Az angyalforras.hu weboldalt saját forrásokból tartjuk fent.
Ha szeretnél hozzájárulni működéséhez, kattints a támogatom gombra!

Köszönjük támogatásod! TÁMOGATOM!

Új Ég és Új Föld - Üzenet a jövőből

2020-08-03

Bár úgy tűnik a világotok katasztrófa szélén áll, van remény, és egy fényes jövő vár rátok

jövő.jpg

Kép forrása: Pinterest.com

 

Új Ég és Új Föld

 

Üzenet a jövőből

 

"A következő üzenet Paula Peterson - egy amerikai transzmédium és terapeuta - közvetítésével érkezett, és betekintést enged a jövőbeli világunkba. Abba a világba, amelyet mi teremtünk itt és most. Egy magát EA-nak nevező forrás elmagyarázza, hogy azzal gyorsíthatjuk fel fejlődésünket és hívhatjuk létre az új eget és földet, ha úgy élünk a jelenben, mintha az már most valóság lenne.

"Megértjük, hogy kíváncsiak vagytok a jövőre, és több mint hálásak vagyunk a lehetőségért, hogy megoszthatjuk veletek a következő meglátásokat. Semmi sem örömtelibb számunkra, minthogy kérkedjünk egy kicsit, és megkísértsük kíváncsiságotokat egy rövid bepillantással a Valóságunkba – amely az emberiség jövője és a Föld jövője.

Azzal, hogy beszélünk magunkról, és felfedjük a Jövendő Földet, úgy véljük pozitív módon befolyásoljuk a döntéseiteket, amiket meghoztok.

 

Szeretnénk, ha tudnátok, hogy bár úgy tűnik a világotok katasztrófa szélén áll, van remény, és egy fényes jövő vár rátok.

De elsőként hadd adjunk némi háttérinformációt magunkról.

Gyakran hívnak minket angyaloknak, mivel annak látszunk mindazok számára, akik láttak minket, de nem hitték el, hogy „időutazók” és fejlett emberek vagyunk egy Jövendő Földről. De csupán embernek nevezni minket téves benyomást alkotna az igazi természetünkről. Ugyanakkor a „földönkívüli” elnevezés is legfeljebb csak részigazság lehet. Noha sokunk égi polgárság szülöttje, mégtöbbünknek a Föld a szülőhazája – a Jövendő Föld.

Ha megvizsgálnátok társadalmunkat, sok különbségre rácsodálkoznátok. A legnagyobb különbség azonban, amit észrevehettek az emberben, az a beszéd figyelemre méltó csökkenése. Miért? Szemben azzal, amit tudósaitok közül sokan hisznek, a beszélt nyelv és az írott szó használata nem jele egy civilizáció fejlettségének. Sőt, inkább egy olyan civilizációra utal, amely feladta vagy elfelejtette a fejlettebb csillagősöktől való származását.

A beszéd és az írás lassú folyamat. Évezredekkel ezelőtt, amikor az ember alkalmazkodott e gyakorlathoz, mint az egymással való kommunikáció eszközéhez, drasztikusan lelassította fajaitok evolúciós fejlődését. A telepátia, és még inkább a tel-empátia a fejlettebb társadalmak kommunikációs módja.

Most már biztosan gyanítjátok, hogy a jövőben mi egy csaknem szótlan társadalom vagyunk.

Kevesebbet beszélünk ugyan, de többet játszunk. Az energia, amely a kimondott szavak előállításához, csakúgy mint leírásukhoz szükséges, hatalmas. Tel-empátiával – egy érzés- és képorientált kommunikációs formával – erőfeszítés nélkül társaloghatunk egymással.

Kép, érzés, érzékelés – ezek az elsődleges kommunikációs eszközeink. Világotokban a csecsemők, a kisgyerekek és az állatok – különösen a delfinek – többnyire teljességgel jártasak a tel-empátiában. Sajnos csak ritkán ismeritek fel, mint kommunikációs formát, és nem támogatjátok a kisgyerekekben. Ez az értékes képesség így mélyen elfojtódik az emberi természetben.

