Az angyalforras.hu weboldalt saját forrásokból tartjuk fent.
Ha szeretnél hozzájárulni működéséhez, kattints a támogatom gombra!

Köszönjük támogatásod! TÁMOGATOM!

BŐSÉGTEREMTŐ ÉGI FÉNYPROGRAM

2022-08-15

ÚJ ÖTÖDIK DIMENZIÓS BŐSÉGTEREMTŐ SZIMBÓLUM ÁTADÁSA

 

2022.09.25. - ÚJHOLD NAPJÁN!

bőség forrás.jpg

 

BŐSÉGTEREMTŐ ÉGI FÉNYPROGRAM

 

2022.09.25. 10.00.-18.30.

 

ÚJHOLD NAPJÁN!

 

A MENNYEI BŐSÉG FÉNYSUGARÁNAK LEHORGONYZÁSA

 

ÚJ ÖTÖDIK DIMENZIÓS BŐSÉGTEREMTŐ SZIMBÓLUM ÁTADÁSA


Az ember lelkében és szellemében öröktől fogva létezik egy mágikus teremtő hatalommal bíró isteni erőforrás. Jólétünk, bőségünk és személyes sorsrendeltetésünk beteljesítésének kulcsa abban áll, hogy összhangba hozzuk a tudatos elménket ezzel az isteni erő potenciállal. Amikor egységbe kerülünk a Felettes Énünkkel, az Isteni Akarattal és a Teremtés törvényeivel, olyan erőket ébreszthetünk fel önmagunkban, amelyek létezésünk felvirágoztatására, jólétünk gyarapítására és bőségünk megteremtésére irányulnak. Gondolataink, érzéseink és képzeletünk tudatos irányításával megidézhetjük ezt a teremtő hatalmat, hogy hozzáférjünk az Isteni Bőség Forrásához.

 

Jelenleg az emberiség kollektív tudata a hiányra, a megszorításokra és az erőforrások elapadására összpontosít. Amikor valaminek a hiányára, a veszteségtől való félelmekre és a szegénységre összpontosítunk, akkor megteremtjük és bevonzzuk azt.  Amikor hálásak vagyunk mindazért, amink van, tudatunkat a bőség teremtésre és a pozitív lehetőségekre hangoljuk.

 

A Bőség több mint pénz vagy vagyon, az élet egyetemes forrásából áramló energia, amely által megteremthetjük és bevonzhatjuk az életünkbe mindazt, ami jólétet és örömöt adhat.     

 

A Bőség Isteni Energiája kreatív teremtő erővel tölt el, motivációt ad, lehetőséget teremt a kiteljesedésre és sikeressé tesz. Felszínre hozza a bennünk rejlő képességeket és tudást, hogy kamatoztathassuk azt és növekedjünk általa. Prosperitást és alkotó kedvet ad, hogy élni tudjunk azon lehetőségekkel, amelyek az életünkben adódnak. Segíti a szellemi – lelki növekedést és gyarapodást hoz az életünk számtalan területére. 

 

Az ötödik dimenzióba való felemelkedésünk során tudatos teremtőkké kell válnunk, meg kell tanulnunk, hogy miképpen merítsünk és hogyan teremtsünk az ISTENI BŐSÉG ENERGIA FORRÁSÁBÓL.

 

bőségangyal 2.jpg


Ezen a napon égi fényprogram keretei között, médiumi közvetítések által, Isteni erőkkel fogunk dolgozni, hogy kioldjuk az anyagi jólét megteremtését gátló tudatalatti blokkokat, elengedhessük a hiánytudat hiedelem mintáit és megtisztítsuk a bőségcsatornánkat. Lehorgonyozzuk és integráljuk a bőség megteremtését segítő égi teremtő fénykódokat és megnyílunk a bőségenergiák befogadására. Megismerkedünk a bőség, a jólét és a a siker megteremtését segítő angyalokkal és Istennőkkel, továbbá égi tanításokat kapunk, hogy újra megtanuljuk, hogyan kell a Bőség Isteni Forrásából meríteni és teremteni.

 

A nap folyamán átadásra kerül egy új égi ötödik dimenziós bőségteremtő szimbólum, amely által megidézhetjük az életünkbe és összekapcsolódhatunk a mennyei bőség energiájával.

