mátrixát alkotja, de csak akkor, ha saját energiamátrixodra vonatkozóan teljesen éber vagy. Mindannyiótokhoz szólunk most, akik a kimerültség különböző szintjeivel küzdenek, mely állapot nem tűnik összeegyeztethetőnek ezzel az igazsággal.

Ez a kimerültség nem a testből származik, bár a test is megtanulja visszatükrözni ezt, ha elég hosszú ideig tapasztalja. Ez a kimerültség a Forrás energia kimerüléséből adódik, aminek oka, hogy az illető nincs harmóniában önmagával.

Az fáraszt ki benneteket, hogy mindennapi életeteket a szeretet, a bizalom, a könyörületesség és kegyelem energiáin kívül élitek. Válasszatok magatoknak egy napi spirituális gyakorlatot, ami fel fogja oszlatni korlátozó meggyőződéseiteket és ítélkezéseiteket, melyek elzárnak ezektől az isteni energiáktól titeket, és nem fogja tovább csökkenteni fizikai energiátokat. Ez a döntés inkább fel fog élénkíteni titeket. Ez a döntés újra fogja rendezni rendszereteket, mintha kiegyenesítené a konyhai mosogatótok csöveit, és az energia, amire szükségetek van, könnyedén fog áramlani ismét.

Ennek a gyakorlatnak a Negyedik Lépése három részből áll.

Minden reggel, mikor felkelsz, szánj egy kis időt egyedüllétben önmagadra, hogy elmélkedj lényed állapotán őszintén és ítélkezés nélkül. Kérdd meg vezetőidet és a támogató csoportodat, mint amilyenek mi is vagyunk, valamint felsőbb énedet, hogy segítsenek elengedni azokat a régi meggyőződéseket, melyek már nem szolgálnak téged. Kérd meg az univerzumot, hogy lásson el téged egy új perspektívával minden reggel, és engedd meg magadnak, hogy elméddel a nemtudás, szíveddel pedig a tudás állapotában légy.

Kérdd meg az univerzumot, hogy lásson el téged olyan könnyű és kegyelemteljes tükrökkel, melyek tudatosságod teljes felébresztéséhez szükségesek. És kérd, hogy a nap során, fizikai energiád olyan mértékben növekedjen, ahogyan tudatos munkát végzel önmagaddal.

A nap folyamán, dolgozz rendszeresen a szeretet, bizalom, hit, könyörület, kegyelem és hála energiáival. Hívd magadba, fizikai testedbe, sejtjeidbe és DNS-edbe ezen energiák legtisztább rezgéseit. Ezáltal egy energetikai aláírást építesz testedben. Tulajdonképpen annak aki valójában vagy, a teljes potenciáljával írod felül azon régi frekvenciákat és meggyőződéseket, melyek korlátoztak téged.

Egész nap légy tudatában minden vibrációnak, melyek az egyes gondolatok, szavak vagy tettek által generálódtak. Tanuld meg felismerni, melyik az ami kiterjeszti energiád, és melyik az, ami lerombolja azt.  

Minden este, ismerd fel, és mély megbecsüléssel tedd magadévá mindazt, amit azon a napon önmagadnak adtál. Ismerd fel ebben az önmagadnak adásban, hogy valójában az egész Teremtésnek adtál, és fejezd ki szándékod, hogy mialatt alszol, szíveden keresztül továbbra is épüljön be a nap során felismert összes új bölcsesség.

Kérd, hogy fizikai szíved sejtjei és fizikai DNS-ed szálai kiterjedjenek új vibrációdba, és hogy ez a fejlődés minden időben, térben és dimenzióban megtörténjen.

Ily módon ki fogod cserélni azokat a régi mintákat és lenyomatokat, melyek már nem képviselik annak az igazságát, aki vagy. Az, hogy ki vagy te, napról napra változni fog, és az új frekvenciád, összeolvadva a körülötted lévőkkel, érzékelhető lesz ebben univerzumban, sőt az összes többiben is, és vissza fog jutni egészen a Nagy Központi Napig és magáig a Teremtő energiáig. Együttérzéssel kérjük tőletek, ismerjétek fel azt, hogy ezeknek a gyakorlatoknak az alkalmazása nem jelenti azt, hogy beleerőltetitek magatokat egy másik tudatosságba. A gyakorlat azt jelenti, hogy megengeditek megnyílni magatokat arra a korlátlan lehetőségre, mely már mindannyiótokban létezik.

