Az angyalforras.hu weboldalt saját forrásokból tartjuk fent.
Ha szeretnél hozzájárulni működéséhez, kattints a támogatom gombra!

Köszönjük támogatásod! TÁMOGATOM!

Tantrikus Alkímia - A Bölcsek Kövének Felfedezése

2018-11-02

"Egy kis elméleti háttér arról mi az ami évszázadokon keresztül megtévesztette az éretlen keresőt, valamint némi energetikai magyarázat, miről szól a tantra, az ember ősi, természetes szexualitása, melyre csupán emlékeznünk kell."

 Tantrikus Alkímia - A Bölcsek Kövének Felfedezése.jpg

 Kép forrása: Pinterest.com

 

„Amíg a bölcs ember a pokolban is boldog, a tudatlan még a mennyországban is szenved”

Az alkimisták jól ismert célja nem volt más, minthogy a közönséges fémeket arannyá, illetve ezüstté alakítsák. Ez a folyamat a „panacea”, avagy az élet elixírje, az a gyógyír, mely feltételezések szerint képes lehet az összes létező betegség és kór orvosolására, valamint az örök élethez is hozzásegítheti tulajdonosát.

A középkortól kezdődően, arab és európai alkimisták komoly erőfeszítéseket tettek, hogy felfedezzék a „Bölcsek Kövét”, egy olyan anyagot, melyről úgy hitték, hogy mindenképpen szükséges a fenti célok egyikének, vagy akár mindkettőnek megvalósításához.

Bizonyos, Hermész Triszmegisztosz tanain alapuló (röviden Hermetikus) iskolák azt állítják, hogy az ólom arannyá alakítása szimbolikus, melynek során a fizikai test (ólom) napenergiává (arany) alakul, így halhatatlanná válik. Ezt a folyamatot Belső Alkímiának is nevezik.

Mind a közönséges fémek arannyá transzformálása, mind az univerzumi panacea jelensége lényegében ugyanarról szól: evolúció egy kezdetleges, egészségtelen, romlott és múlandó állapotból egy tökéletes, egészséges és örökké tartó létezésbe. A bölcsek Köve tulajdonképpen azt a misztikus kulcsot jelenti, amely ezt az evolúciót lehetővé teszi. Önmagán alkalmazva, az alkimista fentebb említett páros céljai szimbólumok mindannak a fejlődésnek, amely a tudatlanságból a megvilágosodáshoz, a végső megértéshez vezet. A bölcsek köve tehát egy rejtett spirituális igazságot, avagy energiát képvisel.

A Tantrikus Alkímia egy belső alkímia. Ebben a folyamatban alacsonyabb frekvenciájú energiákat alakítunk át magasabb szintű rezgésekké. A tantrikus alkímia kifejezés az emberi létezés különböző szintjeinek fejlődését jelenti.

Ez a folyamat az emberi létezés minden aspektusát, szintjét érinti. A fizikai testben a szexuális folyadékok energiává alakítása történik, mely aztán tovább szublimálható különböző jóga-technikák által.
A szexuális vagy nemi folyadékok megőrzése és újra hasznosítása, csodálatos hatással van az emberi lény minden szintjére. Ebben a folyamatban a test minden sejtje részesül, ahogy ez az energia a gerinc mentén egészen az agyig eljut ahol, mintegy táplálékként szolgál sejtek megújulásához, így segít a fizikai test fiatalságának, vitalitásának, és egészségének megőrzésében.

A transzformáció és szublimáció misztikus folyamata mindemellett lehetővé teszi az úgynevezett OJAS szexuális energiából történő kinyerését, ami tulajdonképpen egy hatalmas potenciával rendelkező mentális energia. Ez az energia az agyban áramlik „folyékony fény” szubtilis formájában.

Az alkímia folyamata során az asztrális testben tapasztalható átalakulás során a nehézségekkel küszködő illetve esetlegesen szenvedő tudatállapot szublimált, spirituális tudattá alakul. Az asztrális testben zajló folyamatok a fizikai test szintjéről indulnak ki, az energia szublimáció útján kerül a magasabb szintekre. Ez az energia a szexuális potencia átalakításából származik, és a szublimáció során egyre magasabb szintekre emelkedik.(Ebben számos jóga gyakorlat állhat rendelkezésünkre)

Az egész folyamat lényege, hogy lényünk korábban meghatározó rezonanciája (rezgésszintje) felemelkedik, ezáltal belső viszonylagos tudatállapotunk is magasabb szintre lép. Az átalakítás és a szublimáció folyamata a fizikai testen keresztül kiterjed az összes többi finomabb, szubtilis energiatestünkre is.

