Az angyalforras.hu weboldalt saját forrásokból tartjuk fent.
Ha szeretnél hozzájárulni működéséhez, kattints a támogatom gombra!

Köszönjük támogatásod! TÁMOGATOM!

A SZENTLÉLEK TŰZKERESZTSÉGE

2024-03-18

ÚJ ÉGI FÉNYPROGRAM! 

 

A KRISZTUSI ÚT ISTENI FÉNYTERVÉNEK KIBONTAKOZTATÁSA

------------------------------------------------

 

SZENTLÉLEK 777.jpg

 

A SZENTLÉLEK TŰZKERESZTSÉGE 

 

ÚJ ÉGI FÉNYPROGRAM!

 

A KRISZTUSI ÚT ISTENI FÉNYTERVÉNEK KIBONTAKOZTATÁSA

 

2024.05.20. 10.00.-18.00.

 

 

PÜNKÖSD HÉTFŐN

 

NAP-JUPITER-PLEJÁDOK EGYÜTTÁLLÁSÁNAK IDEJÉN  

 

Pünkösd a Szentlélek kiáradásának az ünnepe, ekkor emlékezünk meg arról, hogy Jézus Krisztus első tanítványaira kiáradt a Szentlélek. Az Isteni Jelenlét Tüzes Lángja alászállt és felszentelte a krisztusi út követőit. Jézus tanítványai ekkor kapták meg azon vigasztaló, pártfogó és egységet teremtő isteni erőket, amelyek által beteljesíthették a krisztusi missziót. A Szentlélek az igazság világosságát hozta el és az isteni akarat megvalósító erejét, hogy felemelje azokat, akik teljes szívvel hittek a megváltás üzenetében és követték Jézus Krisztus által kijelölt utat.

 

Jézus Krisztus az Istennel való közvetlen összekapcsolódás misztériumát tanította, hogy szívünk szakrális kapuján keresztül a Szeretet által visszatérhessünk a Mennyei Birodalomba.

  

Szívünk az örök isteni láng hordozója, amely pünkösd idején a Szentlélek által nyer beavatást. Lelkünk fényereje a krisztusi energiákban megújul és új erőkkel gazdagodik.

 

Pünkösd a Szentlélek tűzkeresztsége, amely által a krisztusi láng cselekvő erővé válik bennünk.

 

A Szentlélek összekapcsol Istennel és élő isteni jelenlétet hoz az életünkbe. Isten akaratának erejét közvetíti, isteni adományokkal ruház fel és az isteni vezettetéssel hat át.

 

A Szentlélek felszentelő ereje által szívünk felszabadul, lelkünk hittel, erővel és isteni jelenléttel töltődik fel, hogy a krisztusi küldetésünk fényterve az isteni akarat szándéka szerint kiteljesedhessen.

 

A Szentlélek az isteni kinyilatkoztatás bölcsessége, az igazság szellemi világossága és a krisztusi erő forrása.

 

Pünkösd misztériuma az isteni szeretet tűz kiáradásán keresztül a krisztusi erő beavatásának szentségét közvetíti számunkra, hogy égi küldetésünk felvállalásához szükséges isteni erőket magunkhoz vehessük.

 

Pünkösd szakralitása a krisztusi út felszentelése.

 

A krisztusi tudatosság kibontakozásának legfontosabb állomása, amikor befogadjuk a Szentlélek fényerejét, amely által létünk isteni célja kiteljesedhet.

 

Erre a napra egy felemelő égi fényprogram érkezett hozzánk az égi világ angyalaitól és a felemelkedett mestereitől, hogy a Szentlélek által lelkünk megújuljon, új isteni erőkkel gazdagodjon és a krisztusi úton kibontakozzon. A nap folyamán két médiumi közvetítés lesz és a témához kapcsolódó tanítások.

 

szentlélek 3.jpg

 

A nap közvetítéseinek és előadásainak témái:

 

- Pünkösd Szakralitása

- A Szentlélek Misztériuma
- Jézus Krisztus Megváltó Hatalma

- A Szentlélek Tűzkeresztsége

- A Krisztusi Út Felszentelése

- Lelki megtisztulás és felszabadulás

- Lelki erő megújítása
- A Krisztusi tudatosság kibontakozása

- A Krisztusi adományok 7 minősége

- Az Istennel való Egység Hét Törvénye

- A Krisztusi küldetés kibontakoztatása

- A Szentlélek feladata az utolsó időkben
- Az Istentől való elzárkózás ego programjai
- Az Istentől való elválasztottság kollektív hiedelmei
- Szentlélekhez szóló imák

- Szentlélek befogadásának szakrális rítusa
- Szentlélek szerepe a Felemelkedés Útján
- A krisztusi szeretet lángja

- Az Isteni vezettetés Fénycsatornája
- Az aktív cselekvő Krisztusi szeretet ereje

 

… és még sok minden más, amit az angyalok és felemelkedett mesterek ezen a napon tanításban átadnak nekünk.

