Az angyalforras.hu weboldalt saját forrásokból tartjuk fent.
Ha szeretnél hozzájárulni működéséhez, kattints a támogatom gombra!

Köszönjük támogatásod! TÁMOGATOM!

ÖTÖDIK DIMENZIÓS SZERELEM

2022-04-16

A CSOPORT LÉTSZÁMA BETELT!

 

ÚJ ÉGI FÉNYPROGRAM 05.22.

NAP-PLEJÁDOK EGYÜTTÁLLÁSÁNAK IDEJÉN!

szerelem áldás másolata.jpg

 

ÖTÖDIK DIMENZIÓS SZERELEM

 

2022.05.22.10.00.-18.00.

 

ÚJ ÉGI FÉNYPROGRAM

 

NAP-PLEJÁDOK EGYÜTTÁLLÁSÁNAK IDEJÉN

 

HARMADIK DIMENZIÓS PÁRKAPCSOLATI MINTÁK OLDÁSA ÉS ÉRZELMI SZINT FELHANGOLÁSA AZ ÖTÖDIK DIMENZIÓS SZERELEM MEGÉLÉSÉRE

 

Az ember természetéből adódóan vágyik arra, hogy boldog szeretetteljes párkapcsolatban éljen. A szerelem és a boldog párkapcsolat utáni vágy nem más, mint a teljesség keresése, hiszen szívünk lángoló érzelme létünk csodája.

 

Az 5. Dimenzió egyik legnagyobb ajándéka az örömteli, boldog és szeretetben kibontakozó kapcsolatok megélése. Az érzelmi világ új és magasabb szintű létvalóságának megtapasztalása, amely a szív csakra fényvilágából bontakozik ki.

 

Az ötödik dimenzió a leggyönyörűbb és legszeretettelibb lélektársi szövetségek léttere, mivel ennek a szférának az alapja a lelkek szeretetben való kiteljesedése.

 

A 3. dimenzióban a párkapcsolatok legtöbbször az ego választásai által létesülnek, amelyet a régi társadalmi konvenciók határoznak meg és karmikus tanítások által bontakoznak ki. A két ember közötti szerelmi kötelék gyakran karmikus okokból jön létre, hogy a felek intenzív belső munkát végezhessenek el, amely által felül tudják írni a múltat. A 3. dimenzióban a párkapcsolatokat az alá és fölé rendeltség és a nemek közötti harc jellemzi. Sokszor a társadalmi státusz, a vagyonszerzés és az utódnemzés a legfontosabb szempont, amely a két ember összetartozását meghatározza. A szerelemre, mint ösztönre, nemi vágy vagy vonzalom által megélt érzelemre tekintenek, amely által kiélhetik a testiséget.

 

A jelen időszak legnagyobb párkapcsolati problémáinak hátterében az áll, hogy még mielőtt felemelkedhetnénk az új tudati szintre, előbb ki kell oldanunk az összes régi 3. dimenziós mintát és programot.

 

Az ötödik dimenzióba való felemelkedésünk útján a párkapcsolatok alapjai teljesen megváltoznak. A régi konvenciók, szokások, öröklött sémák és harmadik dimenziós párkapcsolati minták már nem működnek, az ujjak pedig még csak most bontakoznak ki.

 

Az 5. dimenziós párkapcsolat alapjait a lélektársi szövetség határozza meg, ahol a szeretetteljes egységet az őszinteség, a mély érzelmek és lelkiség jellemzi. Egymás iránti elkötelezettségben a hűség és a tisztelet adja azon biztos alapot, amely által a közös teremtés a nagyobb jó szolgálatában állhat. Az Új Földön létrejövő lelki szövetségeket a szív frekvencia ötödik dimenziós minősége határozza meg, ahol a férfi és a női energiák tökéletes harmóniában, egységben és egyenrangúságban léteznek.

 

Május 18. és 23. között a Nap együtt állásba kerül a Plejádok gyönyörű és ékesen ragyogó csillagaival.

 

A Plejádok csillaghalmaza a galaxisunk ötödik dimenziójának központja és őrzője. A magyar hagyományban az istenek szerelmi fészkének tartják, ahonnan az isteni teremtő energiák érkeznek és szer-elemben bontakoznak ki. Az ötödik dimenzió a szeretet, a szív tudatosság, az öröm, a boldogság és a kreativitás létsíkja. Plejádok fénylényei és angyalai a szeretet megélését, a szív csakra legtisztább minőségét, a lélek fényvilágának kibontakoztatását tanítják. Letisztult szeretet és a kozmikus szerelem megteremtésében segítenek, az örömszerzés és megélés magas érzelmi rezgésén keresztül.

