Az angyalforras.hu weboldalt saját forrásokból tartjuk fent.
Ha szeretnél hozzájárulni működéséhez, kattints a támogatom gombra!

Köszönjük támogatásod! TÁMOGATOM!

ANGYALEMBER KÜLDETÉSE

SZÍVTUDAT

2022-02-28

A Kárpátok gyűrűjébe leszületett angyalok tudása

 magyar angyal.jpg


 Kép forrása: Pinterest.com

 

SZÍVTUDAT 

 

Átalakult és letisztult lelki világunk, és ennek következtében átalakult és letisztult világszemléletünk is.

  

A Kárpátok gyűrűjébe leszületett angyalok tudják, érzik és őrzik a Föld szívének energetikai kisugárzását és a mindenkori létet meghatározó voltát. Innen ered és áramlik a Földet körülvevő energetikai burokba a szívtudat ereje. Ez olyan energetikai erőtér, amely az ITT és MOST szent kozmikus pillanatában az összes földi angyalember számára biztosítja, és lehetővé teszi a szívtudat aktiválását, ennek segítségével önmagunk és a földi lét teljesen Új Tudatú megújítását.

 

A Föld szívének energiasugara a szívtudat kozmikus szabadságának, az anyagi agy korlátozott gondolati termékein túli, spirituális tudások és hatások befogadásának és szabad lereagálásának minden eddiginél fokozottabb lehetőségét erősíti és generálja. Ennek, a Föld Szívéből kiáradó energiának a befogadása, és a vele való együttrezgés aktivizáló hatású az angyalemberi szívtudat intenzívvé tétele szempontjából.

 

A Földanya energiájának tudatos, szabad átáramoltatása fizikai testünkön, erősíti szívtudatunk működését, növeli kozmikus szabadságfokunkat.

 

Testünk és a bolygó rezgése egyfajta szinkron állapotba kerül, ez a Föld eredendő kozmikus szerepének következtében hatást gyakorol benső átalakulási folyamatainkra is.

 

Tovább erősödnek a kozmikus eredetű spirituális hatások befogadásának és értelmezésének egyéni képességei, növekszik a lelki-szellemi kommunikációnk önazonosító funkciója, egyre közelebb kerülhetünk ezek által isteni önmagunk felismeréséhez.

 

A Benső Hang üzenetei egyre letisztultabb formában érik el szívtudatunk közreműködésével irányultságukat, hiszen ezen energiák tudatos alkalmazásával egyre közvetlenebbi kapcsolatba kerülünk létünk kozmikus forrásával, a Teremtő Intelligencia energiarezgésével.

 

Ez a kozmikus szintű egységesülés nem könnyű szakasza a felemelkedni vágyó angyalemberi változásoknak.

 

Esetenként elbizonytalanodást, testi létállapotunkban megnyilvánuló változó bizonytalanságot, érzelmi ingadozást, értelmi tétovaságot okozhatnak, de nem tántoríthatják el az eltökélt szándékkal haladót önként vállalt küldetésének teljesítésétől. Az irány adott, a zarándokösvény egyénileg megválasztható, helyettünk azonban senki más nem járhatja végig. Ennek az egyéni zarándokösvénynek a ránk váró nyomvonalát önmagunk határoztuk meg, összes eddigi életeink elkövetett cselekedeteivel, kisugárzott gondolataival és szándékaival.

 

Egyéni múltunk hozadéka határozza meg a következő lépéseink irányultságát.

 

Ezek az egyéni lenyomatok ott raktározódtak el a lelki ismereteink tárházában, és motiválnak bennünket további utunkon a szükséges lépések megtétele felé.

Ezért soha senki külső megállapítással nem mondhatja meg egyetlen angyalember társának sem, hogy mikor mit kell tennie. Erre csak a Benső Hang az illetékes.

