FÉNYHARCOS ERŐ

2020-09-01

ÚJ ÉGI FÉNYPROGRAM

2020.10.11. 10.00.-18.00.

A CSOPORT LÉTSZÁMA BETELT!

 

új 10 másolata.jpg

 

FÉNYHARCOS ERŐ

 

ÚJ ÉGI FÉNYPROGRAM


2020.10.11.10.00.-18.00.


FÉNYHARCOS ERŐ FELSZABADÍTÁSA ÉS VÉDELMEZŐ ISTENI FÉNYERŐTÉR AKTIVÁLÁSA


MICHAEL ARKANGYAL MÉDIUMI KÖZVETÍTÉSE ÉS BEAVATÁSA


Michael arkangyal a mennyei seregek ura, a felemelkedés égi vezetője és az emberiség védelmezője. Az isteni igazság és rend őrzője, az isteni erő, akarat és hatalom angyala. Michael arkangyal a Földön élő fényküldöttek égi patrónusa, általa az isteni erőink felerősödhetnek, magasabb rendű akaratunk és a bennünk rejlő fényharcos minőség kibontakozhat.

A „Michaelita” rend nemcsak égi szinten létezik, itt a földön is jelen vannak azon fényküldöttek, akik a fényharcos minőséget képviselik és Michael arkangyalhoz tartoznak. A fényharcosok azok akik, tudatos teremtőként járulnak hozzá ahhoz, hogy világunkban a fény erői győzedelmeskedjenek, hatalmuk az Istenbe és az igazságba vetett hitben gyökeredzik.


A fényharcos részünk által tudjuk megvédeni önmagunkat, a saját határainkat, az energetikai terünket, a bennünk lévő fényt és tisztaságot. A fényharcos erővel tudunk felszabadulni a megkötő erők fogságából és árnyék hatások befolyásától. Ezen fényerő minőség teszi lehetővé, hogy bátran ki tudjunk állni önmagunkért, az igazságért, és rendíthetetlen hittel és lélekerővel haladjunk a fény útján.

A fény harcosai, nem a harc által, hanem az isteni erő kiárasztásával és a szeretet energiák lehorgonyzásával hatnak a világra. A fény kardja, valójában az igazság ereje, amely felhasítja az illúziók fátylát és felszabadítja a tiszta isteni fényt, a tudatlanság sötétjéből. A pajzs az isteni szeretet erő által fenntartott és kiárasztott védelmező erőtér, a vért a sérthetetlen isteni fényburok energiamezeje.


Michael arkangyal a jelen időszakban hatalmas segítséget tud nyújtani mindazoknak, akik a fény szolgálatában kötelezték el magukat.

 

Bátorságot, hitet, erőt, kitartást önt belénk, hogy a nagy kihívások közepette képesek legyünk arra, hogy a fény erejével legyőzhessük a külső-belső árnyékhatásokat. Segít, hogy a félelmeinket, kétségeinket, hitetlenségünket a fény által átlényegíthessük és legyőzhessük, mindazon visszahúzó erő minőségeket, amelyek akadályozzák a felemelkedésünket, igaz valónk és isteni küldetésünk kibontakozását.


Ezen a napon Michael arkangyal élő jelenlétét és isteni hatalmát megidézve, megtisztulunk mindazon belső-külső negatív energiától, hatástól és befolyástól, amelyek gátolják a bennünk rejlő fényharcos erő kibontakozását. Oldani fogjuk a félelmeinket, kétségeinket, kishitűségünket és mindazon minőségeket, amelyek blokkolják az isteni fényünk kibontakozását. Felemelkedünk Michael arkangyal égi fénytemplomába, ahol égi erők beavatásában részesülünk, hogy növekedjen a bennünk lévő isteni fény hatalma, hitünk és a védelmező fénypajzsunk ereje.

 

Michael 345.jpg


I.   A FÉNYHARCOS LÉLEKERŐ FELSZABADÍTÁSA


A  legtöbb ember, amikor szélsőséges helyzetbe kerül leblokkol és nem tud cselekedni. Ennek oka a belső erő, a belső tűz, az önmagunkba vetett hit hiányából fakad. E mögött a legtöbbször egy olyan traumát, vagy tartósan fenn álló élethelyzetet találunk, amely miatt a belső fényharcos részünk megsérült és elvesztettük az önmagunkba és isteni erőinkbe vetett bizalmat.


Az első médiumi közvetítésben Michael arkangyal erejével megtisztulunk mindazon külső-belső negatív energiától, hatástól és befolyástól, amelyek gátolják a bennünk rejlő fényharcos erő kibontakozását. Oldani fogjuk a félelmeinket, kétségeinket, kishitűségünket és mindazon minőségeket, amelyek blokkolják az isteni fényünk kibontakozását. Oldjuk az erőinket blokkoló karmikus lenyomatokat és megkötő árnyék hatásokat, amelyek miatt nem tudjuk működtetni a fényharcos erőpotenciálokat. Gyógyítjuk a sérült lélekrészeinket, oldjuk az erővel való visszaélés karmikus blokkjait és felszabadítjuk a fényharcos lélekerő fényminőséget.

