KARMIKUS TRANSZFORMÁCIÓ SAINT GERMAIN MESTERREL

2020-09-04

A CSOPORT LÉTSZÁMA BETELT!

7 ibolya angyal 2.jpg

 

KARMIKUS TRANSZFORMÁCIÓ

SAINT GERMAIN TANÍTÁSAI A SZELLEMI FELSZABADULÁS ÚTJÁN

2020.11.08. 10.00.-18.00.

ÚJ ÉGI FÉNYPROGRAM

MÚLT ELENGEDÉSE ÉS KARMIKUS MINTÁK OLDÁSA

Novemberi hónap a belső transzformáció idejét hozza el számunkra, a lélek mélységeinek feltárását és az elengedés misztériumát, hogy lehetővé váljon tudatosan átlényegíteni a belső árnyékokat és visszatartó negatív minőségeket. A beáradó energiák felszínre hozzák a még fel nem oldott, megrekedt és elnyomott negatív érzelmeket, karmikus lenyomatokat és emléksúlyokat. Ezáltal érzelmi és lelki fájdalmak, valamint karmikus sérülések kerülhettek a felszínre, amelyeket ideje elengedni és átlényegíteni. Ezen időszak kiválóan alkalmas a mély átalakulásra, hogy a fény erejével feloldhassuk mindazon alsóbb-én részeinket, amelyek a jelen időszakban a felszínre emelkedtek és készek vagyunk elengedni.


Most lehetőségünk van arra, hogy kioldhassuk lényünk mélységeiből mindazon lehúzó aspektusokat, amelyek útját állják a letisztult szívminőség és magasabb tudatossági szint megvalósulásának.

Ebben az időszakban a Nap a Mérleg csillagkép „múlt serpenyőjénél” jár, ami lehetőséget nyit arra, hogy felismerjük az igazságot, átlássuk és megértsük a múltunkat. Mérlegre kerül, mindaz, amit magunkkal hoztunk, és az átalakulás jelen időszakában ideje elengednünk. A múlt lezárásának időszerűségét, Jupiter-Plútó együttállása teszi hangsúlyossá, mivel eljött az ideje annak, hogy végérvényesen felszámoljunk azon régi hiedelemrendszerekkel, amelyek a múlthoz kötő tudatosságban tartottak bennünket. Ahhoz, hogy magasabb szintre emelkedhessünk, fel kell oldanunk mindazon karmikus tudati, hitbéli és érzelmi mintákat, amelyek beszűkítik tudatunkat és blokkolják lelkünk erejét. El kell engednünk a hamis önazonosulásunkat, a korlátolt szemléletmódot és régi hiedelem mintákat, mivel csak így valósulhat meg a tudati átalakulás, amely új paradigmába emel fel bennünket.

A transzformáció lényege a negatív aspektusok átlényegítése, tiszta isteni esszenciává. A régi én feloldódik, hogy az isteni valónk teret nyerhessen, és felfedezhessük a megújult valóság új dimenzióját.

Ha tudatosan haladunk az önátalakítás és transzformáció útján és nem állunk ellen a mélyreható változásoknak, amelyek előmozdítják az isteni valónkkal való egységben létezés folyamatát, ezen időszak valódi átlényegülést hozhat.

 

0001211 sorel7.png

Saint Germain a 7. Isteni Teremtő Sugár és a transzformáló ibolya láng mestere. Az égi világ egyik nagy hatalmú segítője, aki a jelen időszakban abban tud minket támogatni, hogy felszabadulhassunk a múlt árnyaitól, a karmikus visszacsatolások lenyomataitól és felemelkedhessünk a fejlődésünk következő szintjére. A hetedik sugár az isteni átváltozás minőségét hordozza, amely minden forma magasabb frekvenciás kifejeződésbe való átalakulását eredményezi. Az ibolya láng, ezen sugárhoz tartozik, mint transzformáló tűz, amely átlényegíti és átváltoztatja az alacsony rezgésű energiát eredendő tiszta isteni minőséggé.

Saint Germain felemelkedett mester és az általa átadott tanítások a belső transzformáció és önátalakítás szellemi tudásába avatnak be, hogy ráébredjünk a bennünk rejlő hatalomra és használatba vegyük a szellemi alkímia módszereit.

Ezen nap alkalmával Saint Germain-nel, az ibolya sugár angyalaival és mestereivel fogunk dolgozni, médiumi úton átadott közvetítések és szellemi technikák által. A folyamat az égiek vezetése által fog kibontakozni, spirituális, mentális és érzelmi szinteken, hogy megérthessük, átlényegíthessük, mindazon részeinket, amelyek gátolják a magasabb tudati szintre való felemelkedésünket és igaz önvalónk kibontakoztatását

A nap folyamán egy segítő szimbólumot adok át, amely speciális módon az ibolya láng energiájával oldja ki a negatív lenyomatok energetikai struktúráját és segíti feloldani a rögzült gondolati sémákat.

saint Garmain másolata.jpg

 

