Az angyalforras.hu weboldalt saját forrásokból tartjuk fent.
Ha szeretnél hozzájárulni működéséhez, kattints a támogatom gombra!

Köszönjük támogatásod! TÁMOGATOM!

2023

2023-01-28

Cselekvés, együttműködés és az új értékrendszeren alapuló szívközpontú alkotás éve

kapcsolat cet másolata.jpg

 

2023

Cselekvés, együttműködés és az új értékrendszeren alapuló szívközpontú alkotás éve


2023 az összes meglévő értékrendszer megváltoztatásának éve lesz. Hatalmas változásokat fog hozni társadalmi, gazdasági és politikai élet minden szintjén. Az értékrendszer újradefiniálása és a kollektív együttműködés az egész 2023-as év vezérmotívuma lesz. Ez az első év, amikor globális szinten is megtapasztalható lesz a nyugalom és a jobb létérzés.


Megkezdődik az új értékekhez igazodó személyes döntések végrehajtásának ideje.


Ez az az év, amikor az emberek végre ráébrednek saját erejükre és saját kezükbe veszik a dolgok alakulását. Végre felismerik, hogy értelmetlen várni arra, hogy bárki kívülről elhozza a várva várt változásokat és nem lehet tovább tétlenül elfogadni azt, ami felé a világ dolgai mennek. Végre látható lesz a régóta várt kollektív összefogás is az új rendszerszintű és társadalmi megoldások széles körű létrehozására, olyan célok alapján, amelyek az emberek javát szolgálják. (Ez elsősorban nem a nagyvilág színpadán fog megtörténni, hanem a közösségi életben, az alapoknál.)


Ez az az év, amikor az emberek végre ráébredtek a saját teremtő erejükre és az ebből fakadó szabadságra. Személyes felelősséget vállalva - végre cselekedni fognak. Félelem nélküli szívközpontú teremtésben. Elkezdenek határokat szabni a hamisságnak és a jelenlegi abszurditásoknak a társadalmi élet számos szintjén.

SZEMÉLYES SZINTEN


Sokak számára ez lesz a legnagyobb személyes átalakulás éve.


Eljött az ideje a személyes erő és felelősség felvállalására, ami megköveteli az áldozattudatosság, a tehetetlenség és a ráutaltság feloldását.

A személyes hatalom és erő felismerése szabadságot ad az embernek, mert végre felülkerekedhet az áldozat tudatosság mintáin és felelősségteljes alkotóvá válhat. Minden korlát, gát és akadály belülről fakad, még ha a külvilág színpadán sokszor valós körülményként elevenedik meg. Csak az rendelkezhet valódi hatalommal és szabadsággal, aki felelősséget vállal az életéért, múltjáért és jövőéért.

Mindaddig nem lehet változásokat végrehajtani egyéni és globális szinten, amíg az emberek rá nem ébrednek a saját teremtő erejükre, hatalmukra és isteni jogukra, amely a szabadság kapuját nyitja meg.

 

Sok konstruktív megoldás fog megszületni, azon emelkedett szívtudatú emberek által, akiknek sikerült meghaladnia a kollektív árnyék illúziófátylát és nem félnek a szívük igazsága szerint cselekedni.

Ebben az évben először fog végre manifesztálódni az egyesült szívtudatosság közös teremtő ereje, a közösségi együttműködés által.

Az új ötödik dimenziós társadalmi minta a közösségi összefogás által bontakozik ki, amely önzetlen, szívközpontú és szerettet által vezérelt egyének közös és összehangolt cselekvő szolgálata által bontakozik ki. Azon felébredt emberek tudnak ebben előre lépni, akiket már nem az önérdek és az elavult hatalmi struktúra kiszolgálása vezérel, hanem az emberi élet jobbá tétele. Ezek a folyamatok ebben az évben veszik kezdetét, tömegesen de kisebb egységekben, amelyek hatással lesznek egymásra és a kollektívára.

Február előkészíti számunkra az utat, lebontva mindazt, ami szükségtelen az utunk további részéhez.

 

Felszabadítja a cselekvő teremtő energiákat, hogy a megfelelő célok elérése érdekében összpontosítsuk a rendelkezésre álló erőforrásainkat. Február elindítja a kulcsfolyamatokat és megnyitja az új lehetőségek ajtaját. Az új lehetőségek az alapján bontakoznak ki, hogy az elmúlt három év intenzív belső átalakítása által hová jutottunk el.

A változások a márciusi tavaszi napéjegyenlőséggel indulnak el, ami elindítja az elmúlt néhány év teljes átalakulásának leginkább várt és legfontosabb folyamatait:

Az egyéni átmenetet és létminőség felemelkedését az 5D-s valóságba,
és a szívtudatú teremtő erő cselekvésben való megnyilvánulását.

Jó alkalom arra, hogy új üzleti vállalkozásokat indítsunk el, a Földanya és az egész emberiség javára.

2023 évben a magasabb energiák erőteljes hulláma érkezik a bolygóra, amelynek célja a közösségi csoportokkal való együttműködés elősegítése. Új 5 D. minták jelennek meg a kollektív mezőben. Ezeket a fénymintákat kifejezetten arra tervezték, hogy lehetővé tegyék a közösségek számára, hogy tiszta tudati mintákat alkalmazzanak, hogy egységesebbé váljanak a kollektív mezőn belül. A Szív ezen egyesülései egy magasabb tudati keretet indítanak el a Földön.

 

Ez a fordulópont a közösség élet új szintjének létrehozásához és megvalósításához vezet.

 

Új szövetségek jönnek létre, amelyek az isteni terv megvalósítására kötöttek a Földön.

 

A közös-s-ég olyan emberek csoportja, akik közös célokért tevékenykednek.

 

Az együttérzés és a tisztelet a közösségi összefogás alapja.

 

Az együttérzés és a tisztelet nem engedni, hogy az emberi Ego -elme ítélkezésén keresztül szétválást hozzon létre a csoporton belül.

A közösségen belüli utazás arról szól, hogy minden pillanatban a lehető legjobbat tegyük, tudván, hogy lesznek problémák, amelyek felmerülnek, és hajlandónak kell lenni elfogadni a tökéletlenséget, tanulni és fejlődni általa.

A közösségnek minden tagja elhozza a saját egyedi isteni energiáját a csoportba. A szív az az eszköz, amely az egyedülálló isteni összetevőt hordozza. A csoporton belül egyik személy sem nagyobb vagy több, mint egy másik, mindenki a saját egyedi összetevőjét hozza el, hogy hozzáadja a közös teremtéshez.

Az egyes személyekben rejlő szent aspektus együttesen igazodik egymáshoz, és mindegyik tisztasága összeolvad, hogy aktiváljon egy teremtési elvet, hogy beteljesítse azt a küldetést, amelyet egy csoport Közös Szív mezeje teremt meg.

 

Eljön az idő, amikor ezeknek az új közösségeknek a kialakulása szükséges lesz a lelki és fizikai jólét megteremtéséhez. A szívközpontú közösségi élet megteremtése lehetővé teszi, hogy a jövőben kialakuló globális válságok közepette, lehetővé váljon az egymást támogató és segítő csoportok működtetése. Ezek az új értékrendszeren alapuló emberi közösségek fogják megteremteni az új társadalmi rend alapjait.

 

Áldással és szeretettel

Írta: Aysha