Az angyalforras.hu weboldalt saját forrásokból tartjuk fent.
Ha szeretnél hozzájárulni működéséhez, kattints a támogatom gombra!

Köszönjük támogatásod! TÁMOGATOM!

A FÉNYKÜLDÖTTEK EGYESÜLT EREJE

2023-02-18

LEGYEN MEG ISTEN AKARATA!

egység teremtés másolata.jpg

 

A FÉNYKÜLDÖTTEK EGYESÜLT EREJE

Nagyon sok fényküldött jelenleg aktiválja lélek tervének legfontosabb fénykódjait és programjait, amelyre hosszú ideje készült. Ez a terv egy egységesített, isteni vezettetés által irányított megvalósítás, annak érdekében, hogy azon erő egységek, amelyek különböző minőségben jelen vannak és a felemelkedés fénytervét szolgálják, egy Isten által központosított erőteret hozzanak létre.


A fényküldöttek a felemelkedési terv aktív cselekvő erői. Hosszú ideig készültek arra, hogy a Felemelkedés Nagy Tervét megvalósítsák, itt lent a Földön, emberi testben. Nem egyedül kell megtenniük, ezért most a láthatatlan terekben, a szívmező szeretetegységében, beleállnak feladatukba és egyesülnek.

Hatalmas erő gyűlik most a fény szolgálatában lévők szívében, szellemében és lelkében.

Rendíthetetlen erő, isteni erő, amely mindenkiben egyénileg, mégis isteni szintről irányítottan lép működésbe.

Nem a harmadik dimenziós tudatosságban, hanem az új immáron teljesen lehorgonyzott 5 . D fényhálózat erőterében.

Isteni időzítés, isteni szinkronicitás, isteni szándék, isteni egység, isteni akarat, isteni megvalósítás, működésbe lép.

Ami veszni látszott új életre kél, ahol elfogyott a remény ott új ajtók nyílnak, ahol elcsüggedt a szív ott új erő virrad.

Idő van!
A tettek ideje!
Az egység ideje!

Mindazok akik átlépték a küszöböt és felemelkedtek az új földet teremtő fénymezőbe, oly erő hatja át, amely hatalmas változást fog hozni megannyi szinten.

Akiknek szívében Isten lakozik, akik hordozzák Jézus Krisztus élő jelenvalóságát, akik Isten hittel vannak áthatva, hatalmas dolgokra hivatottak.


Ami eddig csak távoli emlék volt, most értelmet nyert, és minden küszködés, próbatétel, nehézség, valódi erővé válik.

 

Túl az emberin, mert isteni énben összpontosul most a jellem, a mulandó nem számít, halhatatlan lélek felszabadul.

Csak egy hang zeng a mélyben, a lélek központi szentélyében:


LEGYEN MEG ISTEN AKARATA!
MOST ÉS MINDÖRÖKKÉ!

ÍGY LEGYEN

ÁMEN

 

 

 

Írta: Aysha