I. IBOLYA LÁNG TRANSZFORMÁLÓ EREJE

KARMIKUS MINTÁK OLDÁSA ÉS A MÚLT EMLÉKSÚLYAINAK ELENGEDÉSE

Az első médiumi közvetítésben, Saint Germain és az ibolya láng angyalainak segítségével lehorgonyozzuk a transzformáló tűz égi erejét. Oldani fogjuk és átlényegítjük mindazon negatív érzelmeket és karmikus mintákat, amelyek a jelenben a felszínre emelkedtek. A karma angyalainak segítségével feltárjuk a múltból hozott emléksúlyokat, amelyek lelki fájdalmak mögött rejlenek és a múlt drámáiban tartanak bennünket. A felismerés és megértés szellemi világosságával, elengedjük és feloldjuk a régi karmikus lenyomatokat. Megbocsátunk és elengedjük mindazokat, akik a régi karmakörök ismétlődő játszmáiban tartanak bennünket. Oldjuk a karmikus kötelékeket és visszacsatolások rögzült mintáit. Átlényegítjük az alsóbb én azon árnyék kivetüléseit, amelyek alacsony rezgésszinten rekesztettek meg bennünket és akadályozzák a felszabadult élet megvalósulását.


0001211 sorel7.png


II. IBOLYA SUGÁR ÉGI SZENTÉLYE

ISTENI ÉNÜNK TRANSZCENDENS EREJÉNEK LEHORGONYZÁSA

A második médiumi közvetítésben felemelkedünk az Ibolya Sugár égi szentélyébe, ahol Saint Germain a hetedik sugár bölcsességébe és tanításaiba avat be minket. Megtisztítjuk és leoldjuk a szellemtestünk régi karmikus lenyomatait, amelyek blokkolják a spirituális potenciálunk kibontakozását. Megújítjuk a tobozmirigy éteri kristályát és a korona csakra fénytereit. Felszabadítjuk szellemi látás adottságát, hogy magasabb szintről láthassuk az életünket, és emelkedettebb tudatosságban teremthessünk, összhangban az isteni tervünkkel. Az ibolya sugár erejével megújítjuk spirituális erőinket és képességeinket. Aktiváljuk a bennünk rejlő transzcendens fényerőket és felszínre hozzuk a bennünk rejlő spirituális potenciálokat. Lehorgonyozzuk az isteni énünk hetedik sugár minőségéhez tartozó transzcendens fényét, az önátalakítás és transzformáció szellemi erejét.

 

7 Violet-Temple másolata.jpg

Az előadások témái:

- Aktuális égi üzenetek és tanítások
- A mély belső átalakulás ideje
- A „lelki mélységek” ajándékai
- Az alsóbb én átlényegítése
- A múlt feldolgozása és elengedése
- Az Isteni Kegyelem misztériuma
- Saint Germain megismerése
- Zadkel arkangyal égi segítsége
- Porcia az Ibolya Láng női bölcsességének mestere
- Ibolya Sugár tanításai
- Az isteni énünk transzcendens ereje
- Ibolya láng működési elve
- Ibolya láng technikái
- Spirituális erő és mágikus képességek

- A Mágikus Mag-Erő
- Hetedik sugár lehorgonyzása
- TRANSZFORMÁLÓ SZIMBÓLUM ÁTADÁSA  

Beavatást nyerünk egy szimbólumba, amely az ibolya láng erejével old és alakítja át a negatív lenyomatok energetikai struktúráját. Segíti feloldani a rögzült gondolati sémákat és karmikus bevésődéseket.


0001211 sorel7.png

 

Égi patrónusok:

 

Jézus, Saint Germain, Portia, Quan Jin, Sophia a bölcsesség Istennője, Zadkiel arkangyal, Jeremiel arkangyal, Haniel arkangyal, Raziel arkangyal, Michael arkangyal, Metatron arkangyal, Rafael arkangyal, Gábriel arkangyal, Uriel arkangyal, Arctrus és Viktória Elohim, Ibolya Sugár angyalai és mesterei, és mindazon égi segítők, akiket az isteni gondviselés e napon mellénk rendel.

A "fényprogram" az égiek által mediális úton átadásra kerülő, isteni fénykódok és energiák által kibontakozó folyamat. Ezen "fénytervet" égi fényküldöttek, angyalok és felemelkedett mesterek vezetik, médiumi tanítások és energetikai folyamat által.7 ibolya angyal.jpg

 

Sok szeretettel várom mindazokat, akiket az isteni gondviselés angyalai hozzám vezetnek

Jelentkezés szükséges!

 

A fényprogram korlátozott létszámban lesz megtartva!

 

Csak azok vehetnek részt, akik e-mailben jelentkeznek, a szabad helyek függvényében!Vezeti: Aysha
Hozzájárulás: 14.000 Ft
Jelentkezés: angyalforras@gmail.com
Cím: Budapest, Andrássy út 98.fsz.
MagNet Közösségi ház
Juhar terem
(Kodály Köröndhöz esik közel)

I I I I I I I I I I I I I I I

A képek forrása: Pinteres.com