Az angyalforras.hu weboldalt saját forrásokból tartjuk fent.
Ha szeretnél hozzájárulni működéséhez, kattints a támogatom gombra!

Köszönjük támogatásod! TÁMOGATOM!

AZ ISTENI KEGYELEM MISZTÉRIUMA

2023-10-01

KARMIKUS OLDÁS ÉS FELSZABADÍTÁS AZ ISTENI KEGYELEM EREJÉVEL 

A CSOPORT LÉTSZÁMA BETELT!

000 felemelkedés.jpg

 

AZ ISTENI KEGYELEM

MISZTÉRIUMA

 

2023.11.19. VASÁRNAP 10.00.-18.00.

 

KARMIKUS OLDÁS ÉS FELSZABADÍTÁS AZ ISTENI KEGYELEM EREJÉVEL

 

ANGYALI BEAVATÁS AZ ISTENI KEGYELEM SZIMBÓLUMÁBA

 

A Kegyelem a végtelen isteni szeretet és gondviselés megbocsátó hatalma. Felemelő, feloldozó és áldást hozó fénysugár. Magába foglalja mindazokat az eszközöket és lehetőségeket, amelyek képesek feloldani és megváltani a karmikus okokat.

 

A karma az ok okozat törvénye, amely az anyagban tanítja az embert és végig vezeti a fejlődési idővonalán. Az anyagból való kiemelkedéshez a Kegyelem magasabb rendű isteni erői szükségesek, amelyek feloldják a karmikus sorscsomókat és felszabadítják a lelket a karmikus visszacsatolások játszmáitól. A Kegyelem által tudjuk hatékonyan jóváírni a karmikus adósságokat és feloldani a rögzült mintákat.  

 

Mint isteni törvény a kegyelem a karma fölött áll. A karmát az igazság törvénye működteti, a kegyelmet pedig a szeretet törvénye, amely a leghatalmasabb isteni erő a világegyetemben!

 

A Kegyelem nem büntet, és nem hoz megtorlást, hanem időt ad a megértésre és lehetőséget a javulásra.

 

Az Isteni Szeretet az alsó világokban a Kegyelem által nyilvánul meg, amely képes alászállni a legalsóbb síkokra, a legnagyobb mélységekbe, hogy felemeljen és segítsen.

 

A Kegyelem vezeti haza mindazon lelkeket, akik kellőképpen megtisztultak ahhoz, hogy képessé váljanak arra, hogy befogadják Isten szeretetét, vezettetését és megbocsátó hatalmát.

 

A Kegyelem lágy, finom és feltétel nélküli isteni energiái a lélek megtisztulását és feloldozását hivatottak szolgálni, hogy meggyógyuljon a sok ezer éves szenvedés fájdalmától.

 

A Kegyelem fényében és világosságában ébredhetünk rá isteni eredetünkre és származásunkra. Kiemel a sötétségből, hogy felismerhetővé váljon az igazság és az isteni szeretet hatalma.

 

A felemelkedés gyors ütemű átalakító folyamataiban a Kegyelem az elsődleges isteni minőség, amelyre támaszkodhatunk.  A Kegyelem emel ki a sűrű anyagi világból, hogy a lélek feloldhassa földi énjét, egyesülhessen Isteni Önvalójával és visszatérhessen égi otthonába.

 

 0001 UNNAMED 5.jpg

 

Ebben az időszakban a Nap a Mars bolygóval egyesül a Mérleg csillagképben. A Mérleg csillagkép az Igazság Mérlegét szimbolizálja a csillagos égbolton. Itt mérettetik meg és készül fel a lélek a Tejútra való felemelkedésre, aszerint, hogy mennyi szeretetet hordoz a szívében. A beavatás kezdetét jelöli és mindazon tudás megszerzését, amely által a lélek az élet próbatételeit a szeretet törvényei szerint éli és oldja meg.

 

Erre a napra egy új égi fényprogram érkezett hozzánk az égi világ angyalaitól és felemelkedett mestereitől, hogy a Kegyelem Misztériumába Beavatást nyerjünk.

 

A nap folyamán előadások, gyakorlati tanítások és médiumi közvetítések lesznek.

 

Továbbá beavatást nyerünk az ISTENI KEGYELEM angyal szimbólumába, amely megnyit az isteni kegyelem befogadására.

 

A kegyelem szimbóluma az isteni jelenléttel kapcsol össze, megnyitja az utat a pozitív események, történések és változások felé. Lehetővé teszi a sorskorrekciót. Oldja a karmát és segíti lezárni a múltat. A megértés és felismerés felé nyitja meg a szellemünket és segít, hogy visszatérjünk a számunkra kijelölt helyes útra.

 

A NAP ELŐADÁSAINAK ÉS KÖZVETÍTÉSEINEK TÉMÁI:

 

- AZ ISTENI KEGYELEM MISZTÉRIUMA
- AZ ISTENI KEGYELEM ELOHIMJA ÉS ANGYALAI
- SORSFORMÁLÓ ISTENI TÖRVÉNYEK
- A KEGYELEM, A SZERETET ÉS AZ IGAZSÁG TÖRVÉNYE
- A SORSALÁZAT FONTOSSÁGA
- A KEGYELEM MEGVÁLTÓ, MEGBOCSÁTÓ ÉS FELOLDOZÓ HATALMA
- A FÖLD MINT A KEGYELEM VILÁGA
- A FÖLDI ÉLET CÉLJA ÉS ISTENI RENDELTETÉSE
- A LÉLEK ALÁSZÁLLÁSA ÉS KIEMELKEDÉSE AZ ANYAGI VILÁGBÓL
- A KEGYELEM MEGNYILVÁNULÁSA AZ „UTOLSÓ IDŐKBEN”
- KORSZAKZÁRÁS KEGYELEMI CIKLUSÁNAK UTOLSÓ SUGARAI
- A SZÉTVÁLASZTÁS FOLYAMATA A FELEMELKEDÉS ELŐTT
- A KEGYELEM HATÁSA AZ ÉLETÚTRA
- LELKI SÚLYOK ÉS KARMIKUS TERHEK OLDÁSA
- A KEGYELEM ERŐINEK MEGIDÉZÉSE

