Az angyalforras.hu weboldalt saját forrásokból tartjuk fent.
Ha szeretnél hozzájárulni működéséhez, kattints a támogatom gombra!

Köszönjük támogatásod! TÁMOGATOM!

Test és lélek kapcsolatépítés - technika

2018-11-03

Az elfogadás kialakítása
Gondolattisztítás
Önmegvalósítás technikája

 Test és lélek kapcsolatépítés - technika1.jpg

 Kép forrása: Pinterest.com

 

Az elfogadás kialakítása


Ahhoz, hogy a Fény Ösvénye tanítása szerint járhassunk utunkon, szükséges kialakítani magunkban az Elfogadás törvényét.

Tudatalattink azokat az erőket hozza mozgásba bennünk, amelyekkel tudatosan foglalkozunk. Tehát ahhoz, hogy a Harmónia törvényének, az univerzum alaptörvényének ez az első altörvénye működjön bennünk, tudatosan meg kell tanulnunk elfogadni. Természetesen ez az elfogadás önmagunkra, testi és lelki mivoltunkra vonatkozik, vagyis a test-lélek kapcsolatépítésben mindig önmagunkról van szó.

A következő gyakorlat elvégzését javaslom. Ez egy alapteszt.

Hogyan értelmezem az elfogadást?

Azt tanácsolom, először gondolkodj el magán a szón. Mit jelent számodra az elfogadás, mint kifejezés, mint kimondott szó? Aztán próbáld megnézni, hogy életedre vonatkoztatva mit jelent ez a szó. Ennek tükrében tedd fel magadnak a kérdéskört.

A kérdéskör

Az alábbi kérdéseket írd föl egy-egy lap tetejére. Rakd sorba a lapokat. Egy kérdéssel egy napig foglalkozz. Tehát az első napon koncentrálj a magadnak feltett első kérdésre, és mindent írj rá a lapra, ami eszedbe jut. Másnap vedd elő a következő lapot, válaszold meg magadnak az azon lévő kérdést, és mindent írj rá a lapra, ami eszedbe jut. Következő nap a harmadik lapon lévő kérdést forgasd gondolataidban, és így tovább. Amikor a kérdéskör végére értél, nézd meg, hogy kerek egész lett-e belőle, és ebből mit értettél meg. Addig ismételd a kérdéskört újabb lapokra írva, amíg kerek egész nem lesz, és meg nem érted. Válaszaid jelen tudásod szerint mutatják meg neked az Elfogadás erejének benned élő mértékét.

* Elfogadom önmagam?
* Elfogadom a helyem?
* Elfogadom a karmám?
* Elfogadom a megváltoztathatatlant?
* Elfogadom a hatás-kölcsönhatás törvényét?
* Elfogadom a megváltást?
* Ezeken a kérdéseken keresztül elfogadom magamban a Teremtő Istent, isteni mivoltomat?

Test és lélek kapcsolatépítés - technika2.jpg

 Kép forrása: Pinterest.com


Egy-egy kérdéssel elmélyülten foglalkozz. A leírt válaszaid a benned élő görcseid, blokkok, amelyek útját állják önmagad elfogadásának, és energiáid áramlásának. A görcsoldás megtörténik, ha megmozdul benned az Elfogadás törvényének ereje. Ha az Elfogadás törvényét megérted, ezzel most kijavítod, és gyógyítod önmagad. Csodálkozni fogsz, mennyire felkavarodik benned a tó vize. A tisztulás mindig káosszal kezdődik. Addig foglalkozz a kérdéskörrel, amíg mélyről jövő igen válaszokra nem lelsz.

Mindennek az elfogadás az alapja. Egy látszólagos harmóniát teremtve bennünk, feloldja a görcsöt és kiszorítja a durva diszharmóniát. Emberi oldalról nézve az elfogadás gyógyít, a félreértelmezett elfogadás megbetegít. Az emberiség az elfogadás törvénye miatt szenved évezredek óta, mert nem érti, nem képes értelmezni a lényegét. Ahol a harmónia megtörik, ott kialakul a diszharmónia, melynek megszüntetésével visszaáll a harmónia. Ennek a műveletnek az első lépése az Elfogadás törvénye.

