Az angyalforras.hu weboldalt saját forrásokból tartjuk fent.
Ha szeretnél hozzájárulni működéséhez, kattints a támogatom gombra!

Köszönjük támogatásod! TÁMOGATOM!

ÚJ FÖLD

2022-03-20

FELEMELKEDÉS AZ ÖTÖDIK DIMENZIÓBA

 

ÚJ ÉGI FÉNYPROGRAM

föld fel.jpg

 

 

ÚJ FÖLD

 

FELEMELKEDÉS AZ ÖTÖDIK DIMENZIÓBA


2022.04.24. VASÁRNAP 10.00.-18.00.

 

ÚJ ÉGI FÉNYPROGRAM

 

TUDATI ÉS ENERGETIKAI FELHANGOLÁS
AZ ÖTÖDIK DIMENZIÓS LÉTVALÓSÁGRA

 

„Mert új eget és új földet teremtek; a régi feledésbe merül, és eszébe se jut többé senkinek. Mert ahogy az új ég és az új föld, amelyeket majd alkotok, fennmarad színem előtt – mondja az Úr, úgy fennmarad a ti nemzedéketek és nevetek is.” Iz 65,17;66,22

 

A Föld és minden lakója egy hatalmas átalakuláson megy keresztül, amely egy teljesen új valóságba vezet. A bolygónk ütemesen és fokozatosan emelkedik az 5.-ik dimenzióba, ezért a rezgési frekvenciája egyre nő és energiaszintje folyamatosan emelkedik. 

 

A felemelkedés felgyorsult és jelenleg nagyon intenzív átalakulás zajlik. Sokan ébrednek fel, visszakapcsolódnak a Forráshoz és egyre jobban képesek integrálni az 5.-k dimenziós önvalójukat. Mindazon földi létezők, akik készek átemelkedni az új frekvenciára most intenzív áthangolást és emelkedést tapasztalnak mivel áttérünk az 5. Dimenziós fényhálózat energiamezejébe, miközben fokozatosan hagyjuk el a 3. dimenziós létvalóságot.

 

A 3D-s frekvencia nehéz és alacsony energiájú rezgés, alapja a forrástól való elválasztottság állapota, a megosztottság, az önzés és az én - központúság, vagyis az egoizmus. Az ember a külső valóság mátrixának világában él, tudatossága a manipulált elme szintjén működik, amely nem képes meglátni az igazságot. Érzelmi minőségei az alacsonyabb asztrális síkkal rezonálnak, mint a félelem, féltékenység, harag, szorongás, gyűlölet, szégyen, bűntudat, neheztelés, tehetetlenség. Mindez kiszolgáltatottságot, fájdalmat és a szenvedést okoz. Az emberek ezen a szinten az energiát egymásból nyerik és ez számtalan manipuláció, dráma és harc okozójává válik.

 

Az 5D frekvencia magas vibrációjú, könnyű, örömteli és tiszta. A nyitott szív, a feltétel nélküli szeretet, a bizalom, a nyitottság, a szabadság, a hála, az önzetlenség és az optimizmus jellemzi. Az embert a tiszta szándék vezérli, az energiát közvetlenül a Forrásból nyeri és az isteni tudat hordozójává válik. Ezen a frekvencián működve az ember pozitív hatást fejt ki a környezetére, mivel már nem vonzza be az alacsony frekvenciájú jelenségeket.

 

A 3D és az 5D frekvenciák egymás mellett léteznek, és az hogy valaki mely rezgési frekvenciához kapcsolódik teljes mértékben az egyéni tudatossági szintjétől függ.

Jelenleg a 4. dimenziós átmeneti időszakban vagyunk, amely lehetővé teszi az átalakulást és a transzformációt fizikai, tudati és energetikai szinten.

