BELSŐ HARCOS FÉNYEREJÉNEK FELSZABADÍTÁSA

2019-06-10

A LÉLEK PALOTÁJA - A FÉNYERŐ HATALMA


2019.06.20. 18.30.-21.30.

A fényerő hatalma

 Kép forrása: Pinterest.com

 

A LÉLEK PALOTÁJA - A FÉNYERŐ HATALMA

2019.06.20. 18.30.-21.30.

BELSŐ HARCOS FÉNYEREJÉNEK FELSZABADÍTÁSA

Az élet drámáiban sokszor kerülhetünk olyan helyzetekbe, amikor meg kell védenünk magunkat a negatív hatásokkal szemben, ki kell állnunk önmagunkért és meg kell harcolnunk az igazságunkért. A  legtöbb ember, amikor szélsőséges helyzetbe kerül, leblokkol és nem tud cselekedni, ennek oka a belső erő, a belső tűz és az önmagunkba vetett hit hiányából fakad, amely minőségek a belső harcos aspektushoz tartoznak.

A belső harcos által tudjuk működtetni azon belső erőt, amely képessé tesz minket arra, hogy kiálljunk az igazunkért, megküzdjünk azért amiben hiszünk és ki tudjunk szabadulni a méltatlanná vált élethelyzetekből.

A belső fényerő  teszi lehetővé, hogy bátran haladjunk életutunkon, rendíthetetlen hittel és lélekerő jelenléttel árasszuk a fényt.

A belső harcos által birtokolt fényerő tesz minket fényharcosokká, általa le tudjuk győzni az árnyék erők hatásait, az alsóbb énünk és világunk negatív minőségeit.

Szívünk szakrális terében, lelkünk kelyhének titkos rejtekében mindnyájunkban benne rejlik az isteni fényerő kék lángja, amely Michael arkangyal aspektusának fénylő ereje. Ezen transzcendens potenciál által tudjuk kibontakoztatni a lélekből kiáradó fényerőt és a szívünk szeretetének hatalmát.

A bennünk rejlő isteni erőt a kék sugár energiája élteti, a hit erő katalizálja és a fényharcos aspektusunk által bontakozik ki.

A fény harcosai, nem a harc által, hanem az isteni erő kiárasztásával és a szeretet energiák lehorgonyzásával hatnak a világra. A fény kardja, valójában az igazság ereje, amely felhasítja az illúziók fátylát és felszabadítja a tiszta isteni fényt, a tudatlanság sötétjéből. A pajzs az isteni szeretet erő által fenntartott és kiárasztott védelmező erőtér, a vért a sérthetetlen isteni fényburok energiamezeje.

Ezen erőforrás kiáradó fénye, olyan erőteret generál, amely képes távol tartani tőlünk a negatív energiákat és a külvilágból eredő kaotikus rezgéseket. A fény eloszlatja a sötétséget, minél nagyobb és erőteljesebb fényteret teremtünk önmagunk körül, annál ellenállóbbá válik az auránk az árnyék minőségekkel szemben.

 

0001 sorelválasztó.pngA nyári napforduló idején a Nap égi útján a legmagasabb ponton jár, ekkor a leghosszabb a nappal és legrövidebb az éjszaka. A Fény győzelmet arat a sötétség felett. A világosság erői külső és belső világunkban kiteljesednek. A Nap a Tejúton tartózkodik, a fény isteni erőit ebben az időszakban a legmagasabb szinten érhetjük el.

Az este első részében előadás lesz, a belső harcos minőségéről, a leblokkolt lélekerő okairól és felszabadításának lehetőségeiről. Michael arkangyal tanításait adom át, hogy miképpen tudjuk megvédeni magunkat az ártó hatásokkal szemben és működtetni a bennünk rejlő isteni fényerőt.

Az este második részében médiumi közvetítés lesz.

Michael arkangyal és Jézus Krisztus fénylő erejével megtisztulunk és felszabadulunk mindazon negatív hatások alól, amelyek blokkolják fényerőinket és lelkünk isteni erejét. Oldjuk azon félelmeket, amelyek miatt nem merünk kiállni önmagunkért, és azon megkötő hatásokat, amelyek legátolják, hogy hozzá tudjunk férni a tiszta fényminőségek isteni erejéhez.

Gyógyítani fogjuk a sebzett belső harcos énünket, és felszabadítjuk azon lélekrészeket, amelyek a múltban vagy előző életeinkben rekedtek meg.

A Lélek Palotájának szakrális tereiben, a belső harcos részünk által visszakapcsolódunk az isteni erő forrásához. Lehorgonyozzuk és integráljuk az isteni fényerőink hatalmát, hogy újra birtokába kerülhessünk azon lélekerő potenciáloknak, amelyek által bátran, rendíthetetlenül és hittel teli szívvel haladhassunk a fény útján.


Várom szeretettel mindazokat, akiket az isteni gondviselés angyalai és a felemelkedett mesterek hozzám vezetnek

 

Jelentkezés szükséges!
Vezeti: Aysha – Szellemi tanító - Angyal médium
Hozzájárulás: 4.000 Ft
Jelentkezés: angyalforras@gmail.com
Cím: Budapest, Andrássy út 98.fsz.
MagNet Közösségi Ház
Juhar terem
(Kodály Köröndhöz esik közel)