Az angyalforras.hu weboldalt saját forrásokból tartjuk fent.
Ha szeretnél hozzájárulni működéséhez, kattints a támogatom gombra!

Köszönjük támogatásod! TÁMOGATOM!

A KRISZTUSI SZERETET ÚTJA

2021-09-01

A CSOPORT LÉTSZÁMA BETELT!

10:10 

ÚJ ÉGI FÉNYPROGRAM!

aaa ang 13.jpg

A KRISZTUSI SZERETET ÚTJA

 

2021.10.10. VASÁRNAP 10.00.-18.00.

 

ÚJ ÉGI FÉNYPROGRAM!

 

BEAVATÁS A FELTÉTEL NÉLKÜLI KRISZTUSI SZERETET SZIMBÓLUMÁBA

 

A krisztusi szeretet útja a szív tudatosságának fényösvénye, amely által az Istennel való egységbe emelkedünk fel. Az Isteni és emberi világ szívben való egyesülése a szeretet által teljesedik ki és a fény világaiba vezet el bennünket.


A krisztusi út az isteni szeretet forrásához emel fel bennünket, lelkünket Istenhez emeli, földi utunkat felszenteli. A Felemelkedés Krisztusi útja a szívben rejlő isteni szeretet által bontakozik ki, a jó cselekedetekben ölt testet és a szeretetegységben valósul meg.


A krisztusi szeretet feltétel nélküli, megbocsátó és elfogadó, lelkünket az isteni szeretet befogadására nyitja meg.

 

A krisztusi szeretet útján tudjuk kibontakoztatni a valódi isteni természetünket, amely a lelkünk tiszta forrásából ered.

 

A krisztusi szeretet által, tudunk kiemelkedni a megosztottságból a szeretetegységbe.

 

A krisztusi tanítások a szeretet tettben való kifejezését, a krisztusi értékek fizikai manifesztációját és a gyakorlatban való megvalósítását tanítják.
Jézus a Krisztusi a szeretet tudatosság élő példáját horgonyozta le az emberiségnek, tudása vallási hovatartozástól függetlenül az örök érvényű igazságokban rejlik. Missziója, az emberi lelkek visszavezetése az egyetemes szeretet által, az Istennel való egységbe. Földi küldetése megrengette a világot, hagyatéka mindmáig élő. A szeretetről tanított, a hit erejéről, a szívben rejlő hatalomról, a megbocsátás kegyelméről és az Isteni irgalom általi megváltásáról.

 

Megmutatta, hogy a Mennyek országát a szívünkben rejlő képességek által érhetjük el.

 

Jézus tanításai a jelen kor emberéhez szólva aktuálisabbak, mint valaha. Rövid földi életével a jelen időkben zajló hatalmas változásokat készítette elő. Kikövezte számunkra az utat, hogy lehetővé váljon emberi szintről a szeretet által felemelkedni egy magasabb dimenzióba, az Új Föld létvalóságába.

 

A szívünk az új világba való átjáró kapuja,

a szeretet pedig maga az Út.


A krisztusi szeretet türelmes, békére törekvő és reményt adó. Egységet teremt az emberek között és megnyitja az ég kapuit, hogy az isteni fény elérhetővé váljon.

A krisztusi szeretet láng felszabadítja a szívünket, lángra lobbantja a szívben rejlő isteni szikrát és isteni fényerővel tölti fel.


Ezen nap alkalmával a Krisztusi tudat fényminőségeinek integrálásával foglalkozunk, a szeretet egységbe való felemelkedés lehetőségeivel és a Krisztusi energiákkal. A nap folyamán a témához kapcsolódó tanítások és médiumi közvetítések lesznek, továbbá a jelenlévők beavatást nyernek a Feltétel Nélküli Krisztusi Szeretet Szimbólumába.


A Feltétel Nélküli Krisztusi Szeretet Szimbóluma, fénycsatornát aktivál forrástól-forrásig, melyen keresztül magas rezgésszintű szeretet fény eszencia árad be, életre keltve a szívünkben rejlő KRISZTUSI FÉNY MAGOT, amely által a lélek virága kinyílik, és összekapcsolódik az Isteni Szeretet Forrásával.


A szimbólum összekapcsol a Szeretet Egység Tudat mezejével, érzelmileg és tudatilag felemel és segíti lehorgonyozni az 5.-ik dimenziós energiákat a fizikai síkban. A szimbólum által a Krisztusi Szeretet gyógyító energiáját és erejét, hívhatjuk le önmagunk vagy mások megsegítése céljából.