 

0001211 sorel4.pngII.     BEAVATÁS MICHAEL ARKANGYAL FÉNYTEMPLOMÁBAN

Szívünk szakrális terében, lelkünk kelyhének titkos rejtekében mindnyájunkban benne rejlik az isteni fényerő kék lángja, amely Michael arkangyal aspektusának fénylő ereje. Ezen transzcendens potenciál által tudjuk kibontakoztatni a lélekből kiáradó fényerőt és a szívünk szeretetének hatalmát. A bennünk rejlő isteni erőt a kék sugár energiája élteti, a hit erő katalizálja és a fényharcos aspektusunk által bontakozik ki. Ezen erőforrás kiáradó fénye, olyan erőteret generál, amely képes távol tartani tőlünk a negatív energiákat és a külvilágból eredő kaotikus rezgéseket. Minél nagyobb és erőteljesebb fényteret teremtünk önmagunk körül, annál ellenállóbbá válik az auránk az árnyék minőségekkel szemben.

A második médiumi közvetítésben Michael arkangyal Égi Fénytemplomába emelkedünk, ahol erejének fénylő sugarában, megújítjuk lelkünk isteni fényerejét. Új erőkkel töltekezünk fel, hogy életutunk jelenlegi szakaszában helyt tudjunk állni és képessé váljunk eleget tenni a kihívásoknak. Megújítjuk hitünk erejét, hogy újra teljes szívvel tudjunk bízni az isteni vezettetésben és isteni tervünk megvalósításában. Integráljuk az isteni énünk mindazon erőit, amelyeket, készek vagyunk lehorgonyozni. Megújítjuk az isteni erőforrással való összekapcsolódás fénycsatornáját. Aktiváljuk az isteni védelmező erőteret szellemi-lelki és fizikai síkban.

Michael arkangyal egyéni szinten adja át, azon tanításokat és erőket, amelyek isteni fényünk kibontakozásában és égi tervünk megvalósításában segítenek minket.

 

0001211 sorel4.png

Közvetítések, meditációk és előadások témái:

- Michael arkangyalról szóló tanítások
- Michael arkangyal erejének megidézése
- Michael arkangyal tisztító energiáinak lehívása
- Fénykard erejének megidézése  
- Fényerőt blokkoló energiák oldása
- Isteni terv kibontakoztatását gátló árnyék minőségek oldása
- Lélekerőt, életenergiát és fényerőt lecsapoló negatív kötések oldása
- Fényharcos erőket blokkoló karmikus lenyomatok oldása
- A felemelkedést akadályozó karmikus visszacsatolások oldása
- Gyenge pontok megerősítése, árnyék kapuk bezárása
- Fénycsatorna és fénytest megtisztítása, mindazon visszahúzó és gátló minőségtől, amelyek akadályozzák az isteni forrás tiszta energiáihoz való hozzáférést
- Kék sugár és kék láng tanításai
- Lélek és hit erő megújítása
- Isteni fényerőink és a bennünk lévő „Michael erő” aktiválása
- Fényharcos lélekrész megújítása, felszabadítása és integrálása
- Védelmi erőtér megteremtése

 

michael ark 222.jpg


Égi patrónusok:

Jézus, Herkules és Amazónia Elohim, Michael arkangyal, Zachakiel arkangyal, Rafael arkangyal, Gábriel arkangyal, Uriel arkangyal, Kék Sugár angyalai, az Égi Arany Sárkány Rend fényküldöttei, Regulus harcos fénylényei és mindazon égi segítők akiket az isteni gondviselés e napon mellénk rendel.


A "fényprogram" az égiek által mediális úton átadásra kerülő isteni fénykódok és energiák által kibontakozó folyamat. Ezen "fénytervet" égi fényküldöttek, angyalok és felemelkedett mesterek vezetik, médiumi tanítások és energetikai folyamat által. A nap folyamán a témához kapcsolódó előadások és két médiumi közvetítés lesz.

A fényprogram korlátozott létszámban lesz megtartva!

 

Csak azok vehetnek részt, akik e-mailben jelentkeznek, a szabad helyek függvényében!


Sok szeretettel várom mindazokat, akiket az isteni gondviselés angyalai hozzám vezetnekJelentkezés szükséges!

 Vezeti: Aysha
Hozzájárulás: 14.000 Ft
Jelentkezés: angyalforras@gmail.com
Cím: Budapest, Andrássy út 98.fsz.
MagNet Közösségi ház
Juhar terem
(Kodály Köröndhöz esik közel)