 

Ha kellően figyelünk lelkünk szavaira, álmaink szimbolikus képeire, és mindig helyesen értelmezzük ezek jelentéstartalmát, akkor állandóan kezünkben lesz a zarándoklatunk következő helyes lépésének az irányát meghatározó egyéni benső jelzésünk. Csak erre, és senki és semmi másra nem hagyatkozhatunk a Fény Birodalma felé vezető utunk során, hiszen a lélek jelzései a kozmikus szférák örök irányultságával és törvényeivel összhangban igyekeznek navigálni minket a földi anyagi lét hamis illúzióinak labirintusában.

 

A lélek jelzései a szívtudathoz vezetnek, annak megnyilvánulásait vetítik ki.

 

A szívtudat pedig a kozmikus lét nélkülözhetetlen, Teremtő Fényt kisugárzó szellemi energiaközpontja, alapeleme, spirituális lényünk, létünk és lényegünk kifejeződése. Ez teszi lehetővé az egyre gyakoribb és egyre bővülő számban létrejövő, élő kommunikációs kapcsolatfelvételt a magasabb létformák Angyal Lényeivel, Fénytestű testvéreinkkel, kozmikus segítőinkkel.

Az általuk közölt észrevételek és tanácsok megerősítik a földi emberangyali szinten rezgők kötődéseit az e kozmikus kapcsolatok által megtapasztalható transzdimenzionális kölcsönösséghez, és eredendő Otthonunk rezgéseihez.

 Ez a közös energiarezgésen alapuló kommunikációs kapcsolat, a közös lét és a közös teremtés senki által meg nem kérdőjelezhető valósága ITT és MOST, az egyre nyilvánvalóbbá váló Új Földi Lét megvalósulásának kezdetén.

 

Az univerzális kozmikus evolúció jelenlegi szakasza olyan fejlett szinaptikus kapcsolódási változatokat tesz lehetővé az emberi agy multidimenzionális érzékelő és adó-vevő homloklebenyi részében, amelyek korábban csak igen keveseknek adattak meg. Őket, mint jövőbe vagy távoli dimenziók létébe látókat említették korábban.

 

Az Új Földi Lét szintjét elérő emberangyalok agyműködésének természetes folyamatai ma már ezek a kommunikációs lehetőségek.

 

Előttük már nem korlátoz semmit a "tűzfüggöny" fátyla az Eredendő Otthonnal, a Földre szállásunkat megelőző létünk angyali társaival történő folyamatos kapcsolattartásban. Egyre hosszabb időszakokra nyilvánulnak meg a magasabb rezgés - és tudatszintű szférikus lét entitásai, s engednek bepillantást abba a kozmikus világba, ahová a felemelkedett emberangyali lét vezet. 

 

Határtalan szeretettel várnak bennünket a határtalanság Fény Birodalmában, hiszen a felemelkedett emberangyali egyének az első anyagi tettel rendelkező entitások, akik eljuthatnak oda saját fizikai lényükben. Ez az univerzális kozmikus lét Nagy Fordulópontja, a teremtés eddigi köreinek, és a földi mérték szerinti évmilliárdokat átívelő folyamatának a betetőzése.

 

A fénytestben Földre szállt angyalok fizikai testet öltött anyagi valóságának felemelkedése és visszatérése anyagi lényekként, az isteni teremtés magas energiarezgésű tudatszintjére. Az isteni önvalójukkal feltétel nélkül azonosulni képessé vált emberangyalok ezzel teljesítve földi küldetésüket, ebben a szabad transzdimenzionális Új Földi Létben létezhetnek örök időkön keresztül.

 

Ebben a létben már nincsenek cselekvési kényszereknek tűnő látszatok, nincsenek akadályozó és gátló ellenerők, nem kell az elvárásoknak megfelelő szerepet vállalni, nem kell mások által meghatározott utakat bejárni. Ezeken már régen túllépve, a mérhetetlen harmónia, boldogság és krisztusi Tiszta Szeretet állapotában lehet megélni önmagunk isteni teremtő lényegét. Ez a megélés, a magas tudatszintű kozmikus lét, immár napról napra egyre több emberangyal társunk mindennapjainak természetes állapota.

