Az angyalforras.hu weboldalt saját forrásokból tartjuk fent.
Ha szeretnél hozzájárulni működéséhez, kattints a támogatom gombra!

Köszönjük támogatásod! TÁMOGATOM!

AZ ISTENI FELHATALMAZÁS

2022-05-17

HÁROMSZOROS  ÉGI BEAVATÁS 

AZ ORION CSILLAGKAPUJÁBAN

 

A CSOPORT LÉTSZÁMA BETELT!

új 13.jpg

 

AZ ISTENI FELHATALMAZÁS 

 

2022.06.19. 10.00.-19.00. 

 

HÁROMSZOROS 

ÉGI BEAVATÁS 

AZ ORION FÉNYKAPUJÁBAN

 

ISTENI FÉNYMINŐSÉGEK INTEGRÁLÁSA, KÜLDETÉS KÓDOK AKTIVÁLÁSA, ÉGI TUDÁS LEHORGONYZÁSA ÉS ISTENI ERŐ FELVÁLLALÁSA

Ebben az időszakban érkezünk el az évkör legjelentősebb idejéhez, amikor a Nap a legmagasabban jár a Tejútra lép és az Orion beavató csillagai fölé emelkedik. Ekkor jön el az ideje a szintemelkedésnek, a minőségi változásnak és az új utak felé való elindulásnak. 

 

A Tejutat az istenek útjának is nevezik, mivel a legfelsőbb szintű kapcsolódás lehetőségét hordozza, amely által a földi halandó az isteni világhoz emelkedve égi minőségeket horgonyozhat le. Az isteni énünkkel való egység megteremtésének fényösvényét nyitja meg, amely által azon isteni erők és égi energiák érhetők el, amelyek magasabb szintre emelnek fel bennünket és növelik a bennünk rejlő isteni fényt. 

 

Orion égi alakja, akit az ősi legendák Nimróddal azonosítanak, a földkerekség első koronázott királya volt. Orion csillagképben a királyi minőség ősi archetípusa ölt testet. Amikor a Nap Nimród fölé ér, akkor nyerünk beavatást, hogy a Tejútról lehozhassuk a magas szintű tudás fénymagjait, isteni teremtő erőket és beavató csillagfénykódokat. Ezen isteni fényminőségek által tudunk spirituálisan megtisztulni, felszabadulni, újjászületni és magasabb szintre emelkedni, hogy sokkal nagyobb fényt tudjunk befogadni, megtartani és működtetni.

 

Az Orion magas szintű „beavató” csillagkép, amely minőségi változás és szintemelkedés lehetőségét hordozza. Égi üzenete az, hogy ébredjünk rá isteni erőnkre, győzzük le a lehúzó minőségeinket, vállaljuk fel küldetésünket és lépjünk rá a magasabb szintre vezető útra.  

 

ORION égi csillagkonstellációból erednek a legmagasabb szintű beavató csillagfénykódok, amely által kibontakozhat isteni önvalónk és égi küldetésünk. 

Spirituális szempontból az Orion által kapják meg a szellemi létezők a lét kibontakozásához szükséges égi terveket, fejlődési fénykódokat és sors programokat.

 

Az Orion által kapjuk a tudatemelő égi beavatást, az égi felhatalmazás isteni fénytervét és az isteni képmás fénymintáját, amely által kiemelkedhetünk az anyagból és ráléphetünk az istenemberré válás útjára.

 

Ebben az időszakban érkező beavató csillagfénykódok abban segítenek minket, hogy meghaladhassuk eddigi korlátainkat, továbbléphessünk az életutunk fényösvényén és egy magasabb szellemi, lelki és spirituális szintre emelkedhessünk fel.

 

Ezen fényprogramot az ORIONI ELOHIM FÉNYTANÁCS fénylényei adták át, hogy az Orionból érkező beavató csillagenergiák által, megkaphassuk azon isteni fényerőket és tudatosságot emelő fénykódokat, amelyek segítik a szellemi fejlődésünk, felemelkedésünk és égi küldetésünk fénytervének kibontakoztatását.

Az égi fényprogram három részből áll, amely részek médiumi közvetítések tanításaiban, energetikai oldásaiban és isteni energiák integrálásában bontakozik ki.

 

Jézus krisztus korona.jpg

 

I. ÉGI TRÓN BEAVATÁS

AZ ISTENI RENDELTETÉS ELFOGADÁSA

 

Az ÉGI TRÓN BEAVATÁS az égi tervünk tudatos elfogadását és az isteni önvalónkkal való egység megteremtését teszi lehetővé.

Az első beavató médiumi közvetítésben, az Orioni Elohim Fénytanácsa előtt feloldozást kérünk mindazon ősi karmikus terhek feloldására, amelyek miatt lekorlátoztuk az Isteni Önvalónkkal való összekapcsolódásunk fénycsatornáját. Melkizédek vezetésével, angyalok segítségével és az isteni énünk fényerejével átlényegítjük mindazon félelmeket, amelyek miatt nem merjük átadni önmagunkat az isteni énünk vezettetésének és elfogadni az isteni rendeltetésünk fénytevét. Megtisztítjuk és felszabadítjuk a gyökér csakrát, hogy lehetővé váljon az Isteni Jelenlétünk lehorgonyzása a fizikai testbe és aktiválódhasson az isteni teremtés a fizikai létben.

