IKERLÁNG SZER-ELEM

2020-06-07

IKERLÁNGOK EGYMÁSRA TALÁLÁSÁT ÉS LÉLEKSZÍNTŰ EGYESÜLÉSÉT SEGÍTŐ ÉGI FÉNYPROGRAM

ikerláng 19.png

 

IKERLÁNG SZER-ELEM

2020.07.19. 10.00.-18.00.


IKERLÁNGOK EGYMÁSRA TALÁLÁSÁT ÉS LÉLEKSZÍNTŰ EGYESÜLÉSÉT SEGÍTŐ ÉGI FÉNYPROGRAM

Egykoron lelkünk "Egy" volt, és a fényvilágok szeretetegységben léteztünk az isteni teljességben. Idővel megszületett bennünk a vágy, hogy megtapasztalhassuk a poláris világokat és felfedezhessük önálló utunkat, a kettősségek sokrétű valóságaiban. Az egységből kilépve, kettővé lettünk, és a dualitás világaiba alámerülve hosszú utat tettünk meg, hogy tanuljunk és tapasztaljunk a teremtett világok sokszínűsége által.


Az elszakadás játszmájában eltávolodtunk az isteni forrástól, lelkünk másik felétől és belemerültünk az anyagi valóság sűrű rétegeibe. Az elhagyatottság és lelki magány fájdalmában, az elválasztottság legmélyebb pontján, ébredezni kezdtünk. Lelkünkben megszületett a vágy, hogy hazataláljunk, visszatérjünk a szeretetbe és Istennel újra egységbe kerüljünk. Ön-mag-unkra ébredve elindultunk a fény felé vezető ösvényen és elkezdtük lebontani magunkról a sűrű rétegeket, amelyek elválasztottak minket lelkünktől, a szeretettől és az isteni fénytől. Istenhez való visszatérés rögös útján, eljutottunk addig a pontig, ahol elkezdtük tudatosan keresni az ikerlángunkat, mert ráébredünk arra, hogy mindennél jobban vágyunk arra, hogy újra egyesülhessünk a lelkünk másik felével.


A keresés és a lelki vágy, hogy megtalálhassuk iker-felünket, és újra egységbe olvadhassunk vele, az egyik legfontosabb hajtóereje a lélek fejlődésének.


Az ikerlángunkkal való kiegészülés és szeretetegység, a haza vezető út legmeghatározóbb szakasza.


"Amikor a kettőt eggyé teszitek,
... A külsőt, mint a bensőt,
A fentit, mint a lentit...
... akkor mentek majd be a királyságba" Jézus
 
ikerláng.jpg

 

Az új fejlődési ciklus isteni terve az ikerlángok egymásra találását és újraegyesülését segíti.

 

Az ikerlelkek tömeges újraegyesülése a Föld felemelkedésének hajtóerejét adja, a szeretet isteni egységét hozza el, amely által emelkedik a bolygó rezgésszintje. Egyesült ikerlángok energiája fényörvényt hoz létre a kollektív energiamezőben, mivel Isten Atya/Anya lángját hordozza. Az ikerláng szerelem élő isteni szer-elem tűz, amely az ötödik dimenzió legszentebb energiája. Az egyesült ikerlángok egy magasztosabb isteni szolgálatot teljesítenek, létük nem önző emberi vágy kielégülése, hanem égi küldetésük beteljesítése.

A jelen idő ciklus a felemelkedés lehetőségét hordozza, hogy önmagunkra ébredve kiemelkedjünk a megosztottság létvalóságából és visszatérjünk a szeretetegységbe. Ez által válik lehetővé, hogy sok ikerlélek egymásra találjon, a szer-elem lángjában megújuljon és elinduljon a haza vezető uton.

Ezen időszak égi energiái az ikerlángok lélekszintű összehangolását, egyesülését és egymásra találását segíti.

