TRANSZCENDENS FÉNYERŐ LEHORGONYZÁSA

2018-02-08

ÚJ FÉNYPROGRAM: 2019.11.10. 10.00.-18.00.

sain germain csucs.jpg
Kép forrása: pinterest.com

TRANSZCENDENS FÉNYERŐ LEHORGONYZÁSA

 

 SAINT GERMAIN TANÍTÁSAI ÉS MÉDIUMI KÖZVETÍTÉSE

 

2019.11.10. 10.00.-18.00.

 

A  TRANSZFORMÁCIÓ ÉS SZELLEMI FELSZABADULÁS SPIRITUÁLIS ÚTJA

 

BEAVATÁS SAINT GERMAIN ÚJ SZIMBÓLUMÁBA

 

 

Novemberi hónap a lélek mélységeinek feltárását hozza el számunkra, hogy lehetővé váljon tudatosan átlényegíteni a belső árnyékokat és visszatartó negatív minőségeket. Ezen időszak kiválóan alkalmas a belső mély átalakulásra, hogy a fény erejével feloldhassuk mindazon alsóbb részeinket, amelyek a jelen időszakban a felszínre emelkedtek és készek vagyunk elengedni.


Jelenleg nagy változások időszakában vagyunk, a Földre érkező energiák átalakító ereje létünk számtalan szintjét transzformálják át.

 

A beáramló fényminőségek felszínre hozzák a még fel nem oldott, megrekedt, stagnáló energiákat és minőségeket. Ezáltal érzelmi és lelki fájdalmak, valamint karmikus sérülések kerülhettek a felszínre, amelyeket ideje elengedni és átlényegíteni.

 

Az energetikai váltás és áthangolás által, tudatilag és érzelmileg is átalakulunk, belső világunk új tartalmakkal gazdagodik, miközben elengedjük a régi önazonosságunk fénytelen minőségeit.

 

Most lehetőségünk van arra, hogy kioldhassuk lényünk mélységeiből mindazon lehúzó aspektusokat, amelyek útját állják a letisztult és magasabb szintű létminőség megvalósításának.

 

Ahhoz, hogy sikeresen emelkedhessünk és integrálhassuk az új szintre felemelő energiákat és felsőbb önvalónk fényminőségeit, ki kell oldani és el kell engedni mindazon lelki terheket, negatív gondolati sémákat, hiedelem mintákat és téves önazonosulásokat, amelyek alacsony szinten tartják tudati és érzelmi energiánkat.

 

0001211 sorel7.png

Ezen nap alkalmával  Saint Germain, Zadkiel arkangyal és az ibolya láng angyalainak fényerejével fogunk dolgozni, médiumi úton átadott meditációk, tanítások és szellemi gyakorlatok által. Ibolya lángok fényerejével átlényegítjük, mindazon részeinket, amelyek gátolják a magasabb tudati szintre való felemelkedésünket és igaz önvalónk kibontakoztatását.


Saint Germain felemelkedett mester az égi világ egyik nagy hatalmú segítője, aki a jelen időszakban abban tud minket támogatni, hogy sikeresen túljuthassunk mindazon nehézségeken, amelyek útját állják annak, hogy felszabadulhassunk és felemelkedhessünk a fejlődésünk következő szintjére.

Az általa átadott tanítások a belső transzformáció és önfelszabadítás szellemi tudásába avatnak be, hogy ráébredjünk a bennünk rejlő hatalomra és használatba vegyük a szellemi alkímia módszereit.

 

A nap folyamán két médiumi közvetítés lesz, tanítások és új szimbólum átadása, amely az ibolya sugár és Saint Germain energiáit horgonyozza le a fizikai síkba.

 

7 Violet-Temple másolata.jpg
Kép forrása: pinterest.com

 

MEGTISZTULÁS AZ IBOLYA LÁNG FÉNYTEMPLOMÁBAN

 

KARMIKUS LENYOMATOK ÉS MINTÁK OLDÁSA

 

Az első médiumi közvetítésben felemelkedünk az Ibolya Láng Fénytemplomába, ahol megtisztulunk mindazon negatív energiáktól, amelyek alacsony szinten rögzítik tudati és érzelmi energiáinkat.

