AZ ÁTALAKULÁS FÉNYKAPUJÁBAN

2020-09-04

ÚJ ÉGI FÉNYPROGRAM

 

A CSOPORT LÉTSZÁMA BETELT!

01 föld angyal.jpg

 

AZ ÁTALAKULÁS FÉNYKAPUJÁBAN

ÚJ ÉGI FÉNYPROGRAM

2020.10.25. 10.00.-18.00.

NAP-MERKÚR EGYÜTTÁLLÁSÁNAK NAPJÁN!

METATRON ARKANGYAL, MELKIZEDEK ÉS ARKTÚRUSZI FÉNYKÜLDÖTTEK MÉDIUMI KÖZVETÍTÉSE

Ezen a napon Merkúr-Nap együttállása lesz a Szűz csillagkép angyali részénél, a Boötes csillagkép alatt, amelynek legfényesebb csillaga Arcturus.

Ez a csillagállás lehetőséget nyujt arra, hogy az angyalok segítségével, kiemelkedjünk a hétköznapi tudatosságból és felsőbb világokhoz kapcsolódjunk. Megnyitja a magas szintű égi tudáshoz való hozzáférés kapuit, hogy szellemileg emelkedjünk és lehorgonyozhassuk isteni énünk bölcsességének fénykódjait.  

 

0001211 sorel 1.png

A Föld és minden lakója egy jelentős tudatossági és energetikai váltáson megy most keresztül, ami elvezet bennünket egy teljesen új valóságba. A felemelkedés felgyorsult, az emberiség ébred és új evolúciós szintre emelkedik fel. Ez egy kritikus időszak, mivel gyökeres átalakulások és radikális változások globális folyamatai indultak el, annak érdekében, hogy a régi világunkat fenntartó energetikai struktúrák feloldódjanak.

A Föld jelenleg egy negyedik dimenziós kozmikus átalakító portálon halad keresztül, amely felgyorsítja a bolygónk felemelkedését az ötödik dimenzióba. A negyedik dimenzió híd, a harmadik és ötödik dimenzió között. Az átalakulás, transzformáció és átlényegülés energiáját hordozza és elindítja a mélyreható változásokat a földi élet megannyi szinterén.

A Föld energetikai hálója most egy jelentős átalakítás alatt áll, mivel a harmadik dimenziós mátrix mező oldódik, miközben fokozatosan térünk át az új ötödik dimenziós fényhálózat energiamezejébe. Az új energiaháló magában hordozza a negyedik dimenziós átalakító programokat és információs kódokat, amelyek fokozatosan beleívódnak a kollektív tudati és energetikai mezőbe. Ezen váltás a régi energiák feloldását és az új minőségek kibontakozását teszi lehetővé.

Jelenleg egy jelentős energetikai átkalibrálás időszakában vagyunk, egy mély transzformáció és elengedés folyamatában. Oldódnak a régi paradigma tudati, érzelmi és energetikai programjai. Ezen átalakulás magába foglalja a sorskorrekciót, mivel kilépünk a régi valóságot teremtő idővonalból és áttérünk az új tudatossági színt irányvonalára.

Új fejlődési kódok töltődnek le, és lehorgonyzásra kerülnek az új valóságot teremtő programok, egy magasabb tudati szintre emelkedünk. Ebben az átalakító folyamatban megújul az energiatestünk, hogy képessé váljunk befogadni és integrálni a magasabb rezgésű energiákat. Aktiválódnak a DNS eddig alvó rétegei, megújul az idegrendszeri hálózat és új kristály fénykódok letöltése zajlik, hogy hozzá tudjunk igazodni a megemelkedett rezgési frekvenciákhoz és kozmikus energiákhoz, amelyek a Földre érkeznek. Mélyreható változások és áthangolások által, energetikailag és tudatilag is átalakulunk, hogy képessé váljunk átkapcsolódni az új energiamezőre.

A hozzánk érkező új és intenzív kozmikus energiák a tudati horizont kiszélesítését, felsőbb tudati szintek integrálását és isteni önvalónkkal való egység megteremtését segítik. A tudatosságot felszabadító spirituális energiák rávilágítanak mindazon régi elavult hiedelmekre és meggyőződésekre, amelyek hátráltatják a fejlődésünket. Lehetővé válik, hogy felsőbb nézőpontból legyünk képesek rálátni az életünkre és a világban elfoglalt helyünkre. Most felgyorsul a fejlődésünk és felszabadulhatunk a szellemi gátak, és megrekesztő érzelmi állapotok alól.

Az előttünk álló időszakban még teljesebben ki fogjuk tudni terjeszteni a szeretet tudatosságát, magasabb szellemi szintekre emelkedhetünk és új lehetőségek nyílhatnak meg előttünk. A felemelkedés fényterve felgyorsult és számos akadály fog elhárulni a fejlődésünk útjából. Immáron készen állunk arra, hogy sokkal nagyobb isteni jelenléttel legyünk képesek eleget tenni a Földön vállalt feladatainknak. Ez az időszak önmagunk felvállalására és valódi hatalmának elfogadására szólít fel.

 

0001211 sorel 1.png

Erre a napra a felemelkedett mesterek, csillagfénytestvéreink és az arkangyalok egy új égi fényprogramot adtak át, hogy égi segítséget kaphassunk az új tudatossági szintre való felemelkedés és energetikai váltás megvalósításához.

Ezen a napon Metatron arkangyal,  Melkizedek és arktúruszi fényküldöttek médiumi közvetítése lesz.