 

 0001 sorelválasztó.png

 

AZ ELŐADÁSOK ÉS KÖZVETÍTÉSEK TÉMÁI:

 

- A KRISZTUSI SZERETET ÚTJA
- A POLARITÁS MEGHALADÁSA
- A SZÍV MISZTÉRIUMA
- A KRISZTUSI TUDAT
- A FELTÉTEL NÉLKÜLI SZERETET
- KRISZTUSI ENERGIÁK
- KRISZTUSI VÉDELEM
- KRISZTUSI GYÓGYÍTÓ ERŐ
- KRISZTUSI ÉN
- KRISZTUSI FÉNYTEST
- KRISZTUSI FÉNYMAGOK
- KRISZTUSI SZERETETHÁLÓ
- JÉZUS TANÍTÁSAI
- BÍBOR ARANY SUGÁR TANÍTÁSAI
- KRISZTUSI SZERETET LÁNGJA
- A KRISZTUSI MINŐSÉGEK INTEGRÁLÁSA
- A KRISZTUSI TUDATOSSÁG KIBONTAKOZTATÁSA

 

aaa ang 16.jpg

 

I. KRISZTUSI GYÓGYÍTÓ SZENTÉLY

 

Az első médiumi közvetítésben a Krisztusi Gyógyító Szentélybe emelkedünk fel. Jézus gyógyító szeretetfényével és krisztusi energiákkal mély lelki sebeket és karmikus sérüléseket fogunk gyógyítani. Oldjuk mindazon blokkoló árnyékkódokat és karmikus lenyomatokat, amelyek gátolják az isteni szeretet energiák befogadását és krisztusi tudatosság integrálását.


Gyógyítjuk azon karmikus sebeket és lelki fájdalmakat, amelyeket az Istentől való elszakadás miatt szenvedtünk el. Oldjuk az önmagunk iránt érzett haragot, bűntudatot, áldozat szerep mintákat és mindazon régi önbüntető programokat, amelyek miatt nem tudjuk önmagunkat feltétel nélkül szeretni és elfogadni. Gyógyítjuk azok lélekrészeinket, amelyek miatt elszigetelődtünk az isteni Szeretet Forrásától. Oldani fogjuk azon ősi karmikus okokat, amelyek miatt egykor elvesztettük a saját isteni erőinket, hitünket és Istennel való közvetlen kapcsolatunkat. Oldjuk az Istenbe vetett hit, bizalom és önátadás tudati és lelki blokkjait. Visszaemeljük a szeretet egységbe, mindazon aspektusainkat, amelyek miatt nem tudtuk elfogadni a felénk áradó isteni szeretetet. Megbocsátunk önmagunknak és mindazoknak, akik a múltban ellenünk vétettek.

 

0001 sorelválasztó.png

 

II. A KRISZTUSI SZERETET FÉNYTEMPLOMA

 

A második médiumi közvetítésben felemelkedünk a Krisztusi Szeretet Fénytemplomába, ahol magas rezgésszintű szeretet fény eszencia által életre keltjük a szívünkben rejlő KRISZTUSI FÉNY MAGOKAT, kibontakoztatjuk a lélek virágát és összekapcsolódunk az Isten Atya/Anya Szeretet Forrásával.


Aktiváljuk a szív kristályunkat és magunkba fogadjuk a krisztusi fénykódokat, amelyek által a szeretet tudatosság új szintjeire emelkedhetünk fel. A Szent Lélek által felszabadítjuk szívünk szakrális fénytereit és megújítjuk lelkünk fényerejét, hogy Istennel való egységünk új szintre emelkedhessen fel. Aktiváljuk a krisztusi fénytestünket, felemelkedünk a Szeretet Egység Fénymező energiaterébe és integráljuk mindazon krisztusi minőségeket, amelyek a jelenlegi fejődési szinten elérhetővé váltak a számunkra.
Jézus Krisztus által egyéni tanításban részesülünk és lehorgonyozzuk a Krisztusi Védelem Fénypajzsát.

 

Beavatást nyerünk a feltétel nélküli krisztusi szeretet szimbólumába.

 

0001 sorelválasztó.png

 

Égi patrónusok:

 

Jézus Krisztus, Szűz Mária, Mária Magdolna, Sophia a Bölcsesség Istennője, Melkizedek, Hatodik Sugár angyalai és mesterei, Michael arkangyal, Rafael arkangyal, Gábriel arkangyal, Uriel arkangyal, Chamuel arkangyal, Haniel arkangyal, Hadraniel arkangyal, Az Isteni Kegyelem és Szeretet angyalai és a krisztusi tudatosság égi fényküldöttei, akiket az isteni gondviselés mellénk rendel ezen a napon.

 

Sok szeretettel várom mindazokat, akiket az Isteni gondviselés angyalai hozzám vezetnek.

 

Jelentkezés szükséges!

 

 

Vezeti: Aysha
Hozzájárulás: 15.000 Ft
Jelentkezés: angyalforras@gmail.com
Cím: Budapest, Andrássy út 98.fsz.
MagNet Közösségi ház
Juhar terem
(Kodály Köröndhöz esik közel)

 


NEM KELL VÉDETTSÉGI!