Az angyalforras.hu weboldalt saját forrásokból tartjuk fent.
Ha szeretnél hozzájárulni működéséhez, kattints a támogatom gombra!

Köszönjük támogatásod! TÁMOGATOM!

A MEGVÁLTÁS MISZTÉRIUMA

2022-02-04

A FELEMELKEDÉS KRISZTUSI ÚTJA

 

ÚJ ÉGI FÉNYPROGRAM!

jézus mennyei.jpg

 

A MEGVÁLTÁS MISZTÉRIUMA

 

A FELEMELKEDÉS KRISZTUSI ÚTJA

 

2022.04.10.10.00.-18.00.

 

ÚJ ÉGI FÉNYPROGRAM!

 

BEAVATÁS AZ ISTENI KEGYELEM SZIMBÓLUMÁBA

 

A Megváltás Misztériuma az Isteni Kegyelem megnyilvánulása, amely Jézus Krisztus által érkezett el a Földre, hogy utat mutasson és végigvezesse a felemelkedés ösvényén azon lelkeket, akik megérettek a hazatérésre.

 

A megváltás nem kívülről, hanem belülről érhető el, az Istennel való mély lelki összekapcsolódás által, amely lehetővé teszi a lélek megtisztulását és kiemelkedését. A Krisztusi megváltás útja az isteni szeretet általi feloldózás, megszabadulás és átlényegülés, amely az isteni kegyelem misztériumán keresztül valósul meg. Visszavezet Istenhez, felemel és igaz útra helyez, hogy lehetővé váljon az átváltozás, az átlényegülés.

 

A krisztusi minőség az Istennel való mély lelki egység tudatossága, amely a hit és a szeretetbölcsesség által nyer kiteljesedést.

 

A krisztusi tanítások a szeretet tettben való kifejezését, a krisztusi értékek fizikai manifesztációját és gyakorlatba való átültetését tanítják.

 

A Krisztusi Tudatosság az isteni szeretetegységben való létezés létvalósága, amely a szellemi önvalónk és lelki önvalónk egységéből születik meg bennünk, és a krisztusi szeretetbölcsesség által bontakozik ki.

 

A felemelkedés a poláris minőségek szeretetben való egyesítése és feloldása által válik lehetővé, és a szívben rejlő krisztusi minőségek kibontakozásában.

 

Ebben az időszakban a Nap, a Merkúr és a Jupiter-Neptunusz együttállása, a Halak csillagképben lesz, ezért a belső lelki misztériumok útján meghatározóvá válik a krisztusi tanítások megváltó minőségének megélése és megértése. A karmikus összegzés, lezárás és tisztulás előtérbe kerül, hogy ki tudjunk emelkedni a múltból hozott fel nem oldott fájdalmas lelki állapotokból, amelyek visszatartanak a felemelkedésben. 

 

A Halak csillagképhez tartozó minőségek az Unió Misztika – a nagy egészhez való kapcsolódás és az egység tudatosság. A feltétel nélküli szeretet, odaadás, áldozatkészség, együttérzés, szolgálat, segítségnyújtás és önzetlenség. A lélek mélységeinek megismerése és megértése. A lelki átalakulás misztériuma és az isteni világokba való kiemelkedés spiritualitása.

 

A Jupiter- Neptunusz együttállása a Halak csillagaiban a megváltó krisztusi szeretet és az isteni lélek nagy misztériumát tárja fel. Megvilágítja az anyagból való kiemelkedés és a lelki megváltás útját. Segíti az ego feloldását a végtelen szeretetben és a tudat kiemelkedését a szeretet bölcsessége által. Felfedi az isteni igazságot és az elfátyolozott titkokat, hogy átláthassuk az életünk nagy összefüggéseit és lezárhassuk a múltat. Beavat az Istennel való egység szeretet törvényének és bölcsességének igazságába.

 

Az Istennel való mély lelki egység megélését, a szeretetben való feloldódást és a krisztusi út kibontakoztatását segíti.

 

Erre a napra egy felemelő égi fényprogram érkezett hozzánk az égi világ angyalaitól és a felemelkedett mestereitől, hogy a krisztusi út megváltó misztériumába beavatást nyerjünk és ráleljünk lelkünk kibontakoztatásának szeretet útjára.

 

A nap folyamán aktuális égi üzeneteket és tanításokat fogok átadni a krisztusi útról, a szeretet hatalmáról és a kegyelem misztériumáról. Beavatást nyerünk az ISTENI KEGYELEM szimbólumába, amely megnyit az isteni kegyelem befogadására. A kegyelem szimbóluma az isteni jelenléttel kapcsol össze, megnyitja az utat a pozitív események és változások felé. Oldja a karmát és segíti lezárni a múltat. A megértés és felismerés felé nyitja a szellemünket és segít, hogy visszatérjünk a számunkra kijelölt helyes útra.