 

Mindennapi önfejlesztő és önátalakító folyamatukban százak és ezrek érik el lépésről lépésre haladva saját egyéni zarándokösvényükön ezt az isteni állapotot, a Fény Birodalmát.Irányt mutatnak a mögöttük ébredezőknek, hogy merre is érdemes keresni a harmonikusan boldog léthez vezető utat, jelzőfényekként, világítótornyokként árasztják magukból közeli és távolabbi környezetükre a szívtudat szeretettel hívó üzenetét, a Szív Fényét.

 

Az ébredezők pedig felfigyelnek az előttük haladók kiáradó és mindent átjáró Fény tüneményére, s mintegy lelki követőként vonzódva e Fény varázslatához, egyre intenzívebbé válva keresik saját emberangyali lényegük esszenciáját, és önmegvalósításuk kiteljesítésének útját és módját.

 

Vágynak a Fény lényének lenni.

 

Számuk egyre nő.

 

A sok kis jelzőfény pedig együtt, egységessé válva, a Föld minden pontján kiárasztva a Fényt, beragyogja a sötétséget, feloldja az árnyakat, megteremti itt a Földön a Fény Birodalmát, a Tiszta Szeretet mindent átsugárzó Egy-ségét.

 

Az általános, fizikai szintű orvostudomány neurológiai kutatási eredményei más megközelítésekből ugyan, de igazolják azokat a jelenlegi legmagasabb szintűnek minősített agyi elektromos kisugárzású rezgésszinteket, amelyeket ezekkel a folyamatokkal hoztak a tudósok kapcsolatba.

 

A legkorszerűbb mágneses encefalográf készülékek kimutatták, hogy a korábban már megismert soros neuron-kapcsolódások és a fejlettebb, párhuzamos neuron - kapcsolódási típusok mellett az agyban kialakult egy harmadik fajta neuron - kapcsolódási szerkezet is, amely egyre aktívabb működésével valószínűleg az Új Tudatosság alapját képezi agyi szinten.

 

Bár a tudományos szemlélet ezt csupán "harmadlagos" agyműködési folyamatként minősíti, a kozmikus evolúció szempontjából tekintve, a legmagasabb, három - tudatszintű szintézis létrejötte szempontjából ez a legfontosabb. Ez, a minden agyi tudati folyamatot egységesítő és egyesítő új struktúra aktivitás a szellemi motiváció olyan kapuit nyitja meg az emberangyali lét számára, amelyeket eddig szinte elérhetetlennek tartottunk.

 

Túllépve az alaptudatosság legmagasabb szintjét megjelenítő racionalitáson, eljutottunk korábban az érzelmi alapú lelki tudatosság mind teljesebb kiteljesítéséig, s a továbblépés lehetőségeként a kozmikus evolúció folyamata biztosította számunkra a szívtudat kibontakoztatásának agyi szerkezetét is, a fizikai lét anyagi szintjén.

 

Egységesülhet ez által a háromféle, különböző tudati működést szolgáló agyi - gondolkodási struktúra funkciója ugyanúgy, mint az adott egyéniségben megnyilvánuló háromféle intelligencia is. Ez a háromféle tudati folyamat három eltérő dimenziójú forrásból kapja sajátos működtető motivációit és energiáit.                                                                             

Az alaptudatosság racionálisig terjedő szintjét az anyagba feledkezett tudatú egyének, tényleges Énjüket az anyagi világ látszatainak alávetve, sajátos módon elnyomva öntudatukat, használják. Ők általában hű alattvalói és kiszolgálói a különböző manipulatív eszméken alapuló és működő rendszereknek.

 

Akik ezen a szűk és merev racionalitáson hajlandóak túllépni, azok eltávolodva önmaguk esszenciális lényegének megtagadásától, mind jobban és mind szélesebb körben képessé válhatnak önmaguk valódi érdekeinek megfelelően élni az életüket és megvalósítani önmagukat.     