Eme napon a Nap, a Hold és a Merkúr, az Ikrek csillagképben tartózkodik az Egyszarvú csillagai felett. Az Ikrek csillagkonstelláció által elevenedik meg a két ellentétes poláris minőség egymást kiegészítő aspektusa és a kettősségek egyesítésének misztériuma. Alatta az Egyszarvú csillagkép található, amely a csillagok üzenetei szerint a szeretet általi megváltás és egységet képviseli. A Nap, a Hold és a Merkúr együttállásba kerül, az egyszarvú csillagképben lévő azon csillagokkal, amelyek az ikerlángok egymásra találását segítik.

Erre a napra az égi világ fénylényei és angyalai az ikerlángok egymásra találását és lélekszintű egyesülését segítő fényprogramot adtak át.
 
Az égi világban létezik egy különleges fénylény csoport, akik az isteni kegyelem által felhatalmazva, azzal vannak megbízva, hogy segítsék az ikerlángok egymásra találását. A fényprogram, ezen csodálatos fényküldött mesteri lények szeretetteljes támogatásával és égi segítségével fog kiteljesedni.


A nap folyamán átadom az ikerlángokról szóló tanításokat, iker-felünk megtalálásának szellemi és lelki kulcsait és az önátalakítás lélekalkímiai módszereit.

Megismerkedünk az ikerlángok megtalálását és egyesülésüket segítő angyalokkal és felemelkedett mesterekkel.

Égi segítőink által, az isteni sugarak lángjaival, médiumi közvetítés meditációs folyamatában, oldani fogjuk a lélekpárunktól elválasztó karmát, karmikus lenyomatokat és emléksúlyokat.

Gyógyítani fogjuk előző életekben (vagy jelen életben) egymásnak okozott lelki sebeket és sérüléseket, az elválás lelki fájdalmait és elszakadás traumáit.

Oldjuk az egymásra találás és újraegyesülés útjában álló belső-külső akadályokat és az elválasztottság fátylait.

Megnyitjuk szívünk kapuját, égi és földi, emberi és angyali, anyagi és szellemi, belső és külső, női és férfi poláris részeinket egységbe emeljük, hogy beléphessünk a szeretetegység léttudatosságába. 


Az égi világ felszentelt fénytereiben van egy fénytemplom, ahol az ikerlángok újra találkozhatnak egymással, megújulhatnak lélekben és megerősíthetik lélekegységüket. Szellemi utazásban felemelkedünk e szentély fénycsarnokába, és az égiek segítségével kiépítjük az ikerlángunkkal való találkozás fényhídját.

A fénytemplomban a Forrás Szent Lángjában, égi nászban, lelki szinten újra egységbe olvadunk lelkünk másik felével.

 

ang art medi ikerláng.jpgA "fényprogram" az égiek által mediális úton átadásra kerülő isteni fénykódok és energiák által kibontakozó folyamat. Ezen "fénytervet" égi fényküldöttek, angyalok és felemelkedett mesterek vezetik, médiumi tanítások és energetikai folyamat által.


Égi patronusok:

 

Rafael arkangyal, Anael arkangyal, Chamuel arkangyal, Haniel arkangyal, Gábriel arkangyal, Uriel arkangyal, Michael arkangyal, Metetron arkangyal, Szandalfon arkangyal, Saint Germain és ikerlángja Porcia, Ízisz és ikerlángja Ozírisz, Jézus és ikerlángja Mária Magdolna, a hét sugár Elohimja, az Egyesült Ikerlángok Fényközössége és ikerlángok megtalálását és újraegyesülését segítő angyali fényküldöttei

A fényprogram korlátozott létszámban lesz megtartva! Csak azok vehetnek részt, akik e-mailben jelentkeznek, a szabad helyek függvényében!


Sok szeretettel várom mindazokat, akiket az isteni gondviselés angyalai hozzám vezetnek

Jelentkezés szükséges!A tanfolyamot vezeti: Aysha
Hozzájárulás: 14.000 Ft
Jelentkezés: angyalforras@gmail.com
Cím: Budapest, Andrássy út 98.fsz.
MagNet Közösségi ház
Juhar terem
(Kodály Köröndhöz esik közel)

 

A képek forrása:pinterest.com