 

krisztus kereszt.jpg

 

I. A KRISZTUSI GYÓGYÍTÁS FÉNYTEMPLOMA

 

ŐS-KARMIKUS FÁJDALMAK ÉS SEBEK OLDÁSA

 

Az első médiumi közvetítésben Jézus Krisztus, Szűz Mária és Rafael arkangyal gyógyító szeretet fényével, oldani fogjuk az Istentől való elszakadás ős-karmikus okait és fájdalmait. Gyógyítjuk azok lélekrészeinket, amelyek miatt elszigetelődtünk az isteni szeretet forrásától. Oldjuk szívünk szakrális fénytereiben rekedt negatív energiákat, érzelmeket, félelmeket és fájdalmakat, amelyeket készek vagyunk elengedni. Oldjuk önmagunk iránt érzett haragot, bűntudatot, áldozat szerep mintákat és mindazon régi önbüntető programokat, amelyek miatt nem tudjuk önmagunkat feltétel nélkül szeretni és elfogadni. Visszaemeljük a szeretet egységbe, mindazon aspektusainkat, amelyek miatt sokszor kirekesztettnek és elveszettnek érezzük magunkat, és amelyek miatt nem tudjuk elfogadni a felénk áradó isteni szeretetet. Gyógyítjuk az ős-karmikus sebek legmélyebb lelki fájdalmait, megbocsátunk önmagunknak és mindazoknak, akik a múltban ellenünk vétettek.

 

 0001211 sorel4.png

 

I. A KRISZTUSI SZÍV FÉNYTEMPLOMA

 

A KRISZTUSI SZERETET, ERŐ ÉS BÖLCSESSÉG FÉNYBEAVATÁSA

 

A második médiumi közvetítésben felemelkedünk a Krisztusi Szív Fénytemplomába, ahol Jézus Krisztus, Szűz Mária és Haniel arkangyal ereje által aktiváljuk szívünk hármas lángját. Összekapcsolódunk a krisztusi fényháló energiaterével. Lehorgonyozzuk a krisztusi szeretet, bölcsesség és erő kibontakozásának égi fénykódjait. Megújítjuk szívkristályunkat, lelkünk fényerejét és krisztusi fénytestünk energiatereit. Felemeljük lelkünket és szellemtestünket az Isteni Jelenlét Szívébe, hogy Isten Végtelen Szeretetének áldásában és kegyelmi misztériumába részesülhessünk.

 

Megújítjuk és felerősítjük az isteni jelenléttel való egység fénycsatornáját és beavatás nyerünk az Isteni Kegyelem Szimbólumába.

 

0001211 sorel4.png

 

 A nap előadásainak témái:

 

 • Aktuális égi üzenetek
 • A felemelkedés krisztusi útja
 • A krisztusi szeretet ereje
 • A Szeretetegység tudatossága
 • A Krisztusi Megváltás Misztériuma
 • A szeretetbölcsesség kibontakoztatása
 • A polaritások egyesítésének szellemi kulcsai
 • Az Isteni Kegyelem Misztériuma
 • A szívben rejlő hármas láng
 • A krisztusi minőségek
 • A szeretet tudatossága
 • A Kegyelem Szimbólumának működése, lehívása és alkalmazása,

 

… és még sok minden más, amit az égiek a médiumi közvetítésekben, tanításokban ezen a napon számunkra átadnak

 

A program teljessége a médiumi közvetítések, az energetikai folyamat, valamint az égi tanítások által fog kiteljesedni, mindenkoron igazodva az egyéni szellemi és lelki érettséghez.

 

A FÉNYPROGRAM az égiek által mediális úton átadásra kerülő isteni fénykódok és energiák által kibontakozó folyamat. Ezen "fénytervet" égi fényküldöttek, angyalok és felemelkedett mesterek vezetik, médiumi tanítások és energetikai folyamat által. A megfelelő energetikai fénytér létrehozása után, a teremben meditatív belső munka zajlik, a magasabb énünk felügyeletében, az égiek vezetésével, a saját fénycsatornánk által lehorgonyzott fényenergiák és fénykódok integrálásával.

 

Az égi fényprogram két részből áll, amely részek médiumi közvetítések tanításaiban, energetikai oldásaiban, aktiválásaiban és isteni energiák integrálásában bontakozik ki.

 

Kérlek, öltözzetek fehérbe, vagy hozzatok magatokkal fehér ruhát (legalább felsőrész:)

 

Várom szeretettel mindazokat, akiket az isteni gondviselés angyalai és a felemelkedett mesterek hozzám vezetnek

 

Jelentkezés szükséges!

 

 1.ac.gif

 

Vezeti: Aysha – Szellemi tanító - Angyal médium
Hozzájárulás: 15.000 Ft
Jelentkezés: angyalforras@gmail.com
Cím: Budapest, Andrássy út 98.fsz.
MagNet Közösségi Ház
Juhar terem
(Kodály Köröndhöz esik közel)