Az angyalforras.hu weboldalt saját forrásokból tartjuk fent.
Ha szeretnél hozzájárulni működéséhez, kattints a támogatom gombra!

Köszönjük támogatásod! TÁMOGATOM!

A SZENTLÉLEK MISZTÉRIUMA

2023-03-27

PÜNKÖSDI FÉNYPROGRAM - 05.28.

-----------------------------------------

szent lélek 0.jpg

 

A SZENTLÉLEK MISZTÉRIUMA

 

PÜNKÖSDI FÉNYPROGRAM

 

2023.05.28. 10.00.-18.00.

 

BEAVATÁS A LÉLEKERŐT MEGÚJÍTÓ KOZMIKUS MESTER SZIMBÓLUMBA

 

KRISZTUSI FÉNY ÁLTALI LELKI FELSZABADULÁS, LÉLEKERŐ MEGÚJÍTÁSA ÉS AZ ISTENI JELENLÉTTEL VALÓ EGYSÉG MEGTEREMTÉSE

 

Pünkösd a Szentlélek eljövetelének ünnepe. Ekkor emlékezünk meg arról, hogy Jézus első tanítványaira kiáradt a Szent Lélek. Az Isteni Jelenlét Élő Lángja alászállt és felszentelte a krisztusi út követőit. Jézus tanítványai ekkor kapták meg azon erőket, képességeket és adottságokat, amely által képessé váltak véghezvinni a krisztusi missziót.


Jézus Krisztus az Isteni Forráshoz való visszakapcsolódás tudását hozta vissza a Földre, hogy a szívünk szakrális kapuján keresztül a Szentlélek fénye visszavezessen minket az isteni egységbe.

 

Pünkösd szakralitása a krisztusi energiák befogadása által válik teljessé. Ekkor az Isteni Kegyelem lángja letisztítja, mindazon árnyékhatásokat, amelyek gátolják az isteni terv kibontakozását és a lélek fényerejének felszabadulását.

 

A Szentlélek összekapcsol Istennel és élő isteni jelenlétet hoz az életünkbe. Isteni vezettetéssel hat át, isteni adományokkal ruház fel, és az isteni szeretet teremtő erejét adja.

 

A szívünk az örök isteni láng hordozója, amely pünkösd idején a Szent Lélek által nyer beavatást. Lelkünk fényereje a krisztusi tűzkeresztségében megújul, új erőkkel és új isteni adományokkal gazdagodik. A krisztusi szív csakra új fénykódokkal és új isteni eszenciákkal gazdagodik, hogy az Istennel való közvetlen kapcsolat fénycsatornája megújulhasson. A Szentlélek felszentelő ereje által szívünk felszabadul, lelkünk hittel, erővel és szeretettel töltődik fel, hogy az isteni küldetésünk fényterve az isteni akarat szándéka szerint kiteljesedhessen.

 

Pünkösd a Szentlélek tűzkeresztsége, amely által a krisztusi láng cselekvő erővé válik bennünk.

 

Pünkösd misztériuma az isteni szeretet tűz kiáradásán keresztül a krisztusi erő beavatásának szentségét közvetíti számunkra, hogy égi küldetésünk felvállalásához szükséges isteni erőket magunkhoz vehessük.

 

A krisztusi tudatosság kibontakozásának legfontosabb állomása, amikor befogadjuk a Szentlélek fényerejét, amely által létünk isteni célja kiteljesedhet.


A nap folyamán egy olyan kozmikus mester szimbólumba kapunk beavatást, amely gyógyítja a lélek asztrális tereit és megújítja a lélekerőt. A lélek erőt megújító szimbólum a forrás tiszta fényével tisztítja, gyógyítja és tölti fel a lelki síkot. Megújítja az isteni Szeretet Forrással való kapcsolatunkat. Oldja a lelki és érzelmi szinten lévő negatív energetikai lenyomatokat és blokkokat. Gyógyítja a lelki fájdalmakat és sérüléseket. Helyreállítja a lélekerő vesztést. Megnyitja a szív csakrát és arany fénnyel tölti fel a lélek tereit. Saját isteni forrásunkból való lélekerő feltöltését teszi lehetővé.

 

Szent Lélek 3.jpg

 

 I. LELKI FELSZABADULÁS ÉS ASZTRÁLIS MEGTISZTULÁS

A SZENT LÉLEK KRISZTUSI LÁNGJÁBAN

 

Az első médiumi közvetítésben Jézus Krisztus szeretet erejével és a Szent Lélek isteni lángjával megtisztulunk mindazon blokkoló árnyékkódoktól és negatív lenyomatoktól, amelyek gátolják az isteni energiák befogadását és integrálását.