 

Az Új Föld a szívfrekvencián rezeg, létsíkja a Szeretet, alapja a szeretet tudatossága. Azok emelkednek át ezen megújult létvalóságba, akik a legnehezebb körülmények között is meg tudják tartani a szeretet rezgését. Végül, az 5D frekvencia mindenkit átemel az új valóságba, akik úgy döntöttek, hogy a feltétel nélküli szeretet frekvenciáján léteznek.

 

föld 5 d átmenet.jpg

 

Jelen időszakban nagy erővel zajlik, az energetikai rendszerek áthangolása a magasabb szintű energiák befogadására. Ebben az átalakító folyamatban megújul az energetikai testünk fénystruktúrája, hogy képes legyen befogadni és továbbítani az új információkat és kódokat emberi tudatunkba. A fizikai szinten történő változások magukban foglalják a DNS teljes újra-kódolását, fénytestünk aktiválását és energetikai rendszerűnk megújulását. A csakrák és az energiapályák magasabb rezgésű energiák fogadására, szállítására és elosztására állnak rá, vagyis egyfajta átkalibrálás történik a jelen időszakban. Amennyiben lényünk magasabb oktávjának aspektusai stabilan le vannak horgonyozva az energetikai rendszerünk fénytereiben és a fizikai síkba, akkor a hozzánk érkező új és intenzív energia hullámok felemelnek és segítik az átalakulást, ami lehetővé teszi a magasabb szintű önvalónk lehorgonyzását a földi léttérben. Amennyiben az energetikai rendszerűnk nincs felkészülve és ráhangolva az új energiák befogadására és felhasználására, akkor nagyfokú fáradságot, idegrendszeri túlterheltséget, mentális zavart és érzelmi egyensúlytalanságot tapasztalhatunk.

 

Az új fényprogram a most zajló rezgésszint váltást és a magasabb tudatossági szintre való felemelkedésünket támogatja.

 

A fényprogram a felemelkedett mesterektől és arkangyaloktól érkezett hozzánk, hogy égi segítséget kaphassunk a mostani energetikai váltáshoz és tudatosan integrálhassuk az ötödik dimenziós önvalónk fényminőségeit.

 

Az égi fénylények átadják azon tanításokat, felsőbb tudatosság elérését segítő fénykódokat és támogató isteni energiákat, amelyek segítenek kibontakoztatni fizikai síkban az ötödik dimenziós önvalónkat.

 

mennyország új föld.jpg


I. A HARMADIK DIMENZIÓ MEGHALADÁSA

 

Jelenleg intenzív belső átalakulás zajlik bennünk, hogy elengedhessük a harmadik dimenziós érzelmi és tudatossági szintet. Ahhoz, hogy sikeresen tudjunk végighaladni a mostani energetikai átalakuláson, tudatosan kell kivonnunk az energiánkat a harmadik dimenziós szemlélet tudatosságából. Ki kell emelkednünk a megosztottság, a dualitás és az elválasztottság létköréből, és át kell lényegítenünk az ego programokat, a félelmeket, és a szenvedéshez való ragaszkodásunkat.

 

Az első médiumi közvetítésben Michael Arkangyal, Astrea Elohim és Saint Germain segítségével, megtisztítjuk az érzelmi és a mentális testünket. Átlényegítjük a régi ego programokat, gondolati mintákat és hiedelem rendszereket. Kiszabadítjuk a múlt idővonalából mindazon részeinket, amelyek a régi paradigmába rekedtek, és a hiány tudat, az elválasztottság és a feltételhez kötött szeretet tudatosságában tartanak bennünket. Elengedjük a félelmeket, fájdalmakat és azon régi energiák tudati kivetüléseit, amelyek az alacsony tudatossági szinteken tartanak bennünket és alakítják valóságunkat. Szívcsakránk energiatereiből kitisztítjuk a negatív érzelmi állapotok emléksúlyait, hogy megnyílhassunk egy magasabb rezgésszintű, ötödik dimenziós feltétel nélküli szeretet energia befogadására.