 

Ebben az időszakban a Napkapun keresztül plejádi csillagfénykódok érkeznek hozzánk, amelyek gyógyítják az asztrális fénytereket és segítik kioldani az érzelmi testben megrekedt régi energiákat, a múlthoz kötő érzelmi súlyokat és karmikus lelki fájdalmakat. A Plejádokból áradó lélekemelő energiák a jelen időszakban kibontakozó felszabadító folyamatokat támogatják, hogy ráébredhessünk a szívünk szeretet hatalmára, lelkünk szuverenitására és isteni erejére.

 

A plejádi energiák lelkünk fénytudatosságát ébresztik fel, hogy visszaemlékezhessünk isteni eredetünkre. A bennünk rejlő fénykódokat aktiválják és fejlesztik a szív tudatosságot, hogy kibontakoztathassuk a szívben lakozó szeretet energiát, hogy felemelkedhessünk az ötödik dimenziós léttudatossági szintre.

 

A felemelkedés jelen időszakában most átlényegíthetjük mindazon régi érzelmeket, amelyek gátolják a szív magasabb rendű minőségeinek kibontakozását. Lehetővé válik a számunkra, hogy elengedhessük a régi kapcsolati mintákat és megtisztuljunk a múltból hozott lenyomatoktól, hogy új szintre emelhessük a párkapcsolat területét.

 

Erre a napra az égi világ fénylényei, a párkapcsolatok ötödik dimenzióba való felemelkedését segítő égi fényprogramot adtak át. Általa égi segítséget kaphatunk, hogy kioldhassuk a harmadik dimenziós tudatosságban gyökeredző párkapcsolati mintákat, a szív érzelmi terheit és a múlt fájdalmait.

 

Az égiek átadják számunkra azon tanításokat, magasabb érzelmi szint elérését segítő fénykódokat és támogató isteni energiákat, amelyek segítenek kibontakoztatni az ötödik dimenziós párkapcsolatok fényvalóságát.

 

994696_552584541495817_1615199260_n.jpg

 

I. ÉRZELMI FÁJDALMAK OLDÁSA, SZÍV SEBEK GYÓGYÍTÁSA ÉS A MÚLT SZERELMI CSALÓDÁSAINAK ELENGEDÉSE

 

Ahhoz, hogy boldog párkapcsolatot tudjunk teremteni felül kell emelkednünk a régi sérelmeken és túl kell lépnünk a múlton. El kell engednünk a csalódásokból eredő szívfájdalmakat és fel kell oldanunk a régi berögzült érzelmi mintákat. Ki kell szabadítanunk a szívünk fénytereit a haragtól, a nehezteléstől, a bűntudattól és minden olyan negatív érzéstől, amely meggátolja a szeretet energiák szabad áramlását. A szeretet tűzében el kell égetnünk a reménytelenség érzését, át kell lényegítenünk a sérelmek fájdalmait, hogy újra teljes szívből tudjunk szeretni és örömben élni.

 

Az első médiumi közvetítésben Chamuel arkangyal, Zadkiel arkangyal és Haniel arkangyal égi segítségével oldani fogjuk a párkapcsolati szinten szerzett lelki sebek energetikai lenyomatait. Elengedjük a neheztelés, a szomorúság és a csalódottság érzelmi súlyait. Feloldjuk azon régi sérelmeket, amelyek miatt elveszítettük a bizalmat és az önmagunkba vetett hitünket. Oldjuk a régi kapcsolatok éteri kötelékeit és visszavesszük elvesztett lélekrészeinket. Gyógyítjuk a szív sebeit és a múltban megélt szerelmi csalódások szívfájdalmait. Oldjuk a szív csakra és szakrális csakra blokkjait, és felszabadítjuk a kapcsolati test energiatereit. Szeretettel lezárjuk és elengedjük a múltat, hogy érzelmileg felszabadulhassunk.