A mi Valóságunkban az idő jelentéktelen. Nem mérjük a pillanatok múlását, és nem öntjük digitális kifejezésekbe. Nincs szó a szótáratokban, amely használható lenne e tapasztalatunk megfelelő leírására.

Tulajdonképpen a legnagyobb nehézséget a veletek való kommunikációban gyakran a nyelveitek használata jelenti számunkra. A nyelvetek sokszor közel sem tudja közvetíteni azt a jelentést, amelyet szeretnénk átadni nektek. Ez nagyon fortélyossá tudja tenni számunkra a messzire nyúló fogalmak fejtegetését. És ebből a szempontból a kommunikációnk gyakran vezethet félreértéshez és félremagyarázáshoz. Mindemellett azért mégis tudunk közölni fontos gondolatokat, főleg azokkal, akik hajlamosabbak a nyitottságra és érzékenyebb természetűek.

Látomásos gondolatainkat jóval könnyebb kommunikálni a „kreatív művészetek” újításain keresztül, mivel ezek közelebb állnak a kifejezési módjainkhoz: zene, hangok, dal, művészet, képek, tánc, égfestés, vízjelek, mozgások, víziók, inpirációk, stb. Befolyásunk eredményeként meg fogjátok tanulni, hogy elméteket produktívabb és kreatívabb módon használjátok.

Felfogva a Valóságunkat – amely segít nektek megérteni az emberiség haladási irányát – fel kell adnotok a karmához és az előző életekhez való kötődéseteket. Ez csak olyan valóságokban létezik, mint a tiétek, ahol a földlakók fokozatos szellemi és evolúciós fejlődést valósítanak meg a megismételt „hibák” után, életről életre, amely egy nagyon lassú folyamat, és egyáltalán nem szokásos állapot az intelligens élet más formái között a kozmoszban.

De ez most egyre gyorsuló ütemben változik, mivel mind többen vagytok, akik végre felfogjátok, hogy a Valóságot a tudatossági szinteteknek megfelelően vonzátok, aszerint, hogy hová, mire és hogyan helyezitek figyelmetek fókuszát. Miért fejlődnétek hát csak fokozatosan, álmos életeken át, mikor egy teljesen felébredt állapot gazdagságával ugorhattok előre? Ez lesz a nyitja a rátok váró jövőnek: a teljesen tudatos és felébredt állapot.

Módfelett kreatívak vagyunk, nem alszunk és nem álmodunk – mivel az álmodás és az éberség ugyanaz. Volt valaha olyan különlegesen élénk, tiszta álmod, ahol te irányítottad az események kimenetelét? Érezted a felpezsdítő energiáját? És megfigyelted, hogy jóval valósabbnak és elevenebbnek tűnt, mint a normál, éber állapotod? Nos, ez az a létállapot, amelyben élünk – és talán minket látogattál meg azokban a tiszta álompillanatokban!

Ha delfin lennél, mindaz, amit eddig mondtunk teljesen érthető lenne, mert pontosan ez az, ahogy egy delfin éli az életét. A delfinek nem alszanak, és nem is álmodnak. Nincs rá szükségük, mert teljesen tudatosak.jövő 1.jpg

 

S most lássuk a jövő néhány fontos mozzanatát.

Az események sorára tekintve, amely elvezetett benneteket a Földi Jelenből a Földi Jövőbe, elmondhatjuk, hogy amikor felhagytatok végre az idegen fajokkal szembeni félelmeitekkel, megalkottatok egyúttal egy globális vezetési formát is, amelybe egy új kulturális terv mindenestül beleértendő. A félők közül sokaknak, akik ellenálltak a földönkívüli látogatók érkezésének, egyszerűen menniük kellett, s így azok léphettek hatalmi pozíciókba, akik intuitív módon már tudták, hogy a jövő a nemzetek békés konglomerációját tartogatja számukra – nem csak a nemzetállamokét, de a csillagnemzetekét is.

