Az angyalforras.hu weboldalt saját forrásokból tartjuk fent.
Ha szeretnél hozzájárulni működéséhez, kattints a támogatom gombra!

Köszönjük támogatásod! TÁMOGATOM!

BEAVATÁS A SZÍV TEREMTŐ HATALMÁBA

2023-07-13

ÖTÖDIK DIMENZIÓS TEREMTŐ TUDATOSSÁG KIBONTAKOZTATÁSA

VÉNUSZ-REGULUS EGYÜTTÁLLÁSÁNAK NAPJÁN!

szeretet43.jpg

 

BEAVATÁS A SZÍV TEREMTŐ HATALMÁBA

 

2023.10.08. 10.00.-18.30.

 

ÉGI FÉNYPROGRAM VÉNUSZ-REGULUS EGYÜTTÁLLÁSÁNAK NAPJÁN!

 

ÖTÖDIK DIMENZIÓS TEREMTŐ TUDATOSSÁG KIBONTAKOZTATÁSA

 

 

A SZÍV AZ EMBERI MIVOLTUNK LEGNAGYOBB CSODÁJA

 

Szívünk szakrális terében hordozzuk az isteni fénymagot, amely által összekapcsolódunk a Forrással. A Szív a teremtő erőnk forrása, amely által kibontakoztatjuk a személyes isteni sorsunk fénytervét.

 

A szívünk iránytű, amely megmutatja számunkra a helyes utat és elvezet bennünket azon tapasztalatok megszerzéséhez, amelyek tovább emelnek bennünket.

 

A szív harmonikus rezgései által tudjuk kiegyensúlyozni az elmét, hogy higgadtan és magabiztosan tudjunk haladni az úton.

 

A szívünk intelligenciája segít bennünket abban, hogy bölcs döntéseket hozzunk és a számunkra kijelölt úton maradjunk.

 

A szívünk az isteni önvalónk kibontakozásának központja, általa kerülhetünk egységbe Istennel, lelhetünk békére, teremthetünk harmóniát és emelkedhetünk a szeretet-fény világaiba.

 

Az ötödik dimenzió teremtő tudatossága a szívmezőn keresztül bontakozik ki és a szeretet energiák által ölt formát a megnyilvánuló valóságban.

 

A szívközpontunkon keresztül tudjuk manifesztálni az új valóságot, az isteni fénytervünket és az ötödik dimenziós lét alapjait.

 

Az ötödik dimenzióba azáltal emelkedünk, hogy kibontakoztatjuk a szív magasabb rendű minőségeit, képességeit, teremtő erejét és a szeretetet kreatív energiáin keresztül teret adunk a bennünk lakozó Isteni Jelenlétnek.

 

A jelenben zajló átalakulások egyik legfontosabb aspektusa a szív központú tudat kibontakoztatása, mivel csak így tudunk hozzáférni lelkünk bölcsességéhez, amely által eredményesen tudjuk kezelni a személyes és globális változásokat.

 

Az új tudatosság a szív által bontakozik ki, az Új Föld a szívfrekvencián rezeg. Amennyiben rátalálunk arra az útra, amely a szívünk szeretet valóságán keresztül bontakozik ki, a lét egy teljesen új dimenziója tárul fel előttünk.

 

Október 8.-án a Vénusz az Oroszlán csillagkép szíve alatt lesz és együttállásba kerül Regulus csillagával. Ezen csillagállás a szív erejének energiáit hordozza és a szeretet teremtő hatalmát közvetíti.

 

A fényprogram a felemelkedett mesterektől és arkangyaloktól érkezett hozzánk, hogy beavatást és égi segítséget kaphassunk a szív teremtő hatalmának kibontakoztatásához, valamint az ötödik dimenziós teremtő tudatosságunk integrálásához. Az égiek segítségével felszabadítjuk a szívünk fényerejét és kibontakoztatjuk a szeretet tudatosságunk teremtő hatalmát, hogy összhangba kerülhessünk lelkünk igaz útjával és létünk isteni fénytervével.

 

A Fényprogram az égiek által mediális úton átadásra kerülő isteni fénykódok és beavató energiák által kibontakozó folyamat. Tanításokat, médiumi közvetítéseket, energetikai oldásokat, aktiválásokat és angyali energiák általi beavatást foglalja magába.

 

A nap folyamán továbbá beavatást nyerünk Chamuel arkangyal szimbólumába is, amely megnyit az isteni szeretet befogadására. Fejleszti a szív csakrát, feltölt szeretet energiájával és összekapcsol a második isteni teremtő sugár erejével..

 

Chamuel arkangyal a feltétel nélküli szeretet, a tolerancia és a jószívűség angyala. Segít megnyitni a szívünket az isteni szeretet befogadására. Energiája fejleszti a szív csakrát, ezáltal lehetővé válik a szeretetteljes tulajdonságok kibontakoztatása. Segít helyreállítani a kapcsolatokban a harmóniát, kiemel az érzelmi bonyodalmakból, megértővé és együtt érzővé tesz. Chamuel arkangyal finom rózsaszín sugara megnyitja a boldogság forrását a szívünkben.

 

 ang chamuel szeretet.jpg

 

 I. A SZÍV TEREMTŐ EREJÉNEK FELSZABADÍTÁSA

 

Az első médiumi közvetítésben Jézus Krisztus, Michael arkangyal és Zadkiel arkangyal égi erejével és hatalmával oldani fogjuk a szív fénytereiben jelenlévő blokkokat és negatív energetikai bekapcsolódásokat, amelyek gátolják a szívünk teremtő erőinek kibontakozását.


