Az angyalforras.hu weboldalt saját forrásokból tartjuk fent.
Ha szeretnél hozzájárulni működéséhez, kattints a támogatom gombra!

Köszönjük támogatásod! TÁMOGATOM!

7 sugár

2018-11-15

7 sugár ereje, mesterei és angyalai

 7 sugár.jpg

 Kép forrása: Pinterest.com

7 sugár ereje, mesterei és angyalai

 

7 sugár1.jpg

 Kép forrása: Pinterest.com

 

Első, a Kék Sugár. Isteni akarat, erő, hit. Isteni irányítás.

El Morya mester és Michael arkangyal

Herkules és Amazonia Elohim

Az Első Sugár az isteni erő és akarat energiáját testesíti meg, általa kapunk beavatást az Isteni Tervünk kivitelezéséhez, szükséges erőhöz és hatalomhoz. A sugár ereje Isten akaratát közvetíti, összekapcsolva az isteni erő forrásával. A sugár feloldja a fátylat a lelkünk fénye és a szellem között. Lerombolja a régi korlátokat, struktúrákat, kötéseket és stabilizálja az újat. Megerősíti a kapcsolatot a szellemmel és a fénnyel, megtisztít az alacsonyabb, sűrűbb energiák fogságából, amelyek lekötik belső fényünket. A Kék Sugár által felszabadíthatjuk akarati erőinket, bátorságot, motivációt, inspirációt nyerhetünk céljaink megvalósításához.

7 sugár2.jpg
 Kép forrása: Pinterest.comMásodik, a Sárga Sugár.

Isteni Szeretet/ Bölcsesség, megvilágosodás, tudás, értelmezés.

Kuthumi mester és Jophiel arkangyal

Apollo és Lumina Elohim

A Második sugár az isteni bölcsesség, szeretet és megvilágosodás energiáját testesíti meg, általa kapunk beavatást az Isteni Tervünk kivitelezéséhez, szükséges tudáshoz, megvilágosodáshoz. A sugár ereje Isten szeretetét és Bölcsességét közvetíti a szellemi világosságra és tudásra, összekapcsolva az Isten szívében megszülető bölcsesség forrásával. Harmonizálja a szív és elme közti kapcsolatot. A sugár feloldja az elme fátylat a szellemi vakságot és sötétséget. A Sárga Sugár által feloldhatjuk elménket korlátozó hiedelmeket, hogy meglássuk és megértsük a nagy egész összefüggéseit az igazságot és életünk célját. Felszabadíthatjuk a bennünk rejlő isteni tudást és intuíciók általi ismeret szerzés képességét.

7 sugár3.jpg
 Kép forrása: Pinterest.com


Harmadik, a  Rózsaszín Sugár. Isteni szeretet, részvét,

irgalom és aktív inteligencia.

Velencei Szent Pál  és Chamuel arkangyal

Herosz és Amora Elohim

A Harmadik Sugár az isteni, szeretet részvét, irgalom energiáját testesíti meg, általa kapunk beavatást az Isteni Tervünk kivitelezéséhez, szükséges lelki erőhöz és támogatáshoz, a Szent lélek szeretet erejének hatalmas misztériuma által. A sugár ereje Isten szeretetét közvetíti, összekapcsolva az egységes lélek erő forrásával. A sugár feloldja a szívünk keménységét, által feloldhatjuk bűntudatunkat és haragunkat. A Rózsaszín Sugár a szív aktív ereje, amely meggyógyítja a fájdalmakat, sérelmeket, és a megbocsátáshoz erőt ad. A feltételnélküli, megértésen, elfogadáson és odaadáson alapuló szeretet. Megnyitja az emberi szívet a felsőbb szeretet energiája előtt. Fejleszti a szív magnetikus erejét. A szeretet intelligens isteni energiája, amely életünkben, a szépségben és a harmóniában teljesedik ki.

7 sugár4.jpg
 Kép forrása: Pinterest.com


Negyedik, a Fehér Sugár. Isteni tisztaság, tökéletesség, remény, egészség, harmónia a konfliktuson túl.