Megszabadultatok a félelmeitektől, és egy új világot építettetek.

 

De mindezt azután, hogy talpraálltatok a háborúból és a további küzdelmekből. Hamvaitokból támadtatok fel, mondhatnánk. A válság rákényszerített benneteket annak meglátására, hogy mennyire fontos összefogni, egy globális családdá formálódni, az elkülönülés támogatása és fenntartása helyett.

Az egyesült globális tudat alapja, néhány kezdeménye már megmutatkozik a kollektív törekvéseitekben, amikor különleges időpontokban meditáltok együtt azért, hogy megváltoztassátok az események menetét, s így megteremthessétek a világbékét. Képzeljétek el, hogy ha ezt megteszitek, ha elegen mestereivé lesztek a kollektív értelem erejének, még bensőségesebben fogjátok megismerni a világunkat.

A fejlődés következő szakasza, mely hív titeket, a szabadság keresőinek ösvénye

 

– nem pusztán a fizikai test szabadságának és a társadalmi igazságnak, hanem az elme szabadságának keresőié. Ezt az utat járva az emberiség rendkívüli ugrásokat tesz meg, és egy felfakadó, új megvilágosodás köszönt rá a világotokra. Ez nagyban felgyorsítja a fejlődéseteket, oly módon, mely sokaknak jószerével kifürkészhetetlen. A tudatnak olyan határait éritek majd el, amelyeket ma még csak korotok emelkedett, látnok lelkei pillanthatnak meg.

Jelenlegi létállapototok sok szempontból a primitívhez hasonlatos – és ezzel nem azt akarjuk mondani, hogy kisebb a jelentőségetek a miénknél. Épp ellenkezőleg, csodáljuk a küzdelmeiteket, és örvendezünk az áttöréseiteknek. Pontosan azért, mert győzelmeitek és haladó tetteitek a mi világunk – a ti jövőtök – alapjait fektetik le. A tudatosságotok ereje azonban többnyire még kitér előletek, mert sakkban tartjátok magatokat, és ritkán léptek be a félelem nélküli végtelen birodalmába.

Mit mondhatunk a háborúról a Jövendő Földön?

 

Nem lesz ilyen, nincs szükség efféle lépésekre az igazság és a béke megteremtéséhez. A békét a béke szüli – ez ilyen egyszerű. Ezt elég hamar felfedezitek jelen körülményeitek között, mivel korotokban egyre több ember csatlakozik a Fény erejéhez, amely a békére összpontosít, hogy békét teremtsen, és nem a hadviselésre, amely csak a beletörődést erőszakolja ki, és a békének nem valódi állapota.

Van éhség és éhínség a jövőben?

 

Természetesen nincs. Hogyan is lehetne, amikor megosztás és odaadás ível át minden határon és minden hiten. Senki sem hiányol, senki nem nélkülöz semmit a Jövendő Földön.

Utópikusan hangzik? Nem csak lehetséges, de valóságos is, és ezt ti teremtettétek meg egy jobb világ utáni vágyatokkal.

Nincsen szükség valutára sem. Végül eltöröltétek a csereüzlet e formáját, amikor mind többetek számára vált lehetővé, hogy egyszerűen szolgáltatásokat cseréljetek és „szívességpontokat” gyűjtsetek. Egy olyan kultúrává váltatok, amelyben a javakat megosztjátok egymással és szolgáljátok egymást, s ez fellebbentette az elkülönülés fátylát, melyet túl gyakran borít világotokra a pénz megítélése és használata.

Van-e központi kormányzat? Nem az általatok jelenleg ismert formában. Ehelyett mi az egészet az egyén megbecsülésén keresztül szolgáljuk. E nagy váltásnak a ti internetetek volt az alapja, és meg fogjátok látni a nem túl távoli jövőben, hogy az egyén hatalma helyreállíttatik. Hosszan váratott magára, de megvalósult.

