Az angyalforras.hu weboldalt saját forrásokból tartjuk fent.
Ha szeretnél hozzájárulni működéséhez, kattints a támogatom gombra!

Köszönjük támogatásod! TÁMOGATOM!

A SZÍV TEREMTŐ MISZTÉRIUMA

2022-04-03

ÚJ ÉGI FÉNYPROGRAM

AZ ÖTÖDIK DIMENZIÓS TEREMTŐ TUDATOSSÁG INTEGRÁLÁSA

medi energia teremtő.jpg

 

A SZÍV TEREMTŐ MISZTÉRIUMA

 

2022.05.08. 10.00.-18.00.

 

ÚJ ÉGI FÉNYPROGRAM

 

AZ ISTENI ÉNÜNKKEL VALÓ EGYSÉG MEGTEREMTÉSE. ÖTÖDIK DIMENZIÓS TEREMTŐ TUDATOSSÁG INTEGRÁLÁSA.

 

ISTENI FÉNYTERVÜNK ÉS LELKÜNK ÚTJÁNAK KIBONTAKOZTATÁSA.

 

BEAVATÁS CHAMUEL ARKANGYAL SZIMBÓLUMÁBA.

 

A mindennapok forgatagában, megannyi információ áradatában, az emberek sokszor elveszettnek érzik magukat és nehezen találnak rá azon útra, amely összhangban van lelkük fénytervével. A stressz, az idegesség, a szorongás és a félelem annak a jele, hogy nem vagyunk összhangban a lelkünk bölcsességével és szívünk teremtő hatalmával. Minél inkább belemerülünk a negatív életérzésekbe, annál messzebbre kerülünk, attól az ösvénytől, amely által boldog, harmonikus, produktív és örömteli életet élhetünk.

 

A jelenben zajló átalakulások egyik legfontosabb aspektusa a szív központú tudat kibontakoztatása, mivel csak így tudunk hozzáférni lelkünk bölcsességéhez, amely által eredményesen tudjuk kezelni a személyes és globális változásokat.

 

Az új tudatosság a szív által bontakozik ki, az Új Föld a szívfrekvencián rezeg. Amennyiben rátalálunk arra az útra, amely a szívünk szeretet valóságán keresztül bontakozik ki, a lét egy teljesen új dimenziója tárul fel előttünk.

 

 szív föld.jpg

 

A SZÍV AZ EMBERI MIVOLTUNK LEGNAGYOBB CSODÁJA

 

A Szív a teremtő erőnk forrása, amely által kibontakoztatjuk a személyes sorsunk fénytervét. A szívünkben hordozzuk az isteni teremtő fénykódokat, amelyek lehetővé teszik az egyéni utunk kibontakozását, a magasabb szintű létezés megtapasztalását és személyes valóságunk átalakulását.

 

A szívünk iránytű, amely megmutatja számunkra a helyes utat és elvezet bennünket azon tapasztalatok megszerzéséhez, amelyek tovább emelnek bennünket.

 

A szív harmonikus rezgései által tudjuk kiegyensúlyozni az elmét, hogy higgadtan és magabiztosan tudjunk haladni az úton.

 

A szívünk intelligenciája segít bennünket abban, hogy bölcs döntéseket hozzunk és a számunkra kijelölt úton maradjunk.

 

A szívünk az isteni önvalónk kibontakozásának központja, általa kerülhetünk egységbe Istennel, lelhetünk békére, teremthetünk harmóniát és emelkedhetünk a szeretet/fény világaiba.

Az ötödik dimenzió teremtő tudatossága a szívmezőn keresztül bontakozik ki, és a szeretet energiák által ölt formát a megnyilvánuló valóságban.

 

A szívközpontunkon keresztül tudjuk manifesztálni az új valóságot, az isteni fénytervünket és az ötödik dimenziós lét alapjait.

Az ötödik dimenzióba azáltal emelkedünk, hogy kibontakoztatjuk a szív magasabb rendű minőségeit, képességeit, teremtő erejét és a szeretetet kreatív energiáin keresztül teret adunk a bennünk lakozó Isteni Jelenlétnek.

