TALÁLKOZÁS A BELSŐ MESTERREL

2019-05-05

A LÉLEK PALOTÁJA - A BÖLCSESSÉG LÁNGJA


2019.07.11. 18.30.-21.30.

0001 unnamed.jpg

 

A BÖLCSESSÉG LÁNGJA  

TALÁLKOZÁS A BELSŐ MESTERREL

2019.07.11. 18.30.-21.30.

 „Akarsz-e bölcsességet?
— Keresd a láng közepében.
Akarod-e a hatalom tudását?
— Keresd a láng közepében.
Akarsz-e az lenni ki maga
a láng közepe?
— Keresd hát saját lángodat.”
Thoth - Smaragdtáblák


Spirituális utunk során számtalanszor kerülünk olyan helyzetbe, amikor tanácsra és útmutatásra van szükségünk. Ahhoz, hogy jó döntéseket hozhassunk és átláthassuk az életünket formáló eseményeket, kellő bölcsességgel kell rendelkeznünk. Addig amíg, külső forrásokra támaszkodunk, nem uralhatjuk az életünket, mivel mások kezébe helyezzük az irányítást. Szellemi fejlődésünk egyik legfontosabb állomása, akkor következik be, amikor kapcsolatba lépünk a belső mesteri énünkkel és életünk részévé tesszük.

Mindnyájunkban benne rejlik a bölcs mesteri én, akihez bármikor fordulhatunk tanácsért és útmutatásért. A bennünk rejlő mester a legnagyszerűbb tanítónk és lelki vezetőnk. Végtelen szeretettel és bölcsességgel vezet minket életünk útján, mindig megbízhatunk benne, mivel neki teljes rálátása van az életünkre. Az életfeladatainkat a vele való együttműködés által tudjuk a legsikeresebben végrehajtani.

A belső bölcs énünk a lelkiismeretünk hangján szól hozzánk. Az intuíció, a megérzés és a szív jelzései által üzen nekünk, hogy az igaz utat követve, az isteni tervünk útját járhassuk.

A Belső Mester, a bölcs énünk, birtokában van mindannak a tudásnak, amelyet számtalan élet során a tapasztalat által szereztünk meg. Közvetlen kapcsolatot építhetünk ki általa a felsőbb énünk tudatosságával és a Bölcsesség Forrásával.

Szívünk szakrális terében, lelkünk kelyhének titkos rejtekében mindnyájunkban benne rejlik az isteni bölcsesség arany lángja, amelyet a belső mesteri énünk által érhetünk el. Nem más ez, mint a szív bölcsessége, amelyre ha hallgatunk, mindig közvetlen kapcsolatban lehetünk az Isteni vezettetéssel. Tanítást, útba igazítás és tanácsot kaphatunk általa, hogy életutunkat bölcsen járhassuk.

A szívünkben rejlő bölcsesség által tudunk kiemelkedni a megosztottságból és a kettősségek világából. A bölcs mesteri énünket az sárga-arany sugár szellemi világossága hatja át, és az arany középút ismerője.mester.jpg

 

Az este első részében előadás lesz a belső mesteri énünkkel való kapcsolat megteremtésének meditációs technikájáról. Megismerkedünk a tiszta tudatállapot megvalósításának feltételeiről, és azon képességekről, amelyek által fejleszthetjük a belső mesteri énünkkel való kommunikációt. Továbbá átadom, a Bölcsesség Forrásával való szellemi kapcsolat kiépítésének technikáját.

Az este második részében médiumi közvetítés lesz.

Jézus, Melkízédek és Jophiel arkangyal segítő jelenlétében, a bölcsesség forrásának arany fényében megtisztítjuk a mentál szféránkat a múlt fájó emléksúlyaitól, másoktól átvett gondolati csomagoktól és a negatív gondolati sémák energetikai mintázatától. Szellemi tisztaságot és egyensúlyt teremtünk. Tér- Idő tereiben felkutatjuk és visszahívjuk elveszített szellemi részeinket.

Felvesszük a kapcsolatot belső mesteri énünkkel, akitől három bölcsesség kulcsot kapunk. A MÚLT feldolgozásának kulcsát, a JELEN megoldásának kulcsát és a JÖVŐ megteremtésének kulcsát.

Isteni Énünk bennünk rejlő bölcs aspektusával eggyé válva, felszínre hozzuk a bennünk rejlő szellemi kincseket, hogy életutunk megvalósításához szükséges bölcsesség és velünk született tudás ismét hozzáférhetővé váljon a számunkra.

Várom szeretettel mindazokat, akiket az isteni gondviselés angyalai és a felemelkedett mesterek hozzám vezetnekJelentkezés szükséges!
Vezeti: Aysha – Szellemi tanító - Angyal médium
Hozzájárulás: 4.000 Ft
Jelentkezés: angyalforras@gmail.com
Cím: Budapest, Andrássy út 98.fsz.
MagNet Közösségi Ház
Juhar terem
(Kodály Köröndhöz esik közel)