A felszabadító isteni lángok erejével oldani fogjuk mindazon korlátozó és blokkoló energetikai lenyomatokat, amelyek gátolják szívünk fényerejének kibontakozását. Megtisztítjuk a szívünk fénytereit az idegen befolyások hatásaitól és leoldjuk azon kötelékeket, amelyeken keresztül elszívják lelki energiáinkat. Oldjuk a blokkoló interferenciás  árnyékkódokat, amelyek legátolják vagy befolyásolják szívünk jelzéseit. Visszahívjuk azon lélekrészeinket, amelyeket átadtunk, vagy elveszítettünk az utunk során és amelyek nélkül nem tudjuk megvalósítani a sorsunk teremtő fénytervét. Elengedjük azon vágyakat és átvállalásokat, amelyek nincsenek összhangban a magasabb énünk akaratával és rendeltetésünk isteni céljával. Megtisztítjuk a fizikai szív és spirituális szív közötti kapcsolat fénycsatornáját, hogy összhangba kerülhessünk az isteni énünk szándékával és teremtő akaratával.

 

0001211 sorel 6.png

 

II. A SZÍV TEREMTŐ EREJÉNEK KIBONTAKOZTATÁSA

 

BEAVATÁS CHAMUEL ARKANGYAL SZIMBÓLUMÁBA

 

A második médiumi közvetítésben Jézus Krisztus, Szűz Mária és Chamuel arkangyal égi erejével és segítségével felemelkedünk a Rózsaszín Sugár Fénytemplomába, ahol égi beavatásban részesülünk.

 

Megnyitjuk és összehangoljuk szívünk éteri, érzelmi, mentális, valamint spirituális fénytereit, hogy összhangba kerülhessünk az isteni önvalónk szeretet forrásával és teremtő erejének kiáradásával.

Aktiváljuk az egyetemes isteni szeretet mezővel való kapcsolatunk központját, hogy új és magasabb szintre emelhessük Istennel való egységünk szeretet tudatosságát. Aktiváljuk azon teremtő lélekfény

kódokat, amelyek által magasabb szintre emelhetjük szívünk teremtő erejét. 
Egyéni tanításokat és fénykódokat kapunk sorsunk és isteni rendeltetésünk megvalósításához, hogy életutunkat az isteni akarattal összhangban, a szeretet erő általi teremtésben valósíthassuk meg.

 

222776_427552580657231_741024668_n.jpg

 

 

A NAP ELŐADÁSÁNAK ÉS KÖZVETÍTÉSEINEK TÉMÁI:

 

 • A SZÍV MISZTÉRIUMA
 • A SZÍV AZ EMBERI LÉTEZÉS CSODÁJA- TUDOMÁNYOS FELFEDEZÉSEK
 • A SZERETET TUDATOSSÁGA
 • A SZÍV TEREMTŐ HATALMA
 • A SZÍV ELEKTROMÁGNESES ERŐTERE
 • A SZÍV-ELME KAPCSOLAT
 • A SZÍV KOHERENCIA
 • A SZÍV MINT AZ ÉLET IRÁNYTŰJE
 • A SZÍV SZEREPE AZ ÉLETVEZETÉSBEN ÉS DÖNTÉS HOZATALBAN
 • A SZÍV BÖLCSESSÉGE ÉS INTELLIGENCIÁJA
 • AZ ISTENI ÖNVALÓVAL VALÓ EGYSÉG MEGTEREMTÉSE
 • FEJLESZTŐ GYAKORLATOK ÉS TECHNIKÁK
 • A FIZIKAI, ÉTERI, ÉRZELMI ÉS SPIRITUÁLIS SZÍV ÖSSZHANGJA
 • A MAGASABB RENDŰ ÉRZELMEK FONTOSSÁGA
 • TANÍTÁSOK CHAMUEL ARKANGYALRÓL
 • RÓZSASZÍN SUGÁR FÉNYTEMPLOMÁNAK TANÍTÁSAI

 

… és még sok minden más, amit az angyalok és felemelkedett mesterek ezen a napon tanításban átadnak nekünkÉGI PATRÓNUSOK:

 

Jézus Krisztus, Szűz Mária, Michael arkangyal, Nada felemelkedett mesternő, Heros és Amora Elohim, Asztrea és Tisztaság Elohim, Chamuel arkangyal, Haniel arkangyal,  Nathaniel arkangyal, Zadkiel arkangyal, Hadraniel arkangyal, Rafael arkangyal, Uriel arkangyal, Gábriel arkangyal, Metatron arkangyal, Velencei Szent Pál, Vénusz angyalai, Regulus fénylényei és a Rózsaszín Sugár angyalai

 

Érdemes hozni tollat és papírt, inni és ennivalót, esetleg személyes kristályokat, amelyek segíthetik a folyamat fizikai lehorgonyzását.

 

A program teljessége a médiumi közvetítések, az energetikai folyamat, valamint az égi tanítások által fog kiteljesedni, mindenkoron igazodva az egyéni és kollektív aktuális folyamatokhoz.

 

Sok szeretettel várom mindazokat, akiket az Isteni gondviselés angyalai hozzám vezetnek.

 

sziv54.jpgJELENTKEZÉS SZÜKSÉGES!!!

 

A LÉTSZÁM MAX: 38 FŐTARTJA: AYSHA

HELYSZÍN: ANGYALFORRÁS KÖZPONT

CÍM: BUDAPEST II. KERÜLET MARGIT KÖRÚT

A pontos címet a jelentkezés válaszlevelében adom meg.

JELENTKEZÉS: angyalforras@gmail.com

HOZZÁJÁRULÁS: 17.000.-