 

Az új fényprogram a felemelkedett mesterektől és arkangyaloktól érkezett hozzánk, hogy égi segítséget kaphassunk az isteni énünkkel való egység megteremtéséhez és ötödik dimenziós teremtő tudatosságunk integrálásához. 

 

Az égiek segítségével felszabadítjuk szívünk fényerejét és kibontakoztatjuk a szeretet tudatosságágunk teremtő hatalmát, hogy összhangba kerülhessünk lelkünk igaz útjával és létünk isteni fénytervével.

 

A nap folyamán beavatást nyerünk Chamuel arkangyal szimbólumába, amely megnyit az isteni szeretet befogadására.  Fejleszti a szív csakrát, feltölt szeretet energiájával és összekapcsol a rózsaszín sugár erejével.

 

Chamuel arkangyal a feltétel nélküli szeretet, a tolerancia és a jószívűség angyala. Segít megnyitni a szívünket az isteni szeretet befogadására. Energiája fejleszti a szív csakrát, ezáltal lehetővé válik a szeretetteljes tulajdonságok kibontakoztatása. Segít helyreállítani a kapcsolatokban a harmóniát, kiemel az érzelmi bonyodalmakból, megértővé és együtt érzővé tesz. Chamuel arkangyal finom rózsaszín sugara megnyitja a boldogság forrását a szívünkben.

 

szív erő 1.jpg

 

I. A SZÍV TEREMTŐ EREJÉNEK FELSZABADÍTÁSA

 

Az első médiumi közvetítésben Michael arkangyal, Gábriel arkangyal, Zadkiel arkangyal és Nathaniel arkangyal égi erejével és hatalmával oldani fogjuk a szív fénytereiben jelenlévő blokkokat és negatív energetikai bekapcsolódásokat, amelyek gátolják a szívünk teremtő erőinek kibontakozását.


A felszabadító isteni lángok erejével oldani fogjuk mindazon korlátozó és blokkoló energetikai lenyomatokat, amelyek gátolják szívünk fényerejének kibontakozását.

 

Megtisztítjuk a szívünk fénytereit az idegen befolyások hatásaitól és leoldjuk azon kötelékeket, amelyeken keresztül elszívják lelki energiáinkat. Oldjuk a blokkoló interferenciás  árnyékkódokat, amelyek legátolják vagy befolyásolják szívünk jelzéseit. Visszavesszük azon lélekrészeinket, amelyeket átadtunk, vagy elveszítettünk az utunk során és amelyek nélkül nem tudjuk megvalósítani a sorsunk teremtő fénytervét. Elengedjük azon vágyakat és átvállalásokat, amelyek nincsenek összhangban a magasabb énünk akaratával és rendeltetésünk isteni céljával. Megtisztítjuk a fizikai szív és spirituális szív közötti kapcsolat fénycsatornáját, hogy összhangba kerülhessünk az isteni énünk szándékával és teremtő akaratával.

 

001355 sorelválasztó.gif

 

II. A SZÍV TEREMTŐ EREJÉNEK KIBONTAKOZTATÁSA

 

ISTENI FÉNYTERVÜNK ÉS LELKÜNK ÚTJÁNAK KIBONTAKOZTATÁSA

 

BEAVATÁS CHAMUEL ARKANGYAL SZIMBÓLUMÁBA

 

A második médiumi közvetítésben Jézus Krisztus, Szűz Mária, Rafael arkangyal és Chamuel arkangyal égi erejével és segítségével felemelkedünk a Rózsaszín Sugár Fénytemplomába, ahol égi beavatásban részesülünk.

 

Megnyitjuk és összehangoljuk szívünk éteri, érzelmi, mentális, valamint spirituális fénytereit, hogy összhangba kerülhessünk az isteni önvalónk szeretet forrásával és teremtő erejének kiáradásával.

