Az angyalforras.hu weboldalt saját forrásokból tartjuk fent.
Ha szeretnél hozzájárulni működéséhez, kattints a támogatom gombra!

Köszönjük támogatásod! TÁMOGATOM!

Saint Germain

2018-11-15

"Az újkori történelem kétségkívül legelképesztőbb alakja az a megvilágosodott rózsakeresztes és szabadkőműves személyiség volt, aki önmagát Saint-Germain grófnak nevezte.

 Saint Germain.jpg

 Kép forrása: Pinterest.com

 

Ahogyan Jézus volt a Halak korszak nagy mestere, St. Germain vállalta a feladatot, hogy a következő 2000 évre, a Vízöntő korszak mestere legyen. "St. Germain eonok óta az Ibolyaszínű Láng (Violet Flame) őrzője, a Hetedik Sugár Chohan-ja (A chohan a spirituális hierarchiában egy feladatkör, amelynek birtokosa a teremtés 7 sugara közül az egyik mellé van rendelve.)

Az összes többi mester tiszteli St. Germain-t az Ibolya Lánggal a Földnek tett szolgálataiért. Az Ibolya Láng az egyik legfontosabb láng , a megváltás, az átalakítás és a szabadság érdekében.


Az Ibolya Láng fő feladata az átalakítás pozitív változások érdekében. Például az Ibolyaszínű Láng segítségével óriási előző életekből eredő negatív, karmikus energiáktól szabadulhatunk meg. Az Ibolya Láng szerepéhez tartozik a megbocsátás és az elfogadás energiája is.
Más tulajdonságai is vannak az Ibolyaszínű Lángnak. Lángja a vigasztalásnak, a tapintatnak és az ünneplésnek és a szabadságnak az ereje. Ezek mind a hetedik sugárra jellemző fogalmak. Ez a láng képviseli a spirituális szabadságot is,
amely rendkívül fontos a spirituális fejlődéshez.


Az Ibolya Lángmás nevei - a Szent Lélek energiája, a Kegyelem Lángja, a Megbocsátás Lángja
Sokféleképpen használhatjátok a lila lángot. Alkalmazhatjátok imákban, vizualizációkban, meditációban, és kérhetitek, hogy lényetek minden részét borítsa be ez az energia.
Belélegezhetitek testetek sejtjeibe, molekuláiba és atomjaiba. Megtisztíthatjátok általa az aurátokat a negatív gondolatoktól és érzelmektől.
Az Ibolya Láng saját öntudattal rendelkezik, mert a Világosság Urai irányítják a bolygónk evolúciója javára. Ezért az Ibolya Láng NEM OKOZHAT KÁRT SENKINEK SEMMI MÓDON!
Az Ibolya Láng, olyan isteni energia, amely csak azon a helyen és, olyan mértékben nyilvánítja ki a hatását, ahol és amennyire szükség van rá, hogy megvalósítsa ISTEN AKARATÁT (kék) és ISTEN SZERETETÉT (rózsaszín)


Az ibolya szín= kék+rózsaszín


Az Ibolya Láng, amely jól vizualizált, rendszeresen naponta tiszta szívből előhívott, megtisztítja a személyiség négy alsó testét a negatív energiáktól, transzmutálja a negatív tulajdonságokat, a bűnt, a negatív karmát, védelmet nyújt a gonosz ellen, elhárítja a veszélyt, a betegséget, a rossz eseményeket.


Idézd meg az Ibolya szent tűzet saját ÉN VAGYOK a Jelenlét - ed, és a saját Krisztusi Én-ed nevében, szólítsd meg a Felemelkedett Mestereket, Michael Arkangyalt és Angyali légióit, minden szentet és a Világosság erejét, hogy beavatkozzanak bolygónk sorsába és segítsenek transzmutálni a negatív karmánkat és legyőzni a Sötétség hatását.
Kérd a segítséget a világosság felé vezető utadon, kérj védelmet, irányítást, megvilágosodást, kérd, hogy Isten Akarata vezesse minden tettedet.

Saint Germain1.jpg

  Kép forrása: Pinterest.com


Ki is volt St. Germain valójában?

