Az angyalforras.hu weboldalt saját forrásokból tartjuk fent.
Ha szeretnél hozzájárulni működéséhez, kattints a támogatom gombra!

Köszönjük támogatásod! TÁMOGATOM!

ÉLETÚT ÉS SORSFELADAT

2023-07-15

ÉGI FÉNYPROGRAM

AZ ŐSZI NAPÉJEGYENLŐSÉG NAPJÁN

09.23. SZOMBATON !

fénykód 001 másolata.jpg

 

ÉLETÚT ÉS SORSFELADAT

FÉNYKÓDJAINAK AKTIVÁLÁSA

 

2023.09.23. 10.00.-19.00.

 

ÉGI FÉNYPROGRAM

AZ ŐSZI NAPÉJEGYENLŐSÉG NAPJÁN

SZOMBATON!

 

Idén az őszi napéjegyenlőség napja szeptember 23-ára esik.

 

Az őszi Napéjegyenlőség napja ősi idők óta szent ünnep. A Nap útja metszi az égi egyenlítőt, a nappal hossza megegyezik az éjszakáéval és kozmikus harmónia hatja át a teret. A fény és a sötétség, a tudatos és tudattalan világ egyensúlyba kerül. Égi kapuk nyílnak a felső és alsó világok között, Isteni erők áradnak a Földre, melyek az elengedést, a megtisztulást és a felszabadulást szolgálják.

 

A természet erői ettől a naptól kezdve visszahúzódnak, emberi szinten elkezdődik a belső munka ideje, a külső világból a belső valóság felé való fordulásnak. Az ősz kiemelt időt nyit az önvizsgálatra, a számvetésre, az önmegismerésre és a belső titkok felfedezésére.

 

Őszi napéjegyenlőség egy új három hónapos ciklust indít el a tavasszal elültetett fénymagok gyümölcseinek learatására. Amit akkor elindítottunk, az most láthatóvá válik a fizikai síkban.  

 

Fontos sorsfordító változásokat, új kezdeteket és az elindított folyamatok kibontakoztatását hozza el.

 

Az évnek eme napján lehetőség nyílik arra, hogy nagy hatóerővel elengedhessünk minden olyan megrekedt élethelyzetet és karmikus terhet, amely már nem szolgálja fejlődésünket és életutunkat. Mindaz, ami nincs összhangban az élettervvel, a lélek erejével és igaz önvalónk akaratával felszínre emelkedhet, hogy isteni erők által meggyógyuljon és feloldódjon.

 

Őszi napéjegyenlőség napjára, csodálatos égi program érkezett az arkangyalok és felemelkedett mesterek által, hogy életutunk és sorsfeladatunk beteljesítéséhez égi segítségben és támogatásban részesülhessünk. A nap folyamán aktuális égi üzeneteket és tanításokat fogok átadni a felemelkedett mesterektől és arkangyaloktól. Az égi fénylények átadják azon tanításokat, felsőbb tudatosság elérését segítő fénykódokat és támogató isteni energiákat, amelyek segítenek kibontakoztatni fizikai síkban az életutunk és sorsfeladatunk isteni fénytervét.

 

fénykódok 3.jpg

 

I. ÉLETFELADATUNK FELVÁLLALÁSÁT ÉS MEGVALÓSÍTÁSÁT AKADÁLYOZÓ BLOKKOK OLDÁSA


Az első médiumi közvetítésben Jézus Krisztus, Michael arkangyal és Saint Germain égi erejével, oldani fogjuk az alsóbb én fénytelen minőségeit és külső erők visszahúzó hatásait, amelyek akadályozzák az isteni fénytervünk kibontakozását.


Ibolya Lángok hatalmával megtisztulunk és elengedjük, mindazon részeinket és minőségeinket, amelyek nem szolgálják életutunkat és gátolják igaz önvalónk kibontakozását. Oldjuk az önkorlátozás és önszabotázs tudati programjait. Átlényegítjük az alsóbb én destruktív gondolati és érzelmi mintáit. Kék lángok erejével oldani fogjuk a teremtő erőink kibontakozását gátló energetikai minőségeket és lelki blokkokat. Oldjuk a kudarctól, csalódástól és önfelvállalásunktól való félelmeinket, amelyek visszatartanak bennünket az önmegvalósításunk útján. Arany lángok erejével lebontjuk a lelkünk, tudatunk és isteni énünk között lévő gátakat és falakat. Oldani fogjuk azon visszahúzó kötelékeket, karmikus mintákat és árnyékkódokat, amelyek gátolják sorsfeladatunk és isteni fénytervünk megvalósítását.

