Az angyalforras.hu weboldalt saját forrásokból tartjuk fent.
Ha szeretnél hozzájárulni működéséhez, kattints a támogatom gombra!

Köszönjük támogatásod! TÁMOGATOM!

MÁRIA MAGDOLNA ÜZENETE

2020-07-08

Az ikerláng energia, mint a szív öngyógyító programja

ang art medi ikerláng.jpg

Kép forrása: nowimir.ru

 

Az ikerláng energia, mint a szív öngyógyító programja


 MÁRIA MAGDOLNA ÜZENETE "Az ötödik elem": HOGYAN GYÓGYUL A SZÍV?

"A szívetek gyógyul meg ebben a zónában, ebben az időtartományban, melyben jelen vagytok. A szív gyógyulásának, szívetek sebeinek és sérüléseinek, azok beforrásának szakaszai vannak, ahogyan a lélekfejlődésnek is különböző állomásai.
Finoman és gyengéden vesznek körbe Benneteket ragyogó gyógyító Fénylények ezrei nap mint nap, hogy az évezredek óta keletkezett, és azóta, reinkarnációs ciklusokon keresztül, hurcolt fájdalom és félelem napról napra meggyógyuljon.


Jézus - az én másik felem, és én az övé - a Mennyországról beszélt, a Mennyország szívetekben való megteremtéséről tanított. Mert ha a szívetekben Mennyországi rezgések vannak jelen, és minden nap minden pillanatában a Krisztusi szeretet frekvenciáin gondolkodtok, éreztek és cselekedtek, akkor az 5. vagy akár a 6. és 7. dimenzió tartományába érkeztek, dimenziót váltotok.

Kérjétek Őrangyalotokat elalvás előtt, kérjétek a drága Michael Arkangyalt, hogy égesse ki szent világoskék fényű lángjaival szívetekből, elmétekből, fizikai és más energetikai testetekből a Krisztusi szeretet frekvenciák alatti rezgéseket, alacsonyabban rezgő gondolati-, szóbeli-, és viselkedésmintákat!


Kérjétek, hogy helyükre a szelíd és jóságos Rafael Arkangyal, és a csodálatos gyógyító Vénuszi Fénylények töltsék az 5., 6., 7., dimenziós, Krisztusi szeretethálón hullámzó frekvenciákat!


Kérjétek szeretettel, kérjétek, minden nap reggel és este!


Minél több szív hangolódik át a Krisztusi frekvenciákra, minél több szív emelkedik a Mennyország rezgéshullámaira, annál inkább teremtitek meg, Ti, a Fény Ősforrásának Isteni és Istennői arcára teremtett, őseredetükben teremtő és gyógyító Fénylények.

Sok információ kering az IKERLÁNG kapcsolatról...


Sokan a szerelmet látják benne, és a végső beteljesülésről szólnak, és vannak akik azt írják, hogy valójában csak a fátyol túl oldalán maradt, leszekadt lélekrésze felé vágyakozik az ember, és nem egy másik ember felé, hanem egy magasabb intelligencia része felé...

Mind a kettő igaz, és önmagában egyik sem igaz!

Az IKERLÁNG energia elsősorban a SZÍV ÖNGYÓGYÍTÓ PROGRAMJA, melyet erre az időtartományra, erre a lélekfejlődési ciklusra tervezett meg emberek millióinak a lénye, leszületés előtt.


Leszületés előtti Fénylény állapototok, hívhatjuk léleknek és hívhatjuk szellemnek is (most még ennek azért nincs jelentősége, mert egyelőre, ebből a nézőpontból alig - alig érzékelhető a különbség eszenciája, bár nyilvánvalóan van különbség), tehát a Fénylény, aki Ti vagytok, a Lélek ebbe az inkarnációs zónában már eljutott oda, hogy az ikerláng energiával, mint az Ősforrás, ős, elemi gyógyító erejével fényesedhessen tovább.

Az ikerláng kapcsolat a férfi és a nő között a legősibb, elemi kapcsolat, mely az Ősforrás SZERETET rezgésén, az Egységben van - nincs kezdete sem vége - létezik.


Mondhatnám: AZ ÖTÖDIK ELEM, a szív ősi szerelme, a legmagasabb szeretet frekvencia.
A tűz, a víz, a levegő, a föld mellett megjelenő ötödik elem. Minél inkább érkezik vissza a Lélek a Mennyországi, Krisztusi szeretet rezgések tartományába, annál inkább kerül EGYSÉGBE. Ebben az Egység zónában megjelenik az a másik fél, minőség, akivel ő Egységben van.

Az EGYLÉLEK = a LÉLEK semleges. A LÉLEKBEN egyenlő arányban van a férfi és a női energia, mint lélek és - nagyon fontos - , mint szellemi, azaz tudati minőség. Minden fogalompár, ami a dualitásból ered, ebből a férfi és női minőség, a férfi és a női minőség polaritásából ered.


A dualitás azért létezik, mert a Lélek és a Szellem, férfi és női része elválik, leválik, szétválik egymástól. És.... azért válik szét, mert itt a Földön a jelenleg még alacsonyabb frekvenciák miatt dualitás létezik. Nincsen EGYSÉG.