 

 Saint Germai​n,​ ​ ​Zadkiel arkangyal​ ​és Ibolya láng angyalaival oldani fogjuk, azon önkorlátozó gondolati sémákat és negatív érzelmi lenyomatokat, amelyek blokkolják a bennünk rejlő tiszta fényminőségek kibontakozását. Ibolya lángok fényerejével átlényegítjük azon árnyék minőségeket, amelyeket a külvilágból vettünk át, és amelyek torzítják a saját magunkról alkotott képünket.

 

Oldani fogjuk azon karmikus lenyomatokat és mintákat, amelyek a múlthoz láncolnak bennünket, és amelyek miatt nem tudunk kilépni a régi sorskörök fénytelen minőségeiből. Oldjuk azon ős karmikus okokat, amelyek a jelenlegi próbatételek mögött húzódnak meg, s melyek elengedéséhez elérkezett az idő.

 

 0001211 sorel7.png

 

 BEAVATÁS A HETEDIK SUGÁR ÉGI SZENTÉLYÉBEN

 

IBOLYA SZÍV KERESZT SZIMBÓLUMÁNAK BEAVATÁSA

 

A második médiumi közvetítésben Saint Germain vezetésével felemelkedünk a Hetedik Sugár Égi Szentélyébe, ahol beavatásban részesülünk.

 

Új tudat emelő fénykódokat integrálunk és megújítjuk szellemi erőinket, hogy tudatosan haladhassunk a felemelkedés fényösvényének szakrális útján. Megnyitjuk a szellemi látás spirituális csatornáját, hogy magasabb szintekről láthassunk rá az életünkre és megérthessük sorsunk rendeltetésének isteni célját. Aktiváljuk a bennünk rejlő transzcendens fényerőket és felszínre hozzuk a bennünk rejlő spirituális potenciálokat, hogy kibontakoztathassuk igaz valónk szellemi képességeit. Integráljuk, felszabadítjuk és magunkba fogadjuk azon isteni adományokat, amelyek segítik isteni küldetésünk megvalósítását.

 

Beavatást nyerünk egy új szimbólumba, amely az ibolya sugár és Saint Germain szeretetét, gyógyító energiáját és ibolya tűz kozmikus erejét horgonyozza le a fizikai síkba.

 

ibolya sugár.jpg
Kép forrása: pinterest.com


Közvetítések és tanítások témái:

 

-        Saint Germainről szóló tanítások

-        Zadkiel arkangyalról szóló tanítások

-        Ibolya sugár szakralitása

-        Ibolya láng transzformáló ereje

-        A vízöntőkori teremtő tudatosság

-        Transzformáció és transzmutáció útja

-        A transzcendens fényerő

-        Az isteni forrásunk erejének lehorgonyzása

-        A krisztusi út és a felemelkedés nyolc ösvénye

-        A négy isteni erény megvalósítása

-        A tudatosság áthangolása a felsőbb tudatmezőre

-        A szellemi függetlenség feltételei

-        A felszabadító isteni fényerők működtetése

-        Karmikus lenyomatok és minták oldása

-        Ős-karmikus okok felismerése

-        Szellemi erőink felszabadítása

-        Spirituális képességek aktiválása

       - Magasabb rezgésszínt elérése és fenntartása
- Isteni Forrás Mezővel való egységben létezés tudatossága
- Az isteni transzcendens erőink lehorgonyzása

- Beavatás Saint Germain új szimbólumába​

 

Kérlek hozz magaddal egy ibolya színű ametiszt kristályt, tollat és füzetet :)

 

 

0001211 sorel7.png

 

A program teljessége a médiumi közvetítések, az energetikai folyamat, valamint az égi tanítások által fog kiteljesedni, mindenkoron igazodva az egyéni szellemi és lelki érettséghez.Sok szeretettel várom mindazokat, akiket az Isteni gondviselés angyalai hozzám vezetnek.Jelentkezés szükséges!Jelentkezés e.mail címe: angyalforras@gmail.com
1062 Bp. Andrássy út 98.
MagNet Közösségi Ház

Juhar terem

  (Kodály Köröndhöz esik közel)
Hozzájárulás: 12.000.-
Tartja: Aysha