 

Aktiváljuk az egyetemes isteni szeretet mezővel való kapcsolatunk szívközpontját, hogy új és magasabb szintre emelhessük Istennel való egységünk szeretet tudatosságát. Összekapcsolódunk lelkünk útjának ötödik-hatodik és hetedik dimenziós fénytervével. Aktiváljuk azon teremtő fénykódokat, amelyek által magasabb szintre emelhetjük szívünk teremtő hatalmát. 
Egyéni tanításokat és fénykódokat kapunk sorsunk és isteni rendeltetésünk megvalósításához, hogy életutunkat az isteni akarattal összhangban, a szeretet erő általi teremtésben valósíthassuk meg.

 

sziv föld.jpg

 

A NAP ELŐADÁSÁNAK ÉS KÖZVETÍTÉSEINEK TÉMÁI:

 

 • A SZÍV MISZTÉRIUMA
 • A SZÍV AZ EMBERI LÉTEZÉS CSODÁJA- TUDOMÁNYOS FELFEDEZÉSEK
 • A SZERETET TUDATOSSÁGA
 • A SZÍV TEREMTŐ HATALMA
 • A SZÍV ELEKTROMÁGNESES ERŐTERE
 • A SZÍV-ELME KAPCSOLAT
 • A SZÍV KOHERENCIA
 • A SZÍV MINT AZ ÉLET IRÁNYTŰJE
 • A SZÍV JELZŐRENDSZERE
 • A SZÍV SZEREPE AZ ÉLETVEZETÉSBEN ÉS DÖNTÉS HOZATALBAN
 • A SZÍV BÖLCSESSÉGE ÉS INTELLIGENCIÁJA
 • AZ ISTENI ÖNVALÓVAL VALÓ EGYSÉG MEGTEREMTÉSE
 • FEJLESZTŐ GYAKORLATOK ÉS TECHNIKÁK
 • A FIZIKAI, ÉTERI, ÉRZELMI ÉS SPIRITUÁLIS SZÍV ÖSSZHANGJA
 • A MAGASABB RENDŰ ÉRZELMEK FONTOSSÁGA
 • TANÍTÁSOK CHAMUEL ARKANGYALRÓL
 • RÓZSASZÍN SUGÁR FÉNYTEMPLOMÁNAK TANÍTÁSAI

 

… és még sok minden más, amit az angyalok és felemelkedett mesterek ezen a napon tanításban átadnak nekünk

Segítőink: Jézus Krisztus, Szűz Mária, Michael arkangyal, Chamuel arkangyal, Haniel arkangyal,  Nathaniel arkangyal, Zadkiel arkangyal, Hadraniel arkangyal, Rafael arkangyal, Uriel arkangyal, Gábriel arkangyal, Metatron arkangyal, Velencei Szent Pál, Rózsaszín Sugár angyalai, Heros és Amora Elohim, Asztrea és Tisztaság Elohim, El Morya, Hilarion, Saint Germain, Melkizédek, Vénuszi és Sziriuszi angyali segítők

 

001355 sorelválasztó.gif


A "fényprogram" az égiek által mediális úton átadásra kerülő isteni fénykódok és energiák által kibontakozó folyamat.

 

Az égi fényprogram tanításokat, médiumi közvetítéseket, energetikai oldásokat, aktiválásokat és isteni energiák integrálását foglalja magába.

 

Érdemes hozni tollat és papírt, esetleg személyes kristályokat, amelyek segíthetik a folyamat fizikai lehorgonyzását.

 

A program teljessége a médiumi közvetítések, az energetikai folyamat, valamint az égi tanítások által fog kiteljesedni, mindenkoron igazodva az egyéni és kollektív aktuális folyamatokhoz.

 

Sok szeretettel várom mindazokat, akiket az Isteni gondviselés angyalai hozzám vezetnek.Jelentkezés szükséges!Vezeti: Aysha
Hozzájárulás: 15.000 Ft
Jelentkezés: angyalforras@gmail.com
Cím: Budapest, Andrássy út 98.fsz.

(Kodály Köröndhöz esik közel)

MagNet Közösségi Ház
Juhar terem