ÚJ ÉGI FÉNYPROGRAM

2019-04-11

SPIRITUÁLIS ERŐFORRÁS MEGÚJÍTÁSA, ÉGI TUDÁS FÉNYKÓDJAINAK AKTIVÁLÁSA ÉS TEREMTŐ ERŐ FELSZABADÍTÁSA 

új 888.jpg

 Kép forrása: Pinterest.com

 

FÉNYKÜLDÖTTEK ÉGI FÉNYPROGRAMJA

 

2019.04.28. 10.00.-18.00.

 

SPIRITUÁLIS ERŐFORRÁS MEGÚJÍTÁSA, ÉGI TUDÁS FÉNYKÓDJAINAK AKTIVÁLÁSA ÉS TEREMTŐ ERŐ FELSZABADÍTÁSA 

 

Ezen időszakban a Nap a Kos csillagképben jár, elindítva az új ciklust, hogy tudatosíthassuk a szándékainkat és cselekvő akarattá változtassuk a bennünk rejlő teremtőerőt. A Kos csillagkép energiát, erőt és lendületet hoz sorsfeladataink megvalósításához, valamint a sorsátalakításhoz szükséges megvalósító erőt közvetíti számunkra. Mozgósítja a bennünk rejlő cselekvő szándékot, hogy elindulhassunk a céljaink felé vezető úton. Hatalmas erőt kaphatunk általa, hogy áttörjük a korlátokat és felszabadítsuk a bennünk rejlő teremtő erőt.

 

A mostani időszak a sorsunk, égi küldetésünk és vállalt életfeladataink megvalósításáról szól. Új teremtő ciklushoz érkeztünk, eljött az ideje annak, hogy konkrét lépéseket tegyünk és kibontakoztassuk a sorsmissziónk fénytervét. Életutunk sorsösvényén tudatosan és felelősségteljesen kell előrelépnünk. Most hatalmas erőt kapunk, hogy áttörjük a belső gátakat, lebontsuk a külső korlátokat és előrelépjünk sorsküldetésünk megvalósításában. Ehhez át kell lényegítenünk a bizonytalankodó, halogató, hitetlenkedő kicsi ént, hisz a világnak nagy szüksége van mindazon Fényküldöttekre, akik készek képviselni azt a magasabb értékrendszert, ami megalapozhatja az ötödik dimenziót a földi síkban.

 

A fényküldöttek égi megbízással érkeztek a Földre, hogy segítsék a korszakváltást és emeljék a Föld rezgés szintjét. Feladatuk a fény erőinek növelése, a szeretet energiáinak közvetítése és a tiszta fényminőségek lehorgonyzása. A fényküldöttek különleges adottságokkal születtek a Földre és egyedi sorstervvel, hogy aktív társteremtői legyenek az isteni szándéknak. Mély szívből jövő vágy hajtja őket arra, hogy segítsenek az embereknek, meggyógyítsák a Földet és jobbá tegyék a Világot.

 

A Fényküldöttek élő csatornái a Forrásnak, összekapcsolják a földi és az égi világokat, hogy a szeretetfény növekedjen a bolygónkon. Küldetésük számtalan módon tud megnyilvánulni a földi világban, de mindig a magasztosabb cél és szándék vezérli őket. Feladataik legfőbb irányvonala a fény közvetítése, a szeretet tudat terjesztése, a régi értékrendszer átalakítása, az emberek ébresztése és a kollektív tudatossági szint emelése.

 

Az égi világ fénylényei most számtalan módon segítik, égi küldetésünk és szent céljaink kiteljesedését, mivel elérkeztünk ahhoz a ponthoz, ahol nagyon sok múlik azon, hogy mindazok, akik a Föld felemelkedését segítik, előlépjenek és aktívan támogassák az új ciklus teremtő folyamatait.

 

Erre a napra a felemelkedett mesterek és az angyalok egy új égi fényprogramot adtak át, amely a fényküldöttek égi missziójának kiteljesedését segíti. A fényprogram keretein belül két médiumi közvetítés lesz. Oldani fogjuk mindazon visszatartó erőket, amelyek gátolják a fényküldetés kibontakozást. Megújítjuk a belső spirituális erőforrást, a hit és lélekerő potenciálokat. Felszabadítjuk a leblokkolt spirituális képességeket és teremtő erőket. Aktiváljuk a tudás fénykódjait, és azon egyedi erőtereket, amelyek által az isteni valónk fényterve ki tud bontakozni a fizikai síkban.