Tantrikus Alkímia - A Bölcsek Kövének Felfedezése1.jpg
 Kép forrása: Pinterest.com


A Belső Alkímiát közvetlenül saját lelkiállapotunk szemszögéből is megközelíthetjük. Ha alacsonyabb rendű állapotban tartózkodunk, legyünk tisztába vele, hogy szenvedést és gyötrődést okozó energiák horizontális, látszólag menekülési lehetőség nélküli világában tartózkodunk. Ha ebben az állapotban tartózkodunk, gyakran nem találjuk a villanykapcsolót a fényhez, amely kivezethetne bennünket a sötétségből. Félelmekkel telve a sötétben maradunk és azt kívánjuk, bárcsak lenne valami megoldás.

A tantrikus alkímia csodákkal övezett utat kínál megoldásként, úgy, hogy nem menekül el a probléma elől. Hasonlóképpen, a tantrikus aktusban nem veszítjük el a szexuális energiát, hanem mintegy megmártózunk benne, azáltal, hogy megtanuljuk kontrollálni azt. Ezzel párhuzamosan, nem menekülünk el a belső problémáink, alacsonyabb rezgésű érzelmi állapotaink elől sem. Ehelyett inkább bátran szembenézünk velük, világossággal győzve le a sötétséget, miközben rájövünk, hogy a negatív érzéseket és gondolatokat el tudjuk választani valódi lényünktől.

Ebben a csendes és békés állapotban még a leginkább negatív energiák is spirituális erőforrásokká alakíthatóak, mégpedig a tantrikus alkímia segítségével.

A csodálatos átalakulás lényegében a polaritás elvén jön létre, azon az elméleten, hogy minden lény és megtestesülés magában hordozza önmaga kiegészítő, „másik felét”, azaz poláris ellentétjét. A csendes és békés, negatív mintáktól elkülönült tudatállapot tulajdonképpen saját belső figyelmünk segítségével jön létre, melynek alkalmazásával az alacsonyabb rendű állapotok magasabb rendű, spirituális létezéssé alakíthatóak. Ez az új, megváltozott tudatállapot nem statikus, ellenkezőleg, a poláris energiák folyamatos táncával jellemezhető. Magas rezgésű spirituális tudatállapot megélése nem mindössze egyszeri alkalom, hanem folyamatos, tudatos választás minden pillanatban.

A rezonancia törvénye szerint tudjuk, hogy belső állapotunk tükröződik külső környezetünkben. Belső érzelmeink gondolataink és tudatszintünk fogja meghatározni, hogy milyennek látjuk a világot magunk körül, és azt is, hogy mit vonzunk be saját életünkbe. Ez a rezonancia törvénye. Ha lényünkben folyamatosan fenntartunk egy fajta negatív állapotot, a poklot saját kezűleg teremtjük magunk köré. Ám amikor az ilyen alacsony szintű állapotokat felsőbbrendű, spirituális szintre transzformáljuk, fény áramlik a sötétségbe és a pokol mennyországgá alakul. Így, könnyedén mondatjuk, hogy mindenki maga teremti személyes mennyországát, avagy poklát, egyéni rezgésszintje és gondolkodási mintája alapján. Minden pillanatban adott számunkra a lehetőség, hogy a boldogságot válasszuk szenvedés helyett.

Mindennek fényében, a Bölcsek Kövének kereséséről szóló legendák belső kereséssé alakulnak, annak a spirituális útnak a felfedezéséről szólnak, mely kulcsot kínál saját lényünk legmagasabb aspektusainak megtapasztalásához, felszabadítva bennünket minden korlátolt, szenvedést okozó perspektíva alól. A tantrikus alkímia nem más, minta folyamatos átalakulás és spirituális fejlődés meséje, egy mese arról, hogy a Mennyország egyenesen a Földre érkezik.

Senkinek sem kell a bölcsek köve után kutatni önmagán kívül – mindannyian magunkban hordozzuk az erőt, mely képes az ólom arannyá alakítására és tökéletes egészséggel, hosszú élettel és örökkévaló boldogsággal ajándékozza meg a belső keresőt. A Tantra felfedi előttünk ezt az erőt, valamint megtanít arra, hogyan használjuk helyesen és biztonságosan.

„A szerelmi egyesülés alkímiája mélyreható szexuális ismereteket alkalmaz, a szexuális energia teljes átélése által a létezés tiszta és szabad, örökké szerelmes állapotát valósítja meg”

Amint a homályt az első fénysugár áthatolja, emlékezni fogsz valódi érzékiségedre. Nem kell útmutató, nem kell könyv, nincs hiányérzet, csak a végtelen feloldódás.

Tantrikus Alkímia - A Bölcsek Kövének Felfedezése3.jpg

 Kép forrása: Pinterest.com