Elsőként a magyarul is megjelent "Saint Germain gróf Legszentebb Trinozófiája" c. könyvből idézek:

"Utolsó barátjának története szerint Saint-Germain gróf fia volt Rákóczy erdélyi fejedelemnek és feleségének.
(Saint Germain egyébként Ragoczy-ként is említik több helyen. Saint-Germain gróf külső megjelenéséről azt írják, hogy középmagas, arányos termetű, szabályos és kellemes arcú volt. Arcbőre kissé barna, haja fekete, bár gyakran rizsporos. Egyszerűen, rendszerint feketébe öltözött, de kitűnő szabású és nagyon finom szövetű ruhákat hordott. Szemének hatalmasan lenyűgöző ereje volt, és aki belenézett nem menekülhetett a varázsa alól.


Madame de Pompadour szerint Saint Germain egy alkalommal azt állította, hogy birtokában van az örök ifjúság titka, egy másik alkalommal pedig, hogy személyesen ismerte Kleopátrát, ismét máskor, hogy barátságosan elbeszélgetett Sába királynőjével.
Nagy Frigyes leírása szerint pedig kifogástalan alakja kecses volt, kezei finomak, lábai kicsik, formás lábszáraira feszesen simult a selyemharisnya. Testhezálló ruhája kidomborította alakjának ritka tökéletességét.


...És a szemei! Senki nem látott ezekhez hasonlót. A korát 40-45 évesre becsülték. Mint korának kimagaslóan iskolázott személyét és rendkívüli nyelvtehetségét ismerték. Nyelvtudása szinte természetfeletti volt. Olyan folyékonyan beszélt németül, angolul, olaszul, portugálul, spanyolul, piemonti kiejtéssel franciául, görögül, latinul, szanszkritül, arabul és kínaiul, hogy minden országban, amelyet meglátogatott, mint állampolgárt fogadták.


...A gróf mindkét kezét egyforma ügyességgel használta, olyannyira, hogy ugyanazt a szöveget egyidőben mindkét kézzel le tudta írni. Amikor később a két papírlapot egyműásra fektették, és átvilágították, a két írás betűi és sorai tökéletesen takarták egymást. Egyszeri olvasás után képes volt bármit hibátlanul elismételni. Egyik kezével szerelmes levelet írt, a másikkal misztikus verset annak bizonyítására, hogy agyának féltekéi egymástól függetlenül is dolgoznak. Mindezen felül gyönyörűen énekelt.
Ez a kivételes ember valami telepátiához hasonló képességgel megérezte, ha hjelenlétére valamelyik távoli városban vagy országban szükség volt, és feljegyezték róla azt is, hogy azzal a nyugtalanító szokásával rendelkezett, hogy saját vagy barátai lakásán úgy jelent meg, hogy nem vette igénybe az ajtó nyújtotta lehetőséget.
Furcsa módon a vasút és a gőzhajó feltalálásának előmozdítója volt.


Francz Graeffer az alábbiakat jegyezte fel könyvében:


"Ekkor Saint Germain fokozatosan elkomorodott. Néhány másodpercre szoborszerűen megmerevedett, szemei, amelyek állandóan beszédesek voltak, most üressé és fénytelenné váltak. Azután, mintegy varázsütésre, egész lénye újra feléledt. Kezével olyan mozdulatot tett, mintha búcsút intene és ezt mondta: Elmegyek, ne keressetek! Egyszer majd újra látni fogtok. Holnap éjszaka már messze járok, rám most nagy szükség van Konstantinápolyban, és Angliában, hogy előkészítsek két új felfedezést, amelynek gyümölcseit a következő században fogják élvezni... a vonatot és a gőzhajót."


Saint Germain legtöbb életrajz írója a gróf különleges étkezési szokásait is feljegyzi. A gróf kijelentette, hogy diétát tart, amelyet összekapcsol a hosszú élet valódi titkát magába rejtő csodálatos elixír fogyasztásával, és jóllehet a legpazarabb lakomákon vet részt, minden ételt visszautasított, kivéve azokat, melyeket saját receptjei és utasításai szerint kizárólag az ő számára készítettek. Ételei leginkább zablisztből és zabkásából készültek és a csirke fehér húsából. Úgy tudták, hogy csak a legkivételesebb alkalmakkor iszik néhány csepp bort, és állandóan minden óvintézkedést elkövetett, hogy elkerülje a meghűlést.