Metatron arkangyal és Melkizedek segítsége a jelen időszakban felbecsülhetetlen, mivel számos kulcsfontosságú átalakulás és változás égi erejét hordozzák. Ők irányítják a Földön a spirituális evolúció nagyszabású isteni tervét, amely lehetővé teszi a mennyei szintek elérését és az isteni energiák integrálását az anyagi síkba. Segítségükkel hozzájuthatunk azon égi fényminőségekhez, amelyek az isteni valónkkal való egység megteremtését teszik lehetővé.

Arktúruszi csillagfényküldöttek a galaxisunk legfejlettebb ötödik dimenziós létezői. Jelenleg nagy erőkkel segítik a bolygó és az emberiség felemelkedését. Fejlett kvantum mezőkön alapuló technológiával, gyógyító eljárásokkal és magas szintű tudással támogatnak bennünket.  

A nap folyamán a témához kapcsolódó előadások lesznek és két médiumi közvetítés. Megismerkedünk Metatron arkangyal, Melkizedek és Arkturuszi fényküldöttek tanításaival és segítségével. Szó lesz a felemelkedésről, a jelen helyzetről és a jövőben kibontakozó isteni tervről. Megismerkedünk a fénytest és a lélekcsakra feladatával, továbbá megtanuljuk aktiválni a Mer-Ka-Ba fénymezőt egy különleges arktúruszi technikával.


00000 angyal forrás másolata (3).jpg

I.  METATRON ARKANGYAL ÉS ARKTÚRUSZI FÉNYKÜLDÖTTEK MÉDIUMI KÖZVETÍTÉSE

AZ ISTENI ÖNVALÓNKKAL VALÓ TUDATI ÉS ENERGETIKAI ÖSSZEKAPCSOLÓDÁS

Metatron arkangyal a felemelkedés nagy hatalmú angyali segítője. Az átmenetek angyala, aki segíti a tudati emelkedést, a rezgésszint váltást és az energetikai átalakulást. Metatron arkangyal az isteni énünkkel való energetikai és tudati összekapcsolódás és egység megteremtését segíti. Megnyitja a tudat magasabb színjeit és aktiválja a fénytestet.

Az első médiumi közvetítésben Metatron arkangyal és az arktúruszi fényküldöttek segítségével oldani fogjuk a régi paradigma tudati, érzelmi, energetikai programjait és információs csomagjait. Megtisztítjuk, felhangoljuk a csakrákat és energiatestünket. Összekapcsolódunk az Új Föld energetikai fényhálójával és az új fejlődési ciklus fénykódjaival. Aktiváljuk a lélek csillag csakrát és az isteni valónkkal való egység megteremtésének fénytereit. Megújítjuk az Istennel való összekapcsolódás szívkristály energetikai mezőit és fénycsatornáját. Aktiváljuk a felemelkedés fényjárművét, a személyes Mer-Ka-Ba fénymezőt.


0001211 sorel 1.png


II. MELKÍZEDEK ÉS ARKTÚRUSZI FÉNYKÜLDÖTTEK MÉDIUMI KÖZVETÍTÉSE


TUDÁS ÉS BÖLCSESSÉG FÉNYKÓDJAINAK LEHORGONYZÁSA


Melkizedek a spirituális fejlődés és az isteni tudatosság kibontakoztatásának nagyhatalmú égi mestere. Örökkévaló kozmikus fény urának is nevezik. A bölcsesség, az égi tudás és a szellemi megvilágosodás beavatója. Abban segít, hogy a spirituális tudást átültethessük a gyakorlatba és egyensúlyt teremtsünk szellemi, lelki és fizikai síkok között.

Az második médiumi közvetítésben Melkízedek és az arktúruszi fényküldöttek által, megújítjuk a fénytestünk fényszál rendszerét, az idegrendszer pályáit és aktiváljuk a DNS új szekvenseit. Felhangoljuk a magasabb tudati színt elérésének és megtartásának fényközpontjait. Az egységhálón keresztül összekapcsolódunk a Központi-Nap Forrásával és a kozmikus tudatosság kvantum mezőivel. Megnyitjuk a tudatunkat a magasabb szintekről érkező megvilágosító, felismerést hozó és új tudati szintre emelő energiák befogadására. Integráljuk az isteni énünk által elérhető tudás és bölcsesség fénykódjait, szellemi esszenciáit.

 

 asi.jpg

 

Égi patrónusok:

Jézus, Melkizedek, Sophia a bölcsesség Istennője, Michael arkangyal, Metatron arkangyal, Rafael arkangyal, Gábriel arkangyal, Uriel arkangyal, Arkturusz és Viktória Elohim, Ibolya Sugár angyalai és mesterei, Arktúruszi csillagfényküldöttek, és mindazon égi segítők akiket az isteni gondviselés e napon mellénk rendel.

A "fényprogram" az égiek által mediális úton átadásra kerülő tanítások, isteni fénykódok és energiák által kibontakozó folyamat. Ezen "fénytervet" égi fényküldöttek, angyalok és felemelkedett mesterek vezetik, médiumi közvetítés és energetikai folyamat által.


A fényprogram korlátozott létszámban lesz megtartva!

 

Csak azok vehetnek részt, akik e-mailben jelentkeznek, a szabad helyek függvényében!Sok szeretettel várom mindazokat, akiket az isteni gondviselés angyalai hozzám vezetnek

Jelentkezés szükséges!

 Vezeti: Aysha
Hozzájárulás: 14.000 Ft
Jelentkezés: angyalforras@gmail.com
Cím: Budapest, Andrássy út 98.fsz.
MagNet Közösségi ház
Juhar terem
(Kodály Köröndhöz esik közel)

 

A Képek forrása:Pinterest