Ahogyan emelkednek a drága GAIA rezgései, frekvenciái, ahogyan a drága FÖLDANYA körüli mágneses-tér, a morfogenetikus mező frekvenciahullámai emelkednek, úgy emelkedik az emberek frekvenciája is. És ahogy a Földön élő lények frekvenciái emelkednek, úgy emelkedik GAIA is egy magasabb dimenzióba = frekvencia tartomány. Ez oda-vissza hat, kölcsönhatásban van.

Vagyis minél inkább emelkedik Gaia vissza a Dualitás frekvenciáiról az Egység frekvenciáira, annál inkább kerülnek az eredendően EGYLÉLEK férfi és női pólusai egységbe. Az EGYLÉLEKNEK egy női és egy férfi minősége van, akik, mint energia besűrűsödések egy női testként és egy férfi testként vannak jelen a Földön.
(Most már... de régebben, régebbi történelmi korokban, amikor még alacsonyabb rezgések voltak jelen a Földön, megtörténhetett, hogy úgy felborult az egyensúly, hogy nő férfiként jelent meg, férfi nőként jelent meg. A jelen zónában nem jellemző, nagyon - nagyon ritka.)


A test az energia besűrűsödése.

 

Amikor az energia halmazállapotot vált, feloldódik. Ti úgy hívjátok, kiszáll a lelke, elhagyja a Lélek a testet. Így a test elporlad. Vagyis a besűrűsödött energia, a Lélek ismét könnyebb halmazállapotúvá válik, fénnyé, színné, fénylénnyé, szivárványtestűvé...

Az ikerláng energia és az IKERLÉLEK JELENSÉG elsősorban az Egylélek = a Lélek öngyógyító programja.

 

Tükröt tart a szív sebeire, a szív sérüléseire, azért hogy láthatóvá váljék.

Rámutat és rávilágít arra, hol torzult el a szív szeretete.

A szeretet az ősállapota az Ősforrásnak, az origó, az Univerzum egyensúlya.


Minden Krisztusi szeretetnél, minden Mennyországi állapotnál alacsonyabb frekvenciát gyógyítani hivatott az ikerlélek, az ikerláng. Ősi bántások, ősi fájdalmak, a szív ősi sérülései gyógyulhatnak meg.
A félreértés ott kezdődik, hogy nem ő - a másik feled - gyógyít meg, ha nem mindenki saját MAGát, a saját MAGját. Ő csupán tükröt tart, kivetít Neked.


Ez az ősi kapcsolat, nem az illúziók világában létezik, nem a karma működteti, aminek van kezdete és vége.

 

Ezen az ősi kapcsolaton nincsenek hamisságok, nincsenek álarcok. Itt nincsenek hazugságok. Ezen a kapcsolódáson kizárólag az igazság van jelen.

Azt kapod az ikredtől, ami Benned van. Ha még nem vagytok együtt, keresd magadban azt a fájdalmat, félelmet, ami miatt szíved blokkolja, hogy Egységben lehessetek.

 

Ha valamivel bánt Téged, keresd magadban, Benned hol és hogyan van jelen az az alacsonyabb rezgés.


Az ikrek szinkronicitásban vannak.

 

Együtt gyógyulnak, és ez a gyógyulási folyamat egyáltalán nem olyan kellemes, mert fojtogat és újra és újra a padlóra fektet. Nincs menekvés. Hiszen a cél a meggyógyulás: Visszajutni a Mennyországba.

Az ikerláng, ikerlélek kapcsolat kiteljesedése segít, hogy újra magatokba integráljátok az elfelejtett, fátylon túl maradt Istennői és Isteni gyógyító és teremtő lényetek mivoltát. Miközben meggyógyul a szív az ikerláng ősi, elemi gyógyító erejében, egyesültök ikerlelketekkel, az Egylélek két fele, mert külön fél-elem, nő a férfival, férfi a nővel.
Ez a Szent Egyesülés.

Közben visszataláltok és magotokba integráljátok az évszázadok alatt elfojtott és elfelejtett Ősforrás lényegeteket, az emlékezés fátylán túl rekedt FényLÉNYEGeteket, az ISTEN és az ISTENNŐ TUDATÁLLAPOTOT.

Valójában ez a célja az ikerláng gyógyító energiának, az ikerlélek kapcsolódásoknak és egyesüléseknek, hogy felébressze MAGotokban az ISTENT és az ISTENNŐT, hogy visszataláljon az emberiség a Mennyországba.

Mert az ikerláng szerelem nem a földi értelemben vett szerelemről szól, és amíg azt kergetitek, nem töltheti be ősi funkcióját. Sokkal több ettől.
Az ikerláng szerelem a szív meggyógyulásáról szól, mert a szív ősállapota, forrása a szeretet, ami maga a Mindenség.


Ősi szerelme az élet értelme, az élet fenntartója, maga az élet, mely a Földanyát gyógyítja meg és Gaiat emeli fel a Mennyországi állapotokba, az Ősforrás rezgéseibe.

Az ikerláng szerelem a szív, és Gaia gyógyulási programja...


Ennek méltóságában és tiszteletében kellene kezelnetek. Fényben és szeretetben, a Teremtő - Forrás ajándékaként megélni.


Áldásként, mert az: Az Ősapa és az Ősanya áldása."

 

 szív mező.jpg

 

 

Forrás