Amennyiben elfogadod önmagad, önmagadon keresztül a lelkedet, és lelkeden keresztül isteni mivoltodat, máris átjárhatóvá válsz mindenféle tudás számára.

Ha jól látod a feléd jövő dolgokat, a kérdéseket, az életedet, akkor a kérdéskörre adott válaszaid, a cselekedeteid az isteni törvényből, a harmóniából fognak kiindulni, és nem az érzelmi hálódból, vagy a küldetéstudatodból, vagy a megfelelni akarásodból. Ha bármit magához vonz benned egy dolog, az megakasztja a harmóniád áramlását, ott hiba lesz, egy idő után dugó keletkezik. Ezért meg kell tanulni elfogadni.

Az univerzális létben ez a törvény tökéletesen működik, mert ott az elfogadás teljes. Amíg az ember nem engedi be magába az Elfogadás erejét, amíg nem történik meg a befogadása, addig nem értheti meg e harmóniába visszaállító törvény működését.

Technika

Próbáld alkalmazni az életedben:

Cseréld fel a kellt a lehettel, a muszájt a lehetőséggel!

Meglátod, mindjárt jobban fognak áramolni az energiáid.

Test és lélek kapcsolatépítés - technika3.jpg
 Kép forrása: Pinterest.com

Technika

Gondolattisztítás

Energiaóceánban élünk. Az információtenger gondolati energiaóceán. Az isteni világ és az univerzális lét harmonikus világának földi körülmények közötti megjelenése. Minél jobban elszakadunk az isteni világtól, annál jobban megtörjük a harmóniát, és annál inkább diszharmonikusabbak leszünk. Az univerzális létben élő lények tudják kezelni az információáramlást, ezért harmóniában élnek. Az információtengerben nemcsak gondolatok, hanem mindenféle információ úszik. Jó és rossz, érzelmi és gondolati információk, vagyis minden. Lelkünk tudati rétegei és emberi energiahálóink felfogják ezeket az információkat. Mivel rétegeink, hálóink nem tiszták, ezért az információáramlásból a negatív dolgok belénk ragadnak. Mivel nem tudunk elfogadni, elereszteni, ezért ezek az információk letelepedve a sajátunké válnak, és még magukhoz vonzanak negatív információkat. Így beleragadunk a saját magunk teremtette mocsárba. Az információáramlás megakasztása zavart kelt a hullámzásban, rossz esetben megtöri az áramlást, és belénk ragad.

Mikor észrevesszük, hogy megszületett bennünk egy saját negatív gondolat, azonnal elpusztíthatjuk, meg óvjuk ezzel a gondolati energiaóceán szennyezését.

Mindenkinek a saját gondolatainak a tisztítására kell figyelnie. Ha rád jön egy érzés, vagy gondolat, akkor tudnod kell, hogy a tiéd, vagy csak bevonzottad. Mert az így felmerülő érzés vagy gondolat, már befolyásolni fogja az életedet a hangulatodon vagy a tetteiden keresztül. Ha a test-lélek kapcsolatépítés folytán a lélek újraéled benned, és elfogadod őt, akkor a lelked mindenben segíteni fog, és egyre nagyobb harmóniába kerülsz önmagaddal és a világgal. Ugyanis a lélek elvégzi az érzelmek, gondolatok, és minden bekerült dolog tisztítását, tőlünk függetlenül, automatikusan. Ezt könnyű megérteni, mert lelkünk természete a harmónia, és a szikra nem tűr meg semmit, ami ezt a harmóniát zavarja. Addig is, amíg elérjük ezt a szintet, alkalmazhatunk egy egyszerű gyakorlatot.

Öntisztító gyakorlat

Ülj le. Csendesedj el. Képzeld el, hogy a gondolat egy gömbfüzér formájú elementál, amely áramlik a levegőben. Lásd meg belső szemeddel.

Fogadd el, hogy a lelked része a szikra, - mint testedé például a szív - így bármikor rendelkezésedre áll a lelki nagytakarításaidhoz.

Kezeddel csettints egyet. Fogadd el, hogy a csettintésed előhívja a szikrát, amelyet te gondolatban irányítani tudsz. Amire ráirányítod, azt elpusztítja.

