Az angyalforras.hu weboldalt saját forrásokból tartjuk fent.
Ha szeretnél hozzájárulni működéséhez, kattints a támogatom gombra!

Köszönjük támogatásod! TÁMOGATOM!

A SZÍRIUSZI CSILLAG-KÓD

2022-06-02

DNS GYÓGYÍTÁSA ÉS

FÉNYTEST AKTIVÁLÁSA

A CSOPORT LÉTSZÁMA BETELT!

csill. dimenziókapu.jpg

 

A SZÍRIUSZI CSILLAG-KÓD

 

2022.07.10. 10.00.-18.30.

 

ÚJ ÉGI FÉNYPROGRAM

 

DNS GYÓGYÍTÁSA, ISTENI FÉNYMÁS MINTÁJÁNAK KIBONTAKOZTATÁSA,

FÉNYTEST AKTIVÁLÁSA

ÉS SZÍRIUSZI VÉDELMI PAJZS KIÉPÍTÉSE

 

Július elején, a Napunk Szíriusszal kerül együttállásba, ami közvetlen energiakaput nyit meg a Föld és Szíriusz csillaga között. A szakrális energia kapu aktiválásával lehetővé válik számunkra, hogy magas szinten tudjunk összekapcsolódni a Szíriusz csillagvilágának spirituális energiáival és gyógyító fénykódjaival. Ebben az időszakban új sziriuszi csillagfénykódok és energiák áradnak hozzánk, hogy spirituálisan megújulhassunk, lelkileg emelkedhessünk és fizikailag gyógyulhassunk.

 

Szíriusz a Föld spirituális napja, a földi lelkek evolúciójának és spirituális fejlődésének vezér csillaga.

 

A szíriuszi energiák a spirituális érzékeinket és képességeinket nyitják meg, kiterjesztik a szellemi tudatosságot és előmozdítják a lelki fejlődésünket. A szív tér energetikai fénytereit hangolják magasabb szintre, hogy az égi terv és a szív teremtő energiái összhangba kerüljenek.

 

A Nap-Szíriusz együttállása az év rendkívüli időpontja, mivel ekkor érkeznek hozzánk, azon szíriuszi beavató csillagfénykódok, amelyek spirituális fejlődésünk új ciklusát indítják el.

 

A Szíriuszi fénytestvéreink a 6.-ik dimenzió fénytereiben léteznek, csillagrendszerünkben ők alkotják meg a Galaktikus Evolúció Kozmikus Tervrajzát és energetikai fényhálózatát. Égi szinten a teremtő tervek létrehozói, akik a morfongenetikus mezők fejlesztésével segítik az emberi és más létformák evolúcióját, spirituális fejlődését.


A Szíriuszi fényküldöttek a Bolygószintű Felemelkedési Program kivitelezői, akik az új földi valóság megteremtését támogatják, hogy az isteni teremtő terv a fizikai dimenzióban kibontakozhasson.


Spirituális szinten a szíriusziak a Krisztusi-tudatosságról tanítanak, a szívtudatosság kibontakoztatásának útjáról. Azon ősi örökségünkre ébresztenek rá, amely a bennünk rejlő eredendő isteni komponens kibontakoztatását segíti, az isteni mag szívtérben való kivirágzása által.

 

szív erő.jpg

 

A jelen időszakban a szíriuszi fénylények az emberi energiarendszer fejlesztését és a fizikai test intenzív átalakítását segítik.

 

Támogatják az emberi DNS eredendő Isteni rekonstrukcióját, a fénytest kiépítését és a tobozmirigy aktiválását. Segítik az energiatest összehangolását az Új Föld kristály hálójával és az isteni rendeltetésünk fénytervének kibontakoztatását. Támogatják az isteni fény aranyfrekvenciájának integrálását, a krisztusi tudatosságunk eléréséhez.

 

Az előző hónapokban a Napfénykódok erős letöltései miatt és az ezzel összefüggő molekuláris rezgésnövekedés által, az emberi testben nagy változások indultak el. Hozzáigazodtunk biológiailag az Új Föld kristályhálójához, amely elindította a fizikai felemelkedést és a fénytest átalakulását.

 

A test energetikai és fizikai újjáépítésének legintenzívebb szakaszába léptünk.

 

Ez a folyamat, amely jelenleg globális szinten zajlik az Isteni energiák által, az eredeti DNS-kód visszaállítására irányul.

 

Elindult az emberiség nagy gyógyításának kozmikus folyamata, azért, hogy lehetővé váljon az emberi test eredendő Isteni Mintáinak és tulajdonságainak visszanyerése. A most érkező galaktikus sugarak aktiválják, újrarendezik és új szálakkal kapcsolják össze a szétszórt DNS- részeket.

 

Az új fényprogram a Szíriuszi Fénylényektől és Angyaloktól érkezett hozzánk, a jelenben zajló nagy energetikai átalakulás és gyógyulás megsegítésére.

 

Szíriuszi fénymesterek és arkangyalok jelenlétében lehorgonyozzuk az új csillagfénykódokat és gyógyító energiákat a fizikai síkba. Gyógyulunk DNS szinten, harmonizáljuk a szívtér energiamezőit és megújítjuk a fénytesti rétegeket.


A nap folyamán Szíriuszról szóló tanítások és szíriuszi fényküldöttek által átadott médiumi közvetítések lesznek.

 

Az égi fényprogram két részből áll, amely részek médiumi közvetítések tanításaiban, energetikai oldásaiban és gyógyító energiák integrálásában bontakozik ki, mindenkor igazodva az egyéni szellemi és lelki érettséghez.