     

Vagyis egyre inkább rákapcsolódnak arra az átmeneti állapotra, amely az egysíkú, analizáló racionális tudat és az érzelmi alapú lelki tudat között van.

 

Amikor már képes felfigyelni az egyén a saját legbensőbb lelki mélységeiből feltörő érzéseire ahelyett, hogy figyelembe sem véve elnyomná őket, amikor jelentőséget kezd tulajdonítani sokatmondó álmai szimbólumokban kifejeződő jelentéseinek, akkor már elindult azon az úton, amely az esszenciális Én letisztult megnyilvánítása felé vezet.

 

A letisztult Én az egyéni lélek Új Tudatú megnyilvánítását teszi lehetővé, amely nélkülözhetetlenül szükséges az Új Földi Lét szabadon kreatív megéléséhez.

 

Ebben az állapotában már egyre többször és egyre közelebb kerül ahhoz az integrálódó tudatossági szinthez, amelyben az alaptudatosság és a lelki tudatosság egymással kiegészülve és összekapcsolódva olyan minőséget képes alkotni, amely lehetőséget biztosít magas energetikai rezgésszintű működése által a kozmikus szintű szívtudat aktivizálására és folyamatos megnyilvánítására.

 

Ez alapján hozható kapcsolatba a mindjobban önmaga isteni valóságára talált emberangyali egyén azzal a jelenleg legmagasabb szintű intelligenciával, amelynek mindennapi gyakorlatában eljut a kozmikus egyént jellemző tudat és létforma Egységébe, ahol nincs más, ahol minden Egy, ahol MINDEGY minden.

 

Az Új Tudatosságból eredő Új Lét gondolkodása olyan emberangyali szinthez tartozó képesség vagy adottság, amely minden eddigi gondolkodásmódnál lényegesen tágabb, univerzális kozmikus keretbe helyezi, és ennek a teljesen új helyzetnek megfelelő Új Paradigmával értelmezi életszemléletünket.

Ez pedig lépésről lépésre további új dimenziókat nyit meg előttünk, az egyre több szinten kitárulkozó és kiterebélyesedő végső és végtelen kozmikus valóságból. Ezáltal felismerhetjük és megismerhetjük az eredendő Otthon miliőjét.

 

Lassan eljut az ezen a szinten szemlélődő arra a benső felismerésre, hogy ismerősnek érzi magát a végtelen univerzum egy - egy szegmensében, és egykori kapcsolatok megújulását érzékeli maga körül.    

                                                         

Ez az alap - megnyilvánulása annak a háromsíkúan összetett, magas energetikai rezgésszámú új intelligenciának, amely a különböző rendeltetésű és eltérő szerkezetű agyi idegpályák szinkronizáltan összehangolt energia - működésével jött létre.

 

Az agyi idegi működések folyamatainak ez az egyre bővülő és szerteágazóbban kiteljesedő fejlődése, Új Földi Létünk értelmi és lényegi kifejeződését, a kozmikussá vált angyalemberi intelligenciát nyilvánítja meg. Azt az új és mind magasabb dimenziókba emelő intelligenciát, amely a kozmikus szabadság, az örök békesség, a Tiszta Szeretet megtapasztalásából és átéléséből származó öröm és harmónia által biztosítja számunkra isteni önvalónk csodás érzését.

 

Minden eddigi létciklusunk értelmének a beteljesülését tapasztalhatjuk meg ebben a végső felismerésben. Egy pillanattá válik bennünk isteni lélekszikra múltunk eddigi összessége, felélednek kozmikus intelligenciánk tudatában az egyénileg, eonok hosszú során végigjárt zarándoklataink egyes képei. Deja vu érzésünk keletkezik arra vonatkozó felismeréseink által, hogy kik is vagyunk, mik is vagyunk, és hol is vagyunk tulajdonképpen ITT és MOST.