Most gondolj a felmerült negatív gondolatodra, félelmed okozójára. Indítsd útjára. Lásd, hogy a homlokcsakrádból kiszáll egy gondolati gömbfüzér. Amikor meglátod, csettintéssel hívd elő a szikrát, célozd rá a füzérre. Lásd meg, hogy azonnal elégeti.

Köszönd meg lelkednek a segítséget.

Fontos, hogy a szikrát azonosítsd a csettintéseddel. A csettintés és a szikra váljon eggyé benned. Ha begyakorlod a rossz gondolatok elégetését a szikra segítségével, akkor később már nem kell az egész folyamatot végiggondolnod, elég, ha felmerül, csettintesz, és tudatosul benned, hogy elégetted. Így tudsz segíteni magadnak, hogy ne uralkodjanak rajtad rossz gondolatok, és így segítesz az univerzumunknak azzal, hogy nem szennyezed a gondolati óceánunkat, az emberiség közös mentális mezejét.

Később, ahogyan haladsz a test-lélek kapcsolatépítésben, megérkeznek a különböző tűzszimbólumok, amelyek elvégzik az aurádban az elégetést.

Test és lélek kapcsolatépítés - technika4.gif
 Kép forrása: Pinterest.com


Önmegvalósítás technikája


Minden emberben él az igény az önmegvalósításra. Önvizsgálatunk képet ad magunkról, és segít lelkünket felébreszteni. Elindulásnak javaslom rászánni az időt, és önmagunk személyiségi és viselkedési jellemzőit az alábbi szempontokból megvizsgálni. A kiváló pszichológus Abraham Maslow, az önmegvalósító emberek jellemzőit és viselkedésmódjukat felmérései alapján így összegezte:

Az önmegvalósító emberek jellemzői

- A valóságot gyakorlatiasan észlelik, és jól tűrik a bizonytalanságot.
- Olyannak fogadják el magukat és másokat amilyenek.
- Spontán módon gondolkodnak és viselkednek.
- Természetesek és mesterkéletlenek.
- Inkább a problémákra, mint önmagukra összpontosítanak.
- Függetlenek és autonómak.
- Állandóan készek az események friss látásmódjára.
- Jó humorérzékük van, humorérzékük filozofikus, gondolatgazdag és nem ellenséges tartalmú.
- Kreatívak, találékonyságuk friss és a gyermekéhez hasonlít.
- Törődnek az emberiség jólétével.
- Mélyen átélik az élet alapélményeit, gyakran tapasztalják a természettel való egység élményét, az idő és a tér dimenzióit.
- A tevékenység folyamatát önmagáért méltányolják.
- Erős és bensőséges kapcsolatokat alakítanak ki inkább kevés, mint sok emberrel.
- Objektív nézőpontból képesek az életre tekinteni.
- Belső függetlenségüket őrzik attól a kultúrától, amelyben élnek.
- Bizakodva élnek egy jóhiszemű világban.

Az önmegvalósító élethez vezető viselkedés

- Úgy éld az életed, mint a gyermek, teljes elmélyedéssel és összpontosítással!
- Inkább új dolgokat próbálj ki, mintsem ragaszkodj a biztos módszerekhez!
- Az érzéseidre hallgass, ne pedig a tekintély vagy a többség hangjára tapasztalataid értékelésében!
- Légy őszinte, légy valódi, kerüld a színlelést és a szerepjátszást!
- Készülj fel rá, hogy nem leszel népszerű, ha nézeteid nem egyeznek meg a többségével!
- Vállalj felelősséget!
- Amit eldöntöttél, hogy megteszel, vidd is véghez!

Alakítsuk kérdéssé bennünk Maslow megállapításait, válaszainkat írjuk le, és végül nézzük meg, hol tartunk az önmegvalósítási utunkon.

Például: Törődök én az emberiség jólétével? Őszinte vagyok? Szerepet játszom? És így tovább.

A válaszok segítenek jobb emberré válni, és emelkedni az önmagunkhoz vezető úton.

Test és lélek kapcsolatépítés - technika5.jpg
 Kép forrása: Pinterest.com

Írta: Molnár Mária Forrás: léleklámpás.hu