Mihály Arkangyal

2018-08-19

Mihály arkangyalt, már az ősi vallások is nagy tiszteletben tartották

 michael ark kjhsgd másolata.jpg

Sok vallásban Mihály a legfőbb angyali lényként szerepel. Rafaelhez hasonlóan a kaldeusok őt is istenként imádták. Tehát mielőtt még beolvadt volna a keresztény, az iszlám vagy a judaista panteonba, tisztelték és hittek benne.

Az Erők Rendjének főnöke; az arkangyalok vezetője; a bűnbánat, a becsületesség és a kegyelem angyala; valamint a negyedik mennyország uralkodója.
Neve a misztériumokban Sabbathiel, így akár ezen a néven is hívhatod. Az iszlámban Mika'il néven ismeretes.


Mihály népszerűsége a patriarchális vallásokban könnyen érthető. Bosszúálló angyal, aki jó néhány rosszfiút legyőzött a legendák és mondák szerint. Hős, az angyali birodalmak végrehajtója. A legenda szerint ő az egyetlen angyal, aki az égi seregeket minden bajban megvédi. Hűsége megkérdőjelezhetetlen. Mihály történelme több annál, mint amivel a keresztény mondákban találkozhatunk.
Például ő vállalta a lelkek megmérésének feladatát, amelyet egykor az egyiptomi istenek közül Anubisz végzett.


A perzsa mitológiában Mihály a Beshter nevet viselte, amelynek jelentése: 'aki az emberiség fennmaradásáról gondoskodik'. Egy korábbi akkád változatban az emberek Kasistának nevezték, ami fejedelmet vagy vezetőt jelent. Az ókori Rómához tartozó Gallia pogány népeinek kereszténységre való áttérítése az ő lényegének felhasználásával történt.


Az egyház a Merkúr sok tulajdonságát rendelte Mihályhoz, így az ősi sírhalmokkal kapcsolatban álló, Európa-szerte megtalálható Mihály-dombok („Michael's Mount") misztikus pogány hiedelmeken alapulnak. Ezek a dombok az ősi energiavonalakhoz kapcsolódnak. Az egyház lehetővé tette, hogy Mihály sok pogány archetípus erejét ötvözze, részeként azoknak az erőfeszítéseknek, amelyekkel elcsábították az embereket eredeti vallásuktól. A monda szerint ő jelent meg Szűz Máriának, hogy elmondja neki, elérkezett az ideje, hogy elhagyja a bolygót.


Kegyelemmel, türelemmel, könyörülettel teli angyali lényként mutatkozik meg.

Az iszlám hagyományban ő az ételek és a tudás angyala; Egyiptomban a Nílus patrónusa. Szertartása és ünnepe minden évben a Nílus áradásának idején van.

Mihály a rendőrök, a biztonsági őrök, a vadászok és a fegyveres szolgálatot teljesítők fő védelmezője. Szilárdan áll az asztrális síkokon az Istennő oltalmazójaként, ahol a patriarchátus támadásaival szemben védelmezi az Ő energiáit. Mihály különleges tehetsége, hogy az emberektől a helyekig mindent megtisztít. Emellett benne egyesültek azok az ősi szellemek, akik a szent forrásokra, patakokra, folyókra, tavakra vigyáztak a kereszténységet megelőzően, és ő az oltalmazója az istenség gyógyító energiáinak tiszteletére emelt szentélyeknek is.

 

 

 

Felhasznált irodalom: Angyalmágia Silver Ravenwolf - édesvíz kiadó

kép: pinterest.com