Az angyalforras.hu weboldalt saját forrásokból tartjuk fent.
Ha szeretnél hozzájárulni működéséhez, kattints a támogatom gombra!

Köszönjük támogatásod! TÁMOGATOM!

A SZÍV jelzőrendszerének beállítása

2021-11-09

A szív bölcsességének érzékelése

 szív tudat szívtér medi.jpg

 Kép forrása: Pinterest.com

 

A SZÍV jelzőrendszerének beállítása

 

Nagyon sokszor kerülünk életünk folyamán olyan helyzetbe, amikor nem tudjuk igazán eldönteni, mi a jó nekünk. Szívünk szerint ezt tennénk, de úgy érezzük „érdekeink” mást diktálnak, vagy éppen kilátástalannak ítéljük meg az egészet, és logikusnak hitt eszünkre hallgatunk. Emberként lehet, hogy könnyen rámondanánk a szituációra, hogy ezt vagy azt tenném, de tudatos létezők lévén, már lelki és szellemi fejlődésünket is figyelembe vesszük. Hogyan tudunk akkor lelkünk szerint dönteni, és ezzel szellemi fejlődésünket is segíteni? Nehéznek tűnhet a megvalósítás…

Ez csak addig okoz nekünk nehézséget, míg meg nem ismerjük és be nem hangoljuk SZÍV- jelzőRENDszerünket.

Akikkel már dolgoztunk együtt, azok tapasztalatból is tudják mennyire fontos, hogy ismerjük lelkünk Szívünk által közvetített kívánságait (válaszait), tanításait. Hozzá mindig fordulhatunk, és biztosak lehetünk benne, hogy mindig azt a választ kapjuk, ami nekünk, fejlődésünk szempontjából a legjobb. (Még akkor is, ha ez sokszor nem egyezik eszünk által kivetített elképzeléseinkkel!) Csak meg kell tanulnunk hallani vagy érezni és értelmezni a válaszokat fenntartások nélkül.

Szívünknek belső, szellemi terében található ez a hely, Szívünk jelzőRENDszere, mely isteni tisztaságú, mert együtt rezeg isteni Valónkkal, teremtő isteni Fényszikránkkal. Ez képviseli bennünk az Örökkévaló EGYséget Istennel. Ezen át vagyunk képesek az érzékeink fölötti Egybe-tartozást megérezni a Mindenséggel. Ide, Szív-szintünkre helyezkedünk akkor is, amikor szívvel imádkozunk, gondolatok nélkül, szavainkat lelkünk mondatja ki velünk. Megszűnik körülöttünk tér és idő, csak az imában vagyunk, EGYként Istennel a SZÍV-ben.

Ez a tér fizikai szívünk „mögött”, energetikai szívünk közepén található. Helyét pontosan meghatározni nem lehet, mert egy külön dimenzióba lépünk bele, mikor ott tartózkodunk, de szívünkön át jutunk el oda.

Át kell lépnünk minden sötétségen és kétségen, hogy oda érkezhessünk, a Fénybe léphessünk, és az isteni SZÍV szintjén lehessünk.


Ez a hely a tiszta Fényszeretet otthona, melynek közepén Krisztus-tudati Fényszikránk sugározza, mint NAP, az Örök Szeretet Fényét. Itt mindig béke, szeretet, bölcsesség, időn-, és téren-túliság van. Ez maga a LÉT érzése, a VAN-ság állapota, Isteni Önvalónk, a SZERETET.

Ebben a térben nincs különváltság. Nincs ellentétes érdek, vagy értetlenség. Itt minden EGY. Minden az isteni Akarat szerint való, az isteni REND-del EGYező!

Ezért tud nekünk Szív-Rend-szerünk pontos és igaz választ adni kérdéseinkre. Mert pontosan tudja, mire van szükségünk, merre kell haladnunk a tudatosodás fénylő útján, hogy felismerjük isteni Létünk minden aspektusát (hiszen ő abból szól hozzánk).

De ehhez legelőször is meg kell találnunk magunkban ezt a Szent Szív helyet, és be kell lépnünk oda. Be kell fogadnunk és magunkévá kell tennünk rezgéseit, eggyé kell válnunk a tiszta Fénnyel, hogy emlékezhessünk rá! Ha ezt egyszer is megtesszük, már létrehozzuk a kapcsolatot, és ezután bármikor, ha tudatunkkal belehelyezkedünk és oda figyelünk, tiszta, igaz válaszokat kapunk kérdéseinkre.

Erre a helyre akkor léphetünk be, ha van bennünk szeretet önmagunk és mások iránt is. E nélkül meg sem találnánk, mert rezgéseink nem engednék megláttatni velünk. Aki nem tudja elfogadni önmagát és nem képes szeretni, az amúgy is megtagadná a válaszokat, tehát már a kérdésfeltevés is hiábavaló lenne…

Kérdezd meg magadtól, képes vagy-e szeretni és szeretetet elfogadni? Jön egy apró leheletszerű érzés, de ha áltatod magad, azt azonnal elnyomja egy gondolat, ami az ellenkezőjét állítja. Ezzel máris ellenőrizhető, mennyire működik benned ez a jelző –REND- szer. A jelzés mindig jön, mert lelked és szellemed folyamatosan kommunikál embereddel, csak nem hallod, nem érzed. Ezt a kommunikációs csatornát kell annyira akadálymentessé tenni, hogy mindig „fogd az adást” .

Az első lépés, hogy képes legyél Magadat szeretni. Úgy, ahogy vagy:

-       Olyan vagyok amilyen, és szeretettel elfogadom magam! – mondogasd, ha nem megy.

