Saint Germain

2019-11-08

Saint Germain erősíti misztikus képességeinket

Saint Germain 464.jpg
Kép forrása: pinterest.com

Saint Germain
 
 
Saint Germain erősíti misztikus képességeinket, és segíti a meditációs gyakorlatokat. Érzelmileg regenerál, segíti a tanítványt, hogy el tudja engedni a szomorúságot és a gyászt.
 
Aki meghívja őt életébe, annak nem lesz gond a céljaiért kiállni, és érzelmi viharait lecsitítani.
 
Saint Germain energiája, különösen könnyen képes kapcsolódni azokhoz az emberekhez, akik mélyen elhivatottak a földi lét jobbításának irányába és, akik az isteni fényt akarják sugározni embertársaik és a világ felé.
 
Saint Germain segít a szellemi eredményeket a fizikai szinten formába, anyagba önteni.
 
Saint Germain a világosságba való felemelkedése után nekünk adományozta az Ibolya Láng felhasználásának tudományát.
 
Az Ibolya Lángot már az ősi Egyiptom misztérium iskoláiban is ismerték. A neoplatonisták szerint: "Filozófuskő - öntranszformáló tűz, amely fölfelé vezeti a lelket, felemelvén a Szellem szintjéig minden olyan tulajdonságot, amely lefelé irányult, ellenállva a Szellem esszenciájának." A szellemi alkimisták célja a mai napig is az, hogy felemeljék a földi személyiséget a lélek tisztaságának szintjéig, majd a Lelket a Szellem szintjéig, vagyis az Istennel való egyesülés eredeti állapotába, amely a Teremtővel való Egység, és az igazi halhatatlanság állapota.
 
A Nagy Mester átadja nekünk az Ibolya Láng felhasználásának művészetét, így ad nekünk olyan lehetőséget, hogy az emberiség, és a személyiség karmájának leereszkedésének bonyolult időszakában azt folyamatosan transzmutálhassuk (negatív energiák pozitívvá átváltoztatása), ily módon könnyítvén saját sorsunkon, hozzátartozóink sorsán, és az egész emberiség jelenén és jövőjén.
 
Az Ibolya Láng több néven is ismert: Szent Lélek energiája, A Kegyelem Lángja, a Megbocsátás Lángja.
 
Az Ibolya Láng, amely ha jól vizualizált, és rendszeresen naponta tiszta szívből előhívott, megtisztítja a személyiség négy alsó testét a negatív energiáktól, transzmutálja a negatív tulajdonságokat - a bűnt, a negatív karmát - védelmet nyújt a gonosz ellen, elhárítja a veszélyt, a betegséget, és a rossz élményeket is.
 
Saint Germain Mester így szól az Ibolya Lángról:
 
"Lehetetlen felsorolni az Ibolya Láng minden jóságát. Az Ibolya Láng megsemmisíti a belső szakadásokat, amelyek a pszichológiai problémák okai, és gyerekkorban alakulnak ki, valamint a megelőzőleg megtestesülésekben, így megteremtették a mély nyomokat, amelyeket századról-századra nem sikerült elfeledtetni.
 
Ibolya Láng - hatásos enyhítőszer… Mindenki, aki tud róla, adja oda őt szívem adományaként mindenkinek, akikkel találkozik az úton. Közölje minden nemzettel, néppel, és embertársával, hogy az Ibolya Láng a REMÉNYSÉGÜK."
 
És ha feltesszük a kérdést, hogy: Ki az a St. Germain? - Ő az időn kívülről válaszol nekünk:
 
"Az vagyok, akinek nincs szüksége csodákra. Mágus vagyok, és számomra az itt-lét már épp eléggé csodálatos. Hiszen mi lenne csodálatosabb annál, mint az, hogy az emberiséget hozzásegítsem a Logosz Tervének megvalósítására."