 

I. BŐSÉG TEREMTÉS ÚTJÁBAN ÁLLÓ BLOKKOLÓ ENERGIÁK OLDÁSA

 

FÉLELMEK ÉS HIEDELMEK OLDÁSA

 

Az első közvetítésben égi erők segítsége által, oldani fogjuk az előző életben tett fogadalmakat, hiedelem mintákat, félelmeket és mindazon tudatosságot befolyásoló kollektív és tudatalatti programokat, amelyek a hiány, a szegénység és nélkülözés tudatban tartanak bennünket. Oldani fogjuk a gyökér csakra blokkjait, ősgenerációs mintákat és a legmélyebb szinteken lévő ős okokat, amelyek a bőség teremtés útjában állnak. Kioldjuk a jelen életünkben belénk kódolt, másoktól átvett gondolati csomagokat, hiedelm mintákat, amelyek gátolják az önmegvalósítást, álmaink és vágyaink manifesztációját. Oldjuk a kollektív információs mátrix manipulációs energiáit a személyes fénytesti rétegekből, hogy felszabadíthassuk tudatunkat és újra megtanuljunk élni a végtelen isteni energiák teremtő fényerejével.

 

00.014.46..gif

 

II. BŐSÉG CSATORNA LEHORGONYZÁSA 

 

ÚJ ÖTÖDIK DIMENZIÓS BŐSÉGTEREMTŐ SZIMBÓLUM ÁTADÁSA

 

A második közvetítésben visszakapcsolódunk az Istennel való egység léttudatosságába és felemelkedünk az Isteni Bőség Forrás Égi Szentélyébe. Megtisztítjuk a bőségcsatornánk égi és földi forrásait. Felszabadítjuk a teremtő erőinket és összehangoljuk a földi küldetésünk, életfeladatunk és élettervünk új lehetőségeivel. Lehorgonyozzuk és integráljuk a bőség megteremtését segítő égi teremtő fénykódokat. A zöld-arany fénysugár bőség teremtő angyalaival, lehorgonyozzuk a bőség fénycsatornáját és az anyagi jólétünk megteremtését segítő energiákat, szellemi, lelki és fizikai síkokba.

 

Beavatást nyerünk az új ötödik dimenziós bőségteremtő szimbólum alkalmazásához. 

 

bőség szarú.jpg

 

Médiumi közvetítések és előadások témái:

 

- Az Egyetemes Bőségenergiák Isteni Minősége
- A bőségenergiák lehorgonyzásának tudatossága
- Bőségenergiát megrekesztő hiedelemrendszerek és tudatalatti blokkok
- Hiány tudat – Félelem és korlátozottság okai
- Kollektív hiedelmek és programozások
- Szülői minták
- Szegénység és nélkülözés tudat oldása
- Bőség angyalainak és istenségeinek segítségül hívása
- A vonzás törvényének gyakorlati alkalmazása a jólét megteremtésében
- A Bőség Forrás energiáival való társteremtés
- Bőségoltár készítése
- Gyertya felszentelése a bőségenergia lehorgonyzásához
- Égi és földi bőség csatorna megtisztítása
- Bőség energia lehorgonyzása
- ÚJ Ötödik dimenziós bőségteremtő gyémánt fénykód átadása


… és még sok minden más, amit az angyalok és felemelkedett mesterek ezen a napon tanításban átadnak nekünk

 

A "fényprogram" az égiek által mediális úton átadásra kerülő isteni fénykódok és energiák által kibontakozó folyamat. Ezen "fénytervet" égi fényküldöttek, angyalok és felemelkedett mesterek vezetik, médiumi tanítások és energetikai folyamat által.


Csak azok vehetnek részt a programon, akik e-mailben jelentkeznek, a szabad helyek függvényében.

 

00.014.46..gif


Égi patrónusok:


Jézus Krisztus, Melkízédek, Michael arkangyal, Rafael arkangyal, Gábriel arkangyal, Jophiel arkangyal, Uriel arkangyal, Ariel arkangyal, Haniel arkangyal, Metatron arkangyal, Hilarion, Abundantia, Fortuna, Laksmi, Bőség anygalai, továbbá az 5. sugár bőség teremtést tanító és segítő angyalok és felemelkedett mesterek.

 

Kérlek, hozz magaddal egy zöld gyertyát. Továbbá enni és innivalót, jegyzetfüzetet és tollat. A hozzájárulás a helyszínen kerül rendezésre. Amennyiben mégsem tudsz eljönni a jelentkezés után, kérlek jelezd ezt felém levélben.


Sok szeretettel várom mindazokat, akiket az isteni gondviselés angyalai és a felemelkedett mesterek hozzám vezetnek.


Jelentkezés szükséges!


angyalforras@gmail.com


Vezeti: Samel Aysha – Szellemi tanító - Angyal médium
Helyszín: 1062 Bp. Andrássy út 98.fsz.
MagNet Közösségi Ház
(Kodály Köröndhöz esik közel)
Hozzájárulás: 18.000.-