Először idegenül hangzik majd a szádból, de egy idő után természetessé válik, és el is tudod már hinni…


Ha már képes vagy a szeretetre önmagad és mások iránt is, akkor szinte vágysz rá, hogy megtaláld ezt a helyet. Szeretnél eggyé válni a feltétlen Szeretet isteni Fényével, hogy egységben lehess Önvalóddal. Magáért a Szeretetért, az Egységért, a Teljességért.

Ha ott a belső késztetés, a Szív-akarat benned, akkor vagy kész rá, hogy megleld és belépj ebbe a Szeretet-dimenzióba.

Ehhez csendesedj el, és légy meditatív állapotban…

Koncentrálj fizikai mellkasod közepére, és indulj el befelé… lépj be gondolatban mellkasodba (tulajdonképpen szívcsakrádba lépsz). Egy fénylő úton, vagy folyosón találod magad, mely bensődbe vezet. Ennek az útnak lehetnek sötétebb szakaszai, attól függően, hogy milyen félelmeket, gátakat állítottál fel magadban. Először is szereteted erejével tedd minél világosabbá ezt a helyet.

Mondogasd magadnak őszintén:

-       Szeretem magam!

Ahogy szeretetedet őszintén behívod, úgy ragyogja át szíved útját a Fény. Menj végig az úton, mely egyszer csak úgy tűnik véget ér.

Ez belső békédhez vezető tér, mely sötétnek tűnik. De ez a sötétség csak látszat, mert nem földi Fények világítják meg, s rajta nem hatolnak át a fizikai rezgések. Ez a mély, belső nyugalom sötétje, bensőd csendje. Az a puha mozdulatlan sötét, mely az Univerzumban is megtalálható, ez a Teremtés első Fénye előtti nyugalmi állapot, a Megnyilvánulás, a Kiáradás előtti pillanat.

Lépj át ezen a sötéten, hatolj mögé… nincs mitől tartanod, hiszen önmagadban vagy. Ez belső békéd megnyugtató valója. Engedd, hogy önmagad is nyugalommá, békévé válj…

Most előtted feldereng a világosság. Indulj el lassan a Fény felé. Haladj nyugodtan, csendesen… ez a Fény, melyben haladsz most, egyre jobban körülvesz, átölel, átjár. Vezet téged, már nem is mész, hanem úszol benne, felolvadsz, eggyé válsz vele. Te vagy a Fény! Minden dobbanásod a Mindenség dobbanása, Fényed Isten szeretete, Léted az Örökkévaló EGY.

Maradj benne, olvadj bele, add át Magad… érezd meg a határtalan és időtlen fogalmát, a szellemi esszenciáját… Ismerd meg rezgéseit…szeress, és hagyd magad szeretni…

Kérd most meg SZÍVed jelzőRENDszerét, isteni Önvalód, hogy segítsen beállítani a válaszait úgy, hogy te mindig pontosan értsd azokat. (Hívhatod mesteredet is, hogy segítsen téged ebben.)


Most maradj benne tudatosan ebben az érzésben, maradj Szív szinteden, és tegyél föl magadnak olyan kérdéseket, melyekre tudod a választ, és az mind igen.

Például:

-       Fiú/lány vagyok? …éves vagyok? …-en lakom? Van/nincs gyermekem? Van/nincs testvérem? Stb.


Figyeld minden egyes válasznál (igennél), milyen érzésben reagál Szíved jelzőRendszere fizikai szíveden keresztül. Ez lehet benne egyfajta érzés, hang, szín, vagy kép is. Több kérdést tegyél fel szép sorjában, hogy összehasonlíthasd a válaszokat és megbizonyosodhass az igen jelentéséről és jelzésmódjáról.

Nekem például egy finom szétfutó, jóleső, semmi máshoz nem hasonlítható érzés jelentkezik a szívemben ilyenkor, de ez mindenkinek egyéni. (Azért ha szorító, fájó érzés keletkezik, az nem valószínű, hogy az igen jele, inkább azé, hogy kiestél szív szintedből és félelemmel reagálsz.)

Ugyanezt tedd meg nem válaszokkal is, és figyeld az igen és a nem közti különbséget és határozd meg pontosan a nemet is az előzőekben megismertek alapján.

Nekem kicsit szorító, megakadó, kilökődő (nem kell) érzésben jelentkezik a nem válasz a szívemben.


Ezek finom jelzések, ezért oda kell figyelni, és meg kell tanulni pontosan megérezni őket!

Ha ezt is képes vagy már jól értelmezni, most tegyél föl vegyesen igen és nem válaszú kérdéseket, de először csak olyanokat, amikre tudod a választ, hogy minél jobban beállíthasd jelzőRendszered.

Ha már képes vagy pontosan, tévedés nélkül felismerni a jelzéseket, akkor elkezdhetsz mást is kérdezgetni.

Ne lepődj meg, ha néha nem kapsz választ, és csend van. Olyant nem mond el neked szíved, amivel befolyásolná megéléseidet, de irányt mindig mutat a megoldás felé. Csak finoman próbálkozz akkor máshogy, vagy mást kérdezni.

A jelzőrendszer beállítása lehet, hogy egy alkalommal nem sikerül tökéletesen, de bármikor visszamehetsz és pontosíthatod tovább.

Mikor biztosan és pontosan tudod már értelmezni a válaszokat, és tökéletesen megkülönbözteted őket, akkor olyan képesség lesz a kezedben (szívedben), mely mindig biztos irányt mutat tudatosodásod felé, a Szeretet által.


Most ennyit tudtam segíteni, a többi már a te dolgod!

Jó munkát!

SZÍV - jelzőRENDszer beállítása1.jpg
 Kép forrása: Pinterest.com


Írta: Pusztai Orsi - kristalycsakra.eoldal.hu