 

0001211 sorel4.png

 

II. ÉLETÚT ÉS SORSFELADAT

FÉNYKÓDJAINAK AKTIVÁLÁSA

 

A második médiumi közvetítésben Metatron arkangyal, Uriel arkangyal és Melkizédek égi segítségével lehorgonyozzuk az isteni énünk teremtő erejét és aktiváljuk életutunk sorskódjait.

Metatron arkangyal fényerejével aktiváljuk a felsőbb tudati központokat és összekapcsolódunk a felsőbb énünk bölcsességével. Megemeljük és kiterjesztjük tudatosságunk fénymezejét, hogy magasabb szintekről láthassunk rá az életutunkra. Uriel arkangyal segítségével aktiváljuk az emlékkódokat, hogy betekintést nyerjünk a jelen életünk égi fénytervébe. Melkízédek segítségével aktiváljuk az égi fénytervünk sorskódjait. Megnyitjuk DNS szintjén a veleszületett tudáshoz, elmúlt életek emlékeihez és a bennünk szunnyadó szellemi képességekhez való hozzáférés fénykódjait.  Felszabadítjuk lelkünk teremtő erejét.

 

Lehorgonyozzuk a segítő isteni energiákat fizikai, lelki és szellemi síkba, amelyek által megvalósíthatjuk életutunkat, sorsfeladatainkat és beteljesíthetjük isteni fénytervünket.

 

életút ss.jpg

 

Előadások és médiumi közvetítések témái:

 

- Az őszi napéjegyenlőség szakralitása
- A visszatartó és visszahúzó erők tudatosítása
- Félelmek oldása és elengedése

- Ibolya Láng az átváltoztatásért

- Kilépés a komfortzónából

- A megfelelési kényszer elengedése

- Külső árnyékhatások semlegesítése
- A belső szabotőr

- Felszabadító INVOKÁCIÓ a Felemelkedett Mesterektől 

- Egyediség és szuverenitás 

- Blue Print – Az éterikus tervrajz

- Imák az életcélok megtalálásáért

- Segítő angyalok nevei és feladatai

- Szellemi vezetők segítsége
 - Magasabb énünkkel való egység

- Társteremtés az Isteni Énünkkel
- Képességek és adottságok

– Önismereti kérdések
- A belső tűz – Lelki erő és lelkesedés

- Sorskódok aktiválása
- Teremtő lélekerő felszabadítása

… és még sok minden más, amit az angyalok és felemelkedett mesterek ezen a napon tanításban átadnak nekünk

A program teljessége a médiumi közvetítések, az energetikai folyamat, valamint az égi tanítások által fog kiteljesedni.

Segítőink: Jézus Krisztus, Szűz Anya Mária, Sophia a Bölcsesség Istennője, Saint Germain,  Melkízédek, Michael arkangyal, Metatron arkangyal, Jeremiel arkangyal, Zadkiel arkangyal, Chamuel arkangyal, Jophiel arkangyal, Haniel arkangyal, Rafael arkangyal, Uriel arkangyal, Gabriel arkangyal, Jehudiel arkangyal, Életút és Sors Angyalai


A "fényprogram" az égiek által mediális úton átadásra kerülő isteni fénykódok és energiák által kibontakozó folyamat.


Az égi fényprogram tanításokat, médiumi közvetítéseket, energetikai oldásokat, aktiválásokat és isteni energiák integrálását foglalja magába.

Érdemes hozni tollat és papírt, esetleg személyes kristályokat, amelyek segíthetik a folyamat fizikai lehorgonyzását.


Sok szeretettel várom mindazokat, akiket az isteni gondviselés angyalai és a felemelkedett mesterek hozzám vezetnek.

 

JELENTKEZÉS SZÜKSÉGES!!!

A LÉTSZÁM MAX: 38 FŐ

 

TARTJA: AYSHA

HELYSZÍN: ANGYALFORRÁS KÖZPONT

CÍM: BUDAPEST II. KERÜLET MARGIT KÖRÚT

A pontos címet a jelentkezés válaszlevelében adom meg.

JELENTKEZÉS: angyalforras@gmail.com

HOZZÁJÁRULÁS: 18.000.-