Szerafis Bey mester és Gábriel arkangyal

Tisztaság és Asterea Elohim

A Negyedik Sugár az isteni tisztaság, tökéletesség energiáját testesíti meg, általa kapunk beavatást az Isteni Tervünk kivitelezéséhez, szükséges tisztasághoz, megújuláshoz és harmóniához. A sugár ereje Isten tisztaság fényét közvetíti összekapcsolva a megújulás forrásával. Harmonizálja a kapcsolatokat és segít megérteni a konfliktusokból születő tapasztalatot és továbblépés lehetőségét. A sugár feloldja sötétséget, a tisztátalanságot, a káoszt és a reménytelenség érzését. A Fehér Sugár által feloldhatjuk elménket és szívünket korlátozó negatív érzelmeket és gondolatokat, és harmóniát teremthetünk életünk célja és a megélt tapasztalatok között. Felszabadíthatjuk a bennünk rejlő megújító erőt, amely által tökéletesíthetjük önmagunkat és emelhetjük rezgésszintünket.

 7 sugár5.jpg
 Kép forrása: Pinterest.com


Ötödik, a Zöld Sugár. Gyógyítás, konkrét tudás,

igazság, bőség, tudomány.

Hilarion mester és Rafael arkangyal

Cyklopea és Virginia Elohim

Az Ötödik Sugár az isteni gyógyító erőnek energiáját testesíti meg, általa kapunk beavatást az Isteni Tervünk kivitelezéséhez, szükséges konkrét tudáshoz és bőséghez. A sugár ereje Isten igazságának fényét közvetíti összekapcsolva a gyógyító erő forrásával. A sugár ereje beavat az isteni gyógyító képesség energiáiba és tudásába. Segít, hogy felszínre hozzuk, és magasabb szintre emeljük a gyógyítás adományát. A Zöld Sugár által meggyógyíthatjuk testünket, lelkünket, elménket és harmóniába hozhatjuk, hogy egész-s-ég-esek lehessünk.Általa könnyebben tudunk tanulni és koncentrálni, hogy a tudás igazságán át felszabadítsuk elménket.

7 sugár6.jpg
 Kép forrása: Pinterest.com


Hatodik, a Bíbor és Arany Sugár. Krisztusi szolgálat idealizmus, hitbeli odaadás, béke, testvériség, vallásosság, hit ereje.

Jézus és Uriel arkangyal

Béke és Aloha Elohim

A Hatodik Sugár a Krisztusi tudat energiáját testesíti meg, általa kapunk beavatást az Isteni Tervünk kivitelezéséhez, szükséges hithez és szolgálathoz. A sugár ereje Istennek tett szolgálat és odaadás energiáit közvetíti összekapcsolva a Krisztusi tudat forrásával és a testvériség eszméjével . A hit ereje által nyújtott belső béke tapasztalatát adja. A sugár feloldja a zavar és a nyugtalanság rezgéseit. A Bibor-Arany Sugár által visszanyerhetjük a bizalmat a hit erejébe és másokba.                                                                                                                 

7 sugár7.jpg
 Kép forrása: Pinterest.com


Hetedik, az Ibolya Sugár. Szabadság, isteni mágia, transzmutáció, transzcendencia, megszólítás, szertartás.

St. Germain mester és Zadkiel arkangyal

Arktusz és Viktória Elohim

A Hetedik Sugár az isteni mágia, transzmutáció, energiáját testesíti meg, általa kapunk beavatást az Isteni Tervünk kivitelezéséhez, szükséges átváltozáshoz és szabadsághoz. A sugár ereje Isten teremtő fényét közvetíti összekapcsolva a teremtés szabadságának forrásával. A manifesztáló energia. A Vízöntőkor sugara, megváltás, az átalakítás és a szabadság érdekében. Az Ibolya sugár a szertartás, a mágia, transzcendencia,  átalakítás ereje pozitív változások érdekében.  Általa megnyithatjuk a spirituális szabadság kapuit, amely rendkívül fontos a spirituális fejlődéshez.  Felszabadíthatjuk a bennünk rejlő teremtő és transzformáló erőt, amely által kezünkbe vehetjük sorsunk alakulását. Feloldhatjuk a mágia iránt érzet félelmet, amelyet a sötét középkor karmikus feljegyzései őrzik, és a saját mágikus erőinktől való félelmet, amely az egykoron létrejött visszaélések okozták.

 

Írta: Aysha
 7 sugár8.jpg

 Kép forrása: Pinterest.com