Nincsenek kórházak és leselkedő titkos szervezetek. Nincs többé betegség a Jövendő Földön, mert beteljesítőbb életmódot, egészségesebb étkezési szokásokat vívtatok ki, és nagyobb harmóniát, a testetekkel éppúgy, mint a Földdel. És ahogy mint faj éretté váltatok, és túlnőttetek félelmeiteken, úgy váltak szükségtelenné a polgáraik után kémkedő titkos szervezetek.

Ezek nélkül, kérdezhetitek, a régóta fennálló intézmények nélkül hogyan fogunk boldogulni?

A mi Valóságunk néhányatok számára érthetetlennek tűnik, mert kormányzati struktúráitokat, a hatalmi hierarchiát és a társadalmi paranoiát oly régen meggyökereztettétek, hogy nélkülük alig tudjátok elképzelni az életet.

Mi van az ökológiával?

 

Mondjunk inkább „epitomét” helyette – mivel ez az élet esszenciája, amelyet tisztelünk, és mindaz, ami szent a Földön és áldott a számunkra. Jelenlegi ökológiai gondjaitok egy globális vízkeresztté fejlődtek, amelyben rájöttetek végre, hogy az emberiség és az ökológia egyek. Elértétek azt a tudatosságot, amely csírájában már a mi létezésünk megtestesítője.

 

Globális tiszteletünk a természet, egymás és minden élő iránt elindította a megújhodását egy olyan világnak, amelyet már elveszettnek hittetek.

 

És mihez kezd ez a fejlettebb agy az idejével? Technológiákat fejleszt? Figyelme elterelésével szórakoztatja magát? A tudományon keresztül elemzi a természetet? Manipulálja a kormányokat, nemzeteket, a politikát vagy a szervezeteket? Nem! A fejlett agy inkább eszközzé válik, melyen keresztül egy Magasabb Teremtő Erő az események menetének megváltoztatására irányítja kreatív energiáit, s bejárja az Utópia vizeit: az örömteli lehetőségek, a kreativitás teljesebb kifejezésének és a jövő lelkesedésének hatalmas és végtelen óceánját, könnyedén túlugorva az idejétmúlt eszméken és a bizonytalanság hullámain.

És hogyan illenek égi fivéreitek és nővéreitek ebbe a képbe?

 

Át fogjátok ölelni csillagbéli társaitokat és rokonaitokat, de előbb egyezségre kell jutnotok abban, hogy hogyan bántok egymással. Amint megszabadultok az embertársaitokkal szembeni félelemtől és rosszindulattól, meg fogtok végre szabadulni a csillaglakóktól való félelmeitektől is.

Azoknak, akikben a legnagyobb félelem és rosszindulat lakozik, el kell majd menniük, mielőtt az új és bátrabb generáció felemelkedhet az irányítás átvételére. Ők csakugyan elő fognak lépni, és országaitokat egy nagyobb egységbe és barátságba vezetik, s ez épít alapot a csillagbéliekkel való eljövendő szövetségnek.

Amint e kapcsolatok kifejlődnek, a menny kapui szélesre tárulnak, és egy dicsfényes, új világot találtok majd magatok körül, ahol mindig is égi barátok várták a visszatéréseteket, csak éppen nem láthattátok a félelem és a kétség miatt, melyek elhomályosították az észleléseteket.

Nem csak lehetséges, de meg is valósítható. Mert ti teremtettétek a Jövendő Földet. Ti vagytok az új világ örökösei, és ti vagytok a mi őseink.

Engedjétek e tudatosságot beszivárogni a szívetekbe, lelketekbe, hogy fel tudjátok idézni a mélyből annak a kornak az emlékét, amelyben mindaz, amiről beszéltünk, már létezett. Csupán visszahódítjátok azt, ami kezdetben egyszer már a tiétek volt.

Úgy kell most élnetek, mintha ez már valóság lenne, mert így nyilvánítjátok ki még gyorsabban azt a békés, bőséges és gyönyörű világot, amelyre mindannyian vágytok."

 

jövő 2.jpg