 

0001211 sorel4.png

 

II. HARMADIK DIMENZIÓS PÁRKAPCSOLATI MINTÁK OLDÁSA ÉS ÉRZELMI SZINT FELHANGOLÁSA AZ ÖTÖDIK DIMENZIÓS SZERELEM MEGÉLÉSÉRE

 

Előző életeinkből hozott és szüleinktől átvett párkapcsolati minták, valamint hiedelem rendszereink határozzák meg a jelen kapcsolataink minőségét, amelyek többsége a harmadik dimenzió tudatosságban gyökeredzik. Ahhoz, hogy magasabb szintre tudjuk emelni a szerelmi életünket, meg kell haladjuk a harmadik dimenziós párkapcsolati mintákat. Ötödik dimenziós párkapcsolatot csak akkor tudunk teremteni, ha megújulunk érzelmileg, és kibontakoztatjuk a szív tudatosságát. Az 5.dimenziós boldog párkapcsolat alapja, az önmagunk és párunk tiszteletéből, elfogadásából és szeretetéből ered, amelynek ajándéka a beteljesült és boldog kiegyensúlyozott érzelmi élet és harmónia.

 

A második médiumi közvetítésben Arkangyalokkal, Vénusz angyalaival és Plejádok fényküldötteivel oldani fogjuk a harmadik dimenziós párkapcsolati mintákat. Elengedjük a szüleinktől átvett és előző életeinkből áthozott érzelmi programokat. Megújítjuk érzelmi testünket és a szív csakra fénytereit. Feloldjuk az önelfogadás útjában álló belső gátakat. Kibékítjük a bennünk lakozó női és férfi energiákat és aspektusokat, hogy megteremthessük az érzelmi egyensúlyt és belső harmóniát.

 

Megnyitjuk szívünket, a boldogság, az öröm és a teljesség megélésére. Integráljuk a szív tudatosság ötödik dimenziós fénykódjait, hogy új színre emelhessük a párkapcsolatunkat, vagy bevonzhassuk az életünkbe az új szerelmet.

 

 szerelem virág.jpg

 

A közvetítések és tanítások témái:


- Harmadik dimenziós párkapcsolati minták

- Előző életekből hozott karmikus lenyomatok

- Szülői minták, hiedelem rendszerek és öröklött lenyomatok

- Lélekrész vesztés pszichológiája

- Párkapcsolatot romboló viselkedési minták felismerése
- Hatalmi játszmák, függőségi viszony és érzelmi manipulációk
- Nemek közötti harc megszüntetése

- Régi érzelmi fájdalmak elengedése

- A szívtudatosság kibontakoztatása

- Az ötödik dimenziós kapcsolatok alapjai

- A régi viszonyulások meghaladásának tudati kulcsai

- Érzelmi gyógyulás és elengedés

- Égi segítség a nagy átalakulás időszakában

- Belső ellenállás meghaladása

- Érzelmi függetlenség és integritás fontossága

- Önszeretet és önelfogadás
- Érzelmi test megtisztítása
- Magasabb rendű érzelmek erkölcsi normái a párkapcsolatban
- Harmonikus és boldog párkapcsolat megteremtése

 

… és még sok minden más, amit az angyalok és felemelkedett mesterek ezen a napon tanításban átadnak nekünk.

 

A program teljessége a médiumi közvetítések, az energetikai folyamat, valamint az égi tanítások által fog kiteljesedni.

 

Égi patrónusok: Michael arkangyal, Rafael arkangyal, Uriel arkangyal, Gábriel arkangyal, Vénusz angyalai és istennői, Plejadok arkangyali fényközössége, Haniel arkangyal, Hagiel arkangyal, Chamuel arkangyal, Zadkiel arkangyal Anael arkangyal, Rowena, Nada és Mária Magdolna felemelkedett mesterek, továbbá a Rózsaszín sugár Elohimja és a szerelem angyalai.

 

0001211 sorel4.png

 

A "fényprogram" az égiek által mediális úton átadásra kerülő isteni fénykódok és energiák által kibontakozó folyamat, amely tanításokat, médiumi közvetítéseket, energetikai oldásokat, aktiválásokat és isteni energiák integrálását foglalja magába.

 

Érdemes hozni tollat és papírt, enni és innivalót, esetleg személyes kristályokat, amelyek segíthetik a folyamat fizikai lehorgonyzását.

 

A program teljessége a médiumi közvetítések, az energetikai folyamat, valamint az égi tanítások által fog kiteljesedni, mindenkoron igazodva az egyéni és kollektív aktuális folyamatokhoz.

 

Sok szeretettel várom mindazokat, akiket az Isteni gondviselés angyalai hozzám vezetnek.

 

Jelentkezés szükséges!

 

Vezeti: Aysha
Hozzájárulás: 15.000 Ft
Jelentkezés: angyalforras@gmail.com
Cím: Budapest, Andrássy út 98.fsz.
MagNet Közösségi Ház
Juhar terem
(Kodály Köröndhöz esik közel)