Ezeket a gyakorlatokat nem egymás után kell végezni, hanem párhuzamosan. Miután rászántál egy-egy napot arra, hogy mindegyiket egyenként gyakorold, a további napokban egyesítve gyakorold őket. Mutasd ki önmagad felé, hogy értékeled és elismered a munkát, melyet elvégeztél, és dédelgesd az igazságot, melyre ráébredtél, mely átöleli igazi lényed és a körülötted lévő új világot.

Az emberi Szív sokkal több szeretetet tartalmaz, mint amennyit valaha is ki tudna adni magából. Átöleli az istenség határtalan lehetőségét.

Képzeld el a változásokat, melyek történni fognak világotokban, amikor mindenki szíve korlátok nélkül azzal foglalkozik majd, hogy mindent szeressen, ami körülöttetek van.

A tudatosság egyesítését csak az ötödik dimenziós rezgésben, az egymást szerető szívek által lehet megtestesíteni, és a szívek csak akkor tudják szeretni egymást, ha először önmagukat szeretik. Ezért töltünk annyi időt azzal, hogy ennyi energiát osszunk meg veletek. Ahogyan alacsony szintű elméteken és az egótokon dolgoztok, spirituálisan élőbbé váltok.

Csak egy olyan világban örökölhetitek meg az ötödik dimenziót, ahol tudatos tervezéssel tudtok megengedni magatoknak minden gondolatot, szót és tettet, mely feltétel nélkül megnyilvánítja a bennetek lévő szeretetet, bizalmat, kegyelmet, hitet, könyörületet és hálát.  

Türelmesen várunk rád. Eljött a te időd, hogy felragyogj.

A Fejlődő Én Gyakorlata

A Szeretet, a Bizalom, a Hit, az Együttérzés, a Kegyelem és a Hála Energiáinak a Mesteriségének Felébresztése.

Ezeket a gyakorlatokat nem egymás után, hanem egyszerre kell végezni. Miután rászántál egy-egy napot arra, hogy mindegyiket külön-külön gyakorold, a további napokban egyesítve gyakorold őket.  

Első Lépés - Tanulj meg kérdezni magadtól.

• Engedj el mindent, amiről úgy „gondolod”, hogy tudod magadról.

• Tedd fel azt a kérdést, mely szíved legmélyéről fakad.

• Azzal a részeddel hallgasd a választ, mely kellően éber most ahhoz, hogy meghallja azt.  

Második Lépés – Ismerd fel, és bontsd le meggyőződésrendszereidet.

• Legyél hajlandó feloszlatni az illúzió összegyűjtött rétegeit, melyek elrejtenek "téged" igazi valódtól.

• Könyörületességgel engedd meg a Teremtés minden olyan más lehetségességét, melyre emberi elméd még nem ébredt fel.

• Fejleszd annak hitét magadban, hogy egy mester vagy, aki képes az Univerzummal társ-teremteni mindent, ami lehetséges.  

Harmadik Lépés - Tapasztald meg a lelkeddel való szent egységet, mely kaput nyit Isteni Énedhez.

• Készíts egy listát azon meggyőződés-rendszerekről, melyek korlátoznak, és szerezd vissza tőlük energiádat.

• Készíts egy másik listát arról, amit szíved mélyén tudsz, hogy igaz rólad.

• Készíts listát azokról az ítélkezésekről, melyeket önmagadról tartasz fenn.


A gyakorlat Negyedik Lépése három-részes:

• Minden reggel, mikor felkelsz, szánj egy kis időt egyedüllétben önmagadra, hogy elmélkedj lényed állapotán őszintén és ítélkezés nélkül.

• A nap folyamán, dolgozz rendszeresen a szeretet, bizalom, hit, könyörület, kegyelem és hála energiáival.

• Minden este, ismerd fel, és mély megbecsüléssel tedd magadévá mindazt, amit azon a napon önmagadnak adtál.
 

Közvetítette: Aurelia Louise Jones