 

… és még sok minden más, ami ezen a napon az égi közlések által átadásra kerül

 

krisztusi út 2.jpg

 

I. KARMIKUS OLDÁS AZ ISTENI KEGYELEM EREJÉVEL

 

Az első médiumi közvetítésben Szűz Anya, Jézus Krisztus és a Kegyelem angyalaival oldani fogjuk azon karmikus mintákat és visszacsatolásokat, amelyek a jelen időszakban a felszínre emelkedtek és készek vagyunk elengedni. Megtisztítjuk és gyógyítjuk lelkünket a földi utunk megpróbáltatásainak lelki súlyaitól és fájdalmától. Tudatosan elengedjük a bűntudatot, a kisebbrendűség és méltatlanság érzését, amelyek gátolják az Isten Kegyelem befogadását. Oldjuk az önbüntetés, vezeklés és a szenvedés tudatalatti programjait, amelyeket készek vagyunk a Kegyelem Sugarában átlényegíteni és feloldani.

 

II. FELEMELKEDÉS AZ ISTENI KEGYELEM TEMPLOMÁBA

 

A második médiumi közvetítésben Szűz Anya, Jézus Krisztus és a Kegyelem angyalaival felemelkedünk az Isteni Kegyelem Fénytemplomába. Az Igazság Tükrében áttekintjük földi utazásunk eddigi állomásait, hogy a felismerések szellemi világosságában magasabb szintekről láthassunk rá életünkre. Megbocsátunk magunknak és mindazoknak, akik ellenünk vétkeztek, oldjuk a csalódottság és neheztelés lelki súlyait, hogy végleg elengedhessük a múltat. Az Isteni Feloldozás és Megbocsátás Kegyelmi energiáiban elengedjük mindazon lelki terheket és fájdalmakat, amelyek akadályozzák a szellemi felszabadulást és a Felemelkedést.

 

Ezen csodás és felemelő nap végén a résztvevők beavatást nyernek az

ISTENI KEGYELEM ANGYAL SZIMBÓLUMÁBA 

 

A kegyelem szimbóluma az isteni jelenléttel kapcsol össze, megnyitja az utat a pozitív események, történések és változások felé. Lehetővé teszi a sorskorrekciót. Oldja a karmát és segíti lezárni a múltat. A megértés és felismerés felé nyitja meg a szellemünket és segít, hogy visszatérjünk a számunkra kijelölt helyes útra.

 

A médiumi közvetítés és égi tanítások teljessége a fényprogram folyamán bontakozik ki teljességében, az itt leírtak a lényegi folyamatokat összegzik.

 

A FÉNYPROGRAM az égiek által mediális úton átadásra kerülő isteni fénykódok és energiák által kibontakozó folyamat. Ezen "fénytervet" égi fényküldöttek, angyalok és felemelkedett mesterek vezetik, égi kinyilatkoztatások, tanítások és energetikai folyamat által. A Beavatás meditatív állapotban a magasabb énünk felügyeletében, az égiek vezetésével, a saját fénycsatornánk által lehorgonyzott beavató fényenergiák és fénykódok integrálásával történik. Mindig igazodva az egyéni lelki és szellemi érettséghez.

 

jézus mennyben.jpg

 

ÉGI PATRÓNUSOK:

 

A KEGYELEM ISTENNŐJE – MÁRIA, JÉZUS KRISZTUS, SOPHIA A BÖLCSESSÉG ISTENNŐJE, NADA – AZ ÁTVÁLTOZÁS ISTENNŐJE, PORCIA AZ ISTENI IGAZSÁGOSSÁG ÉS LEHETŐSÉG ISTENNŐJE, MELKIZÉDEK, JEREMIEL ARKANGYAL, HANIEL ARKANGYAL, METATRON ARKANGYAL, MICHAEL ARKANGYAL, URIEL ARKANGYAL, GABRIEL ARKANGYAL, RAFAEL ARKANGYAL, ZADKIEL ARKANGYAL, KARMIKUS  FÉNYTANÁCS, AZ ISTENI KEGYELEM, MEGBOCSÁTÁS ÉS FELOLDOZÁS ANGYALAI ÉS A KEGYELEM ELOHIMJA

 

JELENTKEZÉS SZÜKSÉGES!!!

 

A LÉTSZÁM MAX: 35 FŐ

 

Sok szeretettel várom mindazokat, akiket az isteni gondviselés angyalai és a felemelkedett mesterek hozzám vezetnek.TARTJA: AYSHA - Szellemi tanító és angyal médium

HELYSZÍN: ANGYALFORRÁS KÖZPONT

CÍM: BUDAPEST II. KERÜLET MARGIT KÖRÚT

A pontos címet a jelentkezés válaszlevelében adom meg.

JELENTKEZÉS: angyalforras@gmail.com

HOZZÁJÁRULÁS: 17.000.-