 

 ibolya sugár.jpg

 Kép forrása: Pinterest.com

 

I. MEGTISZTULÁS ÉS FELSZABADULÁS AZ IBOLYA LÁNG TEMPLOMÁBAN

 

SAINT GERMAIN ÉS MICHAEL ARKANGYAL MÉDIUMI KÖZVETÍTÉSE

 

Az első médiumi közvetítésben Michael arkangyal és Saint Germain égi hatalmával, leoldjuk mindazon korlátozó és visszahúzó árnyékminőségeket, amelyek blokkolják az igaz önvalónk, az isteni fényterv és a teremtő erők kibontakozását.

 

Felemelkedünk az Ibolya Láng Templomába, ahol letisztítjuk a fénycsatornánkat és az energiatereinket, minden olyan tisztátlan bekapcsolódástól és energetikai lenyomattól, amely gátolja a Forrással való tiszta kapcsolat fenntartását. Leoldjuk a fénytesti rétegekből és a csakrákból minden olyan árnyékkódot, amelyek leblokkolják a fényerők kisugárzását. Felszabadítjuk az árnyékerők által megkötött lélekrészeket, legátolt lélekerő potenciálokat és leblokkolt spirituális képességeket. Leoldjuk az árnyékprogramokat és a sötét mátrix mezőit, hogy megtisztuljunk mindazon negatív korlátozó mintától és tudati programtól, amely akadályozza, a fényküldetés tervének kibontakozását a fizikai síkban. Az ibolya láng erejével átlényegítjük a belső "szabotőr én" félelem aspektusait, és mindazon tudati programjait, amelyek visszahúzó erőként gátolják a fényküldetés kibontakozását.

 

0001 sorelválasztó.png

 

II. FÉNYERŐK ÁLTALI FELAVATÁS

 

METATRON ARKANGYAL ÉS MELKIZÉDEK MÉDIUMI KÖZVETÍTÉSE

 

A második médiumi közvetítésben Metatron arkangyal és Melkízédek fénymester égi hatalmával, megújítjuk a belső spirituális erőforrásunkat, felszabadítjuk a teremtő fényerőinket és aktiváljuk a tudás fénykódjait.

 

Felemelkedünk a Felszentelés Égi Csarnokába, ahol találkozunk égi segítőinkkel és szellemi vezetőinkkel. Egyéni tanításban és útba igazításban részesülünk. Aktiváljuk az Isteni Énünkkel való egység megteremtésének energetikai fénytereit. Összekapcsolódunk az égi otthonunkból érkező támogató jelenléttel. Lehorgonyozzuk és integráljuk mindazon fényminőségek isteni fénykódjait, amelyek által tudatosan haladhatunk a fénymissziónk kibontakozásának útján. Aktiváljuk a bennünk rejlő tudás és bölcsesség fénykódjait. Felszabadítjuk teremtő erőinket és összhangba hozzuk az isteni akarat szándékával és a felemelkedés fénytervével, hogy égi küldetésünket, a Föld felemelkedéséért tett tudatos szolgálatunkat, az Isteni Forrás teremtő ereje és áldása hassa át.

 

0001 sorelválasztó.png

 

A nap tanításai:

 

-        A Föld felemelkedésének égi terve

-        Fényküldöttek földi missziója

-        Fényküldöttek 12 típusa

-        Fényküldöttek nehézségeinek tudatos kezelése

-        A Fényküldöttek buktatói

-        Belső erőforrások megújítása

-        Spirituális képességek felhasználása

-        A magasabb rendű cél és isteni szándék tudatosítása

-        Az önfeláldozás és áldozatvállalás közötti különbség megértése

-        Saját határaink megtartása

-        Védelmi és elhárító technikák megismerése

-        A szív jelzőrendszere

-        A hit potenciálok

-        A Belső Mester, a Belső Harcos és a Belső Gyermek hármas minőségének megismerése és megértése

-        Az isteni forrás erejének lehorgonyzása és működtetése

-        Eggyéválás az Isteni önvalónk erőterével

 

és még sok minden más, amit az égiek a médiumi közvetítésekben és tanításokban ezen a napon számunkra átadnak

 

Égi patrónusok: Jézus, Mária, Metatron arkangyal, Michael arkangyal, Uriel arkangyal, Zadkiel arkangyal, Haniel arkangyal, Saint Germain, Astrea Elohim, Ibolya sugár Elohimja, Serafis Bey, Melkizédek, Hadraniel arkangyal, Indriel arkangyal, Plejádi és Arkturuszi fényküldöttek

 

Várom szeretettel mindazokat akiket az isteni gondviselés angyalai és a felemelkedett mesterek hozzám vezetnek

 

 új 975.jpg

 Kép forrása: Pinterest.com

 

Jelentkezés szükséges!


A tanfolyamot vezeti: Aysha – Szellemi tanító - Angyal médium
Hozzájárulás: 11.000 Ft
Jelentkezés: angyalforras@gmail.com
Cím: Budapest, Andrássy út 98.fsz.
MagNet Közösségi Ház
Juhar terem
(Kodály Köröndhöz esik közel)