 

szentlélek tűzereje.jpg

 

I. LELKI FELSZABADULÁS ÉS MEGTISZTULÁS

 

A SZENTLÉLEK KRISZTUSI LÁNGJÁBAN

 

Az első médiumi közvetítésben Jézus Krisztus szeretet erejével, Szűz Anya Kegyelmének fényével és a Szentlélek isteni lángjával megtisztulunk mindazon blokkoló árnyékhatásoktól és negatív lenyomatoktól, amelyek gátolják a krisztusi út fényküldetésének kibontakozását.

 

Felszabadítjuk és megtisztítjuk lelkünk asztrális tereit és az Isteni Forrással való összekapcsolódásunk fénycsatornáját. Oldjuk a kishitűség, a méltatlanság, a bűntudat és az önbecsmérlés tudatalatti programjait, amelyek miatt nem fogadjuk be az isteni kegyelem erejét. Oldjuk a hitvesztés karmikus emléksúlyait, amelyek gátolják a krisztusi küldetés kibontakozását. Gyógyítjuk a lelki fájdalmak ős okait és asztrális sebeit. Oldjuk az Istenbe vetett hit, bizalom és önátadás tudati és lelki blokkjait. Felszabadítjuk lelkünk fényerejét, szívünk szakrális tereit és szellemünk tudati mezőit, hogy Istennel való egységünk új szintre emelkedhessen fel.

 

 II. A SZENTLÉLEK TŰZKERESZTSÉGE


A LÉLEK ISTENI FÉNYEREJÉNEK MEGÚJÍTÁSA

 

A Szentlélek összekötő fényerő lelkünk és az Isteni Forrás között, egyesíti az istenit az emberivel és visszavezet az eredendő isteni sorstervhez. Ráébreszt a legmagasabb isteni sorsunkra, erőt ad küldetésünk beteljesítéséhez, visszavezet igaz utunkra, összhangot teremt személyes szándékaink és Isten akarata közt. A szent szolgálatunk megvalósításához szükséges égi adottságokkal ruház fel.

 

A második médiumi közvetítésben felemelkedünk az Arany Templom Égi Szentélyébe, ahol Jézus Krisztus és a Felemelkedett Mesterek segítségével befogadjuk a Szentlélek fényenergiáit szellemi, lelki és fizikai síkba. A Szentlélek által megújítjuk lelkünk fényerejét és fénytestünk szakrális tereit. Összekapcsolódunk az Élő Isteni Jelenléttel, hogy tudatosan haladhassunk az isteni tervünk megvalósításának útján. Megújítjuk az Isteni vezettetés fénycsatornáját. Isteni Énünk által aktiváljuk a bennünk szunnyadó lelki képességeket és isteni adottságokat. Integráljuk az égi küldetésünk megvalósításához szükséges égi erőket és isteni áldásokat.

 

szentlélek 1.jpg

 

ÉGI PATRÓNUSOK:

 

Jézus Krisztus - Immanuel, Szűz Anya - Mária, Mária Magdaléna, Sophia, Nada, Hilarion, Melkizések, Arany és Fehér Sugár Elohimja, Gábriel arkangyal, Michael arkangyal, Uriel arkangyal, Rafael arkangyal, Christiel arkangyal, Jophiel arkangyal, Haniel arkangyal, Antariel arkangyal,Fehér -, Arany - és Bíbor fénysugár angyalai és mesterei, és a Szentlélek.


A "fényprogram" az égiek által mediális úton átadásra kerülő isteni fénykódok és energiák által kibontakozó folyamat, amely tanításokat, médiumi közvetítéseket, energetikai oldásokat, aktiválásokat és isteni energiák integrálását foglalja magába. Teljessége a médiumi közvetítések, az energetikai folyamat, valamint az égi tanítások által fog kiteljesedni.


TARTJA: AYSHA – SZELLEMI TANÍTÓ ÉS ANGYAL MÉDIUM

 

HELYSZÍN: ANGYALFORRÁS KÖZPONT

 

CÍM: BUDAPEST II. KERÜLET MARGIT KÖRÚT – A MILLENÁRIS PARKNÁL

 

A pontos címet a jelentkezés válaszlevelében adom meg

 

Hozzájárulás: 18.000.-

 

JELENTKEZÉS: angyalforras@gmail.com

 

SOK SZERETETTEL VÁROM MINDAZOKAT, AKIKET AZ ISTENI GONDVISELÉS ANGYALAI ÉS A FELEMELKEDETT MESTEREK HOZZÁM VEZETNEK

ÁLDÁSSAL ÉS SZERETETTEL

AYSHA