Egyik alkalommal egy ősi korból való és saját személyével kapcsolatos tréfás történetet mesélt el, és amikor egy részlet, melyet fontosnak tartott nem jutott pontosan eszébe, ezekkel a szavakkal fordult komornyikjához: "Nem tévedés Roger?" A jó ember habozás nélkül válaszolta: "Gróf úr, úgy látszik elfelejti, hogy én mindössze ötszáz éve vagyok a szolgálatában. Ez még az elődöm idejében történhetett."


...Gazdag és drága ruhatára volt, de gombjainak, inggombjainak, óráinak, gyűrűinek, láncainak, gyémántjainak és egyéb drágaköveinek pazarsága valóban páratlan volt. Hatalmas gyűjteménye volt mindenből és hetente változtatta ékszereit.
...Olyan hatalmasan képzett kémikus volt, hogy a gyémánt és smaragd foltjait el tudta távolítani, amit 1757-ben XV. Lajos kérésére be is mutatott.
...A Versailles-i udvarban történt, hogy Saint Germain gróf szembetalálkozott az idős de Gergy grófnővel. A következő párbeszédet folytatták:

"Ötven évvel ezelőtt a velencei követ felesége voltam - mondta a grófnő. Jól emlékszem rá, hogy önnel ott találkoztam. Akkor is épp olyan volt, mint ma, talán akkor kissé érettebb korú volt, azóta úgy látszik, megfiatalodott."


...Évtizedeken át forgott Európa nyilvánossága előtt, de senkinek sem sikerült felkutatnia, hogy miért jelent meg Londonban jakobinus ügynökként, Pétervárott mint összeesküvő, Párizsban, mint alkimista és műértő, Nápolyban pedig mint orosz tábornok...


...A zene birodalmában is mester volt. Míg Versailles-ben hangversenyeket adott, addig eseménydús életében legalább egyszer szimfonikus zenekart vezényelt partitúra nélkül.
...Ha már zenéről esik szó, ő nem csak játszott, hanem komponált is, és mindkettőt rendkívüli izléssel.
...Óriási vagyonát sosem azokból szipolyozta ki, akikkel kapcsolatban volt. Gyümölcstelen maradt minden olyan törekvés, amely vagyonának eredetét és nagyságát akarta meghatározni. Sem bankokkal, sem bankárokkal nem volt kapcsolata...


...Saint Germain okkult tudásának forrása teljességében ismeretlen. Amikor erről őt megkérdezték, azt válaszolta, hogy Atyja a Titkos Tudomány volt, anyja pedig a misztériumok. Tökéletesen jártas volt a keleti mezoterizmus alapelveiben. A meditáció és a koncentráció keleti módszereit gyakorolta. A Himalája szívében volt egy remetelak, ahová időnként visszavonult a világ elől.


...A gróg a XVIII. Században a rózsakeresztes mozgalomnak éltető eleme volt... valószínűleg tényleges feje is a rendnek... és azt gyanítják, hogy a francia forradalom mögött ő volt a titkos rugó.


...Minden kétséget kizáróan meg kell állapítanunk, hogy a gróf szabadkőműves és templárius volt.
...Saint Germain éppen olyan hirtelen és megfejthetetelen módon tűnt el a francia miszticizmus színpadáról, mint Ahogyan megjelent. Eltűnése után semmit sem tudnak róla. A transzcendentalisták állítása szerint visszavonult egy titkos rendbe, amely őt valami rendkívüli és fontos feladattal küldte ki a világba. Misszióját befejezve eltűnt.
...Népszerű hagyományok szerint Saint-Germain végül is Károly herceg kastélyában halt meg és ennek időpontját 1784-ben határozzák meg. Halálának furcsa körülményei azt a gyanút támasztják bennünk, hogy csupán névleges temetést rendeztek, éppen úgy, mint Lord Bacon, az angol adeptus esetében.


(Saint Germain szerint Francis Bacon is az ő egyik megtestesülése volt, és állítása szerint Bacon írta a Shakespeare-nek tulajdonított összes művet. Erről az első tanításban beszél részletesebben itt: http://shaumbra.wire.hu/html/Megtest7.php MI.)