BŐSÉGTEREMTŐ ÉGI FÉNYPROGRAM

2020-07-04

08:08 KAPU - A MENNYEI BŐSÉG ÖTÖDIK DIMENZIÓS SUGARÁNAK LEHORGONYZÁSA

A CSOPORT LÉTSZÁMA BETELT!

 

bőség abundantia.jpg

 

BŐSÉGTEREMTŐ ÉGI FÉNYPROGRAM

2020.08.08. SZOMBAT 10.00. - 18.00.

A MENNYEI BŐSÉG ÖTÖDIK DIMENZIÓS SUGARÁNAK LEHORGONYZÁSA AZ OROSZLÁNKAPU FÉNYTEREIBEN

Minden év 8. hónapjának 8. napján egy erőteljes energetikai portál nyílik, az Oroszlán kapu hatókörében, amelyen keresztül erő, bőség és a teremtő tudatosság energiája árad a Földre. Ezen nap tökéletes időpont arra, hogy kapcsolatba lépjünk a Kozmikus Forrás teremtő energiáival és összekapcsolódjunk a isteni tudatosságunk bőségáramlatával.

A bőség több mint pénz vagy vagyon, az élet egyetemes forrásából áramló energia, amely által megteremthetjük és bevonzhatjuk az életünkbe mindazt, ami jólétet és örömöt adhat.


A régi világ kollektív tudata a hiányra épült, csak kevés ember ismerhette meg a teremtés kulcsait, és ez által az emberek felett hatalmat gyakorolva, az emberiség nagy részét a nélkülözés és szegénység tudatosságába tartotta.

Az Aranykor hajnalán az emberi világban hatalmas tudati és energetikai váltás zajlik, ahhoz, hogy sikeressé váljunk meg kell tanulnunk újra egységben élni az Isteni energiákkal, és az Isteni törvényekkel.

A megújuló világunk új alapokra épül, az új energiákban tudatos teremtőkké kell válnunk, és meg kell tanulnunk, hogy miképpen merítsünk, és hogyan teremtsünk a ISTENI BŐSÉG ENERGIA FORRÁSÁBÓL.

Ezen a napon égi fényprogram keretei között, médiumi közvetítések által, Isteni erőkkel fogunk dolgozni, hogy kioldjuk az anyagi jólét megteremtését gátló tudatalatti blokkokat, elengedhessük a szegénységtudat hiedelem mintáit és megtisztítsuk a bőségcsatornánkat. Lehorgonyozzuk és integráljuk a bőség megteremtését segítő égi teremtő fénykódokat, és megnyílunk a bőségenergiák befogadására. Megismerkedünk a bőség megteremtését segítő angyalokkal és Istennőkkel és égi tanításokat kapunk, hogy újra megtanuljuk, hogyan kell a bőség forrásából meríteni és teremteni.

bőség csatorna.jpg

 

I.    BŐSÉG TEREMTÉS ÚTJÁBAN ÁLLÓ RÉGI ENERGIÁK, FOGADALMAK ÉS HIEDELMEK OLDÁSA

Életeink sokaságában, számtalan meggyőződés épülhetett be a világnézetünkbe, amely jelen időszakban útját állja annak, hogy anyagi jólétet teremtsünk.

Az első közvetítésben égi erők segítsége által, oldani fogjuk előző életben tett fogadalmakat, hiedelem mintákat, félelmeket és mindazon tudatosságot befolyásoló tudatalatti programokat, amelyek a szegénység és nélkülözés tudatban tartanak minket. Oldani fogjuk a gyökér csakra blokkjait, ősgenerációs mintákat és a legmélyebb szinteken lévő ős okokat, amelyek bőség teremtés útjában állnak. Feloldjuk a jelen életünkben belénk nevelt és másoktól átvett gondolati csomagokat és hiedelmeket, amelyek gátolják az önmegvalósítást, álmaink és vágyaink manifesztálását. Oldani fogjuk a kollektív energia-információs mátrix szegénység tudat mezejét a személyes fénytesti rétegből, hogy felszabadíthassuk tudatunkat, és újra megtanuljunk élni a végtelen isteni energiák teremtő fényerejével.

 

00.014.46..gif

II.    BŐSÉG CSATORNA LEHORGONYZÁSA ÉS BŐSÉG TEREMTŐ FÉNYKÓDOK INTEGRÁLÁSA

Az égi világban az Isteni tudatban létezik egy központi teremtő erőforrás, amely éltető energiával, fenntartó fényminőséggel és teremtőerővel látja el a teremtett világok minden részét és minden teremtett lényt.

A második közvetítésben visszakapcsolódunk az Istennel való egység léttudatosságába és felemelkedünk az Isteni Bőség Forrás Égi Szentélyébe.  Megtisztítjuk a bőségcsatornánk égi és földi forrásait. Felszabadítjuk a teremtő erőinket és összehangoljuk a földi küldetésünk, életfeladatunk és élettervünk új lehetőségeivel. Lehorgonyozzuk és integráljuk a bőség megteremtését segítő égi teremtő fénykódokat. A zöld-arany fénysugár bőség teremtő angyalaival, lehorgonyozzuk, a bőség fénycsatornáját, és az anyagi jólétünk megteremtését segítő energiákat, szellemi, lelki és fizikai síkokba.

 

00.014.46..gif

Médiumi közvetítések és tanítások témái:

- Az Egyetemes Bőségenergiák Isteni Minősége
- A bőségenergiák lehorgonyzásának tudatossága
- Bőségenergiát megrekesztő hiedelemrendszerek és tudatalatti blokkok
- Szegénység és nélkülözés tudat oldása
- Bőség angyalainak és istenségeinek segítségül hívása
- Imák, invokációk és megerősítések
- A vonzás törvényének gyakorlati alkalmazása a jólét megteremtésében
- A Bőség Forrás energiáival való társteremtés
- Bőségoltár készítése
- Gyertya felszentelése a bőségenergia lehorgonyzásához
- Égi és földi bőség csatorna megtisztítása
- Bőség energia lehorgonyzása


    … és még sok minden más, amit az angyalok és felemelkedett mesterek ezen a napon tanításban átadnak nekünk

 

A "fényprogram" az égiek által mediális úton átadásra kerülő isteni fénykódok és energiák által kibontakozó folyamat. Ezen "fénytervet" égi fényküldöttek, angyalok és felemelkedett mesterek vezetik, médiumi tanítások és energetikai folyamat által.

A fényprogram korlátozott létszámban lesz megtartva! Csak azok vehetnek részt, akik e-mailben jelentkeznek, a szabad helyek függvényében.

Égi patrónusok:


Michael arkangyal, Jophiel arkangyal, Uriel arkangyal, Ariel arkangyal, Barachiel arkangyal, Haniel arkangyal, Metatron arkangyal, Sandalfon arkangyal, Hilarion, Abundantia, Fortuna, Laksmi, továbbá az 5. isteni sugár bőség  teremtést tanító és segítő angyalok és felemelkedett mesterek.


Sok szeretettel várom mindazokat, akiket az isteni gondviselés angyalai és a felemelkedett mesterek hozzám vezetnek.

Jelentkezés szükséges!


angyalforras@gmail.com

1062 Bp. Andrássy út 98.fsz.
MagNet Közösségi Ház
(Kodály Köröndhöz esik közel)
Hozzájárulás: 14.000.-
Aysha