 

Ez jelenlegi földi emberangyali létünk utolsó állomása. Feltámadnak bennünk lelkünk minden eddigi tapasztalásának szereplői, ismét érzékelhető valósággá válnak korábbi létciklusaink helyszínei, átélhetővé és újrajátszhatóvá lesznek az akkori cselekvéseink, ezáltal új, végső értelmüket nyerik el a magasabb kozmikus intelligencia szemszögén keresztül nézve eddigi egyéni létformáink multidimenzionális megnyilvánulásai.   

                    

Lelkünk véglegesen visszatalált születési helyére, az eredendő Otthon vágyott valóságába. Ez a lélek újjászületése, feltámadása.

 

A kozmikus intelligencia, a szív tudatának tiszta megnyilvánulása jelzi a lélek teljes letisztultságát, annak a hosszú zarándoklatnak a végeredményét, amelyet az anyag legmélyebb és legsötétebb labirintusába történt egyéni leereszkedést követően, eredendő önvalója lényedéig felemelkedve tett meg az angyalember.

 

Ez a lelki újjászületés és felszabadulás a kozmikus intelligencia működésének és megélésének az egyéni tapasztalata. Ez az állapot alapvetően hasonlítható a korábbi szinteken létrehozott meditatív állapotok rövid idejű élményeihez, de nem csupán egy mesterségesen létrehozott rövid tudatállapot változás ez, hanem az Új Tudatossággal járó tudás és tapasztalások egymásból eredő és egymásra folyamatosan ható formája.

 

Átalakult és letisztult lelki világunk, és ennek következtében átalakult és letisztult világszemléletünk is. 

 

Az Új Paradigma viszonyrendszereinek új tartalmakat és összefüggéseket felszínre hozó hatóereje a mindent átalakító, és ezáltal Új Földi Létet teremtő emberangyali világunk meghatározó motiválójává vált.

 

Olyan tudások, mint a relativitáselmélet vagy a kvantumelmélet, utat nyitottak és irányt mutatnak a földre szállt angyalok útkereséséhez, az univerzum és az univerzális lét valóságos működését illetően.           

                                            

Ma már tudjuk, hogy a Minden, Ami Van, nem más, mint energia, semmi más nincs, csak az úgynevezett kvantumvákuumban folyamatosan teremtődő és a különböző lét és tudatszinteken megnyilvánuló, dinamikus és folyton változó energetikai mintázatok összessége.

 

Az új paradigmás tudományos megközelítések ebből a kiindulópontból vizsgálják a világegyetem összefüggéseit, és jutnak azoknak a korábban transzcendensnek nevezett megállapításoknak a tudományosan igazolható valóságai felismeréséhez, amelyeket az egykori bölcsek már évezredekkel ezelőtt feljegyeztek és tanítottak.

 

Eljutott mára az emberi felismerés arra a szintre, hogy felismerte önmagában a minden pillanatban jelen lévő és működő potenciális teremtés adottságát, és felismerte az univerzális kozmoszban örökkön működő energiamezők, teremtő szándékú Új Tudatállapottal történő manifesztáló inspirációkra várását. E két tényező egyidejű aktiválása a benső és a testen kívüli létváltozások létrehozója.

 

Isteni lényünk és teremtő adottságunk ezek által válik képessé az emberangyali kibontakozás megvalósítására. Márpedig, az ezen felismerések nélküli lét a régi, korlátolt tudatossággal élők jól ismert, újat teremteni képtelen, önismétlő, problémahalmozó viszonyait jelenti.                                                                                                                          

Az új energiában minden létrejött gondolat és hozzá fűződő érzelem fokozott intenzitású inspiráló hatással teremt, és manifesztál a létrehozójára előbb-utóbb visszaható következményeket. Ezt létünk minden pillanatában szem előtt kell tartanunk.    

 

 

    

Forrás: ANGYALI ÁTALAKULÁS ITT és MOST