Az angyalforras.hu weboldalt saját forrásokból tartjuk fent.
Ha szeretnél hozzájárulni működéséhez, kattints a támogatom gombra!

Köszönjük támogatásod! TÁMOGATOM!

A FÉNYKÜLDÖTTEK JELLEMZŐI

2023-04-12

Kedvesek, érzékenyek és empatikusak

medi tudat fény másolata.jpg

A FÉNYKÜLDÖTTEK JELLEMZŐI
 
Már életük korai szakaszában érzik, hogy ők mások.
 
Nagyon gyakran érzik magukat elszigetelve másoktól, magányosnak és meg nem értettnek, és meg kell találniuk a saját útjukat az életben.
Problémáik vannak azzal, hogy a hagyományos munkahelyeken és/vagy szervezeti struktúrákban jól érezzék magukat.
 
A Fényküldöttnek természetüknél fogva antiautoriterek, ami azt jelenti, hogy természetüknél fogva ellenállnak a kizárólag hatalmon vagy hierarchián alapuló döntéseknek vagy értékeknek.
Ez a tulajdonság akkor is jelen van, ha félénknek és szégyenlősnek tűnnek.
Ez kapcsolódik az itteni földi küldetésük lényegéhez.
 
A Fényküldöttnek vonzódnak ahhoz, hogy segítsenek az embereknek, akár terapeutaként, akár tanítóként.
Lehetnek pszichológusok, gyógyítók, vezetők, önkéntesek stb.
 
Még ha a szakmád nem is kapcsolódik közvetlenül az emberek segítéséhez, a szándékod, hogy hozzájárulj az emberiség legmagasabb szintű jólétéhez, egyértelműen jelen van.
 
Az életről alkotott képedet az a spirituális érzék színezi, hogy minden dolog hogyan kapcsolódik egymáshoz.
Tudatosan vagy tudattalanul emlékeket hordoznak a nem földi fényszférákon belül, -időnként- vágyakozást érezhetnek ezek után a kozmikus szférák után, és idegennek érezhetik magukat a Földön.
 
Mélyen tisztelik és becsülik az életet, ami gyakran az állatok iránti vonzalomban és a környezet iránti aggodalomban nyilvánul meg.
 
A földi állat- vagy növényvilág egyes részeinek az ember tettei által történő elpusztítása mély veszteség- és gyászérzést vált ki belőlük.
 
Kedvesek, érzékenyek és empatikusak.
Kellemetlenül érezhetik magukat, ha agresszív viselkedéssel szembesülnek.
 
Zavartak, naivak vagy mélyen idealisták lehetnek, és könnyen átveszik a körülöttük lévő emberek érzéseit és hangulatát (negatív vagy pozitív).
Ez lehetővé teszi számukra, hogy különbséget tegyenek saját érzéseik és mások érzései között.
 
Szükségük van a magányos pillanatokra, hogy kapcsolatba kerüljenek önmagukkal és az anyafölddel, hogy harmóniában legyenek Isten egyetemes tudatával.
 
Sok olyan életet éltek a Földön, amelyben mélyen benne voltak a spiritualitásban.
Túlnyomó számban voltak jelen a múltatok régi vallási rendjeiben, mint például szerzetesek, apácák, remeték, médiumok, sámánok, papok, papnők stb.
 
Ők voltak azok, akik hidat képeztek a látható és a láthatatlan között, a földi és a földönkívüli élet mindennapi összefüggései között, egyesítve a spirituális síkokat és a világegyetem Istenének országát.
 
E szerepük betöltéséért gyakran elutasították és üldözték őket és sokukat elítélték a birtokukban lévő égi ajándékaikért.
 
Ezért van az, hogy mi, a Fény küldöttei most már nem pajzzsal és karddal, hanem bölcsességgel és szeretettel vívjuk a csatákat.