 

Oldjuk a szív csakra blokkjait, az önmagunk iránt érzett szeretetlenség karmikus lenyomatait, amelyek miatt nem fogadjuk be az isteni szeretetet. Megtisztítjuk lelkünk asztrális tereit és az Isteni Forrással való összekapcsolódásunk fénycsatornáját. Oldjuk azon lelki fogadalmakat és kötelékeket, amelyek miatt kiszolgáltattuk vagy átadtuk isteni fényerőinket. Gyógyítjuk sebzett lélekrészeinket, lelki fájdalmak karmikus okait és asztrális testünk sebeit. Oldjuk az Istenbe vetett hit, bizalom és önátadás tudati és lelki blokkjait, amelyek Istentől való elválasztottság illúziójában tartanak. Felszabadítjuk lelkünk fényerejét, szívünk szakrális tereit és szellemünk tudati mezőit, hogy Istennel való egységünk új szintre emelkedhessen fel.

 

0001211 sorel4.png

 

II. A SZENTLÉLEK MISZTÉRIUMA


A LÉLEK ISTENI FÉNYEREJÉNEK MEGÚJÍTÁSA


BEAVATÁS A LÉLEKERŐT MEGÚJÍTÓ KOZMIKUS MESTER SZIMBÓLUMBA

 

A Szentlélek összekötő fényerő lelkünk és az Isteni Forrás között, egyesíti az istenit az emberrel és visszavezet az eredendő isteni sorstervhez. Ráébreszt legmagasabb isteni sorsunkra, erőt ad küldetésünk beteljesítéséhez, visszavezet igaz utunkra, összhangot teremt személyes szándékaink és Isten akarata közt. A szent szolgálatunk megvalósításához szükséges égi adottságokkal ruház fel.

 

A második médiumi közvetítésben felemelkedünk a Fehér Sugár Égi Szentélyébe, ahol Jézus Krisztus és a Felemelkedett Mesterek segítségével befogadjuk a Szentlélek fényenergiáit szellemi, lelki és fizikai szintre. Szentlélek által megújítjuk lelkünk fényerejét és fénytestünk szakrális tereit. Összekapcsolódunk az Élő Isteni Jelenléttel, és befogadjuk az életünkbe, hogy visszaemlékezhessünk személyes isteni küldetésünkre és tudatosan haladhassunk az isteni tervünk megvalósításának útján. Megújítjuk az Isteni vezettetés fénycsatornáját. Isteni Énünk által aktiváljuk a bennünk szunnyadó lelki képességeket és isteni adottságokat. Integráljuk az égi küldetésünk megvalósításához szükséges égi erőket és isteni áldásokat.

 

Szent Lélek.jpg

 

A nap közvetítéseinek és előadásainak témái:

 

- A Pünkösd misztériuma

- A Szentlélek Szakralitása
- Jézus Krisztus általi felszabadulás
- Az Istentől való elzárkózás ego programjai
- Az Istentől való elválasztottság kollektív tévhiedelmei
- Szentlélekhez szóló imák
- Szentlélek általi megtisztulás
- Szentlélek általi isteni egység megvalósítása
- Szentlélek befogadásának szakrális rítusa
- Az emberi lélek isteni minősége
- Lelki felszabadulás
- Lelki kötelékek
- Krisztusi Énünk integrálása
- A krisztusi csakra
- Krisztusi tudatosság kibontakozása
- Isteni vezettetés fénycsatornája
- A kiáradó krisztusi szeretet tüze
- Az aktív cselekvő szeretet Krisztusi minősége
- A Fehér Sugár Templomának tanításai

 

… és még sok minden más, amit az angyalok és felemelkedett mesterek ezen a napon tanításban átadnak nekünk.

 

A program teljessége a médiumi közvetítések, az energetikai folyamat, valamint az égi tanítások által fog kiteljesedni.

 

ÉGI PATRÓNUSOK: Jézus Krisztus, Mária, Mária Magdaléna, Astrea és Tisztaság Elohim, Arany Sugár Elohimja, Metatron arkangyal, Melkizések arkangyal, Christiel arkangyal, Haniel arkangyal, Antariel arkangyal, Rafael arkangyal, Michael arkangyal, Uriel arkangyal, Gábriel arkangyal, Fehér, Arany és Bíbor fénysugár angyalai és mesterei, Krisztusi Láng angyalai és a Szent Lélek Közösségének felemelkedett mesterei.


A "fényprogram" az égiek által mediális úton átadásra kerülő isteni fénykódok és energiák által kibontakozó folyamat, amely tanításokat, médiumi közvetítéseket, energetikai oldásokat, aktiválásokat és isteni energiák integrálását foglalja magába.


Érdemes hozni tollat és papírt, enni és innivalót, esetleg személyes kristályokat, amelyek segíthetik a folyamat fizikai lehorgonyzását.


Sok szeretettel várom mindazokat, akiket az Isteni gondviselés angyalai hozzám vezetnek.

 

Jelentkezés szükséges!

 

Vezeti: Aysha
Hozzájárulás: 15.000 Ft
Jelentkezés:
angyalforras@gmail.com
Cím: 1062 Bp. Andrássy út 98. fsz.
MagNet Közösségi Ház
Juhar terem
(Kodály Köröndhöz esik közel)