 

0000032221 sorel.png

 

I. SZÍRIUSZI GYÓGYÍTÁS

 

ENERGETIKAI OLDÁS, DNS GYÓGYÍTÁS ÉS ÉTERI IMPLANTÁTUMOK ELTÁVOLÍTÁSA

 

Az első médiumi közvetítésben Szíriuszi fénylényekkel és gyógyító angyalaival oldani fogjuk az energiatest árnykódjait és blokkoló mintáit. Oldjuk a kollektív árnyékmezővel és a felemelkedést blokkoló interferenciás mintákkal való kapcsolódás szálait és tudati programjait. Eltávolítjuk azon éteri implantátumokat, amelyek befolyásolják és blokkolják a tudatosság emelkedését. Oldjuk a korlátozó hitrendszerek programjait és torz tervrajzainak sablonjait. Gyógyítjuk sebzett lélekrészeinket és azon ősi fájdalmak energetikai lenyomatait, amelyek az alsó asztrális világ kollektív fájdalomtestéhez kapcsolnak bennünket. Befogadjuk a gyógyító szíriuszi csillagfénykódokat szellemi, lelki és fizikai szinten.

 

0000032221 sorel.png

 

II. AZ ISTENI FÉNYMÁS MINTÁJÁNAK KIBONTAKOZTATÁSA

 

FÉNYTEST AKTIVÁLÁSA ÉS SZÍRIUSZI VÉDELMI PAJZS KIÉPÍTÉSE

 

A második médiumi közvetítésben Szíriuszi fénylények és arkangyalok segítségével lehorgonyozzuk a szíriuszi csillagfénykódokat és energiákat az energiatestünkbe. Aktiváljuk a tobozmirigy és a szív kristály erőterét valamint kiterjesztjük a tudati fénymezőt a kozmikus isteni tudat miltidimenzionális mátrixához. Felemelkedünk a Krisztusi Háló fénytereibe, amely a Föld Új valóságának paradigmáját horgonyozza le a felemelkedés idővonalában, hogy a fénytestünk a beáradó szíriuszi fénykódok által megújulhasson. Összekapcsolódunk a Kozmikus Isteni Forrás Tudatával, hogy aktiválhassuk az eredeti Isteni Tervrajzot, az Isteni Fénymást a fénytesti és DNS rétegekben.

 

Kiépítjük a Szíriuszi védelmi fénypajzs erőterét, szellemi-lelki és energetikai szinten.

 

védelem 01.jpg

 

A NAP ELŐADÁSAINAK ÉS KÖZVETÍTÉSEINEK TÉMÁI:

 

- SZÍRIUSZ A SPIRITUÁLIS BÖLCSESSÉG BÖLCSŐJE
- A SZÍRIUSZI FÉNYLÉNYEK MEGISMERÉSE
- SZÍRIUSZI ENERGIÁK BEHÍVÁSA
- A SZÍRIUSZI GYÓGYÍTÓ FÉNYMINŐSÉGEK
- SZÍRIUSZI CSILLAGFÉNYKÓDOK LEHORGONYZÁSA
- GYÉMÁNT-ARANY-KÉK SZÍRIUSZI ENERGIA INTEGRÁLÁSA
- AZ ISTENI FÉNYMÁS MINTÁJÁNAK AKTIVÁLÁSA
- DNS REKONSTRUKCIÓ ÉS GYÓGYÍTÁS
- IMPLANTÁTUMOK ELTÁVOLÍTÁSA
- FÉNYTEST AKTIVÁLÁS
- SZÍRIUSZI MER-KA-BA
- ŐSI SZÍRIUSZI FÉNYMAG KIBONTAKOZTATÁSA
- TOBOZMIRIGY ÉS A MULTIDIMENZIÓNÁLIS TUDAT
- SZÍV CSAKRA ÉS A TOBOZMIRIGY KAPCSOLATA
- A SZERETET TUDATOSSÁG KIBONTAKOZTATÁSA
- SZÍRIUSZI VÉDELEM KIÉPÍTÉSE

 

… és még sok minden más, ami e napon a szíriuszi fénytestvéreink által égi tanítások által hozzánk érkezik

 

A "fényprogram" az égiek által mediális úton átadásra kerülő isteni fénykódok és energiák által kibontakozó folyamat.

Az égi fényprogram tanításokat, médiumi közvetítéseket, energetikai oldásokat, aktiválásokat és isteni energiák integrálását foglalja magába.

Mindenkoron igazodva az egyéni és kollektív aktuális folyamatokhoz.

Érdemes hozni tollat és papírt, esetleg személyes kristályokat, amelyek segíthetik a folyamat fizikai lehorgonyzását.


Égi patrónusok: Jézus Krisztus, Gaia – Föld Anya, Michael Arkangyal, Rafael arkangyal, Uriel arkangyal, Melkízédek, Metatron arkangyal, Thoth, Ízisz, Hórusz, Serafis Bay, Raziel arkangyal, Gábriel arkangyal, Szíriuszi arkangyalok és Arktúruszi csillagfényküldöttek

 

Sok szeretettel várom mindazokat, akiket az isteni gondviselés angyalai és a felemelkedett mesterek hozzám vezetnek

 

Jelentkezés szükséges!

 

Vezeti: Aysha
Hozzájárulás: 15.000 Ft
Jelentkezés: angyalforras@gmail.com
Cím: Budapest, Andrássy út 98.fsz.
MagNet Közösségi ház
Juhar terem
(Kodály Köröndhöz esik közel)