 

Felemelkedünk az Égi Beavató Szentély Fénytereibe, ahol angyalainak és mestereinek segítségével összekapcsolódunk az isteni önvalónk jelenlétével. Energetikai szinten aktiváljuk, mindazon fénykódokat, energetikai központokat és fénytesti rétegeket, amelyek lehetővé teszik számunkra az isteni jelenlétünkkel való egység megteremtését. Tiszta fénycsatornát nyitunk az ÉGI FORRÁS isteni energiái felé, hogy elfoglalhassuk a nekünk rendelt helyet ebben a világban és beteljesíthessük az isteni tervünket.

 

korona.gif

 

 II. ÉGI JOGAR BEAVATÁS

AZ ISTENI ERŐ FELVÁLLALÁSA

Az ÉGI JOGAR BEAVATÁS az isteni énünk fényerejét és teremtő erőink lehorgonyzását teszi lehetővé.

A második beavató médiumi közvetítésben, az Orioni Elohim Fénytanácsa előtt feloldozást kérünk mindazon ősi karmikus minták feloldására, amelyek miatt nem merjük felvállalni az isteni erőink hatalmát. Michael arkangyal vezetésével, angyalok segítségével és az isteni énünk fényerejével oldjuk az erővel és a hatalommal való visszaélés karmikus lenyomatait. Megtisztítjuk a szakrális központunkat, hogy felszabadíthassuk kreatív teremtőerőinket.

Felemelkedünk az Égi Beavató Szentély Fénytereibe, ahol angyalainak és mestereinek segítségével lehorgonyozzuk az isteni énünk fényerejét. Az isteni énünk által egységet teremtünk szellemi, lelki és fizikai sík szakrális teremtő erőközpontjait között, hogy szándékainkat a felsőbb akarat, tetteinket az isteni erő hassa át.  A teremtő erőinket összhangba hozzuk az isteni akarat szándékával, a felemelkedés fénytervével, hogy az égi küldetésünket az isteni hatalom teremtő ereje és áldása hassa át.

 

korona.gif

 

III. ÉGI KORONA BEAVATÁS

ISTENI BÖLCSESSÉG FÉNYKÓDJAINAK LEHORGONYZÁSA

Az ÉGI KORONA BEAVATÁS a tudatosság kIteljesedését és a szellemi minőség magasabb szintre való felemelkedését teszi lehetővé.

A harmadik beavató médiumi közvetítésben, az Orioni Elohim Fénytanácsa előtt feloldozást kérünk mindazon ősi karmikus terhek és minták feloldására, amely miatt lekorlátoztuk a szellemi tudatosságunkat. Metatron arkangyal vezetésével, angyalok segítségével és az isteni énünk fényerejével oldjuk a spirituális gőg, felsőbbrendűségi tudat és tudással való visszaélés karmikus lenyomatait. Megtisztítjuk a napfonat központunkat, hogy öntudatunkat az isteni énünk szellemi világossága hassa át.

Felemelkedünk az Égi Beavató Szentély Fénytereibe ahol angyalainak és mestereinek segítségével, lehorgonyozzuk az égi küldetésünk megvalósításához szükséges tudás és bölcsesség fénykódjait. Integráljuk a tudatossági szint megemelésének csillagfénykódjait, hogy magasabb szintekről láthassunk rá az életünkre és a földön vállalt feladatainkra. Tiszta szellemi fénycsatornát nyitunk az isteni bölcsességünk felé, és megnyílunk az isteni szintekről érkező égi tudás befogadására.

 

 aaa ang korona beavatás.jpg

 

(A BEAVATÁS ÉGI FÉNYERŐK ÁLTAL VALÓSUL MEG, TELJESSÉGE A MÉDIUMI KÖZVETÍTÉSEK ÁLTAL BONTAKOZIK KI, MINDENKOR IGAZODVA AZ EGYÉNI  LELKI ÉS SZELLEMI ÉRETTSÉGHEZ!)

 

A nap folyamán a közvetítésekhez kapcsolódó égi tanítások lesznek. A közvetítések után hosszabb szünetet fogunk tartani. Kérném, hogy öltözzetek fehérbe(legalább felső rész), hozzatok magatokkal enni és innivalót, esetleg személyes kristályokat. A program előtt, közben és után érdemes elhagyni a húst! Zöldség, gyümölcs és bőséges folyadék bevitele ajánlott. 

 

ÉGI PATRONUSOK:

 

JÉZUS KRISZTUS, SZŰZ ANYA, A KRISZTUSI TUDATOSSÁG MESTEREI ÉS ANGYALAI, MELKIZÉDEK, METATRON ARKANGYAL, MICHAEL ARKANGYAL, URIEL ARKANGYAL, GÁBRIEL ARKANGYAL, RAFAEL ARKANGYAL, ZADKIEL ARKANGYAL, JOPHIEL ARKANGYAL, SERAFIS BEY, ASZTREA ELOHIM, ELORION, BETELGEUSE ARKANGYALAI, ORION ELOHIM FÉNYTANÁCSA 

 

 

Sok szeretettel várom mindazokat, akiket az Isteni gondviselés angyalai hozzám vezetnek.

 

 

Jelentkezés szükséges!

 

 korona.gif

 

Vezeti: Aysha
Hozzájárulás: 15.000 Ft
Jelentkezés: angyalforras@gmail.com
Cím: Budapest, Andrássy út 98.fsz.
MagNet Közösségi Ház
Juhar terem
(Kodály Köröndhöz esik közel)