 

II. TUDATI ÉS ENERGETIKAI FELHANGOLÁS
AZ ÖTÖDIK DIMENZIÓS LÉTVALÓSÁGRA

 

Jelenleg fizikai, energetikai és tudati szinten is magasabb frekvenciára hangolódunk át, hogy lehetővé váljon az ötödik dimenziós önvalónk integrálása. A Földre érkező energiák lehetővé teszik az eddig elzárt és blokkolt fizikai és energetikai rendszerek aktiválását, amely által lehetővé válik az új tudatosság kibontakozása.


A második médiumi közvetítésben Metatron Arkangyal, Melkízédek Arkangyal és El Morya mester segítségével kioldjuk az energiatestünkből mindazon energiablokkokat, amelyek akadályozzák a magasabb szintű energiák integrálását. Megújítjuk az energetikai testünk fénystruktúráját, hogy képes legyen befogadni és továbbítani az új információkat és kódokat emberi tudatunkba. Aktívájuk a DNS azon szegmenseit és rétegeit, amelyek a jelen időszakban elérhetővé váltak a számunkra. Csakráinkat az ötödik dimenziós rezgési frekvenciára hangoljuk át. Magasabb szintre emeljük a felsőbb énünkkel való összekapcsolódás fénycsatornáját és aktiváljuk az ötödik dimenziós energiatestünk fénytereit. Integráljuk az ötödik dimenziós önvalónkat energetikai és tudati szinten.

 

új fóld.jpg


A NAP TANÍTÁSAINAK TÉMÁI:


- Felemelkedés – Hol tartunk most?

- A két idővonal távolodó realitása

- A szétválasztás

- Tanítások a 3.-4.-5. dimenzióról

- A harmadik dimenzió tudatos meghaladása

- A negyedik dimenziós átalakulás

- Az ötödik dimenziós tudatosság

- Kiszabadulás az elme uralta mátrixából

- Az ötödik dimenzió 5 alapelve

- Az Új Föld

- Hogyan tudjuk megtartani az ötödik dimenziós tudatosságot és energiákat a hétköznapokban


- Az ötödik dimenziós énünk integrálásának lehetőségei

- Tudatosság áthangolása az ötödik dimenziós létvalóságra


… és még sok minden más, amit az angyalok és felemelkedett mesterek ezen a napon tanításban átadnak nekünk

 

új föld másolata.jpg

 

Segítőink: Jézus Krisztus, Szűz Mária, Michael arkangyal, Metatron arkangyal, Zadkiel arkangyal, Melkízések arkangyal, Rafael arkangyal, Uriel arkangyal, Gábriel arkangyal, Asztrea Elohim, El Morya, Hilárion, Maitreya, Saint Germain, Serafis Bey, Plejádok arkangyali fényközössége és Arktúruszi fényküldöttek

 

A "fényprogram" az égiek által mediális úton átadásra kerülő isteni fénykódok és energiák által kibontakozó folyamat.

 

Az égi fényprogram tanításokat, médiumi közvetítéseket, energetikai oldásokat, aktiválásokat és isteni energiák integrálását foglalja magába.

 

Érdemes hozni tollat és papírt, esetleg személyes kristályokat, amelyek segíthetik a folyamat fizikai lehorgonyzását.

 

A program teljessége a médiumi közvetítések, az energetikai folyamat, valamint az égi tanítások által fog kiteljesedni, mindenkoron igazodva az egyéni és kollektív aktuális folyamatokhoz.

 

Sok szeretettel várom mindazokat, akiket az Isteni gondviselés angyalai hozzám vezetnek.

 

Jelentkezés szükséges!

 

 

Vezeti: Aysha
Hozzájárulás: 15.000 Ft
Jelentkezés: angyalforras@gmail.com
Cím: Budapest, Andrássy út 98.fsz.
MagNet Közösségi Ház